3 spôsoby ako úspešne vymôcť dlh! Pozvánka na seminár

Nachádzate sa tu

Nezaplatil Vám zákazník alebo obchodný partner alebo odberateľ/objednávateľ a pod. dohodnutú kúpnu cenu/peňažnú sumu? Neviete sa so zamestnancom dohodnúť na náhrade škody, ktorú spôsobil Vašej spoločnosti? Čo viete spraviť, aby ste sa vyhli vzniku dlhov?

Na seminári si prediskutujeme spôsoby ako zabezpečiť Vašu pohľadávku tak, aby bola do budúcna vymožiteľná, ako predísť nevymožiteľným pohľadávkam, ako postupovať v mimosúdnom konaní a docieliť podpísanie potrebných dokumentov k vymoženiu pohľadávky, a ako najrýchlejšie vymôcť pohľadávku v súdnom konaní, prípadne sa súdnemu konaniu úplne vyhnúť, a ďalšie odporúčania.

Taktiež si prediskutujeme a poskytneme vzorové podania (splátkový kalendár, uznanie dlhu, výzva na zaplatenie, návrh na vydanie platobného rozkazu, dohoda o náhrade škody so zamestnancom a pod.), ktoré môžete použiť pri vymáhaní Vašich pohľadávok. Tieto podania sme rokmi praxe pri zastupovaní klientov na súdoch a v mimosúdnych rokovaniach upravili tak, aby Vám poskytli čo najúčinnejšiu ochranu a zabezpečili vymoženie dlhu.

Program:
08:30 – 08:45  Registrácia účastníkov
08:45 – 10:00  Zabezpečenie pohľadávky a ako úspešne vymôcť dlh mimosúdnou cestou
10:00 – 10:05  Občerstvenie
10:05 – 11:30  Ako úspešne vymôcť dlh súdnou cestou 
11:30 – 11:40  Občerstvenie
11:40 – 12:45  Odovzdanie a prediskutovanie podaní, návrhov, dohôd a pod.

Miesto a termín:
Galanta, dňa 28.02.2019

Poplatok
Účasť na seminári je spoplatnená sumou vo výške 150,- eur bez DPH (180,- eur s DPH) za jednu osobu. Klienti Advokátskej kancelárie BÁNOS s.r.o. si môžu uplatniť zľavu vo výške 50 eur bez DPH t.j. 60 eur s DPH.

Počet miest na seminári je vyhradený len pre 16 osôb. Zvolili sme tento nízky počet účastníkov, aby sme každému mohli venovať osobitnú pozornosť, zodpovedať všetky nastolené otázky a vysvetliť všetky vzory, ktoré obdrží každý účastník.

Vašu pozvánku stačí potvrdiť na e-mailovej adrese advokat@banos.sk. Na uvedenej e-mailovej adrese Vám taktiež radi odpovieme na Vaše otázky.

Príďte k nám osobne, alebo pošlite Vášho zamestnanca, zodpovedného za túto agendu.

Robíme semináre inak  

Tešíme sa na Vás

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj