Viete ako postupovať pri dopravnej nehode v zahraničí?

Nachádzate sa tu

Sezóna dovoleniek vrcholí a mnohí z nás sa vyberú do zahraničia autom. Ako však postupovať v prípade, keď sa vám na zahraničných cestách stane dopravná nehoda?

Všeobecný postup

V prvom rade sa presvedčte, či niekto nie je zranený a nepotrebuje poskytnúť prvú pomoc. Neposkytnutie prvej pomoci totiž môže byť v niektorých krajinách trestné. Ak sa niekto zranil, bezodkladne privolajte záchranku.

Ďalším nevyhnutným krokom je zreteľné označenie miesta nehody výstražným trojuholníkom na viditeľnom mieste, a to v minimálnej 50 metrovej vzdialenosti od miesta nehody. Nemožno opomenúť, že ešte pred samotným umiestnením výstražného trojuholníka máte povinnosť si obliecť reflexnú vestu. Túto musia mať oblečenú všetci tí, ktorí opustia vozidlo.

Ak sa vám v cudzine stane dopravná nehoda, vždy privolajte políciu, a to aj v tom prípade, ak to právny poriadok danej krajiny nevyžaduje. Prítomnosť polície sa odporúča najmä z toho dôvodu, že bez protokolu o nehode od polície by vás nemuseli pustiť s poškodeným autom cez hranice. Polícia po prešetrení nehody vypíše protokol, ktorý si dôkladne prečítajte, aby ste sa uistili, že popisuje reálny priebeh nehody. Pokiaľ niečomu v protokole nerozumiete, tak v protokole uveďte v slovenskom jazyku svoj názor na vznik nehody, a až potom protokol podpíšte.

Pokiaľ nerozumiete jazyku danej krajiny, kontaktujte zastupiteľstvo Slovenskej republiky v tejto krajine a požiadajte o pomoc, resp. tlmočníka. Pokiaľ sa v danom štáte slovenské zastupiteľstvo nenachádza, môžete kontaktovať zastupiteľstvo ktoréhokoľvek iného členského štátu EÚ.

V prípade, že sa polícia na miesto nehody nedostaví, snažte sa zaznamenať nehodu čo možno najdôkladnejšie, vhodné je vyhotoviť fotografie mobilom alebo fotoaparátom. Taktiež je nevyhnutné vypísať medzinárodné tlačivo - správu o nehode, ktoré má rovnakú formu vo všetkých krajinách EÚ. Obe strany nehody – vinník aj poškodený toto tlačivo vyplní v tej časti, ktorá sa ho týka. Následne obe strany toto tlačivo podpíšu. Vinník nehody má povinnosť po návrate zo zahraničia odovzdať toto tlačivo svojej poisťovni. Ak vinník predmetné tlačivo nemá, poškodený si musí od vinníka vyžiadať jeho meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu vodiča, údaje o majiteľovi vozidla, názov a sídlo poisťovne, číslo poistnej zmluvy, EČV, číslo zelenej karty, prípadne poistnej zmluvy zahraničného poistenia. Pokiaľ ste vinníkom nehody vy, vyššie uvedené údaje ste povinný poskytnúť poškodenému. Samozrejme máte možnosť kontaktovať svoju poisťovňu, aby vám poradili, ako vo veci postupovať. 

Bez ohľadu na to, či ste nehodu zavinili vy alebo niekto iný, v každom prípade máte povinnosť po návrate na Slovensko oznámiť škodovú udalosť poisťovni v lehote 30 dní od vzniku nehody. Poisťovni potom treba predložiť veľký technický preukaz, vodičský preukaz vodiča a správu o nehode prípadne policajnú správu, ak ňou disponujete.

Ak máte havarijné poistenie, stačí, ak nehodu nahlásite telefonicky alebo cez mobilnú aplikáciu. Budete potrebovať veľký technický preukaz a vodičský preukaz vodiča. V prípade havarijného poistenia nie je potrebné vypisovať správu o nehode, iba ak by vám niekto iný spôsobil na vozidle škodu a máte k dispozícii správu o nehode, je vhodné ju vyplniť a poslať poisťovni. Výhodou havarijnej poistky je, že si s písomným súhlasom poisťovne môžete dať poškodené auto opraviť v zahraničí.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj