Výživné na dospelú dcéru

Nachádzate sa tu

Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa spýtať na jeden problém, ktorý má môj priateľ. Má dcéru, ktorá je už dospelá, má 20 rokov a študuje na vysokej škole. Popritom zarába okolo 400 eur mesačne a žiada teraz môjho priateľa, aby je platil výživné vo výške 100 eur mesačne, lebo jej peniaze, ktoré si zarobí, nepostačujú. Dcéra žije so svojou matkou v jednej domácnosti. Môjmu priateľovi po odrátaní všetkých mesačných poplatkov zostáva suma okolo 100 eur, z tejto sumy musí vyžiť celý mesiac. Je možné, aby mu súd určil, že musí platiť výživné na svoju dospelú dcéru?

Dobrý deň,

plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do vtedy, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Súd pri určovaní výživného prihliada ako na odôvodnené potreby oprávneného – priateľovej dcéry, tak aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného – Vášho priateľa a to aj vtedy, ak by sa Váš priateľ vzdal bezdôvodne výhodnejšieho zamestnania, zárobku, či majetkového prospechu. Súd tiež prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré na seba berie Váš priateľ. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Vzhľadom na to, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, je dosť možné, že Váš priateľ bude povinný svojej dcére platiť, nemusí to však byť práve ňou určená výška 100,- Eur. Všetko záleží na tom, či dcéra preukáže, že nie je schopná sa sama živiť a že ide o odôvodnenú potrebu z jej strany a naopak Váš priateľ, pokiaľ nebude chcieť nič platiť alebo čo najmenej, musí preukázať, že všetky jeho výdavky sú opodstatnené a naozaj mu zostáva minimum prostriedkov nazvyš.

Prestal Vám rodič platiť výživné, napriek tomu, že študujete, nie ste schopný živiť sa sám, a túto povinnosť mu určil súd? Potrebujete návrh na určenie výživného, na jeho zvýšenie, vymoženie či trestné oznámenie pre zanedbanie povinnej výživy? Obráťte sa na nás. Predmetné návrhy Vám vypracujeme v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Miroslava: Dobrý deň, nakoľko dcéra Vašej partnerky je už plnoletá, treba uviesť, že v súvislosti s vyživovacou povinnosťou pre plnoleté dieťa platia určité odlišnosti oproti vyživovacej povinnosti k maloletému dieťaťu. Nadobudnutím plnoletosti zaniká zákonné zastúpenie dieťaťa rodičom. Dôsledkom je aj to, že povinný rodič uhrádza výživné k rukám (prevodom na účet) plnoletého dieťaťa a nie rodiča. Pokiaľ teda dcéra Vašej partnerky je už plnoletá, tak jej otec by mal posielať výživné už priamo jej a nie Vašej partnerke.

Zijeme s mojou partnerkou a jej uz plnoletou dcerou, ktora denne studuje v jednej domacnosti. Otec priatelkinej dcery napisal dcere cez soc. siet, ze vyzivne uz nebude posielat jej mame, ale jej na ucet. Postupoval spravne, ked o vyzivnom ma partnerka sudne rozhodmutie? Dakujem za odpoved.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto