Zmena ordinačných hodín „pohotovosti“ v nemocniciach alebo pozor, aby vás mal kto ošetriť

Nachádzate sa tu

Od novembra máme nové ordinačné hodiny pohotovostí. Pocítili ste už zmeny?

Chystáte sa na pohotovosť k lekárovi? Neprežeňte sa zbytočne, novela zákona o zdravotnej starostlivosti prináša niekoľko zmien, medzi nimi aj zmenu ordinačných hodín.

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá prináša niekoľko zásadných zmien, sa stala účinnou začiatkom novembra 2017. Je tak nutné si zvykať na to, že lekárska služba prvej pomoci, laicky povedané „pohotovosť“, nám už nie je k dispozícii počas celej noci, ale výrazne kratšie. Cieľom novej právnej úpravy je vytvorenie pevnej a doplnkovej siete pohotovosti.

Návrh zákona bol predložený ministrom zdravotníctva s cieľom priblížiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom a odstrániť neefektívne využívanie pohotovosti počas nočných hodín. Takýto návrh bol následkom toho, že v praxi bežne dochádzalo a dochádza k tomu, že pacienti s menej vážnymi ochoreniami, ktorí by s ošetrením mohli počkať do rána, vyžadujú ošetrenie v noci.

Zákon zavádza nový pojem ambulantná pohotovostná služba, ktorý nahrádza doteraz zaužívaný pojem lekárska služba prvej pomoci. Ambulantná pohotovosť bude poskytovaná ako pevná a doplnková. Pevná ambulantná pohotovosť musí byť zabezpečená v každom okresnom meste v pracovných dňoch od 16:00 do 22:00 a v dňoch pracovného pokoja od 7:00 do 22:00.

Čo má teda robiť pacient, ktorý potrebuje lekársku pomoc po tejto hodine? Pacient sa jednoducho obráti na iné dostupné možnosti, tými sú buď záchranná zdravotná služba alebo urgent v rámci nemocníc.

Po novom bude pohotovosť poskytovať tzv. „organizátor“, ktorý na jej prevádzkovanie potrebuje osobitné povolenie Ministerstva zdravotníctva.  Povolenie bude môcť získať na základe výberového konania vyhláseného rezortom, do ktorého sa prihlási prostredníctvom podania žiadosti. V prípade, ak organizátor nebude môcť alebo nedokáže zabezpečiť prevádzku pohotovosti, oznámi to samosprávnemu kraju, a ten za neho splní túto povinnosť. Zdravotná poisťovňa za to organizátorovi vyplatí menej peňazí, ako by mu patrilo, keby svoju povinnosť splnil.

Zmena nastane aj vo výške náhrady poistenca za poskytnutú pomoc. Doterajší poplatok vo výške 1,99 eur sa zvýši na 2,00 eur. Týmto chce rezort predísť nepraktickému vydávaniu drobných mincí.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj