Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

You are here

Ügyfeleink

Dobrý deň pán advokát, potrebovali by sme s manželom poradiť ohľadom vyporiadania BSM. Ide o to, že okrem domu, ktorý sme postavili počas manželstva, t.j. patrí do BSM, v tom problém nie je, máme ešte aj menšiu chatu, ktorú sme kúpili spoločne počas manželstva, aj na katastri ju máme zapísanú obaja na mene. Manžel mi však teraz tvrdí, že keďže chatu kúpil on za svoje peniaze, ktoré dostal darovaním od rodičov, tak bude patriť len jemu, bezohľadu na to, že sme ju kúpili spolu ako manželia. Viete mi poradiť ako to teda vlastne je? Ďakujem. Monika

Dobrý deň,

čo sa týka právnej úpravy BSM je nakoncipovaná tak, že tie veci, ktoré vlastnil niektorý z manželov pred uzatvorením manželstva ostanú v jeho výlučnom vlastníctve, čiže nebudú predmetom BSM. V priebehu rozhodovacej činnosti súdov sa však vyskytli pochybnosti v koho vlastníctve budú veci získané výmenou za vec alebo z výťažku veci, ktorá bola vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov. Súdna prax však tieto pochybnosti odstránila v tom smere, že tieto veci naďalej patria do výlučného vlastníctva manžela, pretože ide len o transformáciu toho istého majetku. Ak by však bola situácia taká, že na získanie novej veci sa použijú čo i len sčasti prostriedky z BSM, bude celá vec predmetom BSM (R42/1972).
Aby som to aplikoval na Váš konkrétny prípad, tak keďže uvádzate že manžel kúpil chatu výlučne z peňazí, ktoré dostal od svojich rodičov, tak má pravdu v tom, že chata bude jeho výlučným majetkom bezohľadu nato, že ste ju kúpili počas manželstva.

Neviete ako po rozvode postupovať pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a chcete, aby za Vás rozhodol súd? Alebo ste sa na vyporiadaní BSM dohodli, no neviete nakoncipovať písomnú dohodu? Obráťte sa na nás a my Vám s náležitou starostlivosťou pripravíme a vypracujeme ako návrh na vyporiadanie BSM, tak i dohodu o vyporiadaní BSM, a to v cene už od 100,00 EUR.

Add new comment

Minden főbb jogi területen nyújtunk jogi szolgáltatásokat

Tovább minden szolgáltatásra