Od januára sa drvivá väčšina dôchodkov zvýšila. Aké ďalšie zmeny zákonodarca pripravil pre penzistov?

Nachádzate sa tu

Vyššie dôchodky a možnosť pracovať bez platenia odvodov. Koho sa tieto výhody týkajú?

Vďaka novele zákona o sociálnom poistení sa dôchodky zvyšovali o tzv. dôchodcovskú infláciu, najmenej však o pevnú sumu, ktorá zodpovedá 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku.

Dôchodcovská inflácia predstavuje percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktorá za prvý polrok roka 2017 podľa Štatistického úradu SR dosiahla 0,8 %.  Zvýšenie dôchodku o tútu dôchodcovskú infláciu sa týkalo pár tisíc dôchodcov, konkrétne tých, ktorých dôchodok presahuje sumu 1.050 eur. Starobné dôchodky sa totiž zvyšujú o dôchodcovskú infláciu len vtedy, ak suma zvýšenia vypočítaná percentuálne z konkrétneho dôchodku bola vyššia ako pevná suma zvýšenia penzie určená zákonom, t.j. 2 % z priemerného dôchodku daného druhu. V súčasnosti ide o sumu 8,40 eur. Znamená to, že dôchodcom s vyššími dôchodkami sa valorizoval dôchodok o dôchodcovskú infláciu percentuálne a dôchodcom s nižšími dôchodkami o minimálnu pevnú sumu v hodnote 8,40 eura. Takýto mechanizmus kombinácie dvoch spôsobov bude platiť do roku 2021. Podľa Ministerstva práce je nový systém zvyšovania dôchodkov výhodný predovšetkým pre starších ľudí s nízkymi peniazmi.

Novinka aj pre pracujúcich dôchodcov

Podobne ako študenti stredných a vysokých škôl, ani dôchodcovia privyrábajúci si na dohodu nebudú musieť platiť odvody, ak ich zárobok nepresiahne 200 eur. Penzisti si budú môcť určiť dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na základe ktorej nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. Uvedenú výnimku z platenia odvodov si teda môžu uplaniť iba na jednu dohodu mesačne.

Novelu uvítajú aj predčasní dôchodcovia, ktorí v súčasnosti pracovať nemôžu. Zákon totiž nedovoľuje, aby bol niekto zamestnaný a zároveň poberal predčasnú penziu. Ak by k takej situácii došlo, Sociálna poisťovňa by automaticky pozastavila vyplácanie dôchodku. Účinnosťou spomínaných zmien sa však zlepší aj postavenie predčasných penzistov. Ak zarobia do 200 eur mesačne, nebudú totiž povinní platiť z príjmu odvody, vďaka čomu môžu naďalej poberať predčasný dôchodok aj popri práci na dohodu.

Upozorňujeme ale, že penzisti môžu pracovať na dohodu bez platenia odvodov so zárobkom nepresahujúcim 200 eur mesačne až od júla 2018. Uvedené zmeny týkajúce sa odvodovej úľavy dôchodcov totiž síce vstúpili do platnosti od 1. januára 2018, účinnosť však nadobudnú až od 1. júla 2018.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj