Vzory zmlúv a podaní k ochrane dlžníkov pred veriteľmi

You are here

Nos clients sont également

V tejto sekcii Vám ponúkame možnosť využitia vzorov zmlúv a podaní, ktoré Vás v pozícií dlžníka môžu ochrániť pred veriteľom, či už v rámci exekučného konania alebo v rámci zmluvného vzťahu.

Využite tiež možnosť bezplatného právneho poradenstva na týchto adresách:

https://www.banos.sk/novinky/osobny-bankrot
https://www.banos.sk/novinky/ako-sa-branit-proti-exekucii
https://www.banos.sk/novinky/vyzivne-a-exekucia
https://www.banos.sk/novinky/odklad-exekucie
https://www.banos.sk/novinky/exekucia-na-co-ma-pravo-exekutor

Všetky vzory zmlúv a podaní v tejto sekcii sú vypracované v zmysle právnej úpravy účinnej k tam uvedenému dátumu.

Nous offrons les prestations juridiques surtout dans tous les grands domaines du droit

Notre services