Ügyfeleink

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Dobrý deň,

čo sa týka právnej úpravy BSM je nakoncipovaná tak, že tie veci, ktoré vlastnil niektorý z manželov pred uzatvorením manželstva ostanú v jeho výlučnom vlastníctve, čiže nebudú predmetom BSM. V priebehu rozhodovacej činnosti súdov sa však vyskytli pochybnosti v koho vlastníctve budú veci získané výmenou za vec alebo z výťažku veci, ktorá bola vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov. Súdna prax však tieto pochybnosti odstránila v tom smere, že tieto veci naďalej patria do výlučného vlastníctva manžela, pretože ide len o transformáciu toho istého majetku. Ak by však bola situácia taká, že na získanie novej veci sa použijú čo i len sčasti prostriedky z BSM, bude celá vec predmetom BSM (R42/1972).
Aby som to aplikoval na Váš konkrétny prípad, tak keďže uvádzate že manžel kúpil chatu výlučne z peňazí, ktoré dostal od svojich rodičov, tak má pravdu v tom, že chata bude jeho výlučným majetkom bezohľadu nato, že ste ju kúpili počas manželstva.

Neviete ako po rozvode postupovať pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a chcete, aby za Vás rozhodol súd? Alebo ste sa na vyporiadaní BSM dohodli, no neviete nakoncipovať písomnú dohodu? Obráťte sa na nás a my Vám s náležitou starostlivosťou pripravíme a vypracujeme ako návrh na vyporiadanie BSM, tak i dohodu o vyporiadaní BSM, a to v cene už od 100,00 EUR.

Minden főbb jogi területen nyújtunk jogi szolgáltatásokat

Tovább minden szolgáltatásra