Výpoveď a odstupné

You are here

Ügyfeleink

Dobrý deň pán advokát, našla som si na internete Vašu advokátsku kanceláriu, a rozhodla som sa osloviť Vás s prosbou o pomoc pri riešení môjho problému. Od 1.augusta 2012 mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, zo začiatku som nemala žiadne problémy, pracovné podmienky boli dobré, aj kolektív bol skvelý. Avšak pred pár týždňami došlo k zmene vedenia, v dôsledku čoho sa zhoršili aj vzťahy na pracovisku. Mňa by zaujímalo, že v prípade, ak by som sa rozhodla dať výpoveď, alebo ak by sme sa dohodli na skončení pracovného pomeru, či by som mala nárok aj na odstupné. Ďakujem za radu. Iveta

Dobrý deň,

pokiaľ ide o výpoveď, tak zamestnávateľ Vám ju môže dať len z dôvodov, ktoré sú striktne stanovené v § 63 ZP, a síce, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, z dôvodu nadbytočnosti, ak zamestnanec stratil spôsobilosť vykonávať prácu vzhľadom na svoj zdravotný stav, prestal spĺňať predpoklady na výkon dohodnutej práce, alebo si neuspokojivo plnil pracovné úlohy, došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, menej závažne, a zamestnávateľ ho nato v predchádzajúcich šiestich mesiacoch písomne upozornil. Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.

Čo sa však týka odstupného, tak na to by ste mali nárok iba vtedy, ak by Vám dal zamestnávateľ výpoveď z taxatívnych dôvodov uvedených v zákone alebo by ste sa ním dohodli na skončení pracovného pomeru z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje, z dôvodu nadbytočnosti alebo zo zdravotných dôvodov. Čiže vo Vašom prípade, teda že by ste dali výpoveď z dôvodu ,,zhoršenie vzťahov na pracovisku“, nárok na odstupné z tohto dôvodu by Vám nevznikol.

Dostali ste v zamestnaní výpoveď? Máte nárok na odstupné, no firma Vám ho odmieta vyplatiť? Neviete ako sa domôcť svojho práva a zamestnávateľ s Vami nekomunikuje? V pracovnoprávnom spore Vás zastúpime v cene už od 100,00 EUR.

Add new comment

Minden főbb jogi területen nyújtunk jogi szolgáltatásokat

Tovább minden szolgáltatásra