Poradňa

You are here

Nos clients sont également

Advokátska kancelária JUDr. Róberta Bánosa poskytuje bezplatné právne služby občianskemu združeniu Mamám Slovenska, a to formou odpovedí na zverejnené otázky užívateľov internetového portálu www.nanicmama.sk. Advokát tiež poskytuje právne poradenstvo v tejto sekcii Poradne.

POZOR: Právne poradenstvo v sekcii Poradňa poskytujeme BEZPLATNE! Pokiaľ však máte záujem o poradenstvo súkromne cez e-mail, pošlite nám svoje otázky cez kontaktný formulár a my Vám obratom oznámime výšku našej odmeny. Po Vašom odsúhlasení a uhradení Vám pošleme odpoveď e-mailom.

Advokátska kancelária poradenstvo prostredníctvom telefónu neposkytuje!

Témy v poradni

Ako vymôcť výživné ?

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Každý rodič je povinný prispievať na výživu svojho dieťaťa podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Čo však robiť v prípade, keď nastane situácia, že povinný rodič si svoju vyživovaciu povinnosť neplní. Jednotlivé možnosti, ako riešiť túto situáciu a úspešne vymôcť výživné, si priblížime v nasledujúcom článku.

Ako sa brániť proti exekúcii ?

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti alebo o vypracovanie splátkového kalendára. Najmä by som Vám však odporučil, že pokiaľ sa s Vami bude chcieť veriteľ dohodnúť napríklad tým spôsobom, že Vám zašle pokus o zmier, určite túto jeho snahu neignorujte a spolupracujte s ním, resp. preukážte maximálnu snahu, že sa naozaj chcete dohodnúť na riešení, ktoré bude k spokojnosti Vás oboch. Toto odporúčam najmä z dôvodu, nakoľko ak sa Vám už do rúk dostane doporučený list od exekútora, musíte počítať s tým, že Váš dlh už nebude taký ako keď ste sa na začiatku zadlžovali, a náklady na exekúciu môžu byť vskutku veľmi vysoké, a v konečnom dôsledku jediný kto ich bude musieť zaplatiť, budete Vy ako dlžník.

Výpoveď a odstupné

Dobrý deň pán advokát, našla som si na internete Vašu advokátsku kanceláriu, a rozhodla som sa osloviť Vás s prosbou o pomoc pri riešení môjho problému. Od 1.augusta 2012 mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, zo začiatku som nemala žiadne problémy, pracovné podmienky boli dobré, aj kolektív bol skvelý. Avšak pred pár týždňami došlo k zmene vedenia, v dôsledku čoho sa zhoršili aj vzťahy na pracovisku. Mňa by zaujímalo, že v prípade, ak by som sa rozhodla dať výpoveď, alebo ak by sme sa dohodli na skončení pracovného pomeru, či by som mala nárok aj na odstupné. Ďakujem za radu. Iveta

Ako vymôcť mzdu?

Vymoženie mzdových nárokov zamestnancov na Slovensku a v zahraničí - Článok poukazuje na najefektívnejšie spôsoby, ako sa brániť voči zamestnávateľovi, ktorý porušil svoje povinnosti pri vyplácaní mzdových nárokov zamestnancom na území Slovenskej republiky, Anglicka, Walesu a Francúzska. Článok poskytuje odpovede na mnoho otázok, s ktorými sa zamestnanci denne stretávajú, resp. ktoré sú pre nich neriešiteľné. V súčasnosti už snáď nenájdeme človeka, ktorý by sa nesťažoval na svojho zamestnávateľa. Nevyplatenie mzdových nárokov v čase na to určenom, resp. vôbec patrí medzi tie porušenia zákona, ktoré zasahujú do života zamestnancov a ich rodín v tej najväčšej miere. Článok je preto zameraný na najefektívnejšie spôsoby, ako vymôcť od slovenského, francúzskeho, ale aj anglického zamestnávateľa mzdové nároky, ktoré neboli zamestnancovi vyplatené. Zobrazuje orgány štátnej moci v jednotlivých krajinách konajúce z úradnej povinnosti, ale aj postup, ktorým dosiahnete vymoženie nároku prostredníctvom súdu. Článok načrtne každému čitateľovi spôsoby, ktorými môže uplatňovať svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

Ako sa rozviesť?

Návrh na rozvod manželstva - V prípade, že Vaše manželstvo už nefunguje, vzťahy medzi Vami ako manželmi sú vážne a trvalo rozvrátené a tiež že už neexistuje žiadna šanca na jeho záchranu, jediným riešením je rozvod. Tento krok však odporúčame veľmi dobre zvážiť, najmä ak z manželstva pochádzajú maloleté deti. V nasledujúcom článku bližšie rozoberieme ako postupovať, ak je rozhodnutie manželov rozviesť sa definitívne.

Osoba v domove sociálnych služieb

Dobrý deň pán Bános, potrebovala by som poradiť ohľadom pomoci mojej tete, ktorá je umiestnená v domove sociálnych služieb. Ide o to, že dôchodok ktorý dostáva jej nepostačuje na úhradu všetkých nákladov spojených s pobytom v tomto zariadení. Môj ujo, jej manžel, má dosť slušný dôchodok, avšak nejako neprejavuje záujem o tetu, ani o to, aby jej nejakým spôsobom pomohol. Dalo by sa v tejto situácii niečo podniknúť, donútiť ho nejakým spôsobom aby jej doplácal? Ďakujem. Simona

Nájom bytu

Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som totiž nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt... Mňa zaujíma, či je toto ustanovenie v poriadku, že či naozaj ma môže nasledujúci deň potom ako mi doručil výpoveď nájmu jednoducho vyhodiť na ulicu. Ďakujem za odpoveď. Dagmar

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Dobrý deň pán advokát, potrebovali by sme s manželom poradiť ohľadom vyporiadania BSM. Ide o to, že okrem domu, ktorý sme postavili počas manželstva, t.j. patrí do BSM, v tom problém nie je, máme ešte aj menšiu chatu, ktorú sme kúpili spoločne počas manželstva, aj na katastri ju máme zapísanú obaja na mene. Manžel mi však teraz tvrdí, že keďže chatu kúpil on za svoje peniaze, ktoré dostal darovaním od rodičov, tak bude patriť len jemu, bezohľadu na to, že sme ju kúpili spolu ako manželia. Viete mi poradiť ako to teda vlastne je? Ďakujem. Monika

Na ktorý súd podať návrh na rozvod?

Pán advokát, chcela by som sa opýtať, že s manželom už pár týždňov nežijeme spolu. Ja som sa odsťahovala z nášho spoločného bytu naspäť k rodičom. Chcela by som podať návrh na rozvod, len neviem kam ho mám zaslať, teda že na ktorý súd, keďže s manželom sme žili v Prešove a ja momentálne žijem v Banskej Bystrici. A ešte by som sa rada opýtala že ako to je s poplatkami, koľko ma asi celé toto konanie bude stáť. Ďakujem za Vašu odpoveď. Mária

Nous offrons les prestations juridiques surtout dans tous les grands domaines du droit

Notre services