Exekúcia - na čo má právo exekútor

Nachádzate sa tu

Dobrý deň pán advokát, potrebovala by som poradiť. Môj vtedajší manžel si počas podnikania narobil dlžoby v sociálnej a asi aj zdravotnej poisťovni a preto mu hrozí mu exekúcia. Lenže v r.2005 odišiel za prácou do zahraničia a od vtedy som ho nevidela a ani sa mi neozval. Doteraz s ním nemám žiadny kontakt. V r. 2008 som sa s ním rozviedla bez jeho účasti. V r.2009 som si odkúpila od bytového družstva byt, v ktorom sme spoločne bývali. Z trvalého pobytu je odhlásený. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sme si nevysporiadali a tak ma zaujíma, či hnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v mojom byte je len môj alebo mi ho môžu exekútori zhabať? A ešte otázka: som povinná exekútorovi nahlásiť horeuvedené skutočnosti alebo sa s tým nemusím zaoberať? Ďakujem.

Dobrý deň,

podľa Vami opísaného zastávam názor, že Vám od exekútora nič nehrozí resp. Vám k tomu chýba už iba malý krôčik. Všetky kroky, ktoré ste po ,,zmiznutí" manžela vykonala (rozvod v jeho neprítomnosti, odkúpenie bytu do osobného vlastníctva, odhlásenie manžela z trvalého pobytu) Vám napomohli k tomu, aby sa k Vám exekútor vôbec nedostal, teoreticky ani nemusí vedieť, že Vy ste bývalá manželka Vášho manžela, k nehnuteľnosti sa dostať nevie, tá je už len Vaša a pokiaľ ide o hnuteľné veci, uplynutím troch rokov od právoplatnosti rozvodu Vášho manželstva začala platiť právna domienka, že všetky hnuteľné veci, ktoré u Vás zostali, ste nadobudla do svojho výlučného vlastníctva (vyporiadaním BSM na základe zákona - § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka).

Ak by sa k Vám exekútor predsalen dostal a požiadal by Vás o informácie, oznámte mu len toľko, že od roku 2005 nemáte poňatia, kde sa Vás bývalý manžel nachádza a rovnako neviete ani o tom, či by mal na Slovensku nejaký majetok. Ja osobne by som mu asi viac nenapísal.

Advokát JUDr. Róbert BÁNOS za svojho pôsobenia na súde nadobudol bohaté skúsenosti i v oblasti exekúcií, kde rozhodoval o povereniach exekútorov na exekúcie, o zastaveniach exekúcií, o odkladoch exekúcií a pod. V prípade, ak máte záujem dohodnúť s exekútorom splátkový kalendár, ak s Vami exekútor nekomunikuje, neviete ako ďalej postupovať, v konaní pred exekútorom Vás radi zastúpime, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Janu: Dobrý deň, ak dôjde k poistnej udalosti v období, v ktorom poistený nezaplatil PZP, poisťovňa môže na základe nezaplateného poistného vymáhať úplné alebo čiastočné preplatenie škody. Ak držiteľ vozidla nemá uzatvorené zákonné poistenie a zaviní dopravnú nehodu, poškodeného odškodní Slovenská kancelária poisťovateľov z tzv. Garančného fondu. Slovenská kancelária poisťovateľov potom vyplatenú sumu v plnej výške a pokutu bude spätne vymáhať od škodcu. Podľa Občianskeho zákonníka zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla prevádzkovateľ. Tento pojem Občiansky zákonník výslovne nedefinuje, ale všeobecne sa ním chápe osoba s právom a faktickou mocou k motorovému vozidlu, spravidla jeho vlastník. Zodpovednosť prevádzkovateľa je objektívnou zodpovednosťou, teda to vzniká bez ohľadu na vaše zavinenie. Prevádzkovateľ teda zodpovedá za škodu, spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ bol aj vodičom, ako aj bez ohľadu na to, kto zavinil dopravnú nehodu. Podľa Občianskeho zákonníka však zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla za škodu spôsobenú jeho prevádzkou nevylučuje súbežnú zodpovednosť vodiča, ktorý škodu spôsobil. Podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení možno za poisteného považovať toho, voči komu by si mohol poškodený uplatniť náhradu škody. Z uvedeného zákona ďalej vyplýva, že za poisteného sa považuje aj vodič motorového vozidla. V danom prípade teda zodpovedá Vaša kamarátka ako vlastník vozidla, no zároveň i Vy ako vodič, a to spoločne a nerozdielne.

Dobrý deň táto otázka nepatrí do tejto sekcie ale inú som nenašla. Chcela by som sa opýtať Kamarátka predávala auto. Mala som o auto záujem ale dohodli sme sa že si ho na týždeň požičiam a otestujem si ho než ho od nej kúpim. Všetko bolo Ok až kým sa nestala dopravná nehoda ktorú som ja zavinila. Nešlo o veľkú škodu. Ale po spísaní záznamu o nehode som sa v poisťovni dozvedela, že kamoška nemala zaplatené PZP o čom som nevedela. Pri prevzatí vozidla na skúšku mi dala všetky potrebné papiere aj bielu kartu kde bol dátum platnej poistky a nepovedala, že nemá PZP zaplatené. Teraz mi došiel papier zo slovenskej kancelárie poisťovateľov, že mám škodu zaplatiť. Ten istý papier došiel aj jej. moja otázka znie či ja som povinná zaplatiť škodu, keď ona porušila zákon a poistné neuhradila. Je pravda, že nehodu som zavinila ja ale keby som vedela, že PZP nie je zaplatené tak do auta ani nesadnem. Ďakujem

Odpoveď pre Zuzanu: Dobrý deň, v exekučnom konaní platí, že exekúciou sa môžu postihnúť len veci, ktoré patria povinnej osobe, resp. osobe proti ktorej sa vedie exekúcia. V prípade ak sa Vaša neter vydá, hnuteľný a nehnuteľný majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva zostane vo výlučnom vlastníctve Vašej netere. V prípade ak by exekútor siahol na veci, ktoré patria do výlučného vlastníctva Vašej netere, môže sa brániť a podať žalobu o vylúčenie vecí z exekúcie, kde musí preukázať vlastníctvo k daným veciam. V prípade platu platí, že ak exekútor vykonáva exekúciu zrážkami zo mzdy, zráža mzdu povinnému.

Odpoveď pre Ivetu: Dobrý deň, pokiaľ máte rozhodnutie súdu, podľa ktorého máte uhradiť len istinu, a tú ste uhradili, nie je dôvod, aby ste spoločnosti uhrádzali ešte niečo iné. Pre Vás je smerodajné rozhodnutie súdu, ktoré je platné a vykonateľné, nie to čo od Vás žiada spoločnosť. Odporúčam Vám však overiť si, ako presne znie výrok rozhodnutia, akú čiastku a od kedy do kedy počítanú máte uhradiť. Pokiaľ ste uhradili viac ako Vám bolo uložené rozhodnutím súdu, môžete túto sumu od spoločnosti vymáhať súdnou cestou.

Dobrý deň, moja neterka má svoj vlastný byt a chce sa vydať za chalana, ktorý má exekúcie z čias, keď sa vôbec nepoznali. Čo všetko jej hrozí v súvislosti s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a či siahnu na jej plat? Ďakujem

dobry den,chcem sa opytat,v maji som mala sudne pojednavanie voci spolocnosti intrum justicia ktore odkupilo pohladavku od spolocnosti slovenska pozicovna.na pojednavani sud rozhodol ze mam vratit len pozicanu sumu 2000 eur ,zaplatila som 2114,10.takze sud rozhodol ze uz to mam splatene.poslala som sudne rozhodnutie intrum justicii aj ziadost o vratenie sumy 114,10 ktoru som zaplatila naviac ale intrum justicia stale ziada odomna este nieco cez 1000 eur.co mam robit ked sud takto rozhodol a justicia stale odomna ziada peniaze.dakujem

Odpoveď pre Mareka: Dobrý deň, v prípade, že klient úver nespláca, banka sa ho snaží rôznymi spôsobmi vyzvať k splneniu tejto povinnosti a až následne ho vyzve, aby svoj dlh na úvere splatil naraz, ak k tomu zo strany dlžníka nedôjde, banka dá návrh na dražbu dražobnej spoločnosti. Tá sa Vás opätovne bude snažiť vyzvať k plneniu a ak z Vašej strany opäť k ničomu nedôjde, začne pripravovať znalecký posudok a zároveň určí termín dražby. Po otvorení dražby licitátorom je Vaša posledná možnosť na vyplatenie dlhu, prirátajú sa už k nemu však aj náklady dražby, ktoré sú nemalé. V zmysle §12 ods. 5 Zákona o dobrovoľných dražbách máte ešte možnosť do 10 pracovných dní od doručenia znaleckého posudku vzniesť u dražobníka námietky proti ohodnoteniu predmetu dražby, prípadne žiadať vyhotovenie znaleckého posudku iným znalcom. Uvádzate, že Váš dlh sa týka spotrebného úveru, nie hypotéky na nehnuteľnosť, to však v tomto prípade nie je rozhodujúce, nakoľko exekúciu podľa Exekučného poriadku je možné vykonať týmto spôsobom, ak je podkladom exekučný titul ukladajúci povinnosť zaplatiť peňažnú sumu. Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej máte hlásený trvalý alebo prechodný pobyt, by nebolo možné vykonať iba v prípade, že by peňažná pohľadávka bez príslušenstva neprevyšovala ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie 2 tisíc eur.

Dobrý deň. Nedavno som z banky dostal list o priprave dražby nehnutelnosti. Hypotéku však platím a nemam tam omeškanu platbu. Mam tam však v banke omeškaný spotrebný úver a mam zaplatiť v hotovosti 2200€ čo si nemôžem dovoliť. Chcem sa spýtať, či je možné na základe toho dať nehnuteľnosť do dražby keď hypotéka je splácana. Ďakujem

Odpoveď pre Jara tuti: Dobrý deň, čo sa týka exekučných zrážok zo mzdy, treba uviesť, že čistá mzda povinného z exekúcie je vždy rozdelená na tretiny, pričom 3. tretina pripadne vždy povinnému a ostatné dve tretiny sú určené pre uspokojovanie pohľadávok veriteľov. Z prvej tretiny sa zrážajú prednostné aj neprednostné pohľadávky, z druhej tretiny len prednostné pohľadávky. Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa zamestnávateľovi doručil príkaz na začatie exekúcie. Pokiaľ je zamestnávateľovi doručených viacero príkazov v ten istý deň, z pohľadu poradia pohľadávok majú tieto pohľadávky poradie rovnaké. Ak ich nie je možné uspokojiť v plnej výške, uspokoja sa pomerne. Z prvej tretiny až po uspokojení pohľadávky prvej v poradí v plnej výške, začne zamestnávateľ uspokojovať v poradí ďalšiu pohľadávku, z druhej tretiny bez ohľadu na poradie prednostných pohľadávok, najskôr začne zrážať výživné a až následne ostatné prednostné pohľadávky podľa ich poradia.

dobry mám exekuciu soc.poisťovna zrážky zo mzdy z prvej exekucii v poradi my zostáva splaťiť cla 50eu do celkovej vymáhanej sumy isťina trovy atd. učtovnička my môže zraziť len tych 50eu alebo spraviť zrážku aj na druhu exekuciu z tej istej vyplaty tá istá exekucia soc. poisťovna ten isty exekutor dakujem

Odpoveď pre Baláž František : Dobrý deň, v tomto prípade došlo zrejme k pochybeniu na strane predávajúceho, ktorý mal mať vedomosť o tom, že sa voči nemu vedie viacero exekučných konaní. Pretože ste vyplatili dlžnú sumu u jedného exekútora, ktorý následne odblokoval pozemok, je jasné, že na jeho miesto nastúpil ďalší, ktorý sa touto cestou domáha vyplatenia svojej pohľadávky. Jediným spôsobom v tomto prípade môže byť zistenie konečného počtu exekúcii a ich následné vyplatenie, jedine tak budete mať istotu, že tento na tento pozemok nevznikne nárok niekomu inému. Potom však vyvstáva otázka, či sa Vám to za týchto podmienok oplatí a či sa celá vec zbytočne nepredraží. V tomto prípade by ste si však mali prezrieť kúpnu zmluvu, konkrétne ustanovenie, v ktorom je uvedené, akou ťarchou je zaťažený tento pozemok. Pokiaľ ste mali v zmluve výslovne uvedené, že na nehnuteľnosti viazne ťarcha iba toho jedného konkrétneho exekútora, máte právo od zmluvy odstúpiť a žiadať od predávajúcich vrátenie kúpnej ceny, nakoľko vlastníkmi nehnuteľnosti by ste sa mohli stať až po vklade vlastníckych práv do katastra nehnuteľností, čo však bolo znemožnené práve z dôvodu, že nehnuteľnosť bola opätovne zaťažená súdnym exekútorom.

Odpoveď pre Radku: Dobrý deň, vychádzam zo skutočnosti, že voči spoluvlastníkovi je vedená exekúcia. Pokiaľ dlžník dlžnú sumu uhradí tesne pred začiatkom dražby, dlžník o nehnuteľnosť (spoluvlastnícky podiel) nepríde. Ďalej v zmysle Exekučného poriadku platí, že aj spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť exekučnému predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu však podlieha schváleniu súdu. Následne exekútor prikáže katastrálnemu odboru vymazať exekučné záložné právo z listu vlastníctva.

Odpoveď pre Mariu 157: Dobrý deň, nehnuteľnosť môže dcera darovať späť darcom, pričom vy jej túto môžete naspäť predať kúpnou zmluvou. Taktiež by bolo možné zrušiť darovaciu zmluvu i rozhodnutím súdu o vrátení daru, ale to len v prípade, pokiaľ by boli naplnené podmienky uvedené v zákone. Darca v zmysle zákona sa môže domáhať vrátenia daru vtedy, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Darovaciu zmluvu zmeniť priamo na kúpnu zmluvu nie je možné, pokiaľ to už bolo aj zavkladované. V zásade Vás ale upozorňujem na tú skutočnosť že pokiaľ by veritelia Vášho muža chceli napadnuť predmetnú darovaciu zmluvu ako odporovateľný právny ukon, je jedno, či šlo o darovaciu zmluvu alebo zmluvu kupnu. Ak je vedené proti Vášmu manželovi exekučné konanie, veritelia by mohli takúto zmluvu napadnúť na súde, a to v trojročnej lehote od uzavretia zmluvy z dôvodu,že zmluva bola uzavretá zámerne, keď už boli dlhy vzniknuté. Vo Vašom aktuálnom prípade Vám neodporúčam spätné vrátenie nehnuteľnosti z dcery na rodičov, ak by malo dojsť následne k jej predaju. K uvedenému pristupte len ak by Vám dcera reálne vyplatila cenu nehnuteľnosti, v opačnom prípade by sa na takuto kupnu cenu hladelo ako na zastieraci právny ukon (darovaciu zmluvu).

dobry den prajem, potrebujem poradit: v 9/2015 sme (ja a manzel( darovali byt dcere, vsetko prebehlo cez kataster, medzitym som dala o zrusenie BSM, pretoze som sa dozvedela ze manzel narobil pocas podnikania dlhy v ČR. Kedze mam obavy aby darovacia zmluva sa nedala napadnut a aby sme neprisli o byt chcela by som tuto darovaciu zmluvu prepisat na kupnopredajnu, ako by som mala postupovat dakujem za odpoved

Dobrý deň pán advokát, potreboval by som poradiť. Mám takýto problém, po kúpe piatej garáže v rade kde sa nachádza sedem garáží resp. pozemku pod garážou som nahovoril aj ostatných okolo seba aby sme dali na poriadok papiere okolo garáží nech máme na listoch vlastníctva garáže a nie pozemky. Dali sme ich zamerať, pri tomto zameriavaní sa na katastri zistilo že medzi pozemkami je ešte jeden pozemok ktorý sme chceli odkúpiť ale čo je pre nás najhoršie je na tento pozemok plus byt vlastníka pozemku exekúcia. Po tomto zistení sme kontaktovali exekútora a dohodli sa na vyplatení exekúcie s tým že majiteľ a jeho manželka nám odstúpia tento pozemok a mi vyplatíme exekúciu na pozemok, podpísali sa všetky zmluvy overili sa podpisy previedli sme peniaze exekútorovi a čakali sme na odblokovanie pozemku aby sme mohli na katastri podať návrh na vklad. Po odblokovaní pozemku nám ďalší exekútor zablokoval tento pozemok. O ďalších exekúciach sme nevedeli. Dnes máme hotový geometrický plán zmluvy kde sme vlastníci pozemku ale nevieme podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností lebo nás blokuje exekútor. Nechceme sa dostať do stavu že zase niekomu niečo vyplatíme a ďalší exekútor nám zablokuje pozemok nakoľko na byt dlžného pána čakajú ešte ďalší dvaja exekútori zatiaľ nie na pozemok čo sme sa dozvedeli až teraz. Ďakujem s pozdravom Baláž.

Prosím Vás a viete mi k tejto teme odpovedat ze ked sa čiastka vo výške spoluvlastníckeho podielu zloži pred dražbou a k dražbe nepríde, tak či preberacie práva takisto zaniknu ako pri samotnej dražbe?? a LV sa vyčistí?? Ďakujem

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 21. apríla 2016: Dobrý deň, Exekučný poriadok v § 104 ustanovuje, aké peniaze exekúcii nepodliehajú a tým sú financie v sume do výšky 99,58 eur a prípadne peniaze určené na výplatu miezd zamestnancov (to sa však vzťahuje len na podnikateľov). Na rodičovský príspevok ani na rodinný prídavok Vám exekútor siahnuť nesmie, no pokiaľ sa tieto peniaze už dostanú na bankový účet, tak potom to oprávnenie má a Vy s tým bohužiaľ nič nenarobíte. Odporúčam Vám, aby si rodinné prídavky nechala posielať poštou. S exekútorom o Vašej problematike odporúčam komunikovať písomne (poštou doporučene s návratkou) aby ste mali dôkaz, ze ste riešili daný problém, no tento s Vami nekomunikoval. Ďalej, odporúčam žiadať odblokovanie účtu aspoň z časti a umožnenie Vám nakladať so sumou, ktorá zo zákona nepodlieha exekúcii. Pokiaľ sa domnievate, že zo strany exekútora došlo k porušeniu zákona, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov.

dobry den, mam problem ktoreho riesenie sa taha uz viac ako rok.V roku 2014 mi boli spatne vyplatene pridavky na deti z Rakuska,byvaly priatel si ale bez mojho vedomia uviedol na ziadost svoje c.uctu n ktorom bola exekucia. On je stihany za niekolko podvoodov mimo sr. A ja riesim odblokovanie tychto pridavkov prisluchajucich mojim detom. Podala som navrh na sud,pisala exekutorovi,podala trestne oznamenie. Exekutorska kancelaria komunikuje minimalne. Naposledy som poslala doklad z finanzamtu o tom aka suma ,z akeho uctu kam a kedy bola pripisana na exekuovany ucet a opat ziadna reakcia. Podala som aj podnet na komoru exekutorov. Cast pridavkov uz zrejme aj bola pouzita. Skutocne neviem ako dalej postupovat.Co robit aby exekutor zacal normalne komunikovat. Podala som aj navrh o vyluku veci spod exekucie ale taha sa toto vsetko uz velmi dlhu dobu a ja sa bojim ,ze o tieto peniaze pridem. Dakujem.

Odpoveď pre bezradnú: Dobrý deň, áno, dražobná spoločnosť tiež môže umožniť odkúpenie spoluvlastníckeho podielu. Ocenenie nehnuteľnosti vždy vychádza z aktuálnej trhovej ceny, teda na základe trhovej ceny bude určená aj cena spoluvlastníckeho podielu, teda akú sumu by mala uhradiť rodina.

Veľmi pekne ďakujem za odpoved. Pán advokát akú sumu za spoluvlastnícky podiel by mal uhradit rodina... suma ktorá bola určena v dedičskom konaní? Avšak tiež sa jedná o dražobnú spoločnost nie exekútora. To som sa dozvedela až teraz. Spoločnost umožní odkúpenie spoluvlastníckeho podielu tak isto?dakujem

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 5. apríla 2016: Dobrý deň, medzi podstatné rozdiely medzi nútenou a dobrovoľnou dražbou patrí najmä, že pri dobrovoľnej dražbe je väčšia zmluvná voľnosť medzi navrhovateľom dražby a dražobníkom. V zásade platí, že na vykonanie nútenej dražby nie je potrebný návrh od exekútora ani súdu. Dobrovoľná dražba prostredníctvom dražobnej spoločnosti je predovšetkým lacnejšia a rýchlejšia v porovnaní so súdnym výkonom rozhodnutia alebo pri exekúcii. Platí tiež, že príklep súdneho exekútora v dražbe v rámci exekučného konania je označený ako originálny spôsob nadobúdania vlastníckeho práva dobromyseľným vydražiteľom. V zmysle Zákona o dobrovoľných dražbách dražobníkom je osoba, ktorá organizuje dražbu a spĺňa podmienky ustanovené týmto a osobitným zákonom a vzniklo jej oprávnenie na prevádzkovanie príslušnej živnosti. Ak ide o majetok územných samosprávnych celkov alebo o majetok štátu, môže byť dražobníkom aj územný samosprávny celok alebo príslušný orgán štátnej správy. Dražobníkom môže byť osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe alebo úplné stredné vzdelanie a osem rokov praxe. U dražobníka, ktorý je právnickou osobou, musí podmienky vzdelania a praxe spĺňať osoba zodpovedného zástupcu. Ďalšie práva a povinnosti dražobníka sú uvedené v Zákone o dobrovoľných dražbách. Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Súdny exekútor, ako orgán verenej moci, vykonáva svoju činnosť pod dohľadom exekučného súdu a v zmysle Exekučného poriadku, čo je ďalší podstatný rozdiel medzi dobrovoľnou a exekučnou dražbou. Exekúcia sa vykoná dražbou, vykoná ju exekútor. Priebeh exekučného predaja nehnuteľnosti na dražbe ako aj postup exekútora sú uvedený v Exekučnom poriadku v piatom diely § 134 a nasl. - Exekúcia predajom nehnuteľnosti.

Odpoveď pre Bezradnú: Dobrý deň, pokiaľ dobre som pochopil Vašu problematiku, Vy ste po otcovi zdedila podiel na nehnuteľnosti, ale podiel podlieha exekúcii. V zmysle Exekučného poriadku postup bude taký, že ostatní spoluvlastníci nehnuteľnosti môžu zabrániť predaju predmetného podielu (nie celej nehnuteľnosti) na dražbe, ak najneskôr do začiatku dražby nehnuteľnosti zložia u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť, aby do podielového spoluvlastníctva k tejto nehnuteľnosti nevstúpila tretia, cudzia osoba.

dobrý. dražobná spoločnost má také isté práva ako exekútor? alebo môže všetko...

Dobry den mamootazku. Mam poblemy neviem sa z.toho dostat. Po otcovi som zdedila 1/3rodinneho domu. Mozu na.drazbe predat cely dom? Dakujem

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 3. mája 2015: Dobrý deň, ako advokát Vám odporúčam kontaktovať povereného exekútora, zistiť informácie o stave Vašej exekúcie. Ďalej odporúčam zoznámiť sa s exekučným titulom, na základe ktorého bolo začaté exekučné konanie a tiež Vám odporúčam navštíviť príslušný súd a nahliadnuť do spisu odkiaľ môžete dostať informácie.

Odpoveď pre Jozefa: Dobrý deň, vo Vašom príspevku spomínate, že byt máte v spoluvlastníctve s matkou, tým pádom máte zákonné predkupné právo k tejto nehnuteľnosti. Keby Vaša mama nedokázala uhradiť pôžičku, resp. splácať jednotlivé mesačné splátky, exekútor Vás, ako spoluvlastníčku, musí upozorniť na to, že na časť nehnuteľnosti je vedená exekúcia. Následne pri výkone rozhodnutia, teda pri exekúcii, by bol exekútor povinný Vám túto nehnuteľnosť ponúknuť na odkúpenie. Ako spoluvlastník môžete zabrániť predaju podielu Vašej matky tretej osobe tak, že najneskôr do začiatku dražby zložíte u exekútora sumu vo výške hodnoty spoluvlastníckeho podielu Vašej mamy.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 28. marca 2015: Dobrý deň, čo sa týka zabezpečenia záväzku prostredníctvom ručenia, ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci bol na to veriteľom písomne vyzvaný. Z tejto dikcie vyplýva, že ak dlžník nebol schopný splniť svoj dlh, v tom prípade ste povinný ho splniť Vy, ako ručiteľ. Pri ručiteľskom záväzku okrem už spomínaného platí, že ručiteľský záväzok oboch manželov vznikne len vtedy, ak každý z manželov vykonal písomné vyhlásenie voči veriteľovi. Teda prevzatím ručiteľského záväzku jedným z manželov nevzniká spoločný ručiteľský záväzok obidvoch manželov. Ďalej platí, že ručiteľ ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi. Teda ak ste už dostali upozornenie (výzvu, upovedomenie) od exekútora, keďže ste spomínali, že vec bola postúpená exekútorovi, aby ste uhradili spomínaný dlh, následne budete mať možnosť v trojročnej lehote v rámci regresného nároku požadovať od dlžníka Vami poskytnuté plnenia. Ak Vám dlžník dobrovoľne plnenie nevráti, budete mať možnosť obrátiť sa na súd, s návrhom na vydanie platobného rozkazu. Čo sa týka Vašej poslednej otázky, Vaša manželka bude povinná strpieť, aby bola veriteľova pohľadávka uspokojená aj z majetku, ktorý máte s ňou v bezpodielovom spoluvlastníctve. Ak vlastníčkou spomínaného domu je len Vaša manželka, exekútor na ten dom nemôže siahnuť. Na druhej strane však môže siahnuť na hnuteľné veci, ktoré sú v dome umiestnené, a ktoré sú vo Vašom výlučnom vlastníctve a v BSM. Ako advokát Vám odporúčam čím skôr kontaktovať povereného exekútora, zistiť všetky informácie ohľadne spomínaného dlhu, a uhradiť ho, alebo pokúsiť sa dohodnúť s ním a veriteľom na splátkovom kalendári.

dobry den uznesenie vykonat exekuciu edma sro nova exekutor z roku 1999 toto my doslo suma 26 eur sumu som zaplatila zastavia tuto exekuciju abo este tam budu nejake poplatky bojim sa odom ktorym som vlastnickou ale nezijem vnom zije tam moja mama a dcera z detmi desat rokou som nedostala ziadne upovedomenie bnojim sa aby sa tam nevzsplhala nejaka suma avzali my dom dakujem za odpoved co my este mozu spravit z tou exekucijou

Dobrý deň. Ja a moja matka sme spoluvlastníci bytu ( ja 1/2, ona 1/2), ona svoj spoluvlastnícky poddiel založila nebankovke a spláca pôžičku v mesačných splátkach. Obávam sa však toho, čo nastane ak by prestala. Ako môže nebankovka postupovať?Mal by som vôbec nejaké právo na byt? Mám sa naozaj obávať, že prídem o strechu nad hlavou? Ja by som nemal peniaze na splácanie, poberám polovičný invalidný a zamestnanie mám problém si nájsť. Ďakujem.

Dobry den asi to sem nepatri ale chcel by som sa spitat.Mam takyto problem predal som auto isiel som ho odhlasit na policii mi to zamietli ze je auto zablokovane exekutorom nasledovalo zistovanie z mojej strani asi sa stal omil ved nikdi som si nebral pozicky po dlhom telefonate stale ma len prepajali som sa dozvedel ze v roku1995 som bol rucitelom2 a ze on to nesplaca suma sa za tie roky visplhala na 9000eu ako mam pokracovat co robit a este som sa chcel spitat mozu mi siahnut na dom kedze majitelkou je moja manzelka za odpoved dakujem

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 9. decembra 2014: Dobrý deň, urobili ste správne, že ste sa obrátili na advokáta, predpokladám, že vec je už v štádiu riešenia. Keď na platobnom príkaze bol evidovaný zlý kód banky, pričom Vy ste si splnili svoju povinnosť, odporúčam Vám požiadať banku o sprostredkovanie vrátenia nesprávne zaslanej platby.

Dobrý deň, pán advokát chcem sa poradiť ako mám postupovať ohľadne EXÚ,v r.2013 sme vyplatili sumu podľa Návrhu platobného rozkazu,ktorý sme dostali z Okr.súdu KE,boli v ňom uvedené čísla účtov a kody bánk, na ktoré sme platby vyplatili,no v novembri 2014 sme dostali predvolanie z EXÚ,platba nie je vykonaná a vyžiadali nás to uhradiť+aj exekúčne poplatky.Na EXÚ som dokladovala platby o vyplatení a následne vyplatila exek.poplatok,ale 5.12.2014 mi telefonoval exekútor,že sme nesplnili z právneho hladiska platobný príkaz,lebo peniaze sú na cudzom účte a mám to hneď vyplatiť,lebo navýši exek.poplatky,odmietam to vyplatit nemám z čoho a chybu urobil právny subjekt a nie ja.Zistilo sa ,že v platobom príkaze napísali zlý kod banky(po roku!!!),kontaktovala som aj advokáta ,ktorý to mal na starosti a ten mi povedal nech to neplatím,že on už v tej veci koná, aj to oznámil exekútorovi,ale do jeho vecí voči mne sa nemôže miešať.Vopred ďakujem.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto