Výrobcovia pozor! EÚ reguluje emisné limity pre necestné pojazdné stroje.

Nachádzate sa tu

Vyrábate stroje poháňané spaľovacím motorom? Pripravte sa na zmeny!

Za účelom zlepšenia stavu životného prostredia a atmosféry ovzdušia Európsky parlament dňa 05.07.2016 schválil návrh nariadenia o požiadavkách na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov.

Táto právna regulácia sa týka strojov poháňaných spaľovacím motorom, ktoré nie sú určené na cestnú dopravu. V odôvodnení predmetného návrhu nariadenia sa uvádza: „Do kategórie necestných pojazdných strojov patrí široké spektrum spaľovacích motorov namontovaných v strojoch počnúc ručne držanými zariadeniami, stavebnými strojmi a výrobných súprav až po generátorové agregáty, rušne a plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy. Tieto motory významne prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia a sú zodpovedné za približne 15 % emisií oxidu dusnatého (NOx) a 5 % emisií tuhých častíc v rámci EÚ.“

Predmetné nariadenie sa tak dotkne širokého spektra občanov Európskej únie, nakoľko emisným normám budú, okrem iného, podliehať napríklad motorové píly, krovinorezy, generátory, dvoj, resp. štvortaktné kosačky, snežné skútre, štvorkolky, buldozéry, riečne plavidlá s výkonom nad 37 kW, lokomotívy a ďalšie.

Nariadenie stanovuje presné limity emisií oxidov dusíka, oxidu uhličitého, uhľovodíkov a pevných častíc v závislosti od typu a výkonu motora.

Tieto prísnejšie limity budú výrobcovia povinní spĺňať od roku 2018, resp. 2019.

 

 

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj