Zvýšenie výživného

Nachádzate sa tu

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. V roku 2007 sa môj partner rozviedol, kde sa spoločne dohodli ,že bude prispievať na dve deti na každú sumou 2.000,- Sk adekvátne k zárobku ktorý v tom čase mal, o dva roky neskôr jeho ex manželka požiadala znova o zvýšenie ,ale toto bolo zamietnuté z dôvodu zmeny zamestnania a nižšieho prímu partnera (chcem pripomenúť, že jeho bývala partnerka sa hneď 4 mesiace po rozvode vydala za iného muža, ktorý pracuje neustále v zahraničí a jeho príjem je nadštandardný.) a ja som bola v tom čase v 7 mesiaci tehotenstva s partnerom. Som tak isto rozvedená a z predchádzajúceho manželstva mám dve deti. Žijeme v spoločnej domácnosti, naše mesačné náklady sú 837 eur bez stravy. Partner pracuje ako živnostník a príjem ma nízky , v decembri po ďalšom podaní o zvýšenie sud zvýšil výživné na 155 eur spoločne na obe deti a náš návrh o zníženie zamietol, máme šancu v odvolaní? Je spravodlivé, aby jedny deti mali všetko a druhé dieťa malo nedostatok? Netrpia nedostatkom, jeho ex manželka v novým manželom postavili dom bez úveru, byt ktorý jej môj priateľ pri vysporiadaní BSM nechal predáva za 37.000,- EUR. Na súde tvrdila že peniaze pôjdu na vyplatenie úveru za ktorý ten byt v tom čase keď boli manželia kúpili. Na súde sa zohľadňoval môj príjem čo ja 190 EUR, keďže som na MD a výživné na moje deti a partnerov príjem, ale len partnerove výdavky, nie naše spoločné výdavky, naopak príjem jej manžela nebol nijako preukázaný, ani zdokumentovaný. Keď tak nad tým uvažujem to zakaždým ,keď by podala o zvýšenie to dosiahne aj keď nie je v hmotnej núdzi a aj keď partner nedisponuje takým prímom, len preto, že on je otcom a na iné sa ohľad neberie? Sme z toho nešťastný a nevieme ako ďalej, prosím pomôžte nám pán advokát. Poslala by som vám v prílohe aj návrhy a súdne rozhodnutie, ale to sa tu nedá, tak dúfam, že toto moje vysvetlenie postačí. Ďakujem.

Dobrý deň,

ale áno, súd berie ohľad na všetko, aspoň by mal, no závisí to aj od účastníkov konania, či ho presvedčia, že majú pravdu oni a nie druhá strana. V tom máte určite pravdu, že súd spravil chybu, ak skúmal len príjmy na strane otcovej partnerky (Vaše príjmy) a na príjmy manžela matky nebral ohľad, už toto samotné by mohlo byť v odvolacom konaní dôvodom na zrušenie rozsudku o zvýšení výživného...čo znamená, že máte šancu v odvolacom konaní uspieť, pravdaže len za predpokladu, že túto skutočnosť Váš partner vo svojom odvolaní namietol, resp. že sa už počas konania sa dožadoval toho, aby súd skúmal aj tieto príjmy...z vlastných skúseností strávených na súde alebo aj z advokátskej praxe si dovoľujem napísať, že pomerne veľa ľudí podceňuje tú skutočnosť, že súd rozhoduje na základe dôkazov, ktoré však treba súdu predložiť, odôvodniť, vždy si treba sudcu postaviť na svoju stranu...ak to účastník neurobí, ak to raz pobabre, už len veľmi ťažko sa to napráva v rámci odvolacieho konania. A ešte rada na koniec: ak ešte Vášmu partnerovi neuplynula 15-dňová lehota na podanie odvolania, radím mu, aby to svoje odvolanie doplnil o všetko, čo ho ešte napadne, o všetko, čím by mohol dosiahnuť zrušenie pôvodného rozsudku. A ešte úplne na záver toľko, že len podľa Vami opísaných sa mi zdá byť zvýšenie výživného v tomto prípade za nespravodlivé.

Neviete, ako správne formulovať návrh na určenie alebo zvýšenie výživného? Alebo Vás súd vyzval na vyjadrenie sa k návrhu na určenie výživného? Radi Vám predmetné dokumenty vypracujeme v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Michala: Dobrý deň, podľa zákona o rodine rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie. Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Čiže ak už nechcete ďalej prispievať bývalej manželke na jej výživu, je potrebné, aby ste podali návrh na zrušenie platenia príspevku na výživu rozvedeného manžela, ktorý odôvodníte tým, že bývalá manželka žije v spoločnej domácnosti s iným mužom, čaká s ním dieťa, a nakoľko sa jej pomery zlepšili, už nie je odkázaná na Vašu výživu, a nevidíte preto potrebu v ďalšom prispievaní na jej výživu.

Dobrý deň, prosil by som o radu ohľadne vyživovacej povinnosti voči bývalej manželke.Dohodli sme sa,že okrem výživného na deti /250€ na obe/budem aj jej posielať 50€ na jej výživu Máme spolu 2 maloleté deti. So synom,ktorý má 19 mesiacov je doma na rodičovskom. Dcéra má 5 rokov. Mesiac po rozvode už žila bývalá manželka v spoločnej domácnosti s iným mužom,s ktorým teraz čaká dieťa. Som stále povinný jej prispievať na jej výživu?

Odpoveď pre Danielu: Dobrý deň, pokiaľ teda výživné bolo určené súdnym rozhodnutím, tak toto rozhodnutie je záväzné pre otca Vašich detí a je potrebné, aby otec plnil svoju vyživovaciu povinnosť v súlade s predmetným rozhodnutím, a to aj cez prázdniny. Pokiaľ povinný rodič neplatí výživné v zmysle právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, máte možnosť vymáhať dlžné výživné od povinného rodiča cestou exekúcie. Upozorňujem Vás ale, že nakoľko splatné výživné sa premlčí po desiatich rokoch a jednotlivé splátky výživného ako opakujúce sa plnenia sa premlčujú v trojročnej premlčacej dobe, Vy, ako oprávnený rodič máte právo požadovať od otca dieťaťa len tie nezaplatené splátky výživného (nezaplatené čiastky), ktoré ešte nie sú premlčané.

Dobrý deň,ďakujem pekne za odpoveď.Ešte sa chcem spýtať,pokiaľ mi počas letných prázdnin výživné neplatí,lebo sú deti u neho,bolo to tak posledné 4 roky,môžem o to spätne žiadať? ďakujem

Odpoveď pre Danielu: Dobrý deň, podľa Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov. K zmene pomerov môže dôjsť na strane oprávneného, povinného alebo na oboch stranách. Najčastejšími zmenami, ktoré môžu byť dôvodmi na zmenu vyživovacej povinnosti (zrušenie, zníženie, zvýšenie výživného) sú: začiatok školskej dochádzky, zmena stupňa školského systému, zmena zdravotných pomerov, nezamestnanosť, dlhodobá práceneschopnosť, vznik novej vyživovacej povinnosti, nadobudnutie spôsobilosti samostatne sa živiť a pod. Pokiaľ podáte návrh, v návrhu treba uviesť, presnú sumu o koľko budete chcieť zvýšiť výživné, resp. na akú sumu. Váš návrh potom musíte odôvodniť tým, že došlo na strane Vašich detí k takej zmene pomerov, ktorá takéto zvýšenie výživného odôvodňuje. Toto je najpodstatnejšie v celom návrhu. V prípade nepodstatnej zmeny súd výživné nezruší. Pokiaľ otec Vašich detí žiadnym iným spôsobom neprispieva na ich vyživovanie, suma, ktorú pôvodne určil súd vo svojom rozhodnutí, je po zmene pomerov nízka, nepostačujúca, tak môžete podať návrh na zvýšenie výživného. Súd v konaní určuje výživné aj s prihliadnutím na dosiahnuté vzdelanie povinného rodiča, na jeho vek a zdravotný stav, možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Pri určení výšky výživného pritom nie je povinný prihliadnuť na nepodstatné výdavky povinného rodiča.

Dobrý deň,chcem si podať žiadosť o zvýšenie výživného,nakoľko nie je bývalý manžel ochotný sa dohodnúť mimosúdne. V čase rozvodu v roku 2010 bol nezamestaný a dohodli sme sa na výživnom 170 euro spolu na 3 maloleté deti,s tým že ústne som mu povedala že mi pomôže s výdavkami v čase začiatku šk.roka ..atď.Samozrejme pomoci v tomto smere som sa nedočkala,len po cca 2 rokoch začal platiť 200 euro. Od rozvodu sa naša situácia zmenila a to: po rozvode som nebola schopná splácať hypotéku,ex nemal záujem to riešiť,lebo v dome som zostala ja bývať o dom sme prišli a s detmi sme sa odsťahovali do podnájmu. Veľkú časť výdavkov pokrýva nájom a samozrejme 3 synovia za 8 rokov vyrástli.Najstarší syn už začal chodiť na strednú školu a veľmi mi stúpli nároky na výdavky spojené s výdajom na synov..futbal,škola,strava,oblečenie a aj keď mám dobré zaplatené zamestnanie nezostáva mi na výdaje ako zubár,lekári,nedokážem si vytvoriť finančnú rezervu.Deti sú po celý rok so mnou a u bývalého manžela sú len počas letných prázdnin a vtedy mi ani výživné neplatí. Na druhej strane exmanžel sa od rozvodu zamestnal v Anglicku,žije s priateľkou v domácnosti,kúpil si auto,sporí na prerábku rodinného domu.Odmieta platiť naviac,lebo splácia dlhy ešte z čias nášho manželstva ,synom nedá ani cent kapesné..vraj jeho rpiorita je si prerobiť dom.Nemám záujem ho finančne zničiť,ale ja už svoju finančnú situáciu zlepšiť neviem.S detmi žijem sama a momentálna situácia nás dostáva do kritickej situácie.Mám šancu dosiahnuť vyššie výživné?Viem že všeobecne je výživné nad všetkými výdavkami,ale je to len všeobecná fráza.Čo mi radíte?

Odpoveď pre jarku : Dobrý deň, samozrejme, pokiaľ došlo k zmene majetkových pomerov, či už na strane oprávneného (dieťaťa), alebo na strane povinného (otca), máte právo požiadať o zvýšenie výživného. Návrh na zvýšenie výživného je ale potrebné odôvodniť, preto súdu predložte doklady o Vašich príjmoch a výdavkoch, a samozrejme výdavkoch maloletého, a dôsledne rozpíšte všetky výdavky dieťaťa, t.j.stravu, oblečenie, hygienické potreby, lieky, poplatky za škôlku atď. , a uveďte v čom vzrástli vydavky maloletého oproti poslednému určovaniu výživného, a ak máte vedomosť o kolko a či vzrástol príjem otca, tak i tuto skutočnosť. Toto konanie je na súde oslobodené od súdneho poplatku. Samozrejme, súd bude skúmať aj príjmy a výdavky otca, z ktorých bude pri rozhodovaní taktiež vychádzať.

Dobrý deň. Potrebovala by som radu. Chcela by som požiadať o zvýšenie vyzivneho na 6.ročného chlapca, ktorý mi je zverený do opatery. Jeho otec mal od jeho narodenia vyz. povinnosť minimum,to bolo nec.30eur a tak to ostalo doteraz. No to mi asi rok vobec neplatil, ja som začala žiť s iným mužom,s ktorým mám dcérku,a ide o to, že jeho biologický otec sa medzitým oženil, majú spolu ročnú dcérku a tiež ma ona staršie dieťa z iného vzťahu,no on už medzitým chodil robiť na dohody vonku, potom zas doma a pod.platí mi teraz pravidelne 50 eur, no ja by som chcela zvýšiť aspoň na 100 eur, keďže navštevuje škôlku,má dg.autizmus,ja som bola doteraz na rodičovskej predloženej, v škôlke sa platí aj jedlo, ktoré on neje, takže mu po celý týždeň musím uvariť aj obedy,v čase priznania min.vyzivneho bol slobodný, nezamestnany, ja som bývala u mamky, no už pár rokov sme v podnájme,ten činí mes.350eur,škôlka min.50 eur a to nehovorím o jedle zvlášť a oblečení,a pod. Teraz mi jednoducho pošle 50 a má mi to stačiť, vraj sa ma starať môj druhý muž, s ktorým mám dcéru. No mne je 50 na malého málo a ja sa ani nemozem popri ňom zamestnať. Teraz si idem požiadať o opatrovateľsky príspevok. Poraďte mi prosím čo mám robiť. Ďakujem.

Dobrý deň. Potrebovala by som radu. Chcela by som požiadať o zvýšenie vyzivneho na 6.ročného chlapca, ktorý mi je zverený do opatery. Jeho otec mal od jeho narodenia vyz. povinnosť minimum,to bolo nec.30eur a tak to ostalo doteraz. No to mi asi rok vobec neplatil, ja som začala žiť s iným mužom,s ktorým mám dcérku,a ide o to, že jeho biologický otec sa medzitým oženil, majú spolu ročnú dcérku a tiež ma ona staršie dieťa z iného vzťahu,no on už medzitým chodil robiť na dohody vonku, potom zas doma a pod.platí mi teraz pravidelne 50 eur, no ja by som chcela zvýšiť aspoň na 100 eur, keďže navštevuje škôlku,má dg.autizmus,ja som bola doteraz na rodičovskej predloženej, v škôlke sa platí aj jedlo, ktoré on neje, takže mu po celý týždeň musím uvariť aj obedy,v čase priznania min.vyzivneho bol slobodný, nezamestnany, ja som bývala u mamky, no už pár rokov sme v podnájme,ten činí mes.350eur,škôlka min.50 eur a to nehovorím o jedle zvlášť a oblečení,a pod. Teraz mi jednoducho pošle 50 a má mi to stačiť, vraj sa ma starať môj druhý muž, s ktorým mám dcéru. No mne je 50 na malého málo a ja sa ani nemozem popri ňom zamestnať. Teraz si idem požiadať o opatrovateľsky príspevok. Poraďte mi prosím čo mám robiť. Ďakujem.

Dakujem pekne

Odpoveď pre Sisu: Dobrý deň, súd pri rozhodovaní o zvýšení výživného sa musí zaoberať všetkými skutočnosťami, ale k zmene výšky výživného sa rozhodne len ak sa pomery účastníkov zmenia významne. Súd pri rozhodovaní o výživnom vždy sleduje najlepší záujem dieťaťa. Výdavky na staršieho syna môžu byť iné, väčšinou vyššie, ako na mladšie deti, preto je možné, že súd rozhodol tak, že najprv bude konať o výživnom na staršieho syna. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Taktiež súd pri zvýšení výživného na dieťa vždy prihliadne nielen na príjem povinného rodiča, ale aj na príjmy osôb, ktoré žijú s povinným rodičom v spoločnej domácnosti, v tomto prípade by prihliadal aj na Váš príjem, nakoľko žijete v jednej domácnosti. Ďalej, súd pri rozhodovaní o výživnom neberie do úvahy len príjmy ktoré povinný preukáže, ale posudzujú sa i jeho majetkové pomery. Súd taktiež v konaní prihliadne aj na príjem a výdavky oprávneného rodiča, teda bývalej manželky a na príjem osôb, ktoré žijú s ňou v jednej domácnosti. To,či súd potom rozhodne o zvýšení výživné nie je možné vopred povedať, závisí to od viacerých skutočností a od aktuálneho stavu, lebo každý prípad je individuálny. V konaní bude treba preukázať, že sa zmenili pomery aj na Vašej strane, nakoľko ste tehotná, za 2 mesiace nastúpite na materskú dovolenku, teda Váš príjem, ako príjem spoluposudzovanej osoby klesne a pod. Ale upozorňujem Vás, že súd vychádza vždy z aktuálneho stavu. Bude potrebné starostlivo odkladať a preukázať všetky doklady preukazujúce Vaše výdavky na spoločné dieťa a na domácnosť.

Dobry den, manzel bude mat sud o zvysenie vyzivneho na svoje deti z prveho manzelstva. Ziadost o zvysenie vyzivneho od jeho byvalej je na vsetky 3 deti, aj sa vyjadroval ku vsetkym detom, ale teraz ma mat pojednavanie iba ohladom najstarsieho syna. Je to standardny postup? Dost nas to prekvapilo. Dalsia otazka je, ze my mame vydokladovat vsetky prijmy aj vydavky nasej domacnosti - teda aj moj prijem a takisto vydavky na nase 2 spolocne deti. Jeho ex-manzelka zije v usporiadanom partnerstve s inym muzom, s ktorym ma 4. dieta. Nemal by aj on vydokladovat svoje prijmy? Lebo zvysenie vyzivneho bolo postavene na tom, ze deti rastu, ona je na materskej a ja zarabam, cize mozem viac prispievat na nase deti a tym padom moj muz viac na svoje deti z 1. manzelstva. Zhodou okolnosti za 2 mesiace budem tiez na materskej, myslite, ze bude brat toto sud do uvahy? Dakujem za odpovede

Ďakujem pekne pán advokát.

Odpoveď pre Eriku: Dobrý deň, súd pri rozhodovaní o zvýšení výživného sa musí zaoberať všetkými skutočnosťami, ale k zmene výšky výživného sa rozhodne len ak sa pomery účastníkov zmenia významne. Súd pri rozhodovaní o výživnom vždy sleduje najlepší záujem dieťaťa. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Taktiež súd pri zvýšení výživného na dieťa vždy prihliadne nielen na príjem povinného rodiča, ale aj na príjmy osôb, ktoré žijú s povinným rodičom v spoločnej domácnosti. Vo Vašom prípade teda by mal brať do úvahy aj príjem manželky Vášho bývalého manžela. To,či súd potom rozhodne o zvýšení výživné nie je možné vopred povedať, závisí to od viacerých skutočností a od aktuálneho stavu. Pokiaľ opätovne podáte návrh na zvýšenie, potom v konaní bude treba preukázať,že sa zmenili pomery na strane Vášho dieťaťa, a z toho dôvodu žiadate zvýšenie výživného. Bude potrebné starostlivo odkladať a preukázať všetky doklady preukazujúce Vaše výdavky na dieťa a na domácnosť ako aj Váš príjem.

Dobry den, pan advokat. Chcela bu som sa spytat nasledovne, byvaly manzel zije a pracuje v Rakusku, jeho prijem je 1800 eur. Opat sa ozenil, manzelka taktiez pracuje, zial jej prijem mi nie je znamy, ale moze mat 800-1000 eur. Moj prijem je do 600 eur. Vyzivne bolo urcene vo vyske 160 eur, dieta ma 10 rokov. Po zvyseni vyzivneho neprispieva uz ani cent (ako som sa docitala z prispevkov ani nemusi). Pri zvyseni vyzivneho prijem jeho manzelky ani nespomenuli, zdalo sa mi ze p.sudkyna bola zaujata. Ich prijem sa posudzuje spolocne? Podla Vasho nazoru vyska vyzivneho voci prijmu otca a manzelky? My s dietatom zijeme sami. Dakujem.

Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď pre Niku: Dobrý deň, otec, ako povinný rodič, musí platiť výživné vo výške, ktorú určil súd. Samozrejme, podporne môže prispievať aj na ďalšie výdavky dieťaťa, avšak zo zákona nie je povinný.

Dobrý deň, chcela by sa opýtať či okrem výživného je otec dieťaťa povinný prispievať aj na iné výdavky na dieťa, napr. výdavky v škole, školské zájazdy, šatstvo, obuv...atď? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Annu Dobrý deň, na zvýšenie výživného má v prvom rade vplyv to, či sa zvýšili odôvodnené potreby maloletých detí alebo sa zlepšili pomery povinného. V zmysle zákona je rodič povinný prispievať na výživu svojich detí podľa svojich možností, schopností a majetkových pomerov. Plnenie vyživovacej povinnosti k deťom má prednosť pred všetkými ostatnými výdavkami a dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. V prípade, ak sa so svojim manželom zosobášite, Váš príjem sa bude posudzovať spoločne, nakoľko uzavretím manželstva Vám vznikne bezdpodielové spoluvlastníctvo manželov. Avšak ak s partnerom žijete v spoločnej domácnosti, bude súd prihliadať na Váš príjem už aj teraz. Do akej miery by súd priznal maloletým deťom výšku výživného za predpokladu, že by ste mali s partnerom spoločné dieťa, to je už vecou súdneho konania. Súd bude v prvom rade rozhodovať s ohľadom na záujmy maloletých detí a zabezpečenie ich odôvodnených potrieb vzhľadom na výšku príjmov ich rodičov.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: žijem s dvoma deťmi v priateľovom dome, na ktorý po rozvode vzal hypotéku, keďže ostal bez bývania.Zatiaľ ešte nie sme manželia. Má tiež dve deti (12,9), na ktoré pravidelne prispieva, sretáva sa však snimi veľmi málo, keďže by za nimi musel dosť cestovať. Mohla by jeho ex. žiadať vyššie výživné aj preto, že sa s nimi nestretáva? Komunikácia s deťmi je veľmi zlá, nikdy mu neodpisujú na maily ani na sms. A chcela by som sa ešte opýtať, ak by sme boli manželia, berie súd do úvahy aj môj príjem? A ako sa prihliada na jeho výdavky v prípade zvýšenia výživného? Mohli by mu zvyšovať výživné aj v tom prípade, keby sme mali spoločné dieťa? Ďakujem

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 13. mája 2016: Dobrý deň, výšku výživného ovplyvňuje nielen výška platu povinného rodiča, ale aj odôvodnené potreby dieťaťa, jeho zdravotný stav, vek, štúdium, atď. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov dieťaťa. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť, ale hlavne skúma odôvodnené potreby dieťaťa. Pre rozhodovanie súdu je vždy rozhodujúci stav v čase vyhlásenia rozhodnutia. Ak už bolo vo veci rozhodnuté a partner nesúhlasí so zvýšením výživného, potom môže podať odvolanie pokiaľ mu ešte neuplynula 15-dňová lehota na podanie odvolania. V odvolaní ale treba preukázať, že nedokáže platiť vyššie výživné. Odporúčam Vám tiež podrobne opísať všetky jeho príjmy a opodstatnené výdavky na vedenie domácnosti a na dieťa, ktoré čakáte. Bude potrebné starostlivo odkladať všetky doklady preukazujúce výdavky na domácnosť a pod. Vzhľadom na vyššie uvedenú situáciu odporúčam obrátiť sa na advokáta v okolí, ktorý na základe predložených dokumentov vie naďalej poradiť.

dobry den, chcem poprosit o radu. Byvala priatelka mojho partnera poziadala o zvysenie vyzivneho prave v obdobi ked mi cakame dieta a partner zacal pracovt v zahranici ako opatrovatel na zivnost,cize pocas procesu este ani nemal poslane vsetky papiere,toho co sa mu strhava zo mzdy v Rakusku,co je poistne a cestovne. Priniesol to az dodatocne. Sudkyna vsak nic nevzala do uvahy a jeho hruby zarobok z ktoreho sa mu sa mu strhava poistne a cestovne brala ako cistu mzdu aj ked jej vysvetloval,ze on to tak v zmluve nema,trvala na tom,ze poistne aj cestovne plati rodina.Ani uver ktory musi splacat a ktory bol vzaty na zariadenie bytu byvalej priatelky a jej matky.ani to ,ze plati najom kedze nie sme manzelia sa neberie do uvahy. Ja som momentalne bez prijmu kedze vybavovanie materskej zo zahranicia sa pretahuje,o sa tiez nebralo do uvahy. Zo strany navrhovatelky sa naopak prihliadalo na vsetko aj na jej druhu vyzivovaciu povinnost ale sud nerozoberal preco otec jej mladsieho syna je nezamestnany. Vyzivne bolo navysene o 120 percent,co ale v tejto chvili urcite priatel nezvladne platit. Je takyto jednostranny postup spravny.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 23. apríla 2016: Dobrý deň, pre rozhodovanie súdu je vždy rozhodujúci stav v čase vyhlásenia rozhodnutia. Súd vždy sleduje najlepší záujem dieťaťa. Všeobecne platí, že výživné má prednosť pred všetkými inými výdavkami rodiča. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť, ale hlavne skúma odôvodnené potreby dieťaťa. Pomery povinného rodiča skúma súd nie vzhľadom na jeho skutočnú situáciu, ale vzhľadom na jeho potenciálne možnosti. Ak už bolo vo veci rozhodnuté a Vy nesúhlasíte so zvýšením výživného, potom môžete podať odvolanie pokiaľ Vám neuplynula 15-dňová lehota na podanie odvolania. V odvolaní ale treba preukázať, že nedokážete platiť vyššie výživné. Odporúčam Vám tiež podrobne opísať Vaše príjmy a opodstatnené výdavky na vedenie domácnosti a na dieťa, ktoré čakáte s terajšou priateľkou, pokiaľ sú nejaké. Bude potrebné starostlivo odkladať všetky doklady preukazujúce Vaše výdavky na domácnosť a na spomínaný úver. Nahliadnuť do spisu samozrejme môžete, treba najprv zavolať na príslušný súd, ktorý Vám následne určí termín na nahliadnutie do spisu, treba len nadiktovať spisovú značku a mená účastníkov konania.

dobry den, byvala priatelka podala ziadost na zvysenie vyzivneho z 50 na 200 eur.V january skoncila materska na ktorej bol jej partner s ich spolocnym synom,nasledne ona poziadala o zvysenie vyzivneho s tym,ze argumentuje,ze synovy sa zvysili naklady na skolu. Tiez uvadza,ze jej priatel je nezamestnany,viem vsak ,ze pracuje na cierno. Ja platim zprijmu 540 eur,pozicky ktore sme si vzali pocas nasho spoluzitia a sli na zariadenie domu jej matky v ktorom sme zili. Je to 380 eur mesacne,bolo to na moje meno,splacam teda vsetko ja. Sudkyna namietla,ze vyzivne je nad vsetko ale ten uver platit musim aj ked ja z neho nic nemam,pretoze moji rodicia rucia domom. Taktiez cakam s priatelkou dieta. Mne skutocne nevychadza platit vyssie najomne. mAM NAROK NAHIEDNUT DO SPISU ABY SOM VEDEL AKO ZDOKLADOVALA navrh na zvysenie,nie je argument aj to,ze splacam uver,na zariadenie domu v ktorom zije aj so synom ona. Preco sa sudkina nezaujima o to,ze aj jej priatel udajne nepracuje,to mam zivit aj jeho a ich dieta. Dakujem.

Odpoveď pre Evu: Dobrý deň, ako som už vyššie uviedol, o určení novej výšky výživného, resp. zvýšenie výživného je možné žiadať len ak sa zmenia pomery. Za zmenu pomerov treba rozumieť stav, ak sa na strane povinného rodiča alebo dieťaťa nastali závažnejšie zmeny skutkového stavu v oblasti príjmov, výdavkov a celkových majetkových pomerov. Takými sú napr. zvýšenie finančných potrieb dieťaťa, zmeny zdravotného stavu dieťaťa atď. Súd pri rozhodovaní o zvýšení výživného sa musí zaoberať všetkými skutočnosťami, ale k zmene výšky výživného sa rozhodne len ak sa pomery účastníkov zmenia významne. Na strane príjmov súd skúma najmä opakujúce sa príjmy zo zamestnania príp. podnikania. Musím Vám pripomenúť, že súd pri rozhodovaní o výživnom (príp. o zvýšení výživného) prihliada aj na to, či sa rodič bez zbytočného dôvodu vzdal výhodnejšieho zamestnania alebo príjmu. Ak sa napríklad rodič vzdá bezdôvodne zamestnania, súd pri určovaní výživného môže vychádzať z príjmu, ktorý rodič v tomto zamestnaní dosahoval. Ak bývalá priateľka Vášho manžela podala návrh na zvýšenie výživného, bude musieť preukázať pred súdom hodnovernými dôkazmi, že pomery na strane dieťaťa sa zmenili vo väčšom rozsahu, v akej oblasti, čoho sa týka zvýšenie výdavkov na dieťa. Súd vždy sleduje najlepší záujem dieťaťa. Pre rozhodovanie súdu je vždy rozhodujúci stav v čase vyhlásenia rozhodnutia. Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa môže súd priznať aj spätne, ale len ak sú tu dôvody osobitného zreteľa, najviac však 3 roky pred začatím konania.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 11. novembra 2015: Dobrý deň, o určení novej výšky výživného, resp. zvýšenie výživného je možné žiadať len ak sa zmenia pomery. Za zmenu pomerov treba rozumieť stav, ak sa na strane povinného rodiča alebo dieťaťa nastali závažnejšie zmeny skutkového stavu v oblasti príjmov, výdavkov a celkových majetkových pomerov. Takými sú napr. zvýšenie finančných potrieb dieťaťa, zmeny zdravotného stavu dieťaťa, či zvýšenie životnej úrovne povinného rodiča, atď. Súd pri rozhodovaní o zvýšení výživného sa musí zaoberať všetkými skutočnosťami, ale k zmene výšky výživného sa rozhodne len ak sa pomery účastníkov zmenia významne. Ak bývalá manželka podala návrh na zvýšenie výživného, bude musieť preukázať pred súdom hodnovernými dôkazmi, že pomery na strane dieťaťa sa zmenili vo väčšom rozsahu, a to v akej oblasti, čoho sa týka zvýšenie výdavkov na dieťa. Súd vždy sleduje najlepší záujem dieťaťa. Ak nedokážete platiť vyššie výživné, odporúčam Vám v súdnom konaní podrobne opísať Vaše príjmy a opodstatnené výdavky na vedenie domácnosti a na mal. dieťa (deti) s terajšou manželkou. Bude potrebné starostlivo odkladať všetky doklady preukazujúce Vaše výdavky na domácnosť.

Dobry den. Byvala priatelka manzela, s ktorou maju dceru dala ho na sud kvoli zvysenie vyzivneho z 50eur na 150eur, lebo dozvedela ze manzel pracuje vo volkswagene, ale malu inak mu neda, uz nevidel ju skoro pol roka. Ale manzel uz ma novu pracu, pracuje na dohodu, lebo dozvedel ze prepustaju ludi a budu aj jeho prepustat preto vo volkswagene dal vypoved. Mali uz sud, kde sudkina povedala ze poslu list pre agenturu do volkswagen kde pracoval, ci vazne ho chceli prepustit. A ked povedia ze nie, tak beru tu sumu, co zarabal tam, aj to tak ze pozeraju cisty prijem, nie to co dostal na ucet, co je mensia suma, lebo este ide dole cestovne, strava..atd. To mozu takto brat? Ziadna agentura by nepriznal, ze niokoho prepustia.... to je len logika. Pokracovanie sudu budu mat januari. Vydavky preco nepozeraju? Musi vyzivovat svoju manzelku (mna), syna (ktori narodi teraz novembri), odstahovali sme k babke, kvoli prace, lebo by sme nevedeli uz platit najomne, ale aj tu platime polovicku rezie, plati svoj telefon a mame aj pozicku. Jeho expartnerka prauje, byva u rodicov, kde neplati nic. Prosim Vás o pomoc, ze co mozeme robit. Na co mame pripravit. Dakujem. S pozdravom Eva

Dobry den , som 6 rokov rozvedeny, z prveho manzelstva mam dve deti( 12 a 13r), na ktore platim vyzivne 360 eur. Byvala manzelka , ale teraz ziada zvysenie vyzivneho na 500 e mesacne, je druhykrat vydata a spolocnemaju dalsie dieta. Som tiez druhykrat zenaty a sucasnou manzelkou mame 5 rocne dieta a o par dni sa nam narodi dalsie. Chcem Vas poprosit o radu co robit v pripade navrhu na zvysenie vyzivneho, ci sa da odvolat, ako sa na na celu situaciu bude pozerat sud. Dakujem za radu

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 3. júla 2015: Dobrý deň, čo sa týka Vášho problému, najvhodnejšie by bolo skúsiť sa so šéfom porozprávať, upozorniť ho na to, že si neprajete, aby Vás urážal a nadával Vám. Ak sa to minie účinku, odporúčam, obrátiť sa na nadriadený orgán so sťažnosťou, že Váš šéf sa nevhodne správa, uráža Vás a nadáva Vám. V súvislosti s ohováraním, by sa Váš šéf dopustil tohto trestného činu, ak by o Vás oznámil nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť Vašu vážnosť u spoluobčanov, poškodiť Vás v zamestnaní, v podnikaní, narušiť Vaše rodinné vzťahy alebo spôsobiť Vám inú vážnu ujmu.

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či môžem sa brániť , keď šéf ma neustále uráža, nadáva a ohovára. Popritom stále chce ayz som vsetko spravila ja a on nemusí nič robiť lebo je šéfom Dokonca príde za mnou aby som ho naučila robiť v PC potom všetko pohŕdavo chce a potom do Vás kopne a nadáva a hlavne sa povyšuje nad Vami. Je to určitý spôsob ako svoju neschopnosť zakrýva nadávkami a ponižovaním. Každý ma toho dosť na pracovisku lenže, nikto sa neodváži nič povedať . Atmosféra je na pracovisku pod psa. Čo môžeme s tým robiť ( podotýkam že ide o šéfa polície/

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto