Rodičia pozor! Nový rok prináša zvyšovanie príspevku na deti

Nachádzate sa tu

Rok 2020 bol bohatý na množstvo legislatívnych zmien, a to nielen z pohľadu opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu, ale mnohých ďalších, ktoré budú mať pozítívny dopad na financie rodinného rozpočtu.


Prídavok na dieťa sa od 01.01.2021 sa zvyšuje zo sumy 24,95 EUR na 25,50 EUR a príplatok k prídavku na dieťa sa zvyšuje zo sumy 11,70 EUR na 11,96 EUR (príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu) Na tento prídavok má nárok rodič nezaopatreného dieťaťa a jeho výška je upravená v Opatrení č. 383/2020 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.


Výška rodičovského príspevku sa štandardne líši podľa skutočnosti, či matka bola alebo nebola poberateľkou materského na konkrétne dieťa. Opatrením č. 382/2020 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku dochádza k úprave sumy rodičovského príspevku zo sumy 270,- EUR na 275,90 EUR v prípade, ak matka nepoberala materské a na sumu vo výške 378,10 EUR z pôvodných 370,- EUR v prípade, ak materské poberala.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj