Urážka na cti

Nachádzate sa tu

Vážený pán advokát, chcel by som sa opýtať či sa dá podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za urážku na cti. Moja mama žije s mojím bratom v jednej domácnosti, kde tiež žije aj bratov zať. A to je oriešok celého problému, nakoľko bratov zať neustále uráža moju mamu. Nadáva jej do K...., P...., šibnutej, vyhráža sa jej, že ju zhodí zo schodov a podobne. Mama keď sa ozve, tak je to ešte horšie a brat si s ním nevie dať rady. Môžete mi prosím poradiť, ako máme vo veci postupovať. Ďakujem.

Dobrý deň,

 urážka na cti nie je v našom trestnom zákone definovaná ako trestný čin, možno si to mýlite pojmy alebo ste mysleli na trestný čin ohovárania.

V zmysle § 373 ods. 1 Trestného zákona citujem: kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Pokiaľ sa proti Vašej matke niekto dopustil trestného činu ohovárania v zmysle vyššie uvedeného, Vaša matka môže podať na polícii trestné oznámenie (nazvite ho ako Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin)...a tiež odporúčam podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, aj keď uvediete, kto Vašu matku a presne čím ohovoril.

Vo Vašom prípade by som Vám však skôr odporúčal, najmä ak je dom, v ktorom všetci (Vaša matka, brat a jeho zať) bývajú, vo vlastníctve Vašej matky, aby v prípade takéhoto urážania zavolala matka políciu, s tým že ju ohovárajú a tiež (a to je dôležitejšie) že sa jej vyhrážajú zabitím, požiadať políciu, aby zaťa Vášho brata vyviedli, následne vymeniť na dverách zámku a viac ho do domu nevpustiť. Toto viete spraviť, pokiaľ ten zať nemá žiadne urážka právo nehnuteľnosť Vašej matky obývať. Pokiaľ má, vyššie uvedené urobiť nemôžete, v tom prípade zotrvajte pri trestnom oznámení.

Pekný deň prajem.

V prípade, ak o Vás niekto rozširuje nepravdivé informácie a znižuje Váš morálny profil v očiach spoluobčanov, ohováraním Vás verejne vydáva na posmech, uráža Vás a svojim konaním poškodzuje Vašu dobrú povesť, môže sa voči Vám dopúšťať priestupku, ale i trestného činu. Pokiaľ neviete, ako sa voči takýmto prejavom brániť, obráťte sa nás. Zastúpime Vás v sporoch týkajúcich sa ochrany osobnosti i v trestnom konaní a žalobu na ochranu osobnosti, návrh na náhradu nemajetkovej ujmy či trestné oznámenie pre Vás vypracujeme v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Dobry den chem sa opita moja byvala neustale dava na mna tresne oznamenia ohliadom dietata ze ho jej nechcem umoznit styk...ale to neje pravda moj syn ma 11 rokov a odmieta ist s matkou nechce ju navstevovat .mesacne raz bo niekedy dveraz som na vysluchu co uz ma nebavy je neaka moznost aby aspon to cestovne od nej vyziadat bo ked tolko chodim na tie vysluhi a stale neuspesne bo ked vypocuju mojho syna nic sa nedeje ale ona stale ma hlasi na polici ze nechcem jej vydat syna a neustale ma ociernuje a ohovara krive obvynienia a podobne dakujem

Dobrý deň, pán advokát, v škole, ktorú navštevuje moja dcéra som v pozícii predsedu Rady školy. Iná matka podala sťažnosť na mňa, že "robím zlé meno škole" a ináč ma nie pekne opisuje, lebo vyžadujem, aby parkovali rodičia na vyhradenom parkovisku a nie na ceste pred bránou školy . Túto sťažnosť adresovala riaditeľke školy (ručne napísanú), táto ju rozposlala ďalším členom rady školy (11 ľuďom) a sťažnosť neriešila, len na stretnuntí Rady školy povedala , že ju vrátila. Otázka: mohla pani riaditeľka rozposlať sťažnosť ďalším ľuďom (s mojim menom a popisom situácie, ktorá bola zavádzajúca (neobjektívna) a sťažnosť neriešiť zaujatím stanoviska? U ďalších členov rady školy podporila vytvoriť názor, ktorý mala sťažovateľka. Ako mám postupovať, aby som vysvetlila situáciu a zachovala si dobré meno, ktoré mi v sťažnosti iná matka naštrbila?

Odpoveď pre Kristínu: Dobrý deň, v prvom rade Vám odporúčam, pokiaľ máte za to, že riaditeľka mohla neprávom zasiahnuť do Vašej osobnej cti a dôstojnosti, upozorniť ju, aby od uvedeného konania upustila. Občiansky zákonník ustanovuje, že fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. Ak by takéto vyjadrenie riaditeľky bolo spôsobilé ohroziť Vašu vážnosť na pracovisku či u spoluobčanov, alebo Vám spôsobilo inú nemajetkovú ujmu, môžete podať žalobu na ochranu osobnosti. Ďalej priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Ochrany cti je možné teda domáhať sa aj v priestupkovom konaní.

Odpoveď pre Dominiku: Dobrý deň, pokiaľ sa Váš druh dopustil trestného činu, napríklad ublíženia na zdraví, či vyhrážania, môžete podať na polícii trestné oznámenie, ako Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a tiež môžete podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, aj keď uvediete kto Vás a ako napadol, prípadne sa vyhrážal. Odporúčam polícii zároveň predložiť lekárske správy, SMS správy, prípadne inú komunikáciu, z ktorej je zrejmé, že sa Vám vyhrážal, prípadne označiť svedkov, ktorí vedia Vami uvedené skutočnosti potvrdiť.

Dobrý deň. Ja by som sa chela opýtať ohľadom toho, že mne sa stala situácia v zamestnaní, že ma pani riaditeľka upozornila, že smrdím. Ale pes je v tom zakopaný,že ja sa umývam a v živote mi to nikto nikdy nepovedal že by som nadmerne zapáchala alebo že by som niekoho obťažovala svojim zápachom chcem sa opýtať ako by som mala ďalej pokračovať.

Dobrý večer pán advokát moj druh s ktorím som žila ma slovné napadá nadával my že som kur.., po.., kričal pomne pri com ma prišla zastať moja švagriná pri hádke ju sotil na posteľ kde ležala naša dcéra a utrpela otraz mozgu. Následne sme s aho snažili vyhodiť z bytu zo svagrinu a on svagrinu hodil do steny a ona následne spadla na zem chcem na neho podať trestné oznámenie.. Pred pár týždňami sme boli rozideny a čes sms sa my vyhrážal že ak sa sním nedám dokopi zabije sa a budem ho mat na svedomí poslal my fotku ako je kvázi obeseny ďakujem za odpoved

Odpoveď pre Daru: Dobrý deň, Trestný zákon definuje trestný čin ohovárania nasledovne: "Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky." Pokiaľ sa proti Vám manželka Vášho partnera dopustila trestného činu v zmysle vyššie uvedeného, môžete podať na polícii trestné oznámenie, označené ako Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a tiež môžete podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, aj keď uvediete kto Vás a presne čím ohovoril. V prvom rade však odporúčam manželku Vášho partnera upozorniť, aby od uvedeného konania upustila, v opačnom prípade budete nútená sa obrátiť na príslušný súd, resp. na políciu. Ak si myslíte, že vo Vašom prípade nenaplnate znaky skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, tak v prípade urážok, Občiansky zákonník ustanovuje, že fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. Na základe toho môžete podať žalobu na ochranu osobnosti. Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Ochrany cti je môžné teda domáhať sa aj v priestupkovom konaní na príslušnom okresnom úrade.

Odpoveď pre Janu: Dobrý deň, podľa Zákonníka práce zamestnanec môže podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce, keď si zamestnávateľ nesplnil svoju povinnosť a porušil pracovnoprávne predpisy. Medzi orgány inšpekcie práce patrí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce a krajské inšpektoráty práce. Zamestnanec podáva podnet na inšpektorát práce v kraji, v územnom obvode ktorého má zamestnávateľ sídlo, resp. prevádzku. v ktorej zamestnanec pracuje (pracoval). Následne vo veci začne inšpektorát práce výkon inšpekcie práce. Výsledkom podania podnetu zamestnanca môže byť nariadenie pre zamestnávateľa o vyplatení mzdového nároku a rozhodnutie o uložení pokuty. Väčšina porušení pracovnoprávnych predpisov sa takýmto spôsobom vyrieši a zamestnancom sú vyplatené mzdové nároky, ktoré boli predmetom sporu. V prípade, ak zamestnávateľ nevyplatí mzdové nároky aj napriek nariadeniu inšpektorátom práce, zamestnanec by sa mal obrátiť na súd prostredníctvom žaloby alebo návrhu na vydanie platobného rozkazu. Predtým, ako sa zamestnanec obráti na súd je vhodné pokúsiť sa o vyriešenie sporu so zamestnávateľom písomnou formou, a to pokusom o zmier, alebo predžalobnou výzvou. Podľa civilného sporového poriadku na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, takže v územnom obvode ktorého má zamestnávateľ sídlo, prípadne miesto podnikania. Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch sú príslušné okresné súdu uvedené v § 23 Civilného sporového poriadku. Odporúčam Vám teda pokúsiť sa vyriešiť túto situáciu so zamestnávateľom, keby sa to nepodarilo, tak sa obrátiť na inšpektorát práce a keď nič z uvedených nepomôže tak sa obrátiť na súd. Ak by ste sa predsalen rozhodli vec riešiť v trestnoprávnej rovine, môžete sa obrátiť na ktorúkoľvek okresnú prokuratúru alebo príslušníkov policajného zboru.

Odpoveď pre Kamila: Dobrý deň, urážka na cti nie je v našom trestnom zákone definovaná ako trestný čin, trestný zákon pozná iba trestný čin ohovárania. V zmysle Trestného zákona sa trestný čin ohovárania dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Pokiaľ si myslíte, že sa proti Vám vodič dopustil trestného činu ohovárania v zmysle vyššie uvedeného, môžete podať na polícii oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. V prípade urážok, Občiansky zákonník ustanovuje, že fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. Na základe toho môžete podať žalobu na ochranu osobnosti. V zmysle zákona o priestupkoch ochrany cti je možné domáhať sa aj v priestupkovom konaní: priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. V prvom rade však odporúčam, pri opakovanom rušení nočného kľudu a ďalšom vyhrážaní sa, vodiča upozorniť, aby od uvedeného konania upustil, v opačnom prípade budete nútený sa obrátiť na príslušný súd, resp. OČTK.

Odpoveď pre Matúša T.: Dobrý deň, každá osoba má v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka právo na ochranu svojej osobnosti, na ochranu svojho mena, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. Rozširovanie nepravdivých informácií o Vašej osobe môže zasahovať do Vašich osobnostných práv, preto môžete v prvom rade pôvodcu týchto zásahov vyzvať, aby od týchto zásahov upustil, prípadne požadovať primerané zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia. Konanie osoby, ktorú spomínate môže byť tiež priestupkom proti občianskemu spolunažívaniu, ktoré ho sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Môžete v takom prípade urobiť oznámenie o spáchaní priestupku. V prípade, ak daná osoba oznámi nepravdivý údaj o Vašej osobe, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť Vašu vážnosť u spoluobčanov, poškodiť Vás v zamestnaní, v podnikaní, narušiť Vaše rodinné vzťahy alebo spôsobiť Vám inú vážnu ujmu, dopustí sa trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona. Môžete preto takéto konanie oznámiť na polícií.

Dobry den rada by som sa informovala.Mam 10 mesacnu dcerku s partnerom ktory zije s nami no je zenaty. Jeho manzelka ma ohovara po obchodoch roznymi urazkami a popritom zatahuje do toho aj nasu dcerku ze to nie je jeho a podobne. Uz to psychicky nezvladam tak zvazujem podat trestne oznamenie. Tie ataky z jej strany by som rada zastavila. Mozte sa mi k tomu prosim vyjadrit ako postupovat dalej?

Dobrý večer môžem sa niečo spýtať ? Keď jedna osoba hovorí môjmu známemu že ho zatiahnem na nejaké zle „cesty“ popritom to vôbec nie je pravda a navádza ho aby sa so mnou nekontaktoval všelijakými možnosťami a aj celkovo nadáva a uráža ma v danej konverzácii.

Dobry den, ja sa chcem informovat, kde a ako mam podat trestne oznamenie na byvaleho zamestnavatela pre nevyplatenie mzdy ? Prac.pomer bol ukonceny 17.januara 2019 no do dnesneho dna mi nevyplatil mzdu za mesiac 12/2018 a 01/2019 + stravne listky za tieto dva mesiace. Mzdu za 2mesiace mi mal vyplatit do 31.januara. Dakujem

Dobrý deň, Pred naším domom takmer každú noc vykladajú susedovi tovar. Neustále nás budia - o druhej v noci, o tretej atď. Upozornil som vodiča, ktorý tovar vykladal, že je nočný kľud aby to rešpektoval. Začal sa mi vyhrážať bitkou, tykal mi a vulgárne mi nadával. Privolal som políciu. Tá sa mu snažila dohovoriť. Keď už to vyzeralo, že sme sa dohodli, že bude tovar vykladať tak aby nerušil nočný kľud, vyjadril sa pre policajnou hliadkou aj mojou mamou citujem "Nemôžem za to, že tento tu bol na psychiatrickom liečení". Okrem toho tvrdil, že má pri sebe nôž a ak sa bude cítiť ohrozený tak ma dopichá do brucha. Tak to už bolo na mňa priveľa a povedal som policajtom, že podám oznámenie. Zapísali si naše iniciály. Chcem sa opýtať, či mám podať trestné oznámenie nakoľko roky pôsobím v manažérskych pozíciách ako obchodný riaditeľ. V týchto mesiacoch si hľadám prácu a takéto vyjadrenia mi môžu výrazne poškodiť. Ako by som mal podľa Vás postupovať? Mám podať trestné oznámenie v súvislosti s ohováraním? Ďakujem.

Odpoveď pre Evu: Dobrý deň, v zmysle Trestného zákona, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinní vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Pokiaľ sa proti Vám niekto dopustil trestného činu ohovárania v zmysle vyššie uvedeného, môžete podať na polícii oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. Ďalej podľa Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Uvedené zákonné ustanovenie považuje za právne relevantné len také správanie sa obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo. Nie je rozhodujúci subjektívny pocit a úsudok darcu. Obdarovaný musí vo výzve na vrátenie daru uviesť konkrétne skutočnosti, v ktorých vidí hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným voči nemu alebo členom jeho rodiny. Hrubým porušením dobrých mravov je zvyčajne ich porušenie značnej intenzity alebo sústavné porušovanie, a to či už fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a pod. Nevyžaduje sa, aby konanie obdarovaného muselo dosahovať intenzitu trestného činu alebo priestupku.

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť s rodinnými spormi. Bývam s mamou a sestrou v našom rodinnom dome. Naša babka býva vo vedľajšom dome a jej dcéra zasa v dome z druhej strany nášho domu. Celý môj život u nás vyvolávala hádky, nenávidí moju mamu, ktorá mala za manžela jej syna, ktorý už zomrel. A jej dcéra tak isto. A tá naša teta má tiež dcéru a vnučku,oni bývajú v inom meste, ale raz k nám prišli a neoprávnene vstúpili na nás pozemok, vyhrážali sa ublížením na zdraví. Takže sme na všetky dotyčné volali políciu, ktorá povedala, že je to iba priestupok v spolunažívaní. Vtedy sme oznámenie nepodali pretože by sa to vraj skončilo iba ďalšou hádkou na priestupkovom konaní. Ďalšia vec je tá, že ja a moja sestra sme darovacou zmluvou dostali od babky dom. Moja sestra sa s nou prestala baviť a svoju časť prepísala na mňa zo súhlasom našej babky. A babka pravdelodobne bude chcieť všetko odo mňa naspäť, pretože sa vraj o ňu nestaráme . Je tam na dome ťarcha.A tvrdí to aj o mojej mame a sestre pričom ich sa to už netýka. šíri klamstvá, klebety, urážky. Mimochodom je zdravšia ako 30 ročný človek a hra sa na obeť ktorú sme vraj podviedli. Ja mám kvôli tomu zdravotne problémy so srdcom a tak... niekoľkokrát má už odviezla záchranka. Vždy sa hľadali fyzické príčiny, ale som presvedčená, že je to psychického pôvodu kvôli týmto problémom. Ďakujem za každú radu.

Odpoveď pre Danu Miklosovu: Dobrý deň, v prípade urážok občiansky zákonník uvádza, že fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. Uvedene Vám dáva možnosť podať žalobu na ochranu osobnosti. Fyzická osoba má právo domáhať sa, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti. Ochrany cti je možné domáhať sa aj v priestupkovom konaní v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch – priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Pokiaľ sú o Vás šírené aj nepravdivé informácie máte taktiež možnosť podať trestné oznámenie za trestný čin ohovárania. V zmysle trestného činu ohovárania sa tohto činu dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Obom bratom by ste mali v prvom rade napísať doporučený list s navratkou, v ktorom ich upozorníte na ich správanie s tým, že pokiaľ neupustia od svojho konania podáte na nich žalobu na ochranu osobnosti, prípadne trestné oznámenie za podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania.

Dobrý deň,mam prozbu,neviem čo si mam myslieť o mojich dvoch bratoch,jeden z nich 11rokov nebol navštíviť matku a posledne 3roky bola veľmi chorá,ja som ju doopatrovala dcéra jej,druhý brat chodil za otcom dve alebo tri krat do roka o matku ziadny záujem,a keď bol v byte,ani len pohár vody jej nepodal,a teraz keď otec umrel sa spustila lavina urazok na moju osobu,dokonca na pohrebe otcovom sa vysmievali,ziadna ucta,a v mene mrtveho otca mi posiela urážlivé sms spravy,ako aj mojej sestre,nevedia sa zmieriť so skutočnosťou,že matka a otec už obaja zosnuly,pri plnom vedomí a svedomí mi darovali byt ,lebo jedine ja ,môj manžel a naše deti im vo všetkom pomáhali,jeden z bratov dokonca podal odvolanie,kde udáva nepravdivé informacie ,že sa cíti vydedeny,oklamany ,ale 11rokov si matku nevidel,zato sa rodičia tak rozhodli,sestra je si vedomá ,nakoľko byva v Čechách,je spokojna s rozhodnutím rodičov,chcela by som sa opýtať akým spôsobom by som mohla im oznámiť aj jednemu aj druhému,že nech prestanú urážať ponizovat,a v mene mrtveho otca písať sms ,ktre su veľmi hanlive,ďakujem Dana

Odpoveď pre Luciu: Dobrý deň, v prípade Vami spomínaného urážania, občiansky zákonník uvádza, že fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. Ten Vám dáva možnosť podať žalobu na ochranu osobnosti. Fyzická osoba má právo domáhať sa, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti. Ochrany cti je možné domáhať sa aj v priestupkovom konaní v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch – priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Samozrejme, v prvom rade skúste ešte susede dohovoriť s tým, aby od svojho konania upustila, a zároveň ju upozorníte na prípadné ďalšie vaše postupy.

Dobry den, chcela by som sa spýtať byvame v paneláku na druhom poschodi . Na prizemi byva suseda ktora nam vybera postu lebo stale vie co nam prišla za posta jej priatel po mojom svokre stale vykrikuje nadava jej a taketo veci ,nadava aj detom ktore sa hraju na ulici bez dovodu a to sa deje skoro kazdy den a uz nevieme co mame stym robit. Dakujem

Dobry vecer.prosim o radu.Ide o to ze moja sestra odisla od manzela .jeho rodina nasu rodinu mala stale v puse ,ked este boli spolu.nechali sme to tak ale teraz des a hruza.tie reci co oni rozpravaju vobec neviem ako pokracovat.dnes sme isli spolu so sestrou,a videla nas jejj svagrova.hned telefonaty.a to co povedali:na sestru a na mna ze isla s tou ozralou prihoretou kur...,tak to ma dorazilo.akym pravom oni takto maju co rozpravat ked som im nic nespravila.mam toho dost a chcela by som sa branit a vedet ako mam postupovat..dakujem

Odpoveď pre enu: Dobrý deň, pokiaľ vo vyjadrení k návrhu otec dieťaťa o Vás tvrdí nepravdivé informácie, bude potrebné tieto poprieť a preukázať, že sa tieto nezakladajú na pravde; ak uvedené preukážete, bude následne povinnosťou otca, aby to, čo vo vyjadrení napísal, vedel aj preukázať na súde.

Dobrý večer. Môj expriateľ sa vyjadril k návrhu na zmenu úpravy styku o môjho 6 ročného syna takou formou , kde napísal veci, ktoré sa nezakladajú na pravde. Môj syn tam nechce spávať a žiadala som aj o pomoc pri vodení syna zo školy, viac ako 1x týždenne, kedže žijem sama a nemám rodičov. Prípisom spochybnil takmer všetko čo sa týka mňa a starostlivosti o môjho syna. Že ho nevediem k správnym hygienickým potrebám, že mu poskytujem zlú stravu, že býval často sám a preto mám nočné mory, že mi je príťažou vodiť dieťa do školky, školy a potom prísť pre neho, napísal aj že som môjmu synovi povedala že u druhých sa nespáva, že nechávam dieťa neupravené, zanedbávam jeho zdravotnú starostilivosť a mnoho ďalšieho. Hovorím všetko to nie je pravda. Od kedy som ostala sama a zomrel mi otec, začal byť drzý, opustil nás a prestal pomáhať vôbec, robí mi samé naschvále. Myslím si že to napísal preto, lebo chcem dať malému zvýšiť výživné. ďakujem za odpoveď

Odpoveď pre Tomáša: Dobrý deň, vo Vašom prípade sa Vaša nadriadená voči Vám mohla dopustiť priestupku proti občianskemu spolunažívaniu ustanovenom v §49 ods.1 písm. a) z. 372/1990 v Z.z., t.j. priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. V danom prípade ste oprávnený podať návrh na prejednanie priestupku na príslušný okresný úrad. Ten môže osobe, ktorá sa dopustila priestupku uložiť pokutu vo výške 33 eur a tiež sa pokúsi pri priestupku urážky na cti o zmier medzi Vami a Vašou nadriadenou.

Odpoveď pre Petra: Dobrý deň, nakoľko podľa zákona je každý oprávnený podávať podnety a návrhy na preskúmanie,objasnenie a zistenie skutočného stavu veci (§ 196 zákona č. 461/2003 Z.z. - Dokazovanie), nie je možné jeho konanie nijakým spôsobom napadnúť. Naopak je vo vašom záujme bojovať za svoje práva a teda sa snažiť preukázať plnú invaliditu podloženú lekárskymi správami. Pokiaľ ste presvedčený, že Sociálna poisťovňa Váš zdravotný stav neposúdila správne, ste oprávnený podať odvolanie (§214 a nasl. zákona č. 461/2003 Z.z.). Z hľadiska posúdenia a prehodnotenia zdravotného stavu platí, že Sociálna poisťovňa je oprávnená pred vydaním rozhodnutia postupovať tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na te účel si tiež obstaráva potrebné podklady na rozhodnutie. Samozrejme, vy ako účastník konania, máte právo nazerať do spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie.

Prosím pekne poraďte mi, akými prostriedkami môžem čeliť nehumánnemu a úmyselnému činu vplyvného neprajníka, ktorý na moju škodu za poznania môjho vážneho zdravot. stavu, na ktorý som dostal "plný invalid s mierou poklesu schopnosti vykonávať ZČ na 75%", svojím podaním zapríčinil, vynútil vykonanie opätovného posúdenia môjho zdravotného stavu, ktorého záverom bol "polovičný invalid s mierou poklesu schopnosti vykonávať ZČ na 45%". Stalo sa to do 2 mesiacov od priznania plného invalidu (na Rozhodnutie sa čaká 3 mesiace), čo je aj s uvážením výrazného rozdielu v % veľmi sporné a to som vtedy už mal zhoršený zdravotný stav potvrdený ďalšími lek. správami, čo som aj predložil, ale neprihliadlo sa na ne. Som presvedčený, že ide o nespravodlivý, pokrytecký postup, ktorého negatívne následky ja musím znášať a čo mi spôsobilo aj morálnu ujmu popri citovom rozpoložení čo ovplyvnilo moje telesné i duševné zdravie. Akým spôsobom, prostriedkami môžem svoje presvedčenie, že ide o tzv. osobný útok zo závisti alebo o pod. skutok, potvrdiť, dokázať? Čo proti tej vplyvnej osobe môžem urobiť, aby možno stiahol naspäť svoje podanie alebo pod.. Ako "poškodený" mám právo nahliadnuť do spisu za účelom zistenia skutočností, ak nie ako toto právo získať, lebo potom oni môžu tvrdiť svoje a môžu zatajiť skutočnosti. Ako sa môžem domôcť spravodlivosti? A či zo strany Soc. poisťovne je oprávnené, dôstojné na podnet osoby vykonať opätovné posúdenie zdr. stavu poistenca, za poznania, že sa to vykonáva so zámerom odobrať plný invalid? Bohužiaľ, som toho podozrenia, lebo niektoré fakty tomu napovedajú. Môžem podať aj sťažnosť adresovanú Soc. poisťovni, že konala nespravodlivo v prospech podávateľa a vôbec? Prepáčte za toľko otázok, veľa ich ma napadá, som z toho veľmi zúfalý. Prosím pekne uveďte všetky moje možnosti, pre aj proti. Ďakujem.

Dobrý večer, chcem sa vás opýtať ak má moja nadriadená urazila, konkrétne Citujem: úprimne sa divím že máte skončenú školu a že máte maturitu že nič nerobím že mi musia sestry hovoriť čo a kedy a neustále má kontrolovať atď. Dá sa s tým niečo robiť ? Ak áno čo ?

Odpoved pre Lubomira Ziga: Dobrý deň, orgánmi činnými v trestnom konaní sú polícia a prokuratúra, preto Vám navrhujem podať oznámenie na políciu, prípadne na prokuratúru. Tie sa musia s podaným oznámením zaoberať, pokiaľ usúdia, že nebola naplnená skutková podstata žiadneho trestného činu, môžu postúpiť vec na priestupkové konanie na príslušný okresný úrad priestupkový odbor.

Dobry vecer prajem,chcel by som sa spytat,ako na koho sa mam obratit,ked ze ma v sluzbe ,kde som clenom MOPS v obci Prakovce ,rasisticky urazal ,a pokusal sa o fyzicke napadnutie,ked ze som mu vravel toto podam na POLICIU,tak sa mi vysmieval ,a hovoril,ze on ma na POLICII brata ,je mu sa nic nestane. Dakujem...

Odpoveď pre Ľubomíra : Dobrý deň, nakoľko bližšie neuvádzate rozsah následkov, ktoré Vám boli spôsobené po útoku zamestnanca, odpoviem Vám v širšej rovine. V zmysle ustanovenia § 49 ods. 1 písm.d/ priestupkového zákona platí, že priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Za takéto konanie je možné uložiť pokutu do výšky 99,- Eur. Toto konanie však môže byť považované i za trestný čin ublíženia na zdraví, ktorého závažnosť je posudzovaná práve v kontexte následku, teda najmä doby liečenia, ktorú si takýto útok vyžiadal. V každnom prípade je potrebné bezodkladne upovedomiť kompetentné orgány, teda políciu, samotná skutočnosť, že udalosť bola zaznamenaná na kamerovom zázname nie je dostačujúca. K podaniu oznámenia taktiež odporúčam predložiť lekársku správu, v ktorej bude uvedený rozsah spôsobeného zranenia. V neposlednom rade pripomínam, že Vami popísané konanie možno taktiež považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

dobrý den,chcem sa poradit ako mam postupovat,ked ma na pracovisku fyzicky napadol zamestnanec.Pracujem ako majster a zamestnanec,ktoremu som nariadil pracu ma po nespneni ulohy fyzicky udrel pred zamestnancami.Incident je vidno aj na kamere,ktora je na pracovisku.Dakujem za skoru odpoved.

Odpoveď pre Alenu: Dobrý deň, ak sa cestujúci pri kontrole cestovných lístkov v MHD nepreukáže revízorovi na jeho výzvu platným cestovným lístkom, je podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o cestnej doprave povinný na mieste zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa tarify. V prípade, že nemáte pri sebe peniaze, alebo z iného dôvodu nie je vo Vašich možnostiach zaplatiť pokutu na mieste, ste povinná poskytnúť svoje identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a pokuty v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Porušenie tejto povinnosti však zákon nijako nesankcionuje a neposkytnutie spomínaných údajov nie je ani priestupkom. Aj keď ste svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona porušili, revízor nie je oprávnený obmedzovať Vašu osobnú slobodu a brániť Vám v opustení vozidla, alebo sa správať iným nevhodným spôsobom. Na základe Vami uvedených skutočností sa teda revízor mohol dopustiť priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, za ktorý mu môže okresný úrad uložiť pokutu alebo pokarhanie. Môžete sa preto obrátiť na príslušný okresný úrad, ktorý prejednáva priestupky s poukazom na § 49 Priestupkového zákona, v zmysle ktorého sa priestupku dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech.

Odpoveď pre Barboru: Dobrý deň, pokiaľ došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, na kolegyňu môžete podať trestné oznámenie podľa §373 ods. 1 Trestného zákona za trestný čin ohovárania. Skutková podstata tohto trestného činu znie nasledovne: Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Trestné oznámenie môžete podať na polícii ústne do zápisnice alebo písomne s označením „Oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin“.

Odpoveď pre Barboru: Dobrý deň, ak máte za to, že situáciu nie je možné vyriešiť zmierom, môžete adresovať osobe, ktorá Vám urážkami sťažuje život písomnú výzvu, v ktorej by ste žiadali, aby od týchto zásahov do Vašich práv upustila, v opačnom prípade budete nútená obrátiť sa s podnetom na príslušný orgán. Konkrétne máte možnosť obrátiť sa na príslušný okresný úrad, ktorý prejednáva priestupky. Okresný úrad takýmto osobám môže uložiť za spáchaný priestupok proti občianskemu spolunažívaniu pokutu alebo pokarhanie, a to aj opakovane. V zmysle § 49 Priestupkového zákona takéto konanie môže byť považované za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa ohovárajúci dopustí, ak inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Ohováranie však môže byť posúdené aj ako zásah do práva na ochranu osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka. Pri tejto prísnejšej forme riešenia sporu je možnosť obrátiť sa na príslušný okresný súd podaním tzv. satisfakčnej žaloby. V rámci občianskoprávnej cesty prichádza do úvahy právo domáhať sa, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby poškodenej bolo dané primerané zadosťučinenie, teda mali by ste mať možnosť domáhať sa i náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či sa môžem niekde obrátiť. Svokra má sestru, ktorá ma stále uráža do špinavých cigánok. Mám ročného synčeka. Žijeme si pekne. O peniaze nikdy nebola nejaká núdza. No pred nedávnom sa stalo, že sa moja svokra nechtiac stretla s tou svojom sestrou v meste, kde po nej vykrikovala. A keď zas začala nadávať na mňa a aj na môjho ročného synčeka, že sme špinavý cigáni a že sa má svokra hanbiť koho to má v rodine, tak sa už svokra neudržala a skočili do seba a začali sa biť. Podotýkam, že už to trvá 5 rokov. Už som sa chcela aj s mužom rozviesť, lebo som povedala, že ja nechcem mať takú rodinu. Pretože dohovory jej nepomáhajú už aj môj manžel jej vynadal ale ona sa len smiala. Ja keď niekde na ňu narazím, už sa bojím čo zas bude tárať a ako ma bude urážať. Len si na ňu spomeniem tak ma rozbolí brucho a je mi do plaču. A teraz to už prehnala, že pourážalal aj môjho ročného synčeka, ktorého ešte ani nevidela.Je to pani po 50tke, ktorá len stále pije. Stále robí problémy. A ja už mám toho naozaj dosť. Ďakujem

Dobry den, chcela by som Vas poprosit o vyjadrenie, ci je mozne zalovat dopravny podnik mesta Bratislava resp. revizora za urazku alebo ponizenie. Zhruba dvakrat do mesiaca cestujem MHD a pouzivam SMS listok, dnes mi nezafungoval telefon a listok mi neprisiel, moja chyba. Revizorovi spokojne ukazujem telefon a on ma upozornil, ze je to zly listok. Mala som poslat kontrolnu sms, ta mi potvrdila ze nemam listok, ale zaroven som sa velmi ponahlala na pracovne stretnutie. Pan revizor sa ku mne zacal velmi ofenzivne spravat, ako k poslednej handre, ze on ma nepusti z trolejbusu kym mu nedam obciansky, nepomahalo ani ze sa ponahlam a potrebujem vystupit. Som pracujuca matka dvoch deti, bola som elegatne oblecena, s notebookom na chrbte a on sa ku mne spraval ako k poslednemu chudakovi, ktori mu vonku ujde! Bala som sa, ze na mna fyzicky zautoci - stal pri mne a nechcel ma pustit von (nerobila som problemy, len som bola zmatena ze listok nemam, ani som sa netvarila ze nezaplatim, bola som ochotna zaplatit pokutu, chcela som len vystupit). Citim sa ponizena. Moja otazka, prosim Vas, mam nejaku sancu uspiet? Mam sa vobec do niecoho takeho pustat? Vopred dakujem za odpoved Alena

Odpoveď pre anonyma zo dňa 14.10.2017: Dobrý deň, trestného činu ohovárania sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Vami uvedené informácie nenapĺňajú všetky znaky trestného činu ohovárania a daná situácia by sa riešila ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v priestupkovom konaní.

Dobrý večer, dnes som cez internetovú stránku urazila jednu pani....napísala som jej, že ako učiteľka by sa mala vedieť správať, nie si bezočivo stanoviť nižšu cenu a potom hrať urazenu Môže to pani podať ako trestný čin ohovárania?.

Odpoveď pre Dominiku B: Dobrý deň, ak oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin (ďalej len „trestné oznámenie“) podáte ústne, budete poučená o zodpovednosti za uvedenie vedome nepravdivých údajov vrátane následkov krivého obvinenia, o možnosti a podmienkach poskytnutia ochrany pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu podľa osobitného predpisu a vypočutá o okolnostiach, za ktorých bol čin spáchaný, o osobných pomeroch toho, na koho sa oznámenie podáva, o dôkazoch a výške škody a iných následkoch, ktoré Vám boli spôsobené trestným činom. Vzhľadom na to, že trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej republiky, ako aj trestnosť činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky spáchal občan Slovenskej republiky sa posudzuje podľa slovenského zákona, odporúčame Vám trestné oznámenie podať na Slovensku.

Odpoveď pre Simona: Dobrý deň, vo Vašom prípade možno hovoriť o spáchaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa z. č. 372/1990 o priestupkoch. Opísaný skutok možno klasifikovať ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1 pís. a), podľa ktorého sa priestupku dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech alebo podľa pís. d), podľa ktorého sa priestupku dopustí ten, kto úmyselné naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Priestupky prejednávajú okresné úrady alebo orgány Policajného zboru. Vo Vašom prípade je potrebné podať návrh príslušnému správnemu orgánu, alebo pri objasňovaní orgánu oprávnenému objasňovať priestupok §58 ods. 3, a to v lehote 3 mesiacov odkedy ste sa o priestupku dozvedel. V návrhu treba uviesť kto je postihnutou osobou, koho označuje navrhovateľ za páchateľa, kde sa priestupok spáchal, kedy sa priestupok spáchal, ako a akým spôsobom sa priestupok spáchal .Páchateľovi priestupku hrozí ako následok jeho konania pokarhanie alebo uloženie pokuty. Pokuta môže byť uložená do výšky 33 eur, v prípade konania podľa §49 ods. 1 pís. d) až do výšky 99eur.

Dobry den, v praci o mne jedna kolegyna rozsiruje informaciu, zeal mam sexualny pomer s nadriadenym. Povedala to aj riaditelovi, samozrejme ten zmenil nazor na moju osobu,ak sa to dostane mimo prace, co je viac ako pravdepodobne v malom meste, moze to narusit aj moj sukromny zivot. Je to trestny cin ohovarania a mozem podat na tu pani trestne oznamenie? Dakujem za odpoved.

Vopred ďakujem za odpoveď. Chcela by som sa ešte spýtať na postup , nikdy som sa s tým nestretla a neviem ako na to, prosím vás môžem to podať na Slovensku keď mám trvalý pobyt tam? Alebo tu v Česku to mám podať keď tu bývam a pracujem no nemám pobyt ani prechodný. Ďakujem vám

Odpoveď pre Dominiku B.: Dobrý deň, z Vašich informácií vyplýva to, že konanie Vašej expartnerky možno kvalifikovať ako priestupok a tiež aj ako trestný čin ohovárania a preto odporúčame obrátiť sa na útvar Policajného zboru alebo ktorúkoľvek prokuratúru za účelom podania trestného oznámenia na danú osobu. Písomné oznámenie označte ako oznámenie nasvedčujúce tomu, že mohlo dojst k spáchaniu trestného činu, aby ste sama nespáchali trestný čin krivého obvinenia. K oznámeniu predložte všetky dokazy ktorými disponujete.

Dobry den, potrebovala by som od Vas poradit co mam robit a ci vobec mam nieco riesit.Ide o to, ze som po rozchode s bývalou priatelkou, od ktorej som sa odstahovala ( uz par mesiacov ma vyhanala slovne a vyhrazala sa mi ze veci najdem vonku vyhodene), vsetko prebehlo v poriadku při stahovani, kedze som si počkala kym sa nebude nachadzat v byte.Byvali sme tam spolu traja, zmluva bola prave na tu moju ex.Ja som osobne nikdy nevidela zmluvu ani spolubyvajuci, nic sme nepodpisovali,vsetko zariadila ona s majitelom.Potom jako som sa odstahovala ma zacala atakovat, formou smsiek same vyhrazky a udania , jako som ju vraj zmlatila polámala ruky a ze to mi neprejde a ze som ju okradla, nezaplatila najom atd. Popravde hadali sme sa dlhe mesiace a občas sme sa pochytili no fyzicky preletelo par faciek, v jeden večer prisla do izby a po hadke mi rozbila okno na dverach, prerezala si tepnu, volala som sanitku aj so spolubyvajucim a sla do nemocnice, Den potom dala na facebook velmi dlhe texty jako som ju týrala fyzicky psychicky a zospinila ma strasne moc na socialnych sietach vsetko mam odfotene,zacala pridavat nase fotky a strasne texty k tomu jako moja rodina o tom nevie ze som na zeny a ze ma znici atd.Vedela ze mi vadi ked dava vsetko na veřejnost a ona to este len zacala vsetko robit.Ja ju mam zablokovanu vsade no moja rodina sestranica moja, to vsetko fotila a posielala mi.Ona zacala pisat vsetkym mojim znamym a rodine co som za netvora atd.Tolko toho si namna navymyslala a zospinila ma.Vyhraza sa ze znici moju kamarádku u ktorej teraz byvam . Zistuje si adresy a vyhraza sa nadalej.Neda nam pokoj a psychicky ma zdiera.Stale rozprava ze ma policia hlada, ze vsetko im povedala atd.Ja mam vsetky sms ulozene a vsetko pofotene. Uraza ma na socialnych sietiach a vyhraza sa mi neustale a vypisuje vsetkym naokolo. S majitelom som sa dohodla ze munezaplatim najom a on mi nevrati kauciu vo vyske toho jedneho najmu a ze sme si rovny. po Par hodinách mi pisal ze ma uda aj s tou ex, ze som ich okradla o peniaze o ten najom. Este zomna vytiahli 3 tisíc korun ktore som im poslala za polovicu mesiaca. Chcem sa poradit, prosim vas ci ju mam udat, pretoze ono to stale pokracuje , ja som ju neudala myslela som ze s tym skonci a ona stale pokracuje.Nachadzam sa v Ceskej republike, som si vedoma ze tu su ine zákony jako u nas na SR.No prosim o rady. Dakujem vam

Dobrý deň , momentálne som nezamestnaný a chodím si odrábať aktyvačný príspevok v obci. Bohužial stal sa incident na cintoríne v dedine ked som jedného z pracujújich chcel osloviť či by nám išiel pomocť s jedným zlomeným náhrobným kamenom no a oslovil som ho takkto citujem : Máte problém s krížami ? . koniec citatu , vzhladom na jeho vek a to čo sme mali niesť bolo tažke a chcel som pokračovať s tým či by nám mohol pomôcť lenže či by nám mohol pomôcť som nemohol dopovedať pretože sa začal rozkrykovať že prečo on má problém , bohužial asi kôli blizkosti kosačky nepočul koniec vety s krýžami a viac krát som mu opakoval že s krýžami no a tu dochádze k pointe ked další vedla neho takysto človek ktorý si odpracúvava nejake dávky socialne sa zahnal no len výhražne že nech vypadnem a velom kričal že ma udrie ak nevypadnem a bolo tam cca 7 -10 ludi hned blížko . Otázka znie či by bolo možné toto klasifikovať ako nejakú urážku na moju osobu aj vzhľadom na to že sa to stalo na pietnom mieste , poprípade čo hrozí tomu človeku čo zdvihol na mna ruku . Za odpoved vopred Ďakujem .

Odpoveď pre Zdenda: Dobrý deň, v prípade, že pokarhanie dostanete v priestupkovom konaní, správny orgán, ktorý vo Vašej veci koná zaeviduje Vami spáchaný priestupok.Táto evidencia priestupkov sa vedie okrem iného aj na účely osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti fyzickej osoby. V prípade, že vysoká škola, na ktorú ste sa prihlásili, vyžaduje od Vás aj potvrdenie o bezúhonnosti (čo sa ale zvyčajne nevyžaduje),skutočnosť, že ste spáchali priestupok môže mať negatívny dopad napríklad na výsledok prijímacieho konania. Vo väčšine prípadov však vysoké školy neskúmajú, či študent spáchal v minulosti nejaký priestupok. Ak Vaša otázka smerovala k tomu, či môže aj vysoká škola uložiť nejakú sankciu za priestupok – nemôže. V zmysle zásady nie dvakrát v tej istej veci nemôžete byť opakovane sankcionovaný za ten istý skutok.

ak by som dostal pokarhanie za hrube spravanie, urazky,.. tak sa to berie aj na vysoku skolu? to pokarhanie?

Odpoveď pre Maja: Dobrý deň, v zmysle rodičovských práv, každý rodič má právo na styk s dieťaťom v rozsahu, ako sa dohodli s druhým rodičom (v zmysle súdom schválenej dohody) alebo ako sa rozhodol o styku v konaní súd. Vzhľadom na Vašu problematiku odporúčam porozprávať sa s matkou dieťaťa, a riešiť vzniknutú situáciu zmierom a nájsť si spoločné a rozumné riešenie. Ďalej Vám odporúčam obrátiť sa aj na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny a požiadať odbor sociálnych vecí a rodiny o pomoc, ktorý Vám môže poskytnúť tzv. opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zákon o rodine umožňuje súdu zmeniť, zakázať, prípadne obmedziť styk rodiča s dieťaťom, len pokiaľ sa zmenili pomery na strane rodičov alebo dieťaťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa. V tomto konaní však treba preukázať, že doteraz platné rozhodnutie súdu a vzniknutý stav je na úkor dieťaťa alebo že od prijatia pôvodného rozhodnutia súdu sa zmenili pomery na strane rodičov alebo dieťaťa. Čo sa týka trestného oznámenia, ktoré podala Vaša bývalá, ak nemáte dostatočné dôkazy, alebo vôbec žiadne, v tom prípade môže to byť len tvrdenie proti tvrdeniu, ale napriek tomu odporúčam aby ste so situáciou oboznámili čo najviac ľudí. Požiadajte o pomoc svoju rodinu, kamarátov aby ste sa mohli brániť v konaní, že Vaša bývalá manželka Vás vyprovokovala.

Odpoveď pre Anonyma 21.júna 2017: Dobrý deň, len samotné urážky spravidla nie sú spôsobilé na založenie trestnej zodpovednosti, avšak môžu byť považované za priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. V zmysle priestupkového zákona priestupku proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49 Zákona o priestupkoch), sa dopustí aj ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Príslušný okresný úrad za spáchaný priestupok proti občianskemu spolunažívaniu môže uložiť pokutu alebo pokarhanie, a to aj opakovanie.

dobry večer,, byvalka ma nadavkami vyprovokovala že som chudak a chu.. a kadečo ine tak som jej povedal nech mi da pokoj ,,ona neprestavala tak som jej vynadal,,, potom namňa podala trestne oznamenie a hned aj upravu stiku so synom , robi to asi preto že som ju dal na sud aby som sa mohol stretavať so synom,,ona mi vtom brani a snaži sa mi timto asi pomstiť a zabraniť stiku so synom,,, vždy vyprovokovala a obratila to proti mne že som tiran a rôzne vymysly a kedže je slobodna matka tak ludi presviedča aka je ona obeť ..pritom je to chladna žena. Ako si mam s timto poradiť,,,chcem aby to už skončilo a aby mi dala pokoj ... čo mam povedať ked pojdem na vypočutie kedže som sa iba slovne branil aj ked vulgarne . ...

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto