Odklad exekúcie

Nachádzate sa tu

Vážená advokátska kancelária, prosím Vás potrebovala by som poradiť v jednej veci čo sa týka postupu exekútora, nikto mi v tomto nechce ani nevie poradiť. Jedná sa o to, že bola začatá exekúcia a následne hneď bola vyhlásená dražba na nehnuteľnosť. Voči tej to exekúcii som podávala na súd návrh na odklad exekúcie, čoho následkom bolo, že daná dražba sa automaticky zrušila a nedošlo k nej. Do dnešného dňa však súd o odklade exekúcie nerozhodol a na daný návrh nedal vyjadrenie a aj napriek tom pán exekútor poslal ďalší dátum, že o mesiac bude exekúcia. Tak som chcela vedieť, či môže exekútor aj bez rozhodnutia súdu niečo dražiť. Pritom má vedomosť, že žiadosť o odklad exekúcie bola podaná na súde, pretože som kópiu žiadosti posielala aj jemu. Veľmi pekne Vám ďakujem za radu.

Dobrý deň, v zmysle § 56 ods. 5 Exekučného poriadku do rozhodnutia súdu o odklade exekúcie môže exekútor vykonávať len úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku povinného, čiže dovtedy v žiadnom prípade nemôže urobiť žiadny úkon (teda ani dražbu), ktorým by sa majetok povinného predal. Navrhol by som Vám napísať na súd žiadosť (urgenciu), v ktorej požiadate súd, aby o odklade exekúcie rozhodol čo najskôr, nakoľko sa Vám v rozpore so zákonom chystajú predať strechu nad hlavou. Túto urgenciu zašlite nielen k spisovej značke, ale aj predsedovi súdu. A keď sa po dvoch týždňoch budete informovať, či už bolo vo veci rozhodnuté, a k žiadnej zmene nedošlo, skúste si telefonicky vyžiadať vyššieho súdneho úradníka, ktorý má Váš spis na starosti a pourgovať ho aj týmto spôsobom.

Dostali ste sa prechodne do situácie, že by pre Vás mohla mať neodkladná exekúcia zvlášť nepriaznivé následky? Neviete ako presvedčiť súd, aby povolil odklad exekúcie? Pomôžeme Vám s návrhom na odklad exekúcie a zastúpime Vás v konaní pred exekútorom, aj pri dohodnutí splátkového kalendára, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Tomáša: Dobrý deň, pokiaľ ste úverovú zmluvu uzatvorili ako fyzická osoba, ste v postavení spotrebiteľa, a teda premlčacia doba je trojročná. Podľa Občianskeho zákonníka, ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh, začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky, teda plynie odo dňa zročnosti prvej splátky, nie celého dlhu. Pokiaľ ide o plnenie v splátkach, veriteľ môže žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšej nasledujúcej splátky. Ak veriteľ v premlčacej dobe uplatní právo na súde alebo u iného príslušného orgánu a v začatom konaní sa riadne pokračuje, premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie. Teda pokiaľ sa Váš veriteľ začne domáhať práva na výplatu splátok na súde, premlčacia doba po tú dobu neplynie. Vy nemôžete žiadnym úkonom premlčaciu dobu zastaviť či prerušiť.

Dobrý den, otazka je ze ked som mal uver a nesplacal som ho a dali mi splatit celu sumu naraz po nezplateni x splatok .. tak premlcacia doba je 3 roky od doby od ktorej mi poslali dopis o tom ze mam zaplatit celu sumu koli omeskaniu splatkam ? (napr mal som platit 200 euro mesacne ale nesplatil som 3 splatky a celkova suma bola 4000 euro tak mi dali zaplatit naraz celu dlznu sumu + urok. A co moze prerusit premlcaciu repsktive ju predlzit alebo nieeco snou spravit alebo porste stale plinie odona ked mi bolo vyuctovana plna suma. Dakujem.

Odpoveď pre Mateja : Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 96 Exekučného poriadku platného v čase začatia Vašej exekúcie, resp. pred 1. aprílom 2017, kedy došlo k významnej novelizácii, platí, že Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) do 14 dní po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď mu bolo doručené rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli. Vychádzajúc z Vašej otázky, predpokladám, že ste síce situáciu začali riešiť, ale zrejme ste v lehote 14 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nepodali voči exekúcii námietky, preto exekútor pokračoval v konaní ďalej. Nakoľko uvádzate, že ste pohľadávku v prevažnej miere uhradili, v zmysle ustanovenia § 96 ods. 4 platí, že Exekútor môže vydať príkaz na odblokovanie účtu povinného aj z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Dôvod, pre ktorý došlo k odblokovaniu účtu, musí exekútor uviesť v príkaze na odblokovanie účtu. Príkaz na odblokovanie účtu sa doručí banke prostriedkami elektronickej komunikácie. Žiadosť o odblokovanie účtu je potrebné písomne zaslať exekútorovi. Je však pravdou, že pokiaľ ide o zastavenie exekúcie, pokiaľ nedošlo k úhrade pohľadávky ako i trov exekučného konania, exekútor potrebuje na tento úkon súhlas oprávneného. Napriek tomu, že zo sumy, ktorú ste uhradili, ste ako tvrdíte uhradili dlh voči povinnému, nemôžete opomínať taktiež trovy exekúcie, ktoré je taktiež potrebné uhradiť.

Dobrý deň pán magister. Chcem sa opýtať: je proti mne vedená exekúcia. Cca vo výške cca 1500,- EUR ( istina 820 + uroky+trovy oprávneného + trovy EX... ) Na toto som okamžite reagoval osobnou návštevou príslušného EX uradu, kde ani nebudem komentovať správanie (asi)koncipienta, Nakoľko som sa s takouto vecou v živote nestretol, žiadal som od neho info o mojích možnostiach. Odpoveď bola : môžte zaplatiť... S tým som aj odišiel a hľadal som možnosti na nete. Poslal som EX UR žiadosti o splátkový kalendár, žiadosť o zrušenie opatrení ( blokovanie účtu ) a zaslal vyhlásenie o svojom majetku. Bolo to asi dňa 7.3.2017. Dodnes nemám žiadnu odpoveď. Medzitým som uhradil z celého dlhu viac ako1200,- EUR. Ako mám požiadať o odblokovanie účtu ??? EX nemusí so mnou nijako komunikovať ani odpovedať na žiadosti ??? V žiadosti som dlh priznal, uviedol splatenie do konca 5/2017. Niečo mi medzi zuby precedil, že oni sa musia dohodnúť s oprávneným a musí to byť písomne od neho a bla bla... pri tom nároky oprávneného su podľa mojích výpočtov uhradené časťou, ktorú som už splatil...

odpoved na svoju otazku som nasiel vo vasej Poradni inde. Dakujem a respektujem vasu vytazenost.

Pan advokat dobry vecer, prosim o radu : vo februari 2016 som ziadal o zastavenie exekúcie pre nemajetnost (cize som povinny v konani) - nemam pravidelny prijem ani iny postihnutelny majetok. VSU vydala Uznesenie, kde poveruje exekutora zistenim majetku a predlozenim sudu. Podla zakona ak som spravne cital, plati lehota 60 dni na presetrenie a podanie zisteného stavu. Do dnesneho dna (preslo 14 mesiacov) nemam stanovisko sudu. Exekutor neodpoveda ani na doporuc list, novy VSU (povodna VSU isla na inu poziciu a spis presiel pod iného VSU) nedpoveda ani na e-mail, ani na doporuceny list. Pisal som predsedovi sudu staznost, aka je lehota na vybavenie? dufam ze nie 3 mesiace.... Slusne som napisal, ci nemam problem s postou, pretoze cakam akosi velmi dlho. Co odporucate ako advokat, aky postup? Napadla ma staznost na SKE alebo Ministerstvo spravodlivosti. Vychadza mi to iba tak, ze cielene nechcu zastavit exekuciu, ale neviem preco... istina je 9000 EUR. Uctivo dakujem za odpoved.

Odpoveď pre Máriu : Dobrý deň, vo všeobecnosti platí, že zmluva uzavretá len jedným manželom, z ktorej je zaviazaný iba jeden manžel a ktorá sa netýka dispozície so spoločným majetkom manželov, nebýva považovaná za právny úkon týkajúci sa spoločnej veci manželov, a teda súhlas druhého manžela nie je potrebný a nezakladá solidaritu medzi manželmi. Právny úkon jedného z manželov sa týka spoločnej veci ak druhý z manželov v dôsledku jeho účinkov môže byť v rámci exekúcie pozbavený spoluvlastníctva svojho majetku. Ako uvádzate, vlastnili ste s manželom spoločnú nehnuteľnosť, ktorá v dôsledku neplatenia hypotéky skončila na dražbe. Je ale potrebné si uvedomiť, že pokiaľ išlo o spoločnú nehnuteľnosť, na ktorej bola ťarcha záložného práva v prospech banky, tak aj Váš dlh bol spoločný a nemožno sa preto odvolávať na to, že ste prišli o spoločnú nehnuteľnosť v dôsledku neplatenia hypotéky Vašim manželom, nakoľko ak bol dom spoločný, tak ste mali rovnakú povinnosť ako Váš manžel aby boli splátky riadne a včas uhrádzané. Počas vyporiadania BSM taktiež nemôžete požadovať, aby bol Váš manžel zaviazaný uhradiť svoje záväzky voči veriteľom, vzhľadom na to, že vymáhať nesplatené dlhy môžu iba veritelia. Ak sa však ostatné záväzky Vášho manžela netýkali spoločného majetku a Vy ste do týchto úverových vzťahov nevstupovali, potom nebudete ani povinná sa na ich úhrade podieľať.

Dobrý deň, poprosím Vás o dve odpovede: - v rámci vysporiadania BSM ( je podané na súde) kedže jeden z manželov narobil iba dlhy, majetok nebol v podstate žiadny, nariadiť dlžníkovi vrátiť peniaze veritelom? Dlhy bude znášať ten, čo ich urobil, dúfam, že nie v polovici? - pre neplatenie hypotéky dlžníkom sme prišli - ručili sme našim domom- na dražbe o tento náš dom , ako môžme v skrátenom konaní požadovať cestou súdu platobným rozkazom o vrátenie peňazí, v hodnote nášho domu pred dražbou, na dražbe bol podhodnotený.

Odpoveď pre Juraja : Dobrý deň, podmienky zastavenie exekučného konania sú stanovené v ustanovení § 57 Exekučného poriadku. V zmysle uvedeného ustanovenia platí, že súd exekúciu zastaví, ak rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným, to znamená, že po tom,ako bude mať súd dostatočne preukázané, že exekúcia nebola voči Vám vedená zo zákonných dôvodov. Pokiaľ by ste požiadali o odklad exekúcie, v tom prípade podľa ustanovenia § 56 ods. 6 Exekučného poriadku platí, že do rozhodnutia súdu o odklade exekúcie môže exekútor vykonávať len úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku povinného. V tejto situácii však musíte počkať na rozhodnutie súdu.

Dobry den,je voci mne vedena exekucia aj vykon stahuju my dve tretiny z platu dostavam 300eur ,jedna asa o zdravotnu poistovnu union ,podal som navrch na zastavenie zrusenie exekucie z dovodu nezakonnosti nasa slovenska poistovna ma viedla ako poistnika na sr, hoci som bol poisteny v zahranici cize je nezakonna vsetko som vydokladoval podal som to pred piatimy mesiacmy vo vykone sa pokracuje exekutor absolutne z nicim nespolupracuje vie o podani ,preto asi podam vypoved v praci,dochadzam do prace 70 km to co dostanem precestujem a prejem exekucia sa vykonava uz rok nemall by exekutor pozastavit vykon do vtedy pokim nerozhodne sud za odpoved dakujem.

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 23. januára 2017: Dobrý deň, právoplatným rozhodnutím súdu o rozvode Vášho manželstva zaniklo aj Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo. Pokiaľ spomínané dlhy vznikli Vášmu bývalému manželovi po rozvode, po zániku BSM, znášať ich bude dlžník, teda bývalý manžel už len zo svojej polovice majetku. Ako advokát Vám odporúčam upovedomiť povereného exekútora o rozvode Vášho manželstva, a tiež čím skôr vyporiadať Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo, a to buď dohodou o vyporiadaní BSM alebo podaním návrhu na vyporiadanie BSM na príslušnom okresnom súde.

Chcem sa spytat som rozvedena 2roky s byvalim vlasnim byt idem podat na sud majetkove vysporiadanie ale ide o to ze ze byvali neplati si zdravotne poistenie lebo nikde nerobi a neplati ani vyzivne na deti a ako som si stahovala vypis z listu z vlasnictva tak som zistila ze je exekucia na nas spolocny byt co si byvali neplati zdravotne poistenie chcem sa spytat ci aj mna to moze neako ovplivnit jeho dlh ci aj z mojej ciasky z bytu to moze exekutor stiahnut nakolko to neni moj dlh za odpoved vopred dakujem

Odpoveď pre kubos77: Dobrý deň, v zmysle § 56 Exekučného poriadku na návrh povinného, teda na Váš návrh, môže súd povoliť odklad exekúcie, ak ste sa ako povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre Vás alebo pre príslušníkov Vašej rodiny zvlášť nepriaznivé následky a pritom oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Vo Vašom prípade odklad by bol možný len v prípade, ak by ste to vedeli riadne odôvodniť, že Vaša situácia je len prechodná, a že po odpadnutí prekážok bude môcť exekútor pokračovať v exekúcii. Najvhodnejšie by bolo žiadať o zastavenie exekučného konanie, a to z dôvodu, že Váš majetok nestačí ani na úhradu trov exekúcie. O zastavení rozhoduje súd na Váš návrh alebo aj bez návrhu. Súd môže zastaviť exekúciu v celom rozsahu alebo len čiastočne. Ak teda spĺňate podmienku na zastavenie exekúcie pre nemajetnosť, určite Vám ako advokát odporúčam podanie návrhu na zastavenie.

Odpoveď pre Adu: Dobrý deň, slovenský exekučný poriadok umožňuje zastavenie exekúcie z nasledujúcich dôvodov: a) exekúcia sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným, b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným, c) zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie, d) exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona, e) bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu, f) po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané, g) exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať, h) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, i) oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, j) pri exekúcii predajom zálohy zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom, Pri vyššie uvedených dôvodoch exekučný súd zastaví exekúciu z úradnej povinnosti, teda aj bez návrhu povinného. Povinný môže kedykoľvek za trvania exekúcie sám podať návrh na zastavenie exekúcie na príslušný exekučný súd. Exekúcia môže byť následne zastavená úplne alebo len čiastočne. Vyhnúť sa zodpovednosti za podpísané ručenie nemôžu ani dôchodcovia, exekútor im môže siahnuť takisto na dôchodok a na ostatný majetok. Ako som Vám už spomenul, zastavenie exekúcie je možné len z vyššie uvedených dôvodov, a ak dlžník je platobne neschopný, veriteľ môže prostredníctvom exekútora vymáhať svoju pohľadávku od ručiteľa. Ručiteľ ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi, teda následne má možnosť v trojročnej lehote v rámci regresného nároku požadovať od dlžníka veriteľovi poskytnuté plnenia. Ak dlžník dobrovoľne plnenie nevráti, ručiteľ má možnosť obrátiť sa na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu. Osobný bankrot je možný len v prípade, ak súd s tým súhlasí a môže byť vyhlásený iba ak má dlžník majetok vo výške ustanovenej v zákone. Ak sa rozhodnete na podaní návrhu na osobný bankrot, predtým Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta, ktorý Vám môže poradiť.

Dobrý deň, bola voči mne začatá exekúcia vo výške cca 2500 eur. Študujem ešte na Vysokej škole a záujem platiť by bol, len financie nie sú. Nemám žiaden trvalý príjem. Nevlastním dokopy nič, akurát notebook a telefón. Moja otázka znie, či mi na tieto 2 veci môže exekútor siahnuť a či sa dá požiadať o odklad exekúcie na 1 rok, pokiaľ doštudujem. Za odpoveď vopred Ďakujem

Dobry den,velmi pekne dakujem,cenim si Vase rady. Ohladom,,bankrotu,,mam uz davnejsie vsetko prezistene...tiez je to nelacna zalezitost...kvoli tomu to mnohi neriesia a zotrvavaju vo velkych dlhoch,exekuciach nadalej... Krasne Vas prosim o radu kedy je vhodne sud ziadat o zrusenie exekucie aspon voci tej spominanej rucitelke,ci sa plati nejaky poplatok,sice jej by bol asi odpusteny,nakolko je dochodkyna a nazvys nema ani euro. Musi ona ako rucitelka sama ziadat o odklad alebo skor v jej pripade zrusenie exekucie voci jej osobe?Najskor zrejme treba cakat na postu z exekucneho uradu? Co sa tyka mna tak ja nemozem zvyhodnovat ziadneho veritela a teda ked som v situacii,ze neplatim inym,ani tu nespisem splatkovy kalendar,nakolko pri takom dlhe sa nik neuspokoji so smiesnou sumou,je do likvidacne pre mna...ja mozem akurat,,setrit,,na bankrot... Je smutne,ze sud vobec nikomu nepomaha a neupozorni ludi na ich moznosti a prava...vzdy je viacmenej na strane zalobcu...ani v tomto pripade neskumal,ze som namietala voci sume ktoru zalobca ziada atd.Hlavne,ze v relacii Modre z neba veritel snivajucim odpustil cely uver a jeho splacanie...inde neumoznia ani splatkovy kalendar... Dakujem velmi pekne vopred za odpoved ohladom toho kedy ziadat sud o zastavenie exekucie,kazdu chvilu pride upovedomenie o zacati exekucie vo vyssie spominanej veci.Kedze ja som dlznik 1,rucitel 2-musi sam rucitel ziadat ci aj ja...ako dlznik ktory tiez nic nevlastni...

Odpoveď pre Adu: Dobrý deň, v zmysle § 56 Exekučného poriadku na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a pritom oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou. Vo Vašom prípade, ako ste to napísali, odklad bude možný, ale iba v prípade, ak by ste to vedeli riadne odôvodniť, že Vaša situácia je len prechodná, a že po odpadnutí prekážok bude môcť exekútor pokračovať v exekúcii. Najvhodnejšie by bolo požiadať exekútora a dohodnúť sa na splátkovom kalendári, ak s tým bude súhlasiť aj oprávnený. Viem si predstaviť aj to, že exekútor zastaví exekučné konanie, keby Váš majetok nestačil ani na úhradu trov exekúcie alebo nastanú iné okolnosti na zastavenie. O zastavení rozhoduje súd na Váš návrh alebo aj bez návrhu. Súd môže zastaviť exekúciu v celom rozsahu alebo len čiastočne. Ak spĺňate niektorú z podmienok na odklad alebo zastavenie exekúcie, určite Vám odporúčam najprv ich využiť. Osobný bankrot je možný len v prípade, ak súd s tým súhlasí a môže byť vyhlásený iba ak má dlžník majetok vo výške ustanovenej v zákone. Ak sa rozhodnete na podaní návrhu na osobný bankrot, predtým Vám odporúčam obrátiť sa na niektorého advokáta, ktorý sa zaoberá aj takýmito vecami, on Vám môže poradiť.

Dobry den prajem ,prosim Vas mozem poziadat o radu?Po cca 4 rokoch splacania od roku 2006 nemalej splatky uveru od Prvej Stavebnej sporitelni/doba splacania mala byt cca 13 rokov,pozicana suma bola 450.000 vtedy SK a kedze sa dlh stal splatny tak ziadaju vratit aj cele uroky ktore mali byt splacane az do splatenia a teda urok je cca v rovnakej vyske ako bola samotna pozicana suma/ Dlh sa stal v roku 2010 splatny, co znamena,ze vysoku ciastku som za 4 roky splacania uhradila.Nakolko som z dovodu insolventnosti v podnikani tento prestala splacat a bol uz vydany aj rozsudok v mene Slovenskej republiky a kedze som mala rucitelku ,dotkli sa nasledky aj jej...rozsudok nadobudol pravoplanost a kazdu chvilu nas zrejme oslovi nejaky exekutorsky urad... Ja osobne nevlastnim ziadny hnutelny,nehnutelny majetok,ani ucet a nemam dlhodobo ziadny stabilny,fixny plat,skor umelo predlzujem zivnost kedy clovek neplati ani zdravotne poistenie dlhodobo a tym padom mi z podnikania vzniklo aj vela financnych zavazkov z minulosti,teda viac exekucii voci mne,ale rucitelka je len pri prvotnom spominanom uvere .Rucitelka je uz dochodkyna ktorej do dochodku este musi doplacat ,,socialka,,a vyzivuje 2 este malolete deti a nevlastni taktiez ziadny hnutelny,nehnutelny majetok a zije v prenajme kde po zaplateni prenajmu zije na hranici existenie...a obava sa,ze jej siahnu na dochodok v takej miere,ze bude musiet opustit aj prenajmovy byt a ,,ostane na ulici,,-preto Vas krasne prosim o info a moznostiach nakolko som pocula aj o odklade exekucie,pripadne casom zrusenej pre nemajetnost a ja uvazujem,ze zakonnym sposobom vyuzijem casom moznost bankrotu aby som sa oddlzila nakolko splnam podmienky a kedze situacia je likvidacna pre cloveka a neunosna a roky uz nou trpi za chyby v podnikani kedy nevysli podnikatelske plany podla predstav bohuzial,tak sa clovek dostal snahou do takeho kolotoca,ktory je tazko opisatelny a velmi zvazujuci pre dalsiu buducnost akychkolvek krokov.Prosim Vas krasne o radu,nakolko mna najviac trapi aby rucitelka existencne nato nedoplatila,pretoze zije na hranici ,,chudoby,,a nie kazdy exekutor pozna slovo moralka a rucitelka s detmi nema nazvys ani euro/ved kto aj ma z tych co sa seriozne dnes zivia napokon...)Vdaka za precitanie a radu.

Odpoveď na otázku megynkkku: Dobrý deň, ak bude vyhovené Vášmu návrhu na odklad exekúcie, zabezpečené nehnuteľnosti a autá môžete mať v užívaní, ale musíte sa držať takých úkonov, ktorými by sa neznížila ich hodnota a ktoré by neboli v rozpore so záujmami veriteľa. Takisto je vylúčené ich scudzenie. Pripúšťa sa len bežné opotrebovanie.

Dobry den , v pripade ak je podany navrh na odklad exekucie , exekutor zabezpecil nehnutelnosti a auta .Moze ziadat aby auta boli odstavene pri exekutorskom urade alebo len blokacia cez Dopravny inspektorat .Podotykam jedna sa o pohladavku vo vyske 3500 Eur kde je aj splatkovy kalendar ale nakolko sa vyskytli necakane okolnosti podali sme navrh na odklad .Dakujem za odpoved

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 2. apríla 2014: Dobrý deň, v exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku má povinný viacero právnych prostriedkov obrany a ochrany svojho postavenia, ktoré môže využiť vtedy, ak v nútenom výkone súdnych a iných rozhodnutí sa vyskytnú absolútne alebo relatívne prekážky ďalšieho postupu exekučných orgánov. K takým právnym prostriedkom patria nielen námietky podľa § 50 Exekučného poriadku, ale aj návrh na odklad exekúcie podľa § 56 Exekučného poriadku a návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 Exekučného poriadku. Vo Vašom prípade súd môže odklad exekúcie povoliť, ak Vy alebo Vaše deti bez svojej viny ocitli prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre Vás alebo pre Vaše deti zvlášť nepriaznivé následky a zároveň musí byť splnená podmienka, že odkladom exekúcie by nebol vážne poškodený oprávnený, čiže bývalý manžel. Súd pri rozhodovaní musí zohľadniť či je toto postavenie prechodné a možno očakávať zmenu tohto postavenia a skutočnosť, či sa v tomto postavení ste ocitli bez svojej viny.

Dobrý večer, mám vážnu záležitosť a potrebujem poradiť. V rámci BSm súd určil, že mám ex vyplatiť polovicu nájomného bytu. Hneď nato dal na mňa exekúciu. Byt som darovala deťom a odišla, zároveň som podala návrh na obnovu konania. On zasa odporovaciu žalobu voči deťom, ktorú aj vyhral. Obnova konania ešte neprebehla a tak som požiadala o odklad exekúcie do ukončenia obnovy konania. Behom týždňa dostali deti exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť. Nakoľko hrozí, že sa z detí stanú bezdomovci obraciam sa o radu na Vás. Čo môžem urobiť aby deti neprišli o strechu nad hlavou? Ak mu danú sumu vyplatím a v onove budem úspešná nikdy od neho nedostanem ani cent, lebo všetok majetok píše na družku. ďakujem

Dobrý deň, predpokladám, že ten list, čo ste obdržali od exekútora, bol splátkový kalendár, ktorý ako tvrdíte ste riadne platili každý mesiac bez omeškania. Píšete, že ste sa snažili s exekútorom skontaktovať telefonicky, bohužiaľ neúspešne, preto by som Vám poradil, pokiaľ by to bolo možné, aby ste tam zašli osobne, keď budú mať stránkový deň s tým listom, ktorý ste obdržali a s dokladmi o riadnom platení splátkového kalendára, prípadne, ak exekútor nie je z Vášho okolia, tak Vám odporúčam kópiu tohto splátkového kalendára spolu s kópiami dokladov o zaplatení zaslať na adresu exekútora formou doporučeného listu.

dobry den,mala by som taku otazku,moj manzel mal pozicku od postovej banky,nakolko to mala platit moja svagrina a neplatila dostali sme od exekucneho pravnika list ze mame kazdy mesiac platit sumu 20 eur na jeden sek a 20 eur na druhy sek,mi sme to platili skoro dva a pol roka,nemali sme ani jedno zmeskanie a dostali sme papier na zablokovanie vozidla,potom nam zablokovali ucet,a teraz nam zobrili celu manzelovu vyplatu,manzel telefonaloval na exekucny urad ale nikto nam nevedel povedat vobec nic,hovorili ze nam poslu splatkovu kalendar na 40 eur,ale neposlali nam,len zobrali celu vyplatu,teraz nevieme na koho sa obratit,prosim vas poradte nam co mame urobit.dakujem

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto