Our achievements

You are here

Požičal peniaze, skončil v rukách polície!
Hrozilo mu desať rokov odňatia slobody. Pre procesné chyby OČTK pri vyšetrovaní a nedostatok dôkazov bolo trestné stíhanie voči klientovi napokon zastavené.
Nezákonný protokol inšpektorátu práce mohol vyjsť zamestnávateľa pekne draho!
Krajský súd zrušil protokol, ktorý vydal inšpektorát práce a prezumoval, že kým sa nerozhodne o neplatnosti skončenia pracovného pomeru, inšpektorát nemôže konštatovať porušenie povinnosti zamestnávateľa vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy, keď pracovný pomer stále trvá. Klientovi by inak v následnom správnom konaní hrozila pokuta až do výšky 100.000,- eur!
(nie) Každé dieťa patrí matke.
Súdy nám dali za pravdu. Keď alkohol a nezáujem predčia rodičovskú starostlivosť, nemožno hovoriť o materinskej láske. Už dávno neplatí, že dieťa patrí matke a otcovia majú len nízku šancu získať ho do svojej starostlivosti. Nie, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa.
Súd dal vnučkám za pravdu! Vydedenie starou mamou bolo nezákonné.
Súdy to povedali jasne, vydediť potomka možno iba z jedného z dôvodov uvedených v zákone! A tento dôvod musí existovať už v čase pred prejavom poručiteľovej vôle v listine o vydedení! Inak je vydedenie neplatné.
Inšpektorát práce postupoval pri šetrení a vypracovaní protokolu nezákonne!
Krajský súd vyhovel našej žalobe, ktorou sme namietali nezákonnosť postupu a konania inšpektorátu práce. Rozsudok o zrušení protokolu inšpektorátu je ďalším príkladom úspešného boja v prípadoch, kedy považujete postup a konanie inšpektorátu práce za nezákonné.
Krajský súd zastavil dražbu nehnuteľnosti!
Krajský súd vyhovel nášmu odvolaniu a zastavil dražbu nehnuteľnosti, aj keď klienti podpísali zmluvu o zriadení záložného práva. Ďalší z prípadov, kedy sa po neúspechu na prvostupňovom súde oplatilo bojovať ďalej.
Nie vždy sa oplatí kývnuť prokurátorovi na dohodu o vine a treste.
Nie vždy sa oplatí kývnuť prokurátorovi na dohodu o vine a treste. S výškou trestu navrhnutou prokurátorom sme nesúhlasili, súd napokon upustil od potrestania obvineného.
Inšpektorát práce udelil vysokú pokutu za nelegálne zamestnávanie.
Inšpektorát práce udelil vysokú pokutu za nelegálne zamestnávanie. Krajský súd s tým nesúhlasil a nezákonné rozhodnutie inšpektorátu o pokute zrušil.
Ústavný súd vyhovel našej sťažnosti!
Ústavný súd vyhovel sťažnosti Nového Času! Právo na slobodu prejavu denníka bolo porušené. Ústavný súd nám dal za pravdu. Aj to je jeden z prípadov, kedy sa po neúspechu na okresnom a krajskom súde oplatí bojovať ďalej.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nám dal za pravdu!
Nemocnica pochybila pri pôrode! Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nám dal za pravdu! Zdravotná starostlivosť nebola pacientke poskytnutá správne.

We provide legal services in all major areas of law

Go to all services