Takto ukladajú pokuty inšpektoráty práce. Až do 200.000 eur!

Nachádzate sa tu

Nevyplatili ste mzdu na čas? Skončili ste so zamestnancom pracovný pomer a zamestnanec podal žalobu? Neviedli ste evidenciu práce? Nelegálne zamestnávanie? atď. atď. V prípade ak na Vás zamestnanec alebo Vaša konkurencia pošle inšpekciu práce, je žiadúce aby ste ovládali práva, ktoré má Vaša spoločnosť, ako sa môže brániť a ako môže zabrániť uloženiu pokuty zo strany inšpektorátu práce.

Na seminári si prediskutujeme a poskytneme vzorové podania, žiadosti, vyjadrenia, odvolania a pod., ktoré môžete použiť v konaní s inšpektorátmi práce. Tieto podania sme rokmi praxe pri zastupovaní klientov pred inšpektorátmi práce upravili tak, aby Vám poskytli čo najúčinnejšiu ochranu a zabránili uloženiu pokuty.

Program:
08:30 – 08:45  Registrácia účastníkov
08:45 – 10:00  Ako prebiehajú kontroly inšpektorátov práce
10:00 – 10:05  Občerstvenie
10:05 – 11:30  Aké má spoločnosť práva pri kontrole inšpektorátu a ako sa brániť
11:30 – 11:40  Občerstvenie
11:40 – 12:45  Odovzdanie a prediskutovanie podaní, žiadostí, vyjadrení, odvolaní a pod.

Miesto a termín:
Galanta, dňa 29.11.2018

Poplatok
Účasť na seminári je spoplatnená sumou vo výške 150,- eur bez DPH (180,- eur s DPH) za jednu osobu. Klienti Advokátskej kancelárie BÁNOS s.r.o. si môžu uplatniť zľavu vo výške 50 eur bez DPH.

Počet miest na seminári je vyhradený len pre 16 osôb. Zvolili sme tento nízky počet účastníkov, aby sme každému mohli venovať osobitnú pozornosť, zodpovedať všetky nastolené otázky a vysvetliť všetky vzory, ktoré obdrží každý účastník.

Vašu pozvánku stačí potvrdiť na e-mailovej adrese advokat@banos.sk. Na uvedenej e-mailovej adrese Vám taktiež radi odpovieme na Vaše otázky.

Príďte k nám osobne, alebo pošlite Vášho zamestnanca, zodpovedného za túto agendu.

Robíme semináre inak  

Tešíme sa na Vás

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj