Dedičstvo

Nachádzate sa tu

Vážený pán advokát, otázku na vás smerujem v mene môjho manžela a jeho 2 bratov. Cca pred 1,5 rokom totiž oni traja zdedili v dedičskom konaní po babke polovicu nehnuteľnosti -rodinného domu. Dom obýva ich teta, ktorá zdedila druhú polovicu. Bratia majú v rukách notársku zápisnicu a tiež zápis z katastra kde sú zapísaní ako spoluvlastníci. Problém je v tom že teta odmieta komunikovať, chceli sa dohodnúť na vyplatení z dedičstva a teta absolútne nemá záujem. Vyhovára sa na svoju zlú finančnú situáciu. Lenže ona dom obýva, užíva, investovať doň neinvestuje a tým pádom sa dom ničí a jeho hodnota klesá. Bratia k domu nemajú ani kľúče ani možnosť vstúpiť či inak ho užívať. O vyplatení teta nechce ani počuť keď sa o tom s ňou chceli porozprávať, tak ich s krikom vyhnala, lenže peniaze by potrebovali aj naše rodiny a tak bratia nevedia čo robiť, ako presne postupovať, ako to celé dať na súd. Potrebovali by vlastne aj reálneho advokáta, lenže žiadneho nepoznáme a tiež nevieme čo by nás to všetko stálo a ako teda postupovať. Bola by som veľmi rada, ak by ste nás vedeli nasmerovať a poradiť čo teda presne robiť. PS: Keďže sme z okresu Galanta a Vy pán advokát z okresu Dunajská Streda, možno by sme mali záujem aj o reálne poradenstvo od Vás, alebo teda zastupovanie v tejto veci. Ako sa vieme na vás nakontaktovať? Ďakujem.

Dobrý deň,

vo Vašom prípade išlo o nadobudnutie nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva, pričom – aspoň podľa opísaného predpokladám - Váš manžel a jeho bratia nadobudli spoluvlastnícky podiel v rodinnom dome každý vo výške 1/6 a Vaša teta vo výške 3/6. Jednou z možností by bolo, aby Váš manžel a jeho bratia uzatvorili s tetou dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, kde by sa dohodli na tom, ako si tento rodinný dom rozdelia (či by už oni vyplatili tetu, teta ich alebo by sa dom predal a výťažok by si rozdelili podľa výšky podielov). Podľa opísaného sa mi však dosiahnutie dohody zdá byť ako nedosiahnuteľné a keďže nikto nemôže druhého (Vášho manžela a jeho bratov) nútiť k tomu, aby v takomto stave (v pozícii spoluvlastníka nehnuteľnosti) zotrvali, druhou možnosťou je podať na súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde súd podľa návrhu autoratívne rozhodne, ako sa podielové spoluvlastníctvo (PS) vyporiada, t.j. vo Vašom prípade rozhodne o tom, ako sa dom ,,rozdelí“. Predpokladám, že reálne rozdelenie rodinného domu neprichádza do úvahy, tak potom znova nastupujú možnosti opísané vyššie: a) súd rozhodne o tom, že dom nadobudne jeden zo spoluvlastníkov (súd mu dom prikáže do výlučného vlastníctva) a uloží mu povinnosť vyplatiť ostatných; b) súd rozhodne o tom, že sa dom predá a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov. Môže však nastať aj situácia, že súd rozhodne tak, že PS nevyporiada, ale len ak sú na to dôvody osobitného zreteľa (vážna choroba tety a podobné), súd však na splnenie týchto dôvodov prihliada veľmi prísne.

Keďže sa s Vami teta Vášho manžela odmieta baviť, doporučil by som zaslanie predžalobnej výzvy (pokus o zmier medzi spoluvlastníkmi), aspoň by vedela, že situácia je vážna a že to takto nemienite ďalej trpieť. Ak by na výzvu žiadnym spôsobom nereagovala, tak potom Vám už nezostáva nič iné, ako podať návrh na súd a prostredníctvom súdneho konania dotiahnuť vec do úspešného konca.

P.S. Keďže ste z okresu Galanta a ja som priamo z Galanty (v Dunajskej Strede mám len pobočku advokátskej kancelárie) a keď budete cítiť, že potrebujete ,,reálneho advokáta“, tak mi pokojne napíšte mail na advokat@banos.sk, pošlite mi číslo na Váš mobil, ja Vám zavolám a rád pomôžem.

Komentáre

http://ubdush.ru/forum/user/10340/ http://railts.ru/communication/forum/user/3075/ http://www.jv9.cc/home.php?mod=space&uid=505451 https://www.doctormazur.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=2019 https://androidlive.ucoz.net/index/8-5179

По совету Обратились сюда яквинус витилиго

http://www.bjsf.com/home.php?mod=space&uid=29091 http://www.2dollars.com.tw/forum/home.php?mod=space&uid=458537 http://forum.38a.ru/member.php?u=54013 https://forum.piratpartiet.se/member.php?u=47783 http://vb.indonesiahere.com/member.php?u=166617 http://www.mirthcorp.com/community/forums/member.php?u=89148 http://www.hiendlife.com/x1/home.php?mod=space&uid=112436 http://vb.indonesiahere.com/member.php?u=166617 https://forum.piratpartiet.se/member.php?u=47783 http://forum.38a.ru/member.php?u=54013 http://lzwgm.com/home.php?mod=space&uid=61508 http://www.tianzhu.so/home.php?mod=space&uid=435360 http://www.mirthcorp.com/community/forums/member.php?u=89148 http://social.joyetech.com/member.php?action=profile&uid=474647 http://web-silver.ru/forum/members/30707-adosy/ http://www.zhuzaojie.com/home.php?mod=space&uid=178955 http://freetalk.takbb.ir/member.php?action=profile&uid=8884 http://haistapaska.net/member.php?u=204487 http://obi.virtualmethodstudio.com/forum/member.php?action=profile&uid=2100 http://forums.harbor.ru/member.php?u=623499 https://free.edu.vn/member.php?438028-Icend https://free.edu.vn/member.php?438028-Icend http://zwaj.ksa-ads.info/member.php?u=57512 http://haistapaska.net/member.php?u=204487 http://hoholskiy.ru/member.php/45100-Smasy sdfadfhjdsfgnsdfgsdfg4357sdfh Best Christmas Background Photos, Pictures and Images Best Christmas Background Photos, Pictures and Images Best Christmas Background Photos, Pictures and Images 7686d17

Dobrý deň. Chcem Vás týmto veľmi pekne poprosiť o radu. Asi pred dvoma hodinami som sa vrátila z dedičského konania po mojej svokre. Právoplatným dedičom je môj syn, teda jej vnuk, nakoľko syn zomrelej, jeho otec nežije. Nakoľko syn študuje v zahraničí, tak ma splnomocnil. Dedilo sa podľa dohody dedičov, že vinicu zdedí môj syn a role zdedí druhý dedič. Tak sa aj stalo. notárka zapísala LV vinice na môjho syna. Ostatné LV na druhého dediča. Doma som lepšie a podrobnejšie začala čítať uznesenie a zistila som, že k vinici patrí ešte aj druhý LV s dvoma parcelami zastavané plochy a nádvoria , t.j. parkovisko, ktoré je napísané nedopatrením na druhého dediča. Samozrejme druhý dedič s opravou bude súhlasiť. Priznám sa, že doteraz som nevedela, že k vinici sú dva LV. Poraďte mi ako to dať opraviť ? Mám oficiálne podať odvolanie podľa CSP ako je uvedené v poučení ? Alebo ako by bolo čo najjednoduchšie túto chybu, ktorá sa stala nedopatrení m odstrániť? Budem Vám vďačná ak mi poradíte čo najskôr, nakoľko beží lehota na odvolanie / ak bude potrebné ho podať./ S pozdravom Ĺ. Šulíková

Odpoveď pre Katarínu: Dobrý deň, ak chcete napadnúť dedičstvo, resp. uznesenie o dedičstve, môžete tak urobiť podaním žaloby v premlčacej lehote 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia. Pokiaľ sa domnievate, že váš starý otec síce previedol dom na jedného zo synov a jeho manželku, ale jeho vôľa pri danom právnom úkone nebola slobodná a vážna, určitá a zrozumiteľná, potom je taký právny úkon neplatný. Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou. Neplatný je tiež právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Prípadne, ak by tam boli iné okolnosti, môže ísť aj o úžeru: Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere. Daný právny úkon môžete napadnúť žalobou na súd, pričom budete žiadať, aby sporová vec patrila do dedičstva po zosnulom. Súd, ak neodmietne vašu žalobu, bude zrejme postupovať tak, že si najprv prejudiciálne vyrieši otázku platnosti prevodu domu a až následne, ak dospeje k záveru, že ten bol neplatný, bude sa zaoberať druhou časťou žaloby týkajúcou sa dedičstva. V žalobe je však potrebné, aby ste uviedli čo najviac skutočností, ktoré sú vám známe. To, na koho poručiteľ za svojho života prevedie svoj majetok nemusí nikomu oznamovať a už vôbec nie potencionálne budúcim dedičom, pretože na to nemajú žiadne právo.

Dobrý deň prajem. Poprosím Vás o info. Aké dôvody akceptuje súd pri napadnutí dedičstva. Dedo ešte za života previedol celý dom na jedného zo synov s manželkou. Zistili sme to až po rokoch. Dedo už umrel, dedič. kon. je ukončené. Všetky indície vedú k podozreniu, že nebola to jeho slobodná vôla. Na základe LV. bola uzatvorená zmluva na doopatrovanie. Čo všetko je v tejto zmluve obsiahnuté. Pre deda nevarili, mal zákaz vstupu do kuchyne, varil si sám v letnej kuchynke. Zmluva bola urobená tajne, prečo by nemal dedo informovať o svojom rozhodnutí aj ostatných dedičov? Ak by dedo bol túto zmluvu sám navrhol, prečo syn neinformoval ostatných? O dôvode svojho rozhodnutia sa odmietal baviť . Kto vyhladal notára? On určite nie!!! A máme ešte ďalšie nezodpovedané otázky. Ďakujem za odpoveď. S úctou Katka.

Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib) – аналог Имбрувика представляет собой лекарственный препарат, действующий на основе низкомолекулярного ингибитора тирозининазы Брутона. Форма выпуска Выпуск лекарства осуществляется в виде капсул, основным веществом которых является ибрутиниб. Действие препарата Рекомендуется принимать препарат за несколько часов либо до еды, либо после. Попадая в организм, лекарство сразу же абсорбируется. Действие препарата направлено на борьбу с раковыми клетками: он останавливает процесс их роста, тем самым приводя к уменьшению опухоли. Если вы хотите Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib ) – аналог Имбрувика купить недорого, тогда оформляйте заказ на нашем сайте. Показания к применению Прием лекарственного средства осуществляется взрослыми, имеющими следующие заболевания: • Мантийноклеточная лимфома; • Лимфоцитарный лейкоз; • Макроглобулинемия Вальденстрема. В основном, лечение данным препаратом осуществляется в том случае, если пациенты не могут пройти курс химиотерапии или иммуннотерапии. Про Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib ) – аналог Имбрувика отзывы по большей части положительные. Побочное действие В качестве побочных эффектов можно отметить: • нарушения работоспособности нервной системы; • нарушения работоспособности желудочно-кишечного тракта; • нарушения зрения; • аллергические реакции. Также может проявиться слабость или отек. Если побочные эффекты имеют слабое действие, то прием препарата продолжается в обычном режиме. В противном случае при ухудшении состояния пациента прием препарата прекращается и назначается консультация у лечащего врача. Узнать, какая сегодня на Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib ) – аналог Имбрувика стоимость можно, позвонив в нашу аптеку. Противопоказания Ибрутиниб не рекомендуется принимать: • беременным и кормящим женщинам; • детям в возрасте до 18 лет; • больным, имеющим гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата; • пациентам, у которых имеются проблемы с печенью и почками. Также запрещено применение препарата в случаях, если ведется параллельный курс лечения мощных препаратов. Среди тех, кто был вынужден пройти курс лечения данным препаратом, было отмечено тяжелое влияние Ибрутиниба на организм. По мнению некоторых, в течение приема лекарства проявились многие побочные эффекты, особенно часто – кровотечения и нарушения дыхательных функций. Все это приводило к тому, что нужно было постоянно корректировать дозу лекарства. В любом случае отпуск препарата осуществляется по рецепту врача. И для того, чтобы был назначен именно Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib ) – аналог Имбрувика цена которого более доступна, необходимо пройти специальное обследование и сдать требуемые анализы. Лечащий врач сделает вывод о виде заболевания и выпишет соответствующий рецепт ибрутиниб цена +в россии

Доброго времени суток Рекомендует врач Высочайшее качество лекарств Panovir - Пановир (софосбувир+велпатасвир)

Допустим, вы собственник нового веб-сайта, который имеет приятный дизайнерские решения, удобную навигацию и полезную для участников информацию. Но до сих пор нет покупателей на вашем сайте. Что делать? Если вы владеете собственным делом мы поможем вам создать веб сервис. Науке давно известно, ни одно настоящее либо виртуальное предприятие не может продвигаться независимо. Отдельной специализированной компании необходима содействие в приобретении известности, а во Глобальной паутине без нее безусловно не быть из-за бешеной конкуренции.Мы занимаемся разработкой электронной коммерцией. Мы готовы запустить полновесный интернет сайт в течение пары дней. Не беря в расчет предоставления изготовленных online-проектов, мы осуществляем службы технической содействия: уместное продление хостинга и домена, добавление контента на онлайн-сервис, публикация новостей. Наши услуги помогают вам стать лидером на горизонтах интернета. продвижение в буржунете

You wouldn't believe how professional a variety of them could be. Barred Rocks, Rhode Island Reds and Leghorns are are just some of the popular breeds of chicken that you simply could raise. What could do at a time car?However, for really bad sudden skin outbreaks virtually any type - see historical past or doctor. They'll help for you to definitely eliminate toxins from your body and oxygenate your cancer cells. Maxatin usa Acai Intense Don't forget about the plumbing, heating, A/C, electrical, insulation, ventilation, exterior and ceiling. They reported the building was safe, but recommended the library be closed for one day as a precaution.As soon as the girls answered his ads, he had them send photos of themselves. Sure, radon gas release doesn't happen each every time an earthquake splits the ground in double. Keratin is vital for collagen regeneration. Hallu Motion форум Green Coffee for Swiss fabricant We will enjoy all God's blessings in Ohio even though our wishes maybe different. As we keep on doing this, then perhaps we could possibly get a clear idea goods ghosts are made of.Underground game rooms and party rooms as well popular models! Basically, a few obvious methods 3 major types of kennels. Are you looking to search for a self treatment for yeast ? pwrtrade ฝากสิ่งนี้ไว้ fort financial services 법정 Is the factthat the correct option to take in "selling'? Vaccinations may additionally be done if your pet could be the correct aged. Make an effort aim for your 'Less Sugar' Quaker Oatmeal packages.If you do think that's all there is to it, then these vehicles actually not have seen many leases before going to. Only about 6% of cars sold typically the U.S. need premium gas, according to your AAA. al trade deponere hvad er dette apexfutures bonus Vaccinations may additionally be done when the pet will be the correct age. This makes for a less-cluttered and most pleasing action shot for that viewer to observe. The reasons may are available in various forms.It's important to stop at the Banzai Pipeline, where surfers make their way using the middle of their wave. This isn't only on account of your doctor has told you this all of your life! Thailand is renowned for paradise beaches and islands.

Dobrý deň pán advokát, veľmi pekne by som Vás chcela poprosiť o vysvetlenie ako to bude s dedením v prípade úmrtia môjho otčima (druhého manžela mojej maminky, nie som jeho biologická dcéra). Jedná sa o byt, polovičnou vlastníckou som ja, dcéra matky a polovičným vlastníkom je môj otčim. V byte som vyrastala, ale už 25 rokov tam nemám trvalý pobyt. O moju mamu aj otčima sa starám a zabezpečujem im všetko potrebné. Môj otčim ako polovičný vlastník má 3 deti, ktoré vydedil. Má však ešte brata. Moja otázka znie: keby moja maminka sa pominula, a umrel by aj môj otčim, tú druhú polovicu kto bude dediť? Predstava, že polovicu bytu v ktorom som vyrastala by zdedil jeho brat, ktorého som nikdy v živote nevidela a ani otčim s ním neudržiava žiaden kontakt a to minimálne 40 rokov, nie je dobré.

Odpoveď pre Olega: Dobrý deň, pokiaľ rodičia darujú rodinný dom iba Vám (darovacou zmluvou so zmluvou o zriadení vecného bremena doživotného užívania), druhý súrodenec (Váš brat) nebude mať nárok na rodinný dom po smrti rodičov, avšak v rámci dedičského konania by hodnota rodinného domu bola započítaná do Vášho podielu, keďže podľa Občianskeho zákonníka pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. O hodnotu daru by sa tak znížil Váš dedičský podiel. Samozrejme, môžete sa však s bratom dohodnúť, že polovicu hodnoty nehnuteľnosti tomuto vyplatíte. Odporúčam tak spísať dohodu o vyrovnaní medzi Vami a Vašim bratom, v ktorej uvediete, že bratovi vyplatíte stanovenú hodnotu jeho potenciálneho podielu na konkrétnej nehnuteľnosti v nejakej vami určenej dobe po zavkladovaní Vášho vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a zároveň by tu bolo uvedené vyhlásenie Vášho brata, že tento sa obdržaním týchto financií vzdáva práva v prípade dedičských konaní po Vašich rodičoch požadovať voči Vám započítanie daru (darovanej nehnuteľnosti) titulom nie bežného darovania. Takúto dohodu odporúčam podpísať pred notárom.

Dobrý deň, sme dvaja bratia a nakoľko rodičia už majú vyšší vek, tak sme sa dohodli, že mne podpíšu rodinný dom, v ktorom budú mať doživotné právo a ja samozrejme brata z hodnoty majetku vyplatím v polovičnej výške. Aký je teraz správny postup, aby som bol aj vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti a potom aký doklad potrebujem k prevodu peňazí bratovi, vlastne polovicu dedičstva ? Ďakujem

Dobrý deň. Boli sme na dedičskom konaní. Otec zanechal závet, v ktorom odkázal všetok majetok sestre. Závet spísal v roku, keď sme my jeho 3 deti dosahovali ešte len plnoletosť a vychovávala nás stará mama po matke. Na dedičskom konaní sme 2 súrodenci podali námietku voči závetu, takže sme dedičmi po 1/6 zo všetkého. 1 brat sa dedičstva vzdal, čím otcova sestra zdedila 4/6. Otcov dom je vlastne jeho rodičovský dom,. Otcova sestra tvrdila, že ju nevyplatil a mali ešte jednu sestru, ktorá zomrela a že jej sestre vyplatil jej podiel, ale po rokoch, čo už neprísluchalo aktuálnej hodnote zpred 15 rokov. Vieme však, že otec sčasti vyplatil z domu aj sestru, ktorá teraz dedila po ňom zo závetu. Na dedičskom konaní však na túto skutočnosť nepoukázala, zamlčala ju. Výplat, ktorý otcova sestra dostala, aj keď len sčasti má vplyv na dedenie ? Ak áno, je možné sa s touto vecou vysporiadať aj po dedičskom konaní a ako ? Ďakujem

Odpoveď pre Drahomíru: Dobrý deň, v prípade ak ste podielovými spoluvlastníkmi nezostáva Vám nič iné len podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať. V zmysle Občianskeho zákonníka môžete zrušiť podielové spoluvlastníctvo dohodou ale prostredníctvom súdu. To znamená, že sa môžete so všetkými spoluvlastníkmi dohodnúť – zrušiť ho a vyporiadať. V takom prípade by ste sa mohli dohodnúť o rozdelení pozemku podľa výšky Vašich podielov. Ak by ste sa s ostatnými spoluvlastníkmi dohodli a spísali by ste Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je dôležité aby táto dohoda upravila všetky vzájomné práva, povinnosti a nároky a hlavne akým spôsobom sa podielové spoluvlastníctvo ruší a akým spôsobom sa majetok vyporiadava. V prípade, že ide o pozemok dohoda musí byť uzavretá písomou formou a zavkladovaná na katastri. V prípade ak by nebolo možné podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať dohodu, máte možnosť obrátiť sa na súd so žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd môže rozhodnúť tak, že rozdelí pozemok – v prípade ak je pozemok možné rozdeliť, a teda ak aj po rozdelení môže plniť svoj účel, prípadne môže súd pozemok prikázať jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu – to súd urobí v takom prípade ak nebude možné pozemok rozdeliť, alebo môže súd rozhodnúť o predaji pozemku a rozdelí výťažok medzi vás a ostatných spoluvlastníkov podľa veľkosti Vašich podielov – súd by zvolil túto alternatívu v prípade ak by pozemok nechcel vlastniť nikto so spoluvlastníkov.

Odpoveď pre Evu Školikovú: Dobrý deň, z Občianskeho zákonníka vyplýva, že darovanie počas života poručiteľa môže ovplyvniť výšku dedičského podielu obdarovaného dediča. Vo Vašom prípade by mohol prichádzať do úvahy inštitút započítania daru do dedičského podielu. V zmysle § 484 Občianskeho zákonníka totiž pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania, ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Podľa tretej vety tohto paragrafu pri dedení zo závetu prichádza zápočet darov obligatórne do úvahy len vtedy, ak na to dal poručiteľ v závete príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 OZ neodôvodnene zvýhodnený. Inštitút započítania daru do dedičského podielu slúži na vyrovnanie rozdielov medzi jednotlivými dedičmi vzhľadom na prospech, ktorý jeden z nich už za života poručiteľa dostal. Na druhej strane však platí, že obdarovaný dedič nie je povinný do dedičstva z darovaného nič vracať. Ak v dedičstve nie je dostatok majetku, z ktorého by bolo možné ostatným dedičom vyrovnať, to čo jeden z nich už dostal, neobdarovaní dedičia môžu zostať bez nadobudnutia svojho dedičského podielu. Takáto situácia môže nastať, ak hodnota daru presahuje hodnotu majetku, ktorý je predmetom dedičstva. Pri započítaní na dedičský podiel v zmysle § 484 OZ možno prihliadnuť len na tie hodnoty, ktoré boli poskytnuté priamo dedičom, nie však k hodnotám poskytnutým ich rodinným príslušníkom, čo sa týka hodnoty majetku, tak v prípade dedičského konania všeobecnú hodnotu majetku je možné určiť dvoma spôsobmi a to buď znaleckým posudkom alebo vyjadrením odborníka (makléra) k cene nehnuteľnosti. V zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu hodnota daru v čase jeho nadobudnutia nemusí byť totožná s hodnotou daru v čase smrti poručiteľa; rozhodujúcou však je všeobecná cena darovanej veci v čase darovania, teda nie v čase smrti poručiteľa alebo prejednania dedičstva. Všeobecnou cenou sa pritom rozumie cena, za ktorú by v danom mieste a čase (obdarovania) bolo možné obstarať rovnakú (obdobnú) vec v závislosti od ponuky a dopytu. V danom prípade Vám tak odporučam žiadať započítani hodnoty daru, ktorý Váš otec Vášmu bratovi za života daroval. Nik Vás nemože o Váš podiel pripraviť. Pokiaľ sa ako dediči nedohodnete a neuzavriete dohodu dedičov, notár dedičstvo rozdelí medzi všetkých dedičov rovnakým dielom.

Dobrý deň, Čaká nás dedičské konanie po otcovi.Sme dvaja súrodenci a mama, ktorá snim žila v jednej domácnosti .Zostali nehnuteľnosti a peniaze.Otec nám za života dal každému pozemky.Boli prevedené kúpnou zmluvou za 1€.Bratovi dal krátko pred smrťou 3 podlaznu novostavbu rodinného domu bez záhrady a mne 60rocny rodičovský dom zo záhradou ,kde žije mama. Tvrdí, že ja mám viac a chce u notára dosiahnuť aby som prišla o svoj podiel. Ako bude postupovať súdny komisár, keď sa nechcem vzdať dedičstva a darované nehnuteľnosti nemáme ohodnotené .? Somnou nechce komunikovať,aby sme sa dohodli.Posiela svojích synov, ktorý sa vyhrážajú súdom.Jeden z nich je právnik.Moze ma o podiel pripraviť?: Osloviť advokáta je už neskoro.

Visitors to workshop can find many questionnaires woman of any age and nationality performing nuru massage in the city Manhattan. Women are able not only to give pleasure in this way, but also to the strong semi-gentlemen. Masseuses perform nude a massage that will produce a On you a vivid impression. Prices for adult massage depends on qualification Masseuses and the skills that she possesses. Before making a choice, carefully study the prices for services and customer feedback about the work of one or another masseur specialist. We are sure that the search for a real professional masseur will be crowned with success and you will be satisfied with the quality of our services. Specialists are skilled workers in their field and they will help you relax after a hard day. Our Spa NY. - massage oils

Generic Viagra Cheap cheap cialis Where Diflucan Cialis Miglior Prezzo Italia Viagra Kaufen Wirkung cheapest generic levitra Discount Amoxicilina Saturday Delivery Medicine C.O.D. Rhine Inc Viagra Phifer Viagra Achat Viagra Livraison Rapide online pharmacy Le Viagra Est Il Rembourse En France Como Puedo Comprar Viagra Sin Receta Cipro 500mg Tab Price Pyridium Amex Keflex Bowel

Odpoveď pre Miroslavu: Dobrý deň, ak zosnulá osoba nezanechala závet dedí sa zo zákona. Ako prvé prichádzajú na rad deti, manželka alebo manžel zosnulého, ktorí dedia rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, získavajú dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti, dedia ich potomkovia. Ak zosnulý nemal potomkov, v druhej skupine dedí manžel/manželka, rodičia poručiteľa a tí, ktorí žili so zosnulým po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. V tretej skupine dedia poručiteľovi súrodenci a opäť osoby, ktoré s ním žili po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Vo štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti. Dedenie druha a družky možno zaradiť pod druhú a tretiu dedičskú skupinu (osoby, ktoré žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poručiteľa). Druhá skupina zákonných dedičov prichádza do úvahy len vtedy, keď dedičstvo nenadobudne ani jediný z poručiteľových potomkov. K dedeniu v druhej skupine dochádza prakticky vtedy, ak poručiteľ nezanechal potomkov, ako aj vtedy, ak potomkovia z akéhokoľvek dôvodu nededia. K tomu môže dôjsť vtedy, ak všetci odmietli dedičstvo, ak žiadny z nich nemá dedičskú spôsobilosť, ak boli platne vydedení alebo ak sa na žiadneho z nich neprihliada vzhľadom na to, že ich pobyt nie je známy alebo sú neznámi. Pokiaľ sa ani jedna z uvedených možností nevzťahuje na deti Vášho druhu, dedičmi budú oni a pokiaľ tento nebol rozvedený, tak i jeho manželka. Čo sa týka bytu, ak nie ste na liste vlastníctva vedená ako spoluvlastník, potom nemáte nárok na podiel z bytu. Aj keď tam máte trvalý pobyt, jeho zriadenie samo o sebe nezakladá žiadne vecnoprávne nároky na nehnuteľnosť. Hlásenie trvalého pobytu má v zásade evidenčný charakter. Pokiaľ ste do nehnuteľnosti investovali svoje peniaze, môžete jedine požadovať náhradu za to, čo ste vynaložili na byt Vášho druhu. Museli by ste však vedieť tieto investície preukázať.

Odpoveď pre Betku: Dobrý deň, v dedičskom konaní súd zistí majetok a dlhy poručiteľa a vykoná ich súpis. Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa. Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Za všeobecnú cenu majetku sa považuje suma zhodne tvrdená účastníkmi - ktorú si určujú sami, t.j. ak sa dedičia zhodne dohodnú, notár už nenamieta výšku ceny dedičstva a tak sa už nevyžaduje znalecký posudok, čím sa samozrejme šetria zbytočné náklady dedičského konania. V prípade, ak sa dedičia nevedia dohodnúť, alebo notár nesúhlasí s dohodnutou cenou, potom notár určí sumu podľa svojej úvahy, a to buď na základe relevantného prieskumu, potvrdenia o cene od realitnej kancelárie alebo znalca, prípadne nariadi vyhotoviť znalecký posudok. Odmena notára sa podľa Vyhlášky o odmenách a náhradách notárov vypočíta percentuálnou sadzbou. A to od 2 do 0,2 percenta zo základu. Základom odmeny je trhová hodnota majetku poručiteľa. Je to cena, za ktorú sa obvykle vec zahrnutá do dedičstva predáva v mieste, kde sa v čase poručiteľovej smrti nachádza. Podľa toho sa notárovi platí: z prvých 3.330,- eur 2 percentá, z presahujúcej sumy až do 16.500,- eur 1 percento, z presahujúcej sumy až do 33.100,- eur 0,7 percenta, z presahujúcej sumy až do 99.500,- eur 0,4 percenta, z presahujúcej sumy až do 663.800,- eur 0,2 percenta, najmenej 23,- eur a suma nad 663.800,- eur sa do základu nezapočíta. Odmenu notára zaplatia dedičia, každý rovným dielom, prípadne podľa podielu na časti dedičstva, ktorú nadobudli. Daň z dedičstva bola zrušená daňovou reformou 1.1.2004. Z toho vyplýva, že v prípade, ak získate hnuteľný alebo nehnuteľný majetok dedením, nemáte povinnosť priznávať ho formou daňového priznania a teda ani platiť daň z tohto príjmu. Z daňového hľadiska sa na dedičov vzťahuje iba miestna daň z nehnuteľnosti, prípadne daň z príjmu.

Dobrý deň, chcem poradiť v mojom probléme. Zomrel mi druh, veľmi nečakane s ktorým som žila 20 rokov v jednej domácnosti, ale problém je v tom, že nemal odvahu sa rozviesť a skonal vlastne ženatý s inou ženou.Ako dôkaz, neviem či je relevantný je to, že cca pred 3 rokmi, kedy už zaobstaral všetky svoje 3 deti, si jeho manželka dala žiadosť o výživné, ktoré do konca svojho života poctivo platil. Pohreb po dohode vybavil jeho syn, z ktorým som mala dobrý vzťah, samozrejme za peniaze otca. Skonal náhle a nečakane a dokonca bývam v byte, ktorý bol jeho majetkom, ale nadobudnutý počas nášho vzťahu. Chcem sa spýtať, mám v tomto prípade nárok na dedičstvo ako jeho dlhoročná družka, ktorá bola s ním do poslednej minúty života? Ďakujem

Dobrý deň, chcem poradiť v mojom probléme. Zomrel mi druh, veľmi nečakane s ktorým som žila 20 rokov v jednej domácnosti, ale problém je v tom, že nemal odvahu sa rozviesť a skonal vlastne ženatý s inou ženou.Ako dôkaz, neviem či je relevantný je to, že cca pred 3 rokmi, kedy už zaobstaral všetky svoje 3 deti, si jeho manželka dala žiadosť o výživné, ktoré do konca svojho života poctivo platil. Pohreb po dohode vybavil jeho syn, z ktorým som mala dobrý vzťah, samozrejme za peniaze otca. Skonal náhle a nečakane a dokonca bývam v byte, ktorý bol jeho majetkom, ale nadobudnutý počas nášho vzťahu. Chcem sa spýtať, mám v tomto prípade nárok na dedičstvo ako jeho dlhoročná družka, ktorá bola s ním do poslednej minúty života? Ďakujem

Dobrý deň, chcem poradiť v mojom probléme. Zomrel mi druh, veľmi nečakane s ktorým som žila 20 rokov v jednej domácnosti, ale problém je v tom, že nemal odvahu sa rozviesť a skonal vlastne ženatý s inou ženou.Ako dôkaz, neviem či je relevantný je to, že cca pred 3 rokmi, kedy už zaobstaral všetky svoje 3 deti, si jeho manželka dala žiadosť o výživné, ktoré do konca svojho života poctivo platil. Pohreb po dohode vybavil jeho syn, z ktorým som mala dobrý vzťah, samozrejme za peniaze otca. Skonal náhle a nečakane a dokonca bývam v byte, ktorý bol jeho majetkom, ale nadobudnutý počas nášho vzťahu. Chcem sa spýtať, mám v tomto prípade nárok na dedičstvo ako jeho dlhoročná družka, ktorá bola s ním do poslednej minúty života? Ďakujem

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, aké poplatky nás čakajú ako dedičov po manželovi? Podľa čoho sa určí napr. hodnota domu, automobilu a následne odmena notárovi?Treba si vopred zistiť cenu nehnuteľnosti u znalca, či to zabezpečí notár? Ak zdedím ja ako manželka dom platím ešte aj daň? Vopred ďakujem.

Odpoveď pre Anka Panka: Dobrý deň, v prípade, že muž, nazvaný pre tento prípad menom Jozef, býval s Vašou tetou v spoločnej domácnosti po dobu jedného roka pred jej smrťou, v zmysle Občianskeho zákonníka sa považoval za osobu oprávnenú dediť v tretej dedičskej skupine. Pokiaľ Vaša teta nemala inú rodinu ako Vás, teda neter, v rámci tretej dedičskej skupiny ste potom mala dediť spolu s Jozefom. Uvedené by však platilo len v prípade, pokiaľ Vaša teta mala ku dňu svojej smrti nejaký majetok. Zrejme však v tomto prípade došlo zo strany súdu k zastaveniu konania z dôvodu zistenia, že majetok Vaša teta nezanechala, keďže ako ste uviedli, kúpna zmluva bola uzavretá počas jej života, teda ku dňu smrti už nemusela vlastniť iný majetok. V prípade však, že sa po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, objaví ďalší poručiteľov majetok, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Môžete teda iniciovať dodatočné konanie o dedičstve pokiaľ o takomto majetku máte vedomosť. Pokiaľ máte záujem o zistenie, akým spôsobom došlo k ukončeniu dedičskeho konania, môžete sa informovať na príslušnom súde. O nahliadnutie do súdneho spisu môžete požiadať súd, v obvode ktorého mal poručiteľ v čase smrti pobyt, no musíte preukázať svoj právny záujem. Môžete tiež na súde napadnúť platnosť kúpnej zmluvy, a žiadať, aby bolo rozhodnuté, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva po poručiteľke, pokiaľ sa domnievate, že zmluvu Vaša teta uzavrela pod nátlakom alebo v rozpore so svojou vôľou. V konaní by ste však museli preukázať svoj naliehavý právny záujem na určení jej neplatnosti, no v prípade, ak by boli prítomné len dôvody relatívnej neplatnosti zmluvy, pán Jozef by mohol namietať uplynutie trojročnej premlčacej lehoty a súd by žalobe nemohol vyhovieť. Odporúčam Vám však obrátiť sa v tejto veci na skúseného advokáta, ktorý posúdi Vaše možnosti pri bližšom poznaní skutkového stavu.

Dobrý deň, pán advokát chcela by som Vás poprosiť o radu, ako postupovať, ak dedením som získala pozemok, na ktorom je viacero podielovych vlastníkov. Chcela by som si svoju časť dať vymerať a zapísať ako samostatnú parcelu na katastri. Za skorú odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď pre Adu: Dobrý deň, na základe uvedeného Vy, Vaša teta a Vaša babka ste podieloví spoluvlastníci. Pokiaľ máte záujem predať dom, ktorý je v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov je potrebné mať súhlas úplne všetkých spoluvlastníkov. Ak by chýbal čo i len jeden podpis spoluvlastníka (bez ohľadu na výšku jeho podielu), dom ako celok nie je možné predať. Opatrovník koná za osobu ako jej zákonný zástupca, koná v mene tejto osoby, pričom zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. V uznesení, ktorým súd ustanovuje opatrovníka, súd vymedzí rozsah opatrovníckych práv a povinností v súlade s účelom, na ktorý bol opatrovník ustanovený. Ak je opatrovníkovi uložená povinnosť spravovať majetok osoby, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Opatrovník je povinný každoročne predložiť súdu vyúčtovanie o správe majetku zastúpeného a po skončení funkcie opatrovníka je povinný predložiť záverečný účet zo správy jeho majetku (je teda povinný súdu preukazovať na čo a kolko minul). Opatrovnik tak nemože samovoľne vyberať z učtu starej mamy financie. Rovnako tak v prípade uzatvorenia kupnej zmluvy, bude ešte pred jej podpisom nutné podať na sud navrh na ustanovenie zástupcu, ktorý v mene starej mamy kupnu zmluvu podpise, nakolko vaša teta ako aktuálny opatrovnik Vašej starej mamy, je zaroven i spoluvlastnik nehnuteľnosti , ktorá sa ma previesť, kedy v danom prípade može byť prítomný konflikt zaujmov. Z toho dovodu sa musi najskor babke určit zastupca, ktoreho musi schváliť sud, a ktorý za babku zmluvu podpíše, až nasledne sa poda novy navrh a to navrh na schválanie právneho ukonu za osobu nesvojprávnu. S financiami za podiel starej mamy, nemože VAša teta voľne nakladať.

Dobrý deň , veľmi Vás prosím o radu. Mojej starkej bola obmedzená svojprávnosť. Opatrovníkom sa stala moja teta. Otec mi zomrel. Teta sa rozhodla, že babkin dom predá. My s tetou máme na dome podiely. Väčšinový podiel má babka. Zástupcom babky pred súdom v konaní o nesvojpravnosti bola tetina dcéra. Dom možno predávať iba so súhlasom súdu. Keď bude sudca súhlasiť s predajom, je možné, že teta bude môcť disponovať peniazmi z predaného domu aj z babkinej časti. Babka je umiestnená v dome soc. služieb, dôchodok jej postačuje na platby. Ako sa dá zaistiť, aby teta nevybrala peniaze z babkinho podielu a aby išli všetky peniaze po babkinej smrti spravodlivo do dedičského konania. Aby teta nemohla samovoľne týmito peniazmi disponovať. V zákone je, že nemôže za ňu jednať iba v prípade bežných veci, keď je to v prospech nesvojprávnej, dom predávať bez úhlasu súdu nemôže, ale ako to bude v prípade finančných prostriedkov na účte po predaji domu? Je lepšie s predajom domu nesúhlasiť alebo sa dá poistiť, že nebude z babkinym podielom hýbať, iba v prípade môjho súhlasu ako spoludedičky? Dúfam, že neexistuje nejaká právna kľučka ako by sa k tým peniazom dostali a postupne ich vyberali. Ďakujem.

Dobrý deň prajem. Prosím o radu v mojom prípade. Moja teta, sestra mojej matky, bola bezdetnou vdovou. Pre vzdialenosť sme sa stretávali málo, len sme si občas volali. Ako s vdovou sa s ňou zblížil syn kamaráta /tiež nebohého/ jej nebohé manžela. Teda cudzí človek. Ak potrebovala niečo chlapské urobiť, volala jeho. Bol jej nablízku, keďže žili v jednom meste. Raz som ju išla navštíviť a na moje veľké prekvapenie, v dome boli cudzí ľudia a teta bola v domove dôchodcov. Aj som ju vyhľadala a povedala mi, že je tam len dočasne a vráti sa domov. To sa však podľa dostupných informácií nestalo a teta zomrela cca pred 3 rokmi v DD. Na katasterportali som sa dozvedela, že v čase, keď bola teta v DD bol majiteľom domu uvedený muž, nazvime ho Jozef. Dom prešiel do jeho vlastníctva kúpno-predajnou zmluvou. Jozef iste veľa vedel o tetinej rodine, určite mal aj moje č. telefónu. Neoznámil mi, že teta zomrela, nebola som na pohreb, ani účastníčkou dedičského konania. Chcem vedieť, či by som sa ako neter mohla zaujímať, aj keď s odstupom rokov, kto bol účastníkom dedičského konania a dedičom hnuteľného majetku, ak ja som jediná najbližšia rodina. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre anonym 86: Dobrý deň, spoluvlastnícky podiel neznamená, že by sa vlastnícke právo spoluvlastníka vzťahovalo na určitú časť nehnuteľnosti, ktorá je v spoluvlastníctve, ale je iba číselným výrazom právneho postavenia spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom, znamená mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci, akou mierou sa podieľajú na užívaní spoločnej veci, ako majú prispievať na náklady na užívanie a udržovanie spoločnej veci. Nie je možné presne vymedziť a určiť Váš podiel ako časť nehnuteľnosti (pokiaľ nie je možné rozdeliť nehnuteľnosť na 2 samostatné). Podielový spoluvlastník má rovnaký okruh práv a povinností, ako výlučný vlastník veci, jeho vlastnícke právo je však obmedzené vlastníctvom ostatných spoluvlastníkov. O spoločnej veci rozhodujú spoluvlastníci spoločne. Pokiaľ ide o užívanie rodinného domu v podielovom spoluvlastníctve, to môže byť určené dohodou. V danom prípade, kedy plánujete rekonštrukciu strechy, ide o podstatnú vec, pokiaľ sa o tejto nebudete vedieť dohodnúť, môžete sa obrátiť na súd. Rovnako ak investujete do spoločnej veci, máte následne nárok na to, aby sa na týchto investíciach podielali všetci spoluvlastníci podľa výšky svojich podielov. Pokaiľ sa neviete dohodnúť, môžete žiadať, aby spoluvlastníka touto povinnosťou zaviazal súd. Rovnako môžete žiadať i vyporiadanie nehnuteľnosti (ak sa táto dá rozdeliť), podaním žaloby na súd na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, súd bude skúmať, akým spôsobom je možné dom vyporiadať. a či je tento možno rozdeliť.

A ešte som zabudla že dom je prízemný,dlhý.je aj fyzicky rozdelený.Každý máj svoj vchod a aj prípojky.

Dobrý deň!Mám spoločný dom s bratom v podiele 70%/brat/-30%/ja/.Chcem s manželom opraviť našu časť domu.Je to potrebné nakolko už strecha zateká.Len keď to oficiálne nemáme zapísané že kto kde má svoju časť tak sa bojíme že keď to prerobíme bude chcieť tú časť.Stačí keď o všetkých opravách budeme mať papiere/bločky/?Chceli sme to už nejak rozdeliť ale sním sa nedá dohodnúť.Predať to nechceme lebo by sme iné bývanie nevedeli zabezpečiť.Dá sa to nejak súdne domáhať aby bolo to rozdelené.Ďakujem za info

Odpoveď pre Martu: Dobrý deň, v prvom rade by bolo nevyhnutné skúmať, či exekúcia bola riadne začatá - teda či bolo riadne doručené upovedomenie o začatí exekúcie. To musí byť doručené oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. Ďalej je potrebné sa zaoberať otázkou, či postup exekútora bol vecne správny - či zvolil správny spôsob vykonania exekúcie. Prvým predpokladom exekúcie predajom nehnuteľnosti je súhlas oprávneného a preukázanie, že nehnuteľnosť je skutočne vo vlastníctve povinného. Výhodné pre vás, a teda i pre ostatných spoluvlastníkov, by bolo zabrániť exekúcii predajom veci tak, že ostatní spoluvlastníci by najneskôr do začiatku dražby zložili u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak by najneskôr do začiatku dražby zložili danú sumu u exekútora, resp. na jeho účet, nadobudli by podiel na veci pomerne podľa výšky svojich spoluvlastníckych podielov. Situáciu je možné riešiť uzatvorením kúpnej zmluvy na spoluvlastnícky podiel povinného, pričom cenu nehnuteľnosti je potrebné určiť znaleckým posudkom. Následne môže súdny exekútor udeliť potrebný súhlas. V danej kúpnej zmluve musí byť uvedené, že povinný súhlasí s tým, aby kúpna cena, ktorá mu má byť za jeho spoluvlastnícky podiel vyplatená bude použitá na úhradu jeho záväzku v exekučnom konaní. Je však neb´vyhnutná komunikácia s príslušným exekútorom.

Dobry den chcela by som polozit otazku moj mladsi syn zdedil po otcovi cast domu cize su 4 dedici kazdy po 1/4 a chcu predat rodinny dom aj so zahradou lenze starsi brat tam ma exekucie a uz 2 a pol roka klamu mojho syna ze preto nemizu predat lebo nie su nase papiere vibavene mame vsetko aj zo sudu pravoplatne a dve sestri beru od maklera zalohy a zakazdym ked chcu peniaze tak volaju mojmu synovi ze treba znizit cenu o 2000e alebo o 3000e len zato aby mojmu synovi nemuseli viplatit nic poradte mi prosim ako dalej lebo uz toto co sa deje tu okolo toho dedictva to uz je vela dakujem a mne bolo povedane pokial po starsom bratovi neviplatia dlhy zatial sa to nepreda ale moj syn je vinny ze to nevedia predat

Odpoveď pre Janu: Dobrý deň, daň z dedičstva bola ešte v roku 2004 zrušená, teda v prípade ak získate hnuteľný alebo nehnuteľný majetok dedením nemáte povinnosť priznávať ho formou daňového priznania a teda ani platiť daň z tohto príjmu. V konaní o dedičstve sa však samozrejme platí odmena pre notára a jeho hotové výdavky, ktoré sa vypočítavajú z hodnoty dedičstva, Tie platí dedič, ktorý nadobudol dedičstvo. Po otcovi ste vy a Vaši súrodenci rovnako priamymi dedičmi ako Vaša matka. V prípade viacerých dedičov trovy platia podľa vzájomného pomeru ceny nadobudnutého dedičstva. O spôsobe nadobudnutia dedičstva sa môžete s ostatnými dedičmi počas prebiehajúceho dedičského konania dohodnúť. Pokiaľ sa s ostatnými dedičmi dohodnete na tom, že automobil či nehnuteľnosť nadobudnete Vy, nie je nevyhnutné, aby ste vydokladovala uhradenie čiastočnej kúpnej ceny za vozidlo.

Dobrý deň, potrebovali by sme poradiť ohľadne dedičského konania, na ktoré čakáme, nakoľko pred 3 mesiacmi nám zomrel otec. Do dedičského konania patrí auto, na ktoré som spolovice prispela - treba vydokladovať prevod peňazí? Dvaja bratia a mamina sa dohodli, že ho zdedím ja. Taktiež rodinný dom kde bývali moji rodičia by som mala zdediť ja s tým, že mamina bude mať doživotné právo a postarám sa o ňu. Chcela by som sa spýtať, aké poplatky pre mňa z tohto dedičstva vznikajú - odmena notárovi a následne zaplatenie dane? Nebolo by výhodnejšie auto a dom prepísať na maminu ako priameho dediča a potom by mi auto aj dom darovala? Nakoľko som samoživiteľka trošku sa obávam poplatkov ktoré ma čakajú.Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. J.

Odpoveď pre Dadu: Dobrý deň vzhľadom na to, že bývate na poschodí rodinného domu nie je možné túto nehnuteľnosť rozdeliť na 2 samostatné nehnuteľnosti (jedine, ak by bolo možné vytvoriť samostatný vchod). V prípade, ak by ste chceli byť výlučným vlastníkom Vašej časti by ste museli rodinný dom rozdeliť tak aby vznikli 2 samostatné veci avšak bez porušenia ich podstaty, resp. účelu. Vzhľadom na to, že bývate na poschodí je pravdepodobné, že nie je možné rodičovský dom rozdeliť na 2 samostatné bytové jednotky. Pokiaľ by ste mali vlastný vchod a spoločné len schodisko s rodičmi bola by možnosť rozdeliť ho na bytové jednotky pričom schodisko by bolo definované ako spoločné priestory avšak je nevyhnutné, aby stavba, ktorá sa má rozdeliť na jednotlivé byty a nebytové priestory bola bytovým domom v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, teda aby sa jednalo o budovu, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty /a to bez ohľadu na to ako je stavba zapísaná v katastri nehnuteľností/. Pre Vás by bolo východiskom skôr dohodnúť sa s rodičmi, že by ste spolu s nimi boli podielovou spoluvlastníčkou, napr. by ste zriadili kúpnu zmluvu na celý dom, alebo napr. na polovicu, po prípade by Vám rodičia podiel na dome darovali a v prípade, že by sa Vám niečo stalo by Váš manžel a dcéra túto časť zdedili po Vás.

Dobrý deň, moja otázka sa netýka aktuálneho riešenia dedičstva, ale skôr zabezpečenia do budúcnosti. Bývam s rodinou v rodinnom dome mojich rodičov. Vlastníkmi domu sú moji rodičia. S manželom sme pred cca 23 rokmi zo súhlasom rodičov na vlastné náklady prebudovali poschodie, kde bola v tom čase obývateľná len jedna miestnosť (modernizácia sa týkala zateplenia strechy, kompletnej výmeny podláh, omietok, výmeny radiátorov, prerábky kúpeľne, kuchyne, výmeny okien). Časť potvrdeniek za nákup tovaru na modernizáciu ešte máme, ale značná časť za tie roky vybledla natoľko, že nie je možné rozpoznať čoho sa potvrdenky týkali. Keďže s rodičmi sme vychádzali vždy dobre a súrodenci bývali inde, prepis tejto zmodernizovanej časti domu sme neriešili.. Pred 2 rokmi sa však prisťahoval k rodičom bývať brat s rodinou, ktorý obýva na prízemí jednu miestnosť a napriek tomu že do domu neinvestoval takmer nič, správa sa akoby mu celý dom patril. Obávam sa, aby sa v prípade mojej smrti (mám vážne zdravotné problémy) či smrti rodičov nesnažil brat zabrať nami vybudované poschodie a vyštvať z domu manžela a dcéru. Vedeli by ste mi prosím poradit, aký by bol najlepší spôsob riešenia vlastníctva poschodia, aby sa tomuto dalo predísť? S rodiči sme túto otázku už dávnejšie preberali, avšak nevieme, aké sú možnosti ak sa to týka len časti domu (poschodia) a zabezpečenia prístupu do domu.

Odpoveď pre Zvedavý: Dobrý deň, vzhľadom na to, že Váš príbuzný sa stal jediným vlastníkom rodinného domu dedičské konanie bude prebiehať len s jeho dedičmi. V prípade dedenia zo zákona bude dediť tretia dedičská skupina. Vtedy zákon povoláva dediť dedičov v tretej skupine v prípade, keď nededia potomkovia, manžel a ani rodičia poručiteľa. Vzhľadom na to, že súrodenci už nežijú uplatňuje sa tu právo reprezentácie. To znamená, že pokiaľ z nejakého dôvodu nededí súrodenec (napr. nedožil sa), nadobúdajú jeho podiel rovnakým dielom jeho deti, teda vo vzťahu k poručiteľovi jeho netere a synovci. V prípade ak by Váš príbuzný zanechal závet dedilo by sa na základe závetu.

Dobrý deň, Moji príbuzní žili v bezdetnom manželstve. Po smrti manželky zdedil jej manžel jej polovicu rod. domu. Stal sa teda jediným vlastníkom. Žije sám. Má už 95 rokov, teda jeho rodičia, prarodičia, ktorí by po ňom dedili, nežijú. Žijú len netere a synovci z jeho strany, a zo strany jeho nebohej manželky jej 90 ročná sestra a netere a synovci po jej mŕtvych súrodencoch. Budú dediť obe strany, alebo len príbuzní vlastníka, teda manžela? Za odpoveď ďakujem.

Dobrý deň, chcela by som vedieť ako je možné riešiť dedičstvo pre prípad, že napr. pri dopravnej nehode, leteckom, alebo inom nešťastí zomrie poručiteľ aj dediči v prvej skupine. Rodičia, ani starí rodičia poručiteľa nežijú a poručiteľ nechce majetok prenechať svojim súrodencom, ani ich deťom, ale pre takúto situáciu by majetok radšej daroval závetom a nie zo zákona. Je možné písať závet s podmienkou, že v ak v prípade jeho smrti nežije ani manžel, ani deti, ani rodičia tak majetok zanecháva niekomu cudziemu príp. inštitúcii? Vopred ďakujem za vysvetlenie.

Odpoveď pre Daniela: Dobrý deň, zákon bližšie nedefinuje, čo treba rozumieť pod pojmom "zmenou pomerov" a "vznikom hrubého nepomeru medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného". V súdnej praxi pod zmenou pomerov treba myslieť nielen zmeny v objektívnych okolnostiach, ale aj zmeny v osobných pomeroch oprávneného a povinného z vecného bremena. Zmenou vlastníka sa rozumie zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti ako aj nadobudnutie vlastníctva v rámci núteného výkonu rozhodnutia (napr. v prípade nadobudnutia vlastníctva exekučnou dražbou). V prípade vzniku tzv. "hrubého nepomeru" súd zisťuje, či mala zmena pomerov vplyv na spôsob výkonu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a ako sa prejavila na užívaní nehnuteľnosti zaťaženej vecným bremenom. Ďalej, súd je tiež povinný vziať do úvahy ujmu, ktorá oprávnenému nastane v dôsledku obmedzenia alebo zrušenia vecného bremena za náhradu a porovnať ju s prípadnou ujmou, ktorá vznikla vlastníkovi zaťaženej nehnuteľnosti v dôsledku zmeny pomerov. Z právneho hľadiska je významné, že medzi zmenou pomerov a vznikom hrubého nepomeru musí existovať príčinná súvislosť. Čo sa týka finančnej kompenzácie, treba uviesť, že vecné bremeno možno obmedziť alebo zrušiť len za primeranú náhradu. Peňažné plnenie však musí byť primerané povahe zrušeného (obmedzeného) vecného bremena. Vyššie uvedené ustanovia však platia pri zrušení alebo obmedzení vecného bremena súdom. Nakoľko každý jeden prípad je individuálny, nie je na základe uvedených informácii možné jednoznačne konštatovať, či súd v danej situácií vyhovie požiadavkám Vašej matky. Ako advokát Vám odporúčam obrátiť sa na advokátsku kanceláriu vo Vašom okolí, ktorá na základe predložených dokumentov by Vám vedel poskytnúť ďalšie rady.

Ďakujem za odpoveď p.Banos. Pod zmenou pomerov sa myslí to, že ja som dom predal vo svoj prospech a moja matka nedostala akože nič? Že nemá vlastne svoju strechu nad hlavou? Bolo to síce všetko jej rozhodnutie a teraz to chce vykompenzovať.Myslite si,že sa vyhnem jej poziadavke....20000€,čo môžem preto spraviť.Vdaka.

Odpoveď pre Daniela: Dobrý deň, v prípade zrušenie vecného bremena doživotného užívania a bývania je možné toto právo zrušiť s dohodou medzi oprávneným a povinným z vecného bremena alebo súdnym rozhodnutím. Pokiaľ je toto právo doživotného užívania a bývania zapísané aj v katastri nehnuteľností, zmluvu o zrušení vecného bremena treba podať aj na katastri nehnuteľností spolu s návrhom na zrušenie vecného bremena. Pokiaľ Vaša mama podpísala takúto zmluvu slobodne, vážne a bez nátlakov, a vecné bremeno bolo zrušené aj na katastri nehnuteľností, podľa Vami opísaných skutočností nevidím žiadne podvodové alebo obdobné konanie z Vašej strany. Taktiež platí, že pokial zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, aj súd môže rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Pokiaľ sa zmenili pomery a nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť aj tak, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.

Dobrý deň p.Banos chcem vás poprosiť o váš názor. Matka mi pred 18 rokmi darovala dom, v ktorom mala zriadené VB. Žila v dome s mojim otcom pokojne až kým si prestali rozumieť. Matka od otca z domu ušla bývať k sestre na pár týždňov. Dala si podmienku,že sa vráti pokiaľ otec z domu odíde.Otec teda odisiel ale matka sa nemienila vrátiť. Dom som sa rozhodol predať. S matkou sme navštívili právnika kde bezodplatne slobodne a bez natlakov zrušila VB. Z morálneho hľadiska som cítil, že sa o matku treba postarať,sľúbil som jej to a ponúkol som jej zariadený byt alebo možnosť žiť so mnou a mojou rodinou v novostavbe.Odmietla a namiesto toho si pravdepodobne nechala poradiť od rodiny svojej sestry ako zo situacie vyťažiť. Podala namňa trestné oznámenie za podvod,ktorý sa nepreukázal a potom žalobu na sud kde dodatocne žiada 20000€ za zrušenie VB.Mozete sa mi k takemu strucnemu opisu problému vyjadriť? Ďakujem,prajem všetko dobré.Daniel

Dobrý deň p.Banos chcem vás poprosiť o váš názor. Matka mi pred 18 rokmi darovala dom, v ktorom mala zriadené VB. Žila v dome s mojim otcom pokojne až kým si prestali rozumieť. Matka od otca z domu ušla bývať k sestre na pár týždňov. Dala si podmienku,že sa vráti pokiaľ otec z domu odíde.Otec teda odisiel ale matka sa nemienila vrátiť. Dom som sa rozhodol predať. S matkou sme navštívili právnika kde bezodplatne slobodne a bez natlakov zrušila VB. Z morálneho hľadiska som cítil, že sa o matku treba postarať,sľúbil som jej to a ponúkol som jej zariadený byt alebo možnosť žiť so mnou a mojou rodinou v novostavbe.Odmietla a namiesto toho si pravdepodobne nechala poradiť od rodiny svojej sestry ako zo situacie vyťažiť. Podala namňa trestné oznámenie za podvod,ktorý sa nepreukázal a potom žalobu na sud kde dodatocne žiada 20000€ za zrušenie VB.Mozete sa mi k takemu strucnemu opisu problému vyjadriť? Ďakujem,prajem všetko dobré.Daniel

Odpoveď pre Juliusa: Dobrý deň, žiaľ, vylúčiť dlhy z dedičstva nie je možné, zákon neumožňuje, aby ste prijali iba aktíva. V zmysle Občianskeho zákonníka totiž dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Zákon dáva možnosť dedičstvo odmietnuť, znamená to ale, že po poručiteľovi nezdedíte ani aktíva, ani pasíva. Dedičstvo totiž možno odmietnuť len ako celok.

Dobrý deň. Je možné z dedičstva vylúčiť dlhy 3500€ voči VšZP po poručiteľovi.Aktíva sú 5000€.

Odpoveď pre Milana: Dobrý deň, samozrejme notár vie zistiť údaje na vkladných knižkám v banke, a to presne aj so sumou k dátumu úmrtia, urýchli to však informácia od Vás, ako dediča, na ktorých účtoch, resp. v ktorých bankových inštitúciach mala poručiteľka financie. Z hľadiska prededenia sumy zostávajúcej na vkladných knižkách je dôležité, či ste figuroval ako spolumajiteľ alebo ako majiteľ a matka bola disponent, resp. či vy ste boli disponent a ona majiteľka. Odmenu notára upravuje vyhláška a jej výška je určená percentuálne v závislosti od výšky dedičstva. Z hľadiska vzdania sa nehnuteľnej časti dedičstva a ponechania si hnuteľných vecí, v zásade pri dedičskom konaní platí, že dohoda dedičov má prednosť pred zákon, pokiaľ neodporuje zákonu, čiže áno, može sa vzdať nehnuteľného dedičstva a hnuteľné dedičstvo si ponechať.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto