Ochrana súkromia - neoprávnené fotenie

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Už niekoľko mesiacov máme nepríjemnosti s jednou našou staršou pani susedkou. Ide o to, že vždy keď vyjdeme z domu, či už na dvor alebo do záhrady, tak príde k svojmu plotu a začne nás fotiť. A to nielen mňa s manželom, ale keď k nám prídu na návštevu aj naše deti s vnúčatami, alebo dokonca aj naši rodinní známi či priatelia. Už naozaj neviem čo máme robiť, snažíme sa jej slušne dohovoriť, ja, môj manžel, aj náš syn, no nič nepomáha. Stále len tvrdí že ona je na svojom pozemku a môže si z neho robiť čo chce. Prosím Vás ako to vlastne je, to naozaj nás môže len tak hocikto a hocikde fotiť, aj keď s tým nesúhlasíme? Ďakujem za odpoveď Oľga

Dobrý deň,

v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.( tým sa myslí napr. tanec, spev atď.)

To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach OZ sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce:

1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby)

2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo

Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. 

Vzhľadom k tomu, čo však uvádzate vo Vašej otázke, je zrejmé že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany Vašej susedy. Preto by som Vám poradil, aby ste jej adresovali písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto jej konanie, s tým, že z jej strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ju vyzývate aby od neho upustila, aby odstránila následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky zmazala, resp. zničila, a prípadne že požadujete od nej ospravedlnenie za takéto konanie. Prípadne, ak chcete, môžete na konci listu spomenúť aj to, teda ju trochu postrašiť, že ak bude ďalej pokračovať v tomto konaní, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán.

Každý má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V prípade, ak Vám niekto do týchto oblastí svojim neoprávneným konaním úmyselne zasahuje, bráňte sa. Pomôžeme Vám s výzvou na upustenie od neoprávnených zásahov do Vašich osobnostných práv, s vyhotovením žaloby na ochranu osobnosti, či s návrhmi na náhradu škody, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Форум по заработку https://razula.ru/ Бесплатные курсы по заработку. https://razula.ru/ Множество бесплатных книг любой тематики.

Форум по заработку https://razula.ru/ Бесплатные курсы по заработку. https://razula.ru/ Множество бесплатных книг любой тематики.

План позволяет анонимно и безопасно покупать\продавать запрещенные товары сообразно всей РФ и СНГ. Беспредельный функционал делает план качественным инструментом ради работы, а внимательная и справедливая власть выступает регулятором взаимоотношений продавец-покупатель, делая покупки удобными чтобы клиентов. зеркала гидры pastebin не работает гидра онион сегодня

xisting customers also now benefit from a temporary Mobile Bonus! Now Read more and bet with Bet777 Mobile.

The cleaning firm accomplishes cleansing of spaces of numerous dimensions and configurations. We offer professional housemaid for private clients. Utilizing European equipment and licensed devices, we accomplish optimal results as well as give cleansing in a short time. The business's specialists offer cleaning up with the assistance of contemporary innovations, have unique devices, and additionally have actually certified cleaning agents in their arsenal. Along with the above advantages, glass of wines supply: desirable rates; cleaning quickly; high quality results; greater than 100 positive evaluations. Cleaning up workplaces will help keep your work environment in order for the most efficient work. Any type of company is incredibly important atmosphere in the group. Cleaning solutions that can be bought cheaply currently can assist to prepare it and supply a comfy space for labor. If necessary, we leave cleaning the kitchen 2-3 hrs after placing the order. You get cleansing immediately. We provide discounts for those who use the solution for the very first time, along with positive terms of cooperation for normal customers. We offer high-grade cleansing for huge ventures and tiny firms of numerous directions, with a discount rate of up to 25%. Our pleasant group uses you to get acquainted with favorable regards to teamwork for corporate customers. We properly approach our tasks, tidy making use of expert cleaning items and customized devices. Our workers are educated, have medical books and recognize with the nuances of removing complicated and hard-to-remove dirt from surface areas.

Во области беттинга букмекерская учреждение 1win ранее ряд года берет для себя ставки в спорт действия также дает инвесторам хорошую подпись, отличные коэффициенты 1win скачать также подвижное дополнение. В Часть Числе И в малом телефоне, быть присутствии устойчивого силок интернет, добавление станет функционировать. Ради Того Дабы совершать мониторинги в обожаемые выдержки, абонент должен собирать видеоигровой акк.

Sorry, but everyone should know this! The anti-crisis program, as if you spend $ 10 you will earn $ 500 in one day! Register and receive: 1.) A bonus of 10,000b to your account. 2.) Money Crisis Gift, Bonus Code: rimba30 3.) Training materials, videos, strategies, and many useful tools. After registration, you can choose a site in your native language. If registration from your country fails, use the "free VPN" for your browser. >>Free Registration

Business are actually not enabled to sell products containing CBD originated from marijuana. Shopify is going to permit United States vendors to offer topical as well as palatable hemp and/or hemp-derived CBD items, gave that they are operating in a state where the sale of their product is explicitly enabled and they follow all relevant laws and also policies, featuring those in the territory of their clients. cbd edibles

Business are actually not enabled to sell products containing CBD originated from marijuana. Shopify is going to permit United States vendors to offer topical as well as palatable hemp and/or hemp-derived CBD items, gave that they are operating in a state where the sale of their product is explicitly enabled and they follow all relevant laws and also policies, featuring those in the territory of their clients. cbd edibles

Доброе утро!!! Частотник mitsubishi d700-sc Удачи всем!

Clean my house Service Cleaning Staten Island was created in 2012 with a clear task: to perform a highly professional cleaning services in friendly manner that is not only which not just delights and satisfies all ours client! With deep cleaning, our employees cleansing elements refrigerator in the house . Competent employees "Cleaning Service" always ready decide varied problem, associated with guidance order. You always can call in "Cleaning Service" - our employees to the conscience cope with the work of any volume. Our Created Cleaning the holding located give you any help and solve this a problem! Our firm we carry out cleaning services(MAIDS DOWNTOWN) exclusively by means of eco-means, they absolutely safe and not even litter environment atmosphere. This the specialized company Williamsburg presents large set service on cleaning, you left only to choose the right, appropriate to you type of cleaning, and contact to our company for professional help. In our the company hourly work employee. This a highly large cleaning , that will leave your family hearth spotless . Regardless on , moving you or not Clean Master can be there to help to bring your personal old or new house exemplary appearance.We have involved only qualified masters, having the required practical experience. CLEANING MASTER Bococa apply excellent, not harmful detergents and scouring materials, reliable, professional and high quality equipment.Our organization provides services for cleaning - professional (industrial) cleaning. Cleaning famous company Clinton Hill- carries out production activity on cleaning.

Clean my house Service Cleaning Staten Island was created in 2012 with a clear task: to perform a highly professional cleaning services in friendly manner that is not only which not just delights and satisfies all ours client! With deep cleaning, our employees cleansing elements refrigerator in the house . Competent employees "Cleaning Service" always ready decide varied problem, associated with guidance order. You always can call in "Cleaning Service" - our employees to the conscience cope with the work of any volume. Our Created Cleaning the holding located give you any help and solve this a problem! Our firm we carry out cleaning services(MAIDS DOWNTOWN) exclusively by means of eco-means, they absolutely safe and not even litter environment atmosphere. This the specialized company Williamsburg presents large set service on cleaning, you left only to choose the right, appropriate to you type of cleaning, and contact to our company for professional help. In our the company hourly work employee. This a highly large cleaning , that will leave your family hearth spotless . Regardless on , moving you or not Clean Master can be there to help to bring your personal old or new house exemplary appearance.We have involved only qualified masters, having the required practical experience. CLEANING MASTER Bococa apply excellent, not harmful detergents and scouring materials, reliable, professional and high quality equipment.Our organization provides services for cleaning - professional (industrial) cleaning. Cleaning famous company Clinton Hill- carries out production activity on cleaning.

Casino Plex comprises sensational slots and games with a range of thrilling existing member promotions. Sign up and claim your generous new player bonus.

Cleansing homes or cottages is a very popular service among owners of country houses. Keeping their cleanliness is frequently fairly bothersome and tough, since it is a huge location of the properties and also the surrounding location, there are many shower rooms and spaces for numerous objectives. Self-care for a lodge can be fairly tough, since the procedure requires the accessibility of very various household chemicals, devices and also takes a lot of time. SWIFTLY As Well As EFFICIENTLY We aim not to lose time, but at the same time do not rush to the detriment of the outcome. Our team consists of specialists of the highest level in all areas. SINCERE PRICES WITHOUT HIDDEN SUPPLEMENTS Our prices are fixed as well as depend just on the location. We assure the security of the cost approximately a cent. TIME PLAYS ROLE We appreciate the time as well as know a lot about the advantages. We settle on the phone as well as come instantly to clean. Firms already have all the essential cleansing devices, cleaning items of European top quality and seasoned team that can easily cope with even the most hard stains. Before participating in a contract, the manager and also the client identify the whole bundle of services, whether it is simply general or thorough cleaning, whether additional window cleansing or upholstered furniture is called for. Leave a request, and our supervisor will certainly respond to questions, motivate you on a set of services as well as calculate the expense of cleaning completely free. We invite you to cooperate. In home cleaning company - excellent Service maid NYC - it's effortless, practical as well as budget friendly with our business. Trust fund the cleanliness forerunners to property cleansing Brooklyn! Our team use professional detergents and also technical tools of global suppliers in our work and carry out a great project along with cleansing of any kind of intricacy. 8]Areas of housekeeping new-york Participation with the provider is actually the sponsor of an impressive, rewarding as well as dependable cleansing of specialist property cleansing as well as encompassing places. Presently, property cleaning services coming from our provider are utilized in New Shirt. Appreciate as well as you the real benefits as well as functional perks of our company proposition. By signing an irreversible solution arrangement along with us, you will have the capacity to leave the requirement to keep a sizable personnel of technological personnel, which, consequently, will optimize expenses. The price of the facility, daily, standard home cleansing of Staten Isle, performed by our staff members, will consistently be lower than the price of wages for cleaners, the purchase of cleaning products and also devices. 6]House cleaning flyers new-york Leave behind a request on the site, define your label or even business name, connect with phone number and date of designated cleaning, leave your wishes and demands in an information to the manager if needed, then our expert will contact you in the least time and specify the date, opportunity and also workplace!

Cleansing homes or cottages is a very popular service among owners of country houses. Keeping their cleanliness is frequently fairly bothersome and tough, since it is a huge location of the properties and also the surrounding location, there are many shower rooms and spaces for numerous objectives. Self-care for a lodge can be fairly tough, since the procedure requires the accessibility of very various household chemicals, devices and also takes a lot of time. SWIFTLY As Well As EFFICIENTLY We aim not to lose time, but at the same time do not rush to the detriment of the outcome. Our team consists of specialists of the highest level in all areas. SINCERE PRICES WITHOUT HIDDEN SUPPLEMENTS Our prices are fixed as well as depend just on the location. We assure the security of the cost approximately a cent. TIME PLAYS ROLE We appreciate the time as well as know a lot about the advantages. We settle on the phone as well as come instantly to clean. Firms already have all the essential cleansing devices, cleaning items of European top quality and seasoned team that can easily cope with even the most hard stains. Before participating in a contract, the manager and also the client identify the whole bundle of services, whether it is simply general or thorough cleaning, whether additional window cleansing or upholstered furniture is called for. Leave a request, and our supervisor will certainly respond to questions, motivate you on a set of services as well as calculate the expense of cleaning completely free. We invite you to cooperate. In home cleaning company - excellent Service maid NYC - it's effortless, practical as well as budget friendly with our business. Trust fund the cleanliness forerunners to property cleansing Brooklyn! Our team use professional detergents and also technical tools of global suppliers in our work and carry out a great project along with cleansing of any kind of intricacy. 8]Areas of housekeeping new-york Participation with the provider is actually the sponsor of an impressive, rewarding as well as dependable cleansing of specialist property cleansing as well as encompassing places. Presently, property cleaning services coming from our provider are utilized in New Shirt. Appreciate as well as you the real benefits as well as functional perks of our company proposition. By signing an irreversible solution arrangement along with us, you will have the capacity to leave the requirement to keep a sizable personnel of technological personnel, which, consequently, will optimize expenses. The price of the facility, daily, standard home cleansing of Staten Isle, performed by our staff members, will consistently be lower than the price of wages for cleaners, the purchase of cleaning products and also devices. 6]House cleaning flyers new-york Leave behind a request on the site, define your label or even business name, connect with phone number and date of designated cleaning, leave your wishes and demands in an information to the manager if needed, then our expert will contact you in the least time and specify the date, opportunity and also workplace!

Kimberley rain wont impact mustering, says Daley The Canadian Football League says it has "no plans to implement mandatory practice time and has informed the NHL of its views" on the issue. Sportsnet News reported Wednesday that the Canadian Football League was concerned about the situation involving the concussion-inducing hits to the head that have occurred in the past. It's alleged the league did not allow officials to take part in training camp to observe the hits and, as a result, players may not have taken responsibility. At its spring meeting, the CFL is concerned about "the possibility of players being affected by concussion or a blow to the head causing permanent brain damage," and asked the NHL's Board of Governors to come up with a solution. It noted that players are "prepared to take any risk they are prepared to accept," and is calling upon officials from both leagues to attend a joint presentation that is being co-ordinated between the NHL and the Canadian Football League. 더킹카지노 Confederate flag leaders urge removal charleston church shooting victim at his memorial service on May 7 in Charlotte, North Carolina Getty Images 36/42 U.S. flags are drawn in solidarity as people rally in Charlottesville, Virginia EPA/Jonathan Ernst 37/42 David Duke listens as a supporter wearing a "Make America Great Again" cap waves a flag at a rally protesting the removal of the Robert E. Lee statue, in Durham, North Carolina AP 38/42 Smoke rises as protesters confront U.S. President Donald Trump in a park in St. Louis, Missouri EPA/Adrees Latif 39/42 A woman holds a sign during a rally defending the home of Senate Majority Leader Mitch McConnell (R-KY) and her home in the Senate District of Columbia Reuters/Lucas Jackson 40/42 Protesters demonstrating against the removal of the Robert E. Lee statue, in Durham, North Carolina AP 41/42 President Donald Trump speaks during a press briefing at the White House in Washington DC Getty Images 42/42 Donald Trump stands with wife Melania during a press conference with the Russian ambassador to the United States Sergey Kislyak during the joint press conference in Moscow, Russia Getty It was clear that he had never been around a white supremacist, and a lack of evidence to support the accusation caused the jury to believe he would not be guilty. They were later given a new trial on the charge for conspiracy to kill Mr Duke, but decided the evidence was too weak and the case closed. There are at least three possible explanations for this. The most obvious one is that Mr Trump has simply never been close to white supremacists. Mr Trump has repeatedly condemned Mr Duke's words of support for the Ku Klux Klan since his appearance in the US presidential election in November 2016, claiming Mr Duke is supporting racist groups and has played into neo-Nazi groups' hands by being "tweets away" about his plans to run for office. As the evidence became increasingly strong and convincing, there were claims that Mr Trump, now in the White House, had acted on their advice, but there was no evidence to suggest he had done so. After Mr Trump was defeated by Hillary Clinton in the election, the president's spokesman Sean Spicer admitted that Mr Trump's campaign was made by his supporters - meaning he had given them guidance. Shape Created with Sketch. Charlottesville, US: Protests erupt Show all 9 left Created with Sketch. right Created with Sketch. Shape Created with Sketch. Charlottesville, US: Protests erupt 1/9 Statue of Confederate General Robert E Lee The statue of Confederate General Robert E. Lee stands behind a crowd of hundreds of white nationalists, neo-Nazis and members of the 'alt-right' during the 'Unite the Right' rally 12 August 2017 in Charlottesville, Virginia. They are protesting the remova 카지노사이트

Yoo! cialis online Buy Canadian USA buy online viagra buy online viagra

Задача организации, в особенности же постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности позволяет выполнять важные задания по разработке направлений прогрессивного развития. Разнообразный и богатый опыт реализация намеченных плановых заданий способствует подготовки и реализации дальнейших направлений развития. Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура организации играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Подробнее на сайте [url]https://qwerty98765.ru[/url]

GetCanadian USA cialis sale cialis ranbaxy india

Установка фундамента цена Создание дома вашей мечты - это оригинальная возможность, спланировать и претворить в жизнь нечто воистину уникальное во всех отношениях. Возведение фундамента - это в целом первоначальная модель ремонта, в процессе которой домик строится. При расчете замена фундамента под старым деревянным домом цена предусматривается весьма много факторов. Средняясумма возведения домов фундамента составляет приблизительно от 10$ за кв.метр . Погреб сможет умножить итоговую стоимость каждого объекта недвижимости, предоставляя необходимое помещение ради организации хранения и порой рабочее пространство. Наша профессиональная команда по конструированию и возведенью фундамент под памятник на кладбище цена может помочь выстроить жилище, о котором вы всегда мечтали. От начала до конца наша специализированная компания в Череповец позаботимся о всех без исключения процессах, чтобы заказчику не довелось тревожиться о деталях. Специализированная международная компания в Киселевск несет юридическую ответственность за проект, а не вы, именно поэтому организация в Борисоглебск имеют интерес в том, затем чтобы довести до конца строительство коттеджа быстрее и эффективнее. Узнайте о сваи винтовые для фундамента цены в вытегре у спспециалистовециалистов корпорации.

We will give you all information about how to download the Bet777 App for Android and iOS, Top Casino Game Review Super Striker Casino Game Solomon.

Obnova kúpeľov v Noginsku

Odpoveď pre Eriku: Dobrý deň, Vaša suseda vyhotovila záznam pravdepodobne z dôvodu, že iným spôsobom by tvrdené skutočnosti nevedela preukázať. Na odhaľovaní páchateľov priestupkov, či iných zásahov do práv iných je verejný záujem, pre ten účel je teda oprávnené vyhotovovať prípadné fotografie či iné záznamy. Pokiaľ bol záznam poskytnutý len obecnému úradu, ktorý by mal ako prvý prejednávať spory medzi občanmi, takéto použitie nemá spôsobilosť zasiahnuť do osobnostných práv detí zobrazených na zázname. Avšak na akékoľvek iné rozširovanie záznamu Vaša suseda nemá oprávnenie. Pokiaľ by záznam ďalej rozširovala, prípadne fotografie, na ktorých sú rozpoznateľné deti, dopustila by sa porušenia práva na ochranu ich osobnosti. V tom prípade by ste sa mohli výzvou domáhať upustenia od tohto porušovania, a tiež primeraného zadosťučinenia. V prípade, ak by výzva zostala bez povšimnutia, mohli by ste sa uvedeného domáhať prostredníctvom súdu.

Craft brewers ask for action in fair trade dispute Beer lovers have joined together with others to demand better pay, better working conditions and more. At issue is the case of a small-scale brewer who had to sue the state of New Mexico for allegedly underpaying him to build their brewery. The brewers say they are in dispute over whether the brewer had enough compensation to keep his beer running for six months after the brewery closed. At issue is whether the brewer should have been paid as much as was originally asked for, or was not treated fairly and unfairly. Caleb Williams, president and CEO of Blue Mountain Brewing, said in a release that the brewer was "incredibly happy to reach this point, and hope the government listens. "But there's just so much going on down here in New Mexico that doesn't seem to get heard." The state of New Mexico is facing a fair trade dispute over small brewers over whether they should be paid the full value of the goods and services they make. New Mexico beer production capacity has fallen by 75% from 2007 to 2010. And the brewery industry has lost out on billions of dollars in state and federal tax revenue. After the company sued for the "extension" of production to New Mexico, it got just $1,847 in compensation from the New Mexico Department of Revenue in 2012, according to the New Mexico Business and Industry Research Center. A court order filed in 2011 also required the state of New Mexico to compensate the brewer, but in 2012 the Department of Revenue ruled in favor of Blue Mountain, allowing it to proceed with the sale of their beer. However, it is now up to an appeal hearing to resolve whether Blue Mountain could actually get to the full amount that the company was asking for. The judge who heard the case, Maria C. Garcia, is not commenting any further on the decision. In the meantime, other parties are trying to reach agreements with the brewer. In December, a panel of 12 panel members agreed to offer a "discussion and agreement" to resolve the issue of compensation, but without discussing compensation specifics. 우리카지노 예스카지노 Hope for local govt to help subsidise show power After hearing from a range of business groups who were concerned about the impact of the show on their customers, she urged the department to consider a voluntary plan instead. A Department of Communications spokeswoman said a review was needed into the business case for "Bachelor in Dance" and it was a matter for the Department's professional services division to review. The show's director was not available for comment. Topics: television-broadcasting, business-economics-and-finance, melbourne-3000

Obnova kúpeľov v Domodedove

Online Slots Reviews.Read the best casino slot review from real players.Play the best online slots!

Online Slots Reviews.Read the best casino slot review from real players.Play the best online slots!

can buy viagra cvs where to buy cheap viagra in canada can i buy viagra at walmart

can buy viagra cvs where to buy cheap viagra in canada can i buy viagra at walmart

Usa deliveryOnline cialis dosage too muchherbal alternatives to cialis Online cialis sale canadian pharmacy meds cialis

Obnova starých kúpeľňových krytín v Podolsku

Dobrý večer, prosím vás ak teda suseda natáčala deti hrajúce sa na ulici a použila foto/video na obecnom úrade na podanie sťažnosti že robia hluk a stúpajú na ňou upravený obecný priestor pred domom bola v práve? Podotýkam že deti nenarobili žiadnu skodu...môžem jej konanie napadnúť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď...

Odpoveď pre Petra: Dobrý deň, nakoľko na odhaľovaní páchateľov priestupkov je verený záujem, preto za tým účelom daná osoba bola oprávnená vyhotoviť fotografie, a to aj bez Vášho súhlasu. Pokiaľ daná osoba poskytne fotografie len polícii za účelom vyšetrovania v priestupkovom konaní, nedopúšťa sa porušenia zákona. Pokiaľ by však táto osoba fotografie ďalej rozširovala napríklad prostredníctvom internetu, potom by už o porušenie zákona išlo.

Dobrý deň. Neznámi pán vyfotil mňa a moje auto v mieste zákazu vjazdu motorových vozidiel samozrejme bez môjho súhlasu. Môže byť takáto fotografia použitá na polícií pri dokazovaní priestupku ? Môžem na dotyčného pána podať trestné oznámenie za porušenie GDPR?? Ďakujem za Vašu odbornú radu.

Odpoveď pre Petra z 14. januára 2020 : Dobrý deň, občiansky zákonník v § 11 až 16 ustanovuje, že každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. Inými slovami povedané, nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý však nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, v niektorých prípadoch aj konkludentný, t. j. nevýslovný súhlas. Existujú aj výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný. Je to v prípade, ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona a na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Pokiaľ nie je daný ani jeden zo zákonných dôvodov, kedy Váš suhlas nie je potrebný, odporúčam Vám, aby ste adresovali tejto osobe písomnú výzvu, kde opíšete v čom spočívalo takéto jej konanie, s tým, že z jej strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ju vyzývate aby od neho upustila, aby odstránila následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky zmazala, resp. zničila, a prípadne že požadujete od nej ospravedlnenie za takéto konanie. Taktiež túto osobu upozornite na to, že v opačnom prípade sa obrátite na súd.

Dobrý deň. Chcem sa spýtať či smie osoba z inej firmy fotiť do svojho firemného alebo súkromné telefónu moj identifikačný preukaz tj. karta s fotografiou menom,priezviskom a číslom ID karty.

Odpoveď pre Ing. Petra Bubenka: Dobrý deň, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka § 11 až 16 má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas. Tak isto sú aj výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný a to: ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona a na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Vo Vašom prípade ako ho popisujete ide zjavne o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany Vášho suseda. Adresoval by som susedovi písomnú výzvu, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto jeho konanie, s tým, že z jeho strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ho vyzývate aby od neho upustil, aby odstránil následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky zmazal, resp. zničil, a prípadne že požadujete od neho ospravedlnenie za takéto konanie. V opačnom prípade sa obrátite na súd.

Odpoveď pre Hanu z 7. októbra 2019: Dobrý deň, odporúčam Vám, aby ste sa s danými osobami najskôr porozprávali a vyzvali ich, aby od podobného konania upustili, nakoľko týmto svojím konaním by sa mohli dopustiť trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona, t.j.: ,,Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“. Ak by s tým napriek Vašej snahe a upozorneniu neprestali, môžete podať trestné oznámenie, ktoré však odporúčam podať na neznámeho páchateľa, aby ste sa Vy nedopustili trestného činu krivého obvinenia. Trestné oznámenie odporúčam nazvať ako oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. Uvádzate tiež, že si Vás vyfotografovali a predmetné fotografie zverejnili na sociálnej sieti. V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy (tým sa myslí napr. tanec, spev atď.). To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu. Vzhľadom na to, čo ste uviedli, je zrejmé, že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany daných osôb. Preto by som Vám odporučil, aby ste im adresovali písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto ich konanie, s tým, že z ich strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ich vyzývate aby od neho upustili, aby odstránili následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky odstránili zo sociálnej siete, a prípadne že požadujete od nich ospravedlnenie za takéto konanie. Prípadne, ak chcete, môžete na konci výzvy spomenúť aj to, že ak budú ďalej pokračovať v tomto konaní, tak budete nútený obrátiť sa na príslušný súd.

Dobrý večer, chcem sa spýtať, či je možné, aby som podala trestné oznámenie na osoby, ktoré na mňa a manžela spísali petíciu, že som napadla dieťa, na futbalovom štadióne, ale ja som mu len povedala, že nech nehrá surovo, môj syn hráva futbal a to dieťa ho surovo na zemi kopalo a nikto nič. radšej nevidel, a malo sa ísť na turnaj a preto aby sme nemohli ísť spisali o nas výmysly a mna to dost vytocilo a este si vyfotili celu vymenu nazorov na fcb kde sme si to vysvetlovali s trenerom, proste stale robia zle a smejú sa ich decka nasmu malemu ked nahodou neda gol, nadavaju, ako na nich?

Dobrý deň! Mám suseda. ktorý fotí náš pozemok samostatne ale aj nás fotil pri práci a posiela to iným štátnym org. napr. ochrana životného prostredia ,obecný úrad. atd a kto vie kde ešte. Porušuje tým niečo, a ako sa môžem dostať k jeho fotkám, čo posiela tretím osobám? Ten susedský spor sa vedie už roky a na okr.úrade v KE si s ním nevedia rady,max 20 eur. pokuta S pozdravom Peter Bubenko bubenkopeter@gmail.com.

Dobrý deň, chcem sa opýtať je nezákonné , že môj expartner v dobe keď sme boli ešte partnermi , sa mi doslova bez môjho vedomia hrabal v PC, sociálnych sieťach a podobnom. Posťahovalo/ pofotil si moje konverácie s priateľmi, stiahol si moje súkromné fotky a toto všetko preposlal tretej osobe. Je to tak cca 4 roky staré a teraz počúvam výhražky zo strany tretej osoby že to má stále uložené čo je podľa mňa nezákonné a že to použije proti mne na súde, ktorý sa bude týkať zverenia dieťaťa do mojej starostlivosti a výzivného. ďakujem pekne za pomoc a radu. Je možné na ex partnera a tú dotyčnú osobu čo si uschováva moje súkromné veci bez môjho súhlasu podať trestné oznámenie? ďakujem

Dobrí deň... Porušuje zákon osoba ktora použila niekoho profilovú fotku na sociálnej sieti (Facebook) v komentári pod príspevkom toho, koho bola tá fotka???

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou súvisiacou s fotografovaním bez súhlasu respektíve nahrávaním bez súhlasu. Mám suseda v rodinnom dome - sliedič. Odpočúva za plotom o čom sa s priateľmi a rodinou bavíme, mám podozrenie že si naše rozhovory aj nahráva. Fotí a nahráva si susedov keď si založia nejaký oheň.... a podobne. Pri jednej príležitosti dokonca sfotil auto so značkou našich známych a poslal to na políciu s tým že vodič bol opitý. Nebola to samozrejme pravda. Je to pre mňa psychicky zaťažujúce ak viem že sliedi. Mám nejakú možnosť brániť sa? Necítim sa komfortne na vlastnom pozemku, mám obavy o čomkoľvek hovoriť a otvárať nebodaj súkromné témy .

Odpoveď pre Niku: Dobrý deň, pokiaľ by Vám uvedeným konaním Vašej kolegyne vznikla vážna ujma, mohlo by ísť o trestný čin poškodzovania cudzích práv podľa § 376 Trestného zákona, ktorého sa dopustí ten, kto neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného tým, že ich zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach. Pokiaľ Vám vážna ujma nebola spôsobená, nepôjde o trestný čin, nanajvýš by mohlo ísť o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako a či sa dá vyriešiť môj problém. Keďže som sa v práci zabudla odhlásiť zo sociálnej siete moja kolegyňa to zneužila a začala si čítať moje súkromné správy s druhou kolegyňou a ostatnými príbuznými. Keďže v tých správach bola spomenutá aj tá kolegyňa, ktorá si čítala moje správy, pofotila si niektoré a následne to riešila s nadriadeným. Preto sa chcem opýtať či je normálne aby si cudzí človek čítal správy inej osoby aj napriek tomu, že je to čiastočne aj moja chyba, že som sa zabudla odhlásiť. Dá sa tento problém nejako riešiť, napr. s políciou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Mareka: Dobrý deň, na odhaľovaní páchateľov trestných činov či priestupkov je verený záujem, preto za tým účelom môžete vyhotoviť fotografie alebo videozáznam, z ktorého bude zrejmé, že určitá osoba sa dopúšťa trestného činu, a to aj bez súhlasu tejto osoby. Pokiaľ záznam nebudete ďalej rozširovať, napr. prostredníctvom internetu a poskytnete ho len polícií za účelom vyvodenia trestnej zodpovednosti, nedopustíte sa porušenia zákona.

Dobrý deň, chcem sa informovať. Viem že fotenie (filmovanie) osôb, hlavne detí bez súhlasu je trestné. Ako to však je, pokiaľ vidíme, že dané osoby, hoc aj maloleté, páchajú činnosť, ktorá odporuje zdravému rozumu (napríklad trýznia zvieratá, alebo ohrozujú starých ľudí). Prípadné privolanie polície, je zbytočné, lebo k danej činnosti sa nepriznajú, ale klamú. Je to slovo proti slovu a polícia, prípadne prítomní rodičia neveria, že to ich dieťa urobilo. Môžeme si, vzhľadom k zákonu, zabezpečiť video, alebo foto záznam, aj bez súhlasu, pravdaže nie za účelom šírenia, len za účelom poskytnutia dôkazu polícii a rodičom. Vopred ďakujem, za odpoveď.

Odpoveď pre Rada: Dobrý deň, fotografovanie ulíc z veľkej vzdialenosti, na ktorých sa nachádzajú súkromné objekty nie je porušením zákona, pokiaľ na sa na vyhotovených fotografiách nenachádzajú osoby, ktoré je možné identifikovať, prípadne ak sú na fotografii zachytené, je treba použiť prostriedky na znemožnenie ich identifikácie, aby ste predišli zásahu do ochrany ich osobnosti.

Odpoveď pre matesa: Dobrý deň, Zákonník práce v ust. § 13 ods. 4 stanovuje, že zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania. Po splnení uvedených podmienok je zamestnávateľ oprávnený istým spôsobom zasahovať do súkromia zamestnancov na pracovisku, za ktoré možno považovať aj motorové vozidlo vzhľadom na náplň práce zamestnanca, a to aj bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Monitorovanie zamestnancov vo vozidle by malo byť obmedzené na nevyhnutný rozsah, interiér vozidla preto možno monitorovať len z vážnych dôvodov, ktoré musí zamestnávateľ vedieť preukázať. Vyhotovovanie zvukového záznamu však nemá oporu v zákone a môže byť neprimeraným zásahov do súkromia zamestnancov. Parkovanie vozidla tak, aby bolo možné snímanie zamestnancov kamerou z vozidla môže byť považované za šikanózne vzhľadom na skutočnosť, že pokiaľ zamestnávateľ má potrebu monitorovať zamestnancov, podmienky monitorovania by mal aj sám zabezpečiť, nie vyžadovať to od zamestnanca. V zmysle § 13 ods. 8 Zákonníka práce je možné domáhať sa ochrany pred porušovaním vyššie uvedeného ustanovenia súdnou cestou.

Dobry den potreboval by son poradit.. Pisal som si s dievcarom cez instagram a vymenili sme si intimne fotky.. Na dalsi den mi prisla vyhrazka zr namna poda trestne oznamenie za sexualne obtazovanie.. Aj ona mi poslala a nebola pod natlakon.. Aj v takonto pripade namba noze podat? Respektive moze vyuzit sceeenshot ako dokaz a mozem skoncit vo vazeni za 1 fotku? Dakujem

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto