Osobný bankrot

Nachádzate sa tu

Vážený pán advokát, chcel by som sa spýtať, či funguje na Slovensku osobný bankrot a aké sú jeho podmienky. Mám exekúciu za to, že som pred 20 rokmi ručil na pôžičku. Všetci, ktorých sa to týka sú už mŕtvi. Ďakujem.

Dobrý deň,

vyhlásenie osobného bankrotu a následného oddlženia je pomerne nový inštitút slovenského práva, v minulosti ho využilo len veľmi malý počet ľudí, pričom ich počet začal stúpať približne od roku 2009 teda od nástupu svetovej krízy a s ňou spojených problémov. Výraz „osobný bankrot“ (v právnom poriadku sa nachádza pod pojmom „malý konkurz“ viď § 106 a nasl. zákona č. 7/2005) je konkurzom pre fyzické osoby – nepodnikateľov, často zahŕňajúci aj oddlženie, ktoré umožňuje fyzickej osobe zbaviť sa svojich dlhov.

Podľa tohto zákona dlžník v úpadku (platobne neschopný) je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, t.j. ak má dlžník viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. K tomuto návrhu je dlžník povinný pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov a doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku. Ak dlžník zaplatil na účet súdu preddavok (cca 664 EUR ) na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a majetok dlžníka je aspoň 1.659,70 EUR, tak súd vyhlási konkurz – osobný bankrot- v ktorom náhodne vyberie konkurzného správcu, ktorý v prvej fáze speňaží majetok dlžníka. Veľa ľudí si práve pre tieto dve podmienky osobný bankrot nemôže dovoliť, pomerne často totiž ľudia s existenčnými ťažkosťami už nemajú voľných 664 EUR v hotovosti a taktiež ani majetok vo výške 1.659,70 EUR, pričom bez splnenia týchto dvoch podmienok je osobný bankrot nemožný. Návrh na konkurz je potrebné podať na príslušnom súde, ktorým je v konkurzných konaniach okresný súd v sídle krajského súdu, podľa miesta, v ktorom má dlžník bydlisko. Konkurz sa oficiálne začne dňom zverejnenia rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Začatie má viacero významných účinkov. Dlžník môže robiť len bežné právne úkony a na jeho majetok sa nesmie začať konanie o výkone rozhodnutia alebo exekučné konanie.

Spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu môže dlžník – fyzická osoba podať návrh na oddlženie a tým uplatniť právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov po zrušení konkurzu. Návrh na oddlženie môže dlžník podať aj kedykoľvek počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na oddlženie musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. Súd oddlženie dlžníka povolí, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené zákonom, inak návrh na oddlženie zamietne. V tom prípade ak dlžník nepodá návrh na oddlženie a neprejde oddlžením, aj po skončení konkurzu by mu ostali záväzky voči veriteľom, ktorí neboli v plnej miere uspokojení v konkurze.

V uznesení o povolení oddlženia súd ustanoví správcu, určí rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať súhlasu správcu a určí aj sumu peňažných prostriedkov, ktoré dlžník na konci každého skúšobného roka poskytne správcovi na uspokojenie svojich záväzkov. Pre stanovenie tejto sumy nie sú určené žiadne pravidlá. Súd by mal do úvahy brať všetok príjem dlžníka, ktorý mal počas konkurzu, vrátane jeho zámeru na získanie príjmov v návrhu na oddlženie.

Právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní svojej odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníka.

Ak by súd zistil, že dlžník opakovane alebo závažne porušil povinnosti stanovené zákonom, alebo že príjem dlžníka nepostačuje ani na úhradu odmeny správcu, tak súd zruší toto skúšobné obdobie. Po uplynutí skúšobného obdobia súd aj bez návrhu uznesením rozhodne o oddlžení dlžníka. Pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia, sa zverejnením uznesenia o oddlžení v Obchodnom vestníku stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.

V súčasnosti na trhu existuje viacero firiem, ktoré ponúkajú služby na zníženie splátok dlžníka resp. na jeho oddlženie podľa svojich vlastných podmienok, tieto ich informácie sa však nemusia zakladať na pravde a dokonca môžu byť v rozpore so zákonmi. Preto naďalej jediným legálnym spôsobom zániku dlhov občana je inštitút osobného bankrotu - malý konkurz - a následného oddlženia, v ktorom súd rozhodne o nevymáhateľnosti zostávajúcich pohľadávok.

Ak ste sa ocitli na prvý pohľad v neriešiteľnej situácii, Vaše dlhy neporovnateľne prevyšujú príjmy, útočia na Vás exekútori, neviete si pomôcť sami alebo boli všetky Vaše doterajšie snahy o nápravu bezúspešné, neobracajte sa záväzkom chrbtom, obráťte sa na nás. Zabezpečíme komunikáciu s Vašimi veriteľmi, vyhotovíme požadované podklady, zastúpime Vás v konkurznom konaní a v neposlednom rade Vám pomôžeme so samotným oddlžením.

Komentáre

Dakujem Vam PAN ADVOKAT ZA ODPOVED.....UZ SA TO POHLO K DOBREMU KONCU......este raz Vam DAKUJEM

Odpoveď pre Annu z 18. novembra 2018: Dobrý deň, vzhľadom na informácie uvedené vo vašej žiadosti a vzhľadom na absenciu zmluvnej dokumentácie, ktorú podpísal Váš syn s PSS nie je žiaľ možné navrhnúť úplne konkrétne riešenie, ani zanalyzovať dôvod vzniku tohto problému, pokúsim sa Vám poradiť aspoň všeobecne. Prvým krokom, ktorý by ste mali spraviť, je dôkladne si preštudovať zmluvnú dokumentáciu, ktorú Váš syn s PSS podpísal, je nutné sa zamerať najmä na podmienky čerpania jednotlivých častí úveru a následne postupne vyhodnocovať, či ste naozaj splnili všetko, ku čomu sa Váš syn zaviazal. Následne je potrebné zosumarizovať si všetky písomnosti, ktoré ste predložili PSS, za účelom čerpania úveru. Pokiaľ zistíte, že ste splnili všetky podmienky stanovené v zmluve, tak je potrebné zobrať so sebou písomnosti, ktoré to preukazujú a komunikovať v tejto veci s PSS o dôvode, prečo nechcú poskytnúť zvyšok úveru. Pokiaľ bude komunikácia s PSS neúspešná a nepodarí sa napriek tomu, že ste splnili zmluvné podmienky vyriešiť Váš problém, tak sa tento postoj PSS dá považovať za porušenie Etického kódexu bánk. V takom prípade máte právo kontaktovať bankového ombudsmana, ktorý by mal byť nápomocný pri riešení vzniknutej situácie mimosúdnou cestou. Z právneho hľadiska by bolo dobré, ak by ste predložili všetky zmluvy uzatvorené v tejto veci s PSS spolu s podkladmi preukazujúcimi plnenie podmienok čerpania úveru, aby sa dala daná dokumentácia preskúmať z hľadiska jej súladu s platnými právnymi predpismi SR. V prípade, ak by malo dôjsť k súdnemu sporu, bude tento krok nevyhnutný.

Dobry vecer pan advokat,Surne bz som potrebovala pomoc pre syna,asi pred 10 romi ho nahovorila byvala moja svagrina aby si zobral pozicku na svoje meno syn prenu 80 000e,pozicku nesplacala tak sa to podalo na osobny bankrot,DOM SA PREDAL ,veritelia boli vysporiadany tak syn presiel konkurzom a bol dlhov zbaveny,teraz si dali postavit dom,boli sa v prvej stavebnej poziadat o pozicku kde im bez problemov priznali aj napriek tomu ze icch upozornil ze je este na ciernej listine,napriek tomu im zaplatili za dom ked uz strecha bola cotova prvu polovicu,teraz je dom uz hotovy a banka im odmieta zaplatit druhu polovicu....prosim poradte co robit_oni su uz natahovany maju 5 rocnu dcerku.Kde sa obratit aby vedeli zaplatit druhu polovicu_?Prosim Vas ak sa da tak o rychlu odpoved....ved ostanu na ulici.DAKUJEM

Odpoveď pre Reneho: Dobrý deň, pokiaľ máte v Uznesení o povolení oddlženia ustanovenú skúšobnú dobu, ktorá bola stanovená na 3 roky, jeho právoplatnosťou sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého ste ako dlžníčka povinná vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní svojej odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníka. Vzhľadom na uvedené by správca počas Vášho skúšobného obdobia mohol žiadať o speňaženie Vášho nadobudnutého majetku na úhradu určenej sumy súdom. V prípade, že ste bola oddlžená v čase kedy uznesením už nemáte určenú skúšobnú dobu by ste mohli vlastniť majetok bez toho, aby boli uspokojení veritelia.

Dobry den ,som oddlzena tento rok,mama mi darovala polovicu bytu a chcem zobrat hypoteku na odkupenie druhej polovice od surodenca,mozem byt vlastnickou bytu dakujem

Odpoveď pre Petra: Dobrý deň, pokiaľ došlo k zrušeniu kvôli nesplneniu podmienok, je možné podať žiadosť o zbavenie sa svojich dlhov znova. Avšak aj v tomto prípade bude Vašej žiadosti vyhovené len v prípade ak splníte všetky podmienky. Na to aby ste sa mohol domáhať zbavenia svojich dlhov musíte spĺňať podmienky stanovené zákonom, ktorými sú: musíte byť fyzická osoba podnikateľ alebo nepodnikateľ, musíte byť platobne neschopný, musíte osvedčiť existenciu exekučného alebo iného obdobného vykonávacieho konania a musíte mať poctivý zámer.

Dobry den chcem sa opytat,ci je mozne podanie osobneho bankrotu aj druhykrat,potom co ho sud zrusil kvoli nesplnenym podmienkam z mojej strany.Dakujem

Odpoveď pre Miroslava: Dobrý deň, aj v prípade, že išlo o konkurz osobného bankrotu v prípade, že bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzu, dlžník sa nemôže domáhať zbavenia svojich dlhov. To znamená, že zrušením konkurzného konania z dôvodu nepokrytia nákladov ste povinný svoj dlh veriteľom splniť. Tak ako sme uviedli, konkurzné konanie neprebehlo do konca, a preto ste neboli zbavený svojich dlhov.

canadianpharmacyonl.com canadian discount pharmacies in canada canadian medications 247 http://canadianpharmacyonl.com/ trust pharmacy canada http://canadianpharmacyonl.com/#generic-for-viagra canadian pharmacys trust pharmacy canadian

canadianpharmacyonl.com canadian discount pharmacies in canada canadian medications 247 http://canadianpharmacyonl.com/ trust pharmacy canada http://canadianpharmacyonl.com/#generic-for-viagra canadian pharmacys trust pharmacy canadian

Dobrý deň , nešlo o klasický konkurz ale o konkurz osobného bankrotu. Takže pri zrušení konkurzu z dôvodu nepokrytia nákladov by som mal byť oddlzeny a dlh nevymahatelny. Ďakujem

Dobrý deň , nešlo o klasický konkurz ale o konkurz osobného bankrotu. Takže pri zrušení konkurzu z dôvodu nepokrytia nákladov by som mal byť oddlzeny a dlh nevymahatelny. Ďakujem

Odpoveď pre Vlada: Dobrý deň, proti výroku o zastavení exekúcie, samozrejme, môžete podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (pozrite si na konci poučenie v uznesení, ktoré Vám bolo doručené). Okrem toho mám za to že, ak by aj exekúcia bola zastavená z dôvodu nemajetnosti povinného, trovy exekúcie by aj tak mal znášať oprávnený (§ 199c ods. 1 Exekučného poriadku). Súčasne si dovoľujem uviesť, že pokiaľ by ste mali za to, že exekútor nepostupoval v rámci výkonu exekúcie správne, môžete sa obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov so sťažnosťou na prešetrenie postupu súdneho exekútora.

Odpoveď pre Miroslava: Dobrý deň, vzhľadom na to, že právne účinky začatia konkurzného konania, t.j. na majetok dlžníka nemožno začať výkon rozhodnutia alebo exekúcie a všetky začaté konanie sa prerušujú, zanikajú dňom zverejnenia právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania v Obchodnom vestníku. Zrušením konkurzného konania z dôvodu nepokrytia nákladov, ste sa teda stal opätovne povinný svoj dlh veriteľovi/veriteľom splniť. Je to z toho dôvodu, že konkurzné konanie neprebehlo do konca, a preto ste svojích dlhov neboli zbavený, resp. zostali Vám.

Dobrý deň, 20.2. 2018 mi prišlo rozhodnutie zo súdu o zaplatení pohľadávky + trovy. 20.4.2018 bol vyhlásený konkurz, v júni zrušení z dôvodu nepokrytia nákladov. Advokátska kancelária tvrdí že aj vyhlásením konkurzu z dôvodu nepokrytia nákladov im to musim zaplatiť. Majú pravdilu? Ďakujem

To že trovy exekúcie musím zaplatiť ja stanovil súd aj keď som po bankrote. Dôvod ukončenia exekúcie je že uplynula doba na vymoženie nie osobný bankrot. Mam ukončených približne 10 exekúcii z toho 8 pre osobný bankrot kde trovy platí oprávnený a 2 pre nevymožitelnosť kde som trovy platil ja. Podľa mňa nezákonné rozhodnutia sudu všetky dlhy su spred bankrotu. Ako sa braniť? Odvolať sa voči rozhodnutiu sudu?

Odpoveď pre Vlada: Dobrý deň, dňom vyhlásenia konkurzu na Vašu osobu ste taktiež boli oddlžený tak, že ste boli zbavený všetkých dlhov. Pokiaľ ide o trovy exekúcie, ktoré vznikli pred vyhlásením Vášho oddlženia, tieto od Vás exekútor už nemôže žiadať a je to dôvodom na zastavenie exekúcie (odporúčam preto vždy oznámiť všetkým exekútorom skutočnosť, že ste boli oddlžený). Podľa § 167f ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí, že "Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá oprávnenému." Podľa § 203 ods. 3 Exekučného poriadku, ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz, nevyhnutné trovy exekúcie znáša oprávnený a súd bez zbytočného odkladu na návrh exekútora rozhodne o ich výške. Odporúčam preto sa odvolať na uvedené ustanovenie Exekučného poriadku.

Odpoveď pre Martina: Dobrý deň, v zmysle § 206f Zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa konania začaté pred 1. marcom 2017 dokončia podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017. Tieto ustanovenia však stanovujú aj určité výnimky, a to nasledovné. Konkurz vyhlásený v konaní, ktoré začalo pred 1. marcom 2017 na účely § 166 ods. 2 (dlžník je oprávnený opätovne sa domáhať oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom najskôr po uplynutí desiatich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára podľa tejto časti zákona.), nie je prekážkou, aby sa dlžník domáhal zbavenia dlhov podľa právnych predpisov účinných po 28. februári 2017. Ak súd rozhodol o oddlžení dlžníka podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017, nevymáhateľné sa stávajú voči dlžníkovi všetky pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené. Ak súd vyhlásil konkurz podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 a po zrušení konkurzu sú dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené zákonom č. 7/2005 Z.z.; ustanovenia § 166f (zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer) a 166g (poctivý zámer) sa v takom prípade použijú primerane. Ak súd určil dlžníkovi skúšobné obdobie podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017, súd po uplynutí prebiehajúceho skúšobného roka rozhodne o oddlžení dlžníka, ibaže zistí, že sú tu dôvody na zrušenie skúšobného obdobia. O rozhodnutie vo veci správca požiada bez zbytočného odkladu po uplynutí prebiehajúceho skúšobného roka. Pre bližšie informácie, Vám odporúčam obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.

Dobrý deň. Som v konkurze od novembra 2015 a konkurz stále prebieha, keďže sa to natiahlo kvôli vylučovacej žalobe, ktorá sa nedávno skončila zamietnutím žaloby. Chcel by som sa teda opýtať, či je v mojom prípade možnosť oddlženia splátkovým kalendárom, alebo ostáva iba možnosť oddlženia konkurzom, keď konkurzné konanie začalo v roku 2015, ale novela zákona platná od 01.03.2017 dáva na možnosť si vybrať medzi oddlžením v konkurze, alebo splátkovým kalendárom. V prechodných ustanoveniach § 206f v novele zákona o konkurze je uvedené, že konkurz vyhlásený v konaní, ktoré začalo pred 1. marcom 2017 na účely § 166 ods. 2, nie je prekážkou, aby sa dlžník domáhal zbavenia dlhov podľa právnych predpisov účinných po 28. februári 2017. Za odpoveď Vám pekne ďakujem a prajem krásny deň.

Vážený pán advokát chcel by som sa opýtať ako sa brániť platenie trov exekúcie po bankrote? Aj keď som úspešne prešiel bankrotom jeden exekútor už 2 x podal na súd žiadosť o zastavenie exekúcie a ako dôvod uviedol nevymožiteľnosť pohľadávky aj keď vie že mám za sebou bankrot a ten prišiel skôr ako jeho dve žiadosti. Jedne trovy som uhradil a upozornil som ho na to a teraz mám pred sebou znova papier zo súdu a znova to isté aj keď ma emailom uisťoval že dôvod dá bankrot. Viete mi poradiť? Pretože ak exekútor vymáhal čiastku 50 € pre zdravotku a nič nevymohol a ja mu teraz musím zaplatiť 60 € trovy exekúcie aj keď som prešiel osobným bankrotom. Ďakujem

Odpoveď pre Michala: Dobrý deň, v zmysle § 166 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Následne, ak už bude voči Vám vyhlásený konkurz, tak na majetok podliehajúci konkurzu už nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá oprávnenému.

Dobrý deň prajem,chcel by som sa Vás spýtať.. riešim osobný bankrot formou konkurzu, prihlásili sa mi iba dvaja veritelia z toho je jeden veriteľ poisťovňa Union. Pred pár dňami mi prišiel list zo súdu že mi dávajú exekúciu na 2/3platu strhanim od zamestnávateľa... Chcel by som sa spýtať či mi môžu dať takúto exekúciu počas bankrotu' 2/3 z platu ma úplne zrujnuju neviem ako ďalej... Ďakujem za odpoveď Michal

Odpoveď pre Elu: Dobrý deň, zoznam majetku dlžníka je jednou z náležitostí návrhu na určenie splátkového kalendára. I od tejto informácie sa odvíja posúdenie možnosti oddlženia dlžníka splácaním jeho dlhu, a tiež zostavenie návrhu splátkového kalendára. Návrh splátkového kalendára musí obsahovať aspoň o 10 % vyššie uspokojenie nezabezpečených veriteľov, ako by dosiahli v konkurze, teda speňažením majetku. Zákon výslovne nezakazuje disponovať s majetkom dlžníka po zostavení návrhu splátkového kalendára, či počas procesu jeho oddlžovania splácaním dlhu. No speňaženie majetku môže byť posudzované ako nepoctivý zámer dlžníka. Zákon stanovuje, že veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má významnejší majetok. Pri podaní návrhu na určenie splátkového kalendára musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci, resp. advokátom určeným Centrom právnej pomoci. Môžete sa u neho teda informovať o možnosti speňaženia majetku, keďže za účelom zodpovedania tejto otázky je potrebné predloženie potrebných dokladov a posúdenie Vašich možností.

Dobrý deň pán Advokát, chcem sa opýtať , chystám sa na osobný bankrot formou splátkového kalendára a v prípade ak mi bude súdom povolený splátkový kalendár môžem potom môj majetok odpredať? Ak áno tak Ako a ak nie tak kedy? Ďakujem za.odpoveď

Odpoveď pre Beku: Dobrý deň, pokiaľ máte v Uznesení o povolení oddlženia ustanovenú skúšobnú dobu, ktorá bola stanovená na 3 roky, jeho právoplatnosťou sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého ste ako dlžníčka povinná vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní svojej odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníka. Vzhľadom na uvedené by správca počas Vášho skúšobného obdobia mohol žiadať o speňaženie Vášho nadobudnutého majetku na úhradu určenej sumy súdom. V prípade, že ste bola oddlžená v čase kedy uznesením už nemáte určenú skúšobnú dobu by ste mohli vlastniť majetok bez toho aby boli uspokojení veritelia.

dobry den chcemsa spitat som po bangrote uz rok a mama chce namna napisat byt mozemho vlastnit dakujem

dobry den chcemsa spitat som po bangrote uz rok a mama chce namna napisat byt mozemho vlastnit dakujem

Odpoveď pre Gaba : Dobrý deň, pokiaľ ide o osobný bankrot, do tohto nemôžete zahrnúť zabezpečené záväzky, t.j. hypotekárny úver. Okrem iného Zákon o konkurze a reštrukturalizácii definuje pojem nepostihnuteľná hodnota obydlia. Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie. Ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva má každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Okrem iného dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. V neposlednom rade však pripomínam, že pre prípad osobného bankrotu musíte byť Vy i Váš manžel právne zastúpení, a to buď Centrom právnej pomoci, alebo advokátom, ktorého Vám CPP stanoví.

Odpoveď pre Dušana: Dobrý deň, dlhé lehoty rozhodovania súdov sú dôsledkom toho, že sú neprimerane vyťažené množstvom prípadov. Bohužiaľ, často sa na rozhodnutie súdu alebo nariadenie pojednávania čaká aj jeden celý rok. Domáhať sa z Vašej strany vytýčenia pojednávania či rozhodnutia vo veci nemôžte. No vzhľadom na to, že uvádzate, že ste sa dostal do úveru s cudzou osobou, ktorú ste ani nepoznal, odporúčam Vám navštíviť advokáta vo Vašom okolí a zanalyzovať s ním celý váš prípad, všetky dokumenty, ktoré k veci máte, a zistiť, či a čo iné by ste v danej veci vedeli vykonať.

Dobrý deň pán advokát. Čítal som veľa komentárov, otázok a Vašich odpovedí a aj ja by som potreboval Vašu radu vo veci môjho osobného bankrotu Jedná sa o to, že som bol v núdzi a potreboval som vyšší úver, aj keď už som mal viacero úverov. Cez sprostredkovateľa banky som bol spojený do jedného úveru s inou osobou, ktorú som vôbec nepoznal. Do záložného práva sa dostal môj byt a dom tej inej osoby, ktorá časom prestala splácať úver a tým sa začali aj pre mňa problémy, lebo nás brali spoločne do úveru, aj napriek tomu, že ja som si riadne svoju časť úveru splácal. To, čo nesplácala tá iná osoba, začali vymáhať odo mňa. Došlo to tak ďaleko, že som v osobnom bankrote. Od roku 2016 som stále v malom konkurze. Môj byt išiel do dražby, mám vykonávané zrážky zo mzdy a čakám na ukončenie konkurzu. Dom tej inej osoby bol tiež speňažený cez dražbu, ale stalo sa to, že sa posledný deň trojmesačnej lehoty odvolala proti dražbe. Môj proces osobného bankrotu sa tým naťahuje, zrážky zo mzdy mám naďalej vykonávané. Od správcu vždy dostanem len odpoveď, že treba čakať na rozhodnutie súdu a poslednú informáciu mám, že po rozhodnutí súdu o platnosti dražby bude možné ukončiť môj konkurz. Lenže čaká sa už od januára 2018 a stále nič. Na súde som sa dotazoval, ako sa postúpilo v tejto veci, ale informácie mi neposkytli, že nie som účastníkom konania. Súd v tejto veci už šiesty mesiac nič nekoná. Prosím Vás, neexistuje spôsob, ako zistiť, čo je ohľadom toho nové a kedy bude v tejto veci rozhodnuté? Čo môžem spraviť ja, alebo môj správca, aby sa to pohlo? Pán advokát, prosím Vás o radu. Za odpoveď Vám ďakujem. Dušan

Odpoveď pre Róberta: Dobrý deň, konkurzu podlieha nielen majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzného konania, ale aj majetok, ktorý úpadca nadobudne počas konkurzu, t.j. príjmy úpadcu zo závislej činnosti. Odporúčam Vám priamo obrátiť sa na správcu, ktorý Vám oznámi výsku sumy, ktorú Vám bude zamestnávateľ ďalej zrážať zo mzdy a poukazovať správcovi. Úlohou správcu konkurznej podstaty je prostredníctvom speňaženia majetku úpadcu pomerne uspokojiť veriteľov úpadcu.

Odpoveď pre Martina : Dobrý deň, v zmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí, že Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr ako v základnej prihlasovacej lehote 45 dní, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. To znamená, že pokiaľ veritelia neprihlásili svoju pohľadávku v základnej 45 dňovej lehote, majú možnosť tak urobiť aj neskôr. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde, t.j. je potrebné sa zaoberať aj otázkou, či prípadné pohľadávky v čase podania prihlášky nemohli byť premlčané.

Dobrý deň, p. advokát. Som v malom konkurze asi dva roky. Od začiatku konkurzu mám vykonávané zrážky zo mzdy, zostáva mi minimálna mzda. Zároveň som mal odobratý celý majetok, byt, auto, ktorý bol dražbami speňažený k uspokojeniu veriteľov. Zrážky zo mzdy mám však stále vykonávané. Ako dlho mi zamestnávateľ bude vykonávať tieto zrážky, je to určené správcom, alebo počas celého konkurzu? Ďakujem Vám za odpoveď. Róbert

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadne osobného bankrotu formou splátkového kalendára. S terajším manželom sme.si kúpili ešte za slobodna nehnuteľnosť ktorú sme.si rozdelili rovnakým dielom. Domček v ktorom bývame je výlučne mojím vlastnictvom. Každý z nás má svoje vlastné dlhy, ktoré vznikli ešte pred naším manželstvom, spoločné dlhy nemáme žiadne. Chceli by sme.sa oddlžiť splátkovým kalendárom. Dá sa predať časť majetku a časť si ponechať? Chceli by sme si ponechať domček v ktorom bývame /aby sme neostali bezdomovci/ a spoločný dom dať do oddlženia. Spoločný dom má hodnotu asi 12 000,-€ a môj asi 18 000,-€ ale dlhy sú vyššie ako hodnota oboch nehnuteľností dohromady. Okrem toho na mojom dome je ešte hypotekárny úver ktorý splácam a ešte jedno záložné právo ako ručenie. Môj manžel je dôchodca má 77 rokov a ja pracujem ako opatrovateľka v rakúsku. Môžem sa oddlžiť iba ja alebo spoločne s manželom ? Ďakujem za.odpoveď . Gaba 5. Júna 2018

Odpoveď pre Tomáša : Dobrý deň, podľa ustanovenia § 166e ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí, že "Pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje." To znamená, že pokiaľ ste sa Vy svojej povinnosti plniť zbavili procesom oddlĺženia, povinnosť hradiť záväzok prešla v zmysle Občianskeho zákonníka na ručiteľa. Následne však musíte rárať s tým, že v zmysle ustanovenia § 550 Občianskeho zákonníka platí, že "Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi."

Dobry den. Rad by som sa opytal..Presiel som konkurzom moj majetok bol 0€ veritelia sa do 45 dni neprihlasili vsetci napr quatro a cetelem sa neozval a ja uspesne ukoncim 6 rocne skusobne obdobie a budem oddlzeny....moze sa stat ze ti veritelia co sa neprihlasili sa prihlasia po tejto dobe sposobom ze na mna poslu zase exekutorov a ja budem v tom istom zacarovanom kruhu? neviem vi ste mne odpovedali CPP ale nemam rucitela pozicky sm bral bez rucitela. Dakujem krasne za odpoved . Martin

áno, v zákone je výnimka týkajúca sa záväzkov, ktoré sú zabezpečené ručiteľstvom.Vy ste sa povinnosti "platit" zbavili,avšak váš ručiteľ bude musieť platiť

Dobry den. Rad by som sa opytal..Presiel som konkurzom moj majetok bol 0€ veritelia sa do 45 dni neprihlasili vsetci napr quatro a cetelem sa neozval a ja uspesne ukoncim 6 rocne skusobne obdobie a budem oddlzeny....moze sa stat ze ti veritelia co sa neprihlasili sa prihlasia po tejto dobe sposobom ze na mna poslu zase exekutorov a ja budem v tom istom zacarovanom kruhu? dakujem za odpoved

Odpoveď pre Vlada: Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že aj obchodný podiel v s.r.o. je majetkom, ktorý môže byť v rámci oddlženia fyzickej osoby speňažený správcom konkurznej podstaty. Postup správcu bude závisieť najmä od skutočnosti, či postup oddlženia je vykonávaný formou konkurzu, teda speňažením celého Vášho majetku, alebo splátkovým kalendárom, kedy by ste mali časť svojich dlhov splácať a Váš majetok by Vám bol ponechaný. V prípade oddlženia formou konkurzu, teda speňaženia Vášho majetku správca konkurznej podstaty sa pravdepodobne bude snažiť speňažiť i Váš obchodný podiel v s.r.o. Pokiaľ sa mu to nepodarí, teda o Váš podiel nebude záujem, zo súpisu majetku ho vylúči. O presných krokoch je však potrebné sa informovať v Centre právnej pomoci, ktoré má povinnosť Vás ako dlžníka sprevádzať celým procesom oddlženia.

Dobrý deň, prešiel som osobným bankrotom ako fyzická osoba ale vlastním sro so základným imaním 5000€. Ako postupuje v tomto prípade správca? Ďakujem.

Odpoveď pre Róberta: Dobrý deň, v zmysle prechodných ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa konania začaté pred 1. marcom 2017 dokončia podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017. Tieto ustanovenia však stanovujú aj určité výnimky, a to nasledovné. Konkurz vyhlásený v konaní, ktoré začalo pred 1. marcom 2017 na účely § 166 ods. 2 (dlžník je oprávnený opätovne sa domáhať oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom najskôr po uplynutí desiatich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára podľa tejto časti zákona.), nie je prekážkou, aby sa dlžník domáhal zbavenia dlhov podľa právnych predpisov účinných po 28. februári 2017. Ak súd rozhodol o oddlžení dlžníka podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017, nevymáhateľné sa stávajú voči dlžníkovi všetky pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené. Ak súd vyhlásil konkurz podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 a po zrušení konkurzu sú dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené zákonom č. 7/2005 Z.z.; ustanovenia § 166f (zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer) a 166g (poctivý zámer)sa v takom prípade použijú primerane. Ak súd určil dlžníkovi skúšobné obdobie podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017, súd po uplynutí prebiehajúceho skúšobného roka rozhodne o oddlžení dlžníka, ibaže zistí, že sú tu dôvody na zrušenie skúšobného obdobia. O rozhodnutie vo veci správca požiada bez zbytočného odkladu po uplynutí prebiehajúceho skúšobného roka.

Dobrý deň. Od roku 2016 som v prebiehajúcom konaní osobného bankrotu. S účinnosťou od 01.03.2017 bol Zákon o konkurzoch a reštrukturalizácii aktualizovaný. Vzťahuje sa novela zákona aj na prebiehajúce konanie, resp.na žiadosti podané pred dátumom účinnosti novely zákona? Ďakujem za odpoveď. Róbert

Odpoveď pre Eriku: Dobrý deň, vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a do konkurznej podstaty patrí všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. V prípade ak nemáte v súčasnosti vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, tak platí, že nielen Váš majetok ale i Vaš záväzky s manželom sú spoločné. Nemôže preto nastať situácia, kedy by došlo k odĺženiu manžela a jeho záväzky by ste prevzali na seba Vy, takýto postup by bol postúpením pohľadávky, nie oddĺžením. Príjem zo zahraničia by nemal tvoriť hlavnú prekážku, podstatné je splnenie hlavných podmienok, ktorými sú platobná neschopnosť, existencia exekučného alebo obdobného vykonávacieho konania a musíte mať poctivý zámer. Nie je možné oddĺženie v prípade pohľadávok z výživného na dieťa, pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví, pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, peňažný trest podľa trestného konania, nepeňažné pohľadávky a pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci. Nakoľko neuvádzate bližšie podrobnosti k Vašim pohľadávkam, nedokážem Vám presne zdôvodniť postup Centra právnej pomoci.

Odpoveď pre Ivana: Dobrý deň, keďže uvádzate, že ste absolvovali osobný bankrot formou konkurzu, v takom prípade správca konkurznej podstaty speňažuje majetok dlžníka ako celok, teda zrejme bude speňažovať i Váš podiel na nehnuteľnosti. Je však málo pravdepodobné, že podiel na nehnuteľnosti, ktorú obývajú i ďalšie osoby sa správcovi podarí v dražbe speňažiť. Zákon stanovuje, že ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné alebo náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia. Čo sa týka nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka, zákon stanovuje, že po speňažení majetku správca sumu zodpovedajúcu nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka (ktorá podľa nariadenia vlády č. 45/2017 Z. z. predstavuje sumu 10.000,- eur) poukáže na bankový účet, ktorý na tento účel v mene a na účet dlžníka zriadi. Vklad alebo prevod finančných prostriedkov na osobitný účet dlžníka je oprávnený vykonať len správca. V tejto veci sa tiež môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré by Vás ako dlžníka malo sprevádzať celým procesom oddlženia.

Dobrý deň, v lete 2017 som absolvoval osobný bankrot ako fyzická osoba a aj živnostník v konaní o oddĺžení konkurzom. V podanom návrhu som si uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Bývam v rodičovskom dome, ktorý vlastní matka, súrodenci a ja. Môj podiel je 1/8 v hodnote cca 6000,- €. Mám nárok na zachovanie tohto majetku na bývanie ako celok, alebo mám nárok len na časť majetku alebo správca majetok odpredá?

Odpoveď pre Tomáša: Dobrý deň, zákon o konkurze a reštrukturalizácií stanovuje, že pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje. Z uvedeného vyplýva, že aj napriek tomu, že voči Vám sa pôžička, resp. pohľadávka stala oddlžením nevymáhateľnou, nebankový subjekt sa môže domáhať jej splatenia zo strany ručiteľa.

Chcela by som sa opytat.Pracujem ako opatrovatelka v Rakusku.Chcela som podat osobny bankrot,ale bolo mi povedane ze mi to zamietnu lebo všetky prijm mam zo zahraničia.Povdali mi to na CPP.Manžel ano,ale ja nie lebo mi to zamietnu.Manžela oddlžia a namna prejdu jeho dlhy.Neviem čo mám robiť dakujem.

Chcela by som sa opytat.Pracujem ako opatrovatelka v Rakusku.Chcela som podat osobny bankrot,ale bolo mi povedane ze mi to zamietnu lebo všetky prijm mam zo zahraničia.Povdali mi to na CPP.Manžel ano,ale ja nie lebo mi to zamietnu.Manžela oddlžia a namna prejdu jeho dlhy.Neviem čo mám robiť dakujem.

Dobrý deň. Podstúpil som osobný bankrot, bol som právoplatne oddlžený. Na jednej z mojich nebankových pôžičiek, ktorá bola predmetom oddlženia som mal ručiteľa. Táto pôžička bola normálne zahrnutá do návrhu na oddlženie, pričom v centre právnej pomoci mi povedali, že aj táto pôžička prešla v návrhu. Moja otázka znie: Môže nebanková spoločnosť vymáhať pohľadávku od ručiteľa aj keď ja ako dlžník som bol oddlžený a oni si majú pohľadávku nahlásiť v centre právnej pomoci? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď pre Adu: Dobrý deň, konkurz sa týka predovšetkým majetku úpadcu, resp. dlžníka, napriek tomu však konkurzu v zmysle zákona podlieha aj majetok, ktorý zabezpečuje úpadcové záväzky - znamená to, že v prípade, ak predmetný byt predstavuje majetok, ktorý zabezpečuje Váš záväzok z hypotéky (napr. záložné právo v prospech banky a pod.), nie je vylúčené, že správca predmetný byt predá, aj keď nie je vo Vašom vlastníctve. Okrem toho si treba dávať pozor na tzv. odporovateľné právne úkony - v prípade, že ste vlastníkom bytu boli a preukáže sa, že ste ho predali, darovali, inak previedli s úmyslom ukrátiť veriteľov, môže byť tento úkon za splnenia ďalších zákonných predpokladov neúčinný vo vzťahu k veriteľom.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto