Vydedenie

Nachádzate sa tu

Dobrý deň pán advokát, prosím Vás o radu a pomoc pri riešení môjho problému. Som vdovec na dôchodku, mám dcéru, ktorú som po smrti manželky vychovával sám. Keď sa dcéra po ukončení VŠ osamostatnila, prispel som jej na kúpu bytu sumou vo výške 50.000 EUR a podporoval som ju finančne aj potom, ako sa zamestnala. V súčasnosti je vydatá a má syna. Dcéra sa však so mnou nestýka, nenavštevuje ma a viackrát sa stalo, že keď som ju chcel navštíviť, povedala do telefónu, že nie je doma. Ešte počas aktívnej práce som si zobral úverovú pôžičku. Po odchode do dôchodku som sa dostal do veľmi zlej finančnej situácie a keď som požiadal dcéru o finančnú pomoc, odmietla ma s tým, že mám predať svoje auto. Chcem sa vlastne opýtať, či môžem svoju dcéru vydediť, aby z môjho majetku nedostala nič, lebo na internete som sa dočítal, že ak by aj bola vydedená, na čiastku z dedičstva by mal nárok môj vnuk. A tiež sa Vás chcem opýtať, či môžem svoj majetok darovať mojej krstnej dcére? Mohla by moja dcéra napadnúť túto darovaciu zmluvu a súdiť sa voči vydedeniu? Dúfam, že mi v tejto veci poradíte. Ďakujem.

Dobrý večer, pokiaľ ide o vydedenie Vašej dcéry, to je možné len ak je splnená jedna zo zákonných podmienok, ktoré stanovuje Občiansky zákonník v § 469 a). V zmysle tohto ustanovenia môže poručiteľ (rodič) vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

Vo Vašom prípade by som si vedel predstaviť vydedenie dcéry v zmysle vyššie uvedeného písmena a) a b), pričom v listine o vydedení by ste musel presne opísať, čo presne dcéra urobila, kedy a pod. Okrem toho môžete v listine o vydedení priamo uviesť, že vydedenie sa vzťahuje aj na dcérine deti, v tom prípade by nededili ani oni, ale buď iní dedičia zo zákona alebo dedičia zo závetu. Ešte za môjho pôsobenia na súde som však prišiel na to, že je omnoho lepšie riešiť takéto veci ešte za života poručiteľa, keď si vie všetko sám vybaviť, a tiež aj obhájiť...je totiž možné, že v dedičskom konaní by Vaša dcéra napadla samotné vydedenie, jednak že to nie je pravda, čo ste tam uviedol a tiež že nie sú splnené podmienky na vydedenie. A to už bude neskoro, aby ste Vaše tvrdenia voči dcére obhájil. Skôr by som odporučil Vami navrhnutý druhý spôsob, a to prepísať (darovať) majetok Vašej krstnej dcére. Čisto teoreticky aj to môže dcéra napadnúť, avšak keď sa veci dobre napíšu a odôvodnia, dcéra nebude mať takmer šancu na úspech. Aj tento spôsob Vám však radím dobre si premyslieť, pokiaľ by mala byť darovaná nehnuteľnosť, v každom prípade by som odporučil zriadiť Vám v nej právo doživotného užívania. A tiež by som Vám odporučil veľmi mať dobré zmluvy na všetko, za týmto účelom si nájsť dobrého advokáta alebo advokátsku kanceláriu.

Komentáre

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 26. mája 2015: Dobrý deň, čo sa týka vydedenia zo strany Vašej starej mamy, to by bolo možné len v prípadoch, ktoré taxatívne určuje zákon. Podľa Občianskeho zákonníka môže poručiteľ vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život. Pri pojednávaní o dedičstve je možné napadnúť pravdivosť samotného vydedenia, ako i skutočnosť, že nie sú (neboli) naplnené podmienky na vydedenie na príslušnom súde, a to žalobou o neplatnosť vydedenia.

Dobrý večer, chcela by som vás požiadať o radu. Bola som na dedičskom konaní, kde som sa dozvedela, že som vydedená starou mamou z dôvodu §469a ods.1 písm. b). V listine o vydedení však nie je uvedený žiadny konkrétny vyšpecifikovaný dôvod. A ani o žiadnom neviem, pretože po smrti mojej mamy pretrhla so mnou kontakt. Ide len o citáciu zákona. Mám možnosť sa voči tomu brániť?

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 11. marca 2015: Dobrý deň, ako prvé Vám vysvetlím možnosť zániku doživotného užívania spomínanej nehnuteľnosti, ktorej už nie ste vlastníkom, keďže ste ju previedli na Vašu mamu. V zmysle § 151p ods. 4 Občianskeho zákonníka platí, že ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom. Pričom právo doživotného užívania oprávneným osobám zaniká až ich smrťou. Ďalej podľa § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka platí, že ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Hrubým nepomerom možno rozumieť stav, kedy oprávnená osoba z vecného bremena (kto má právo doživotného užívania a bývania) nijako neprispieva na opravy nehnuteľnosti, nájomné či služby spojené s užívaním nehnuteľnosti. Zrušiť Vám právo doživotného užívania však nebude možné bez Vášho vedomia a bez existencie dôvodu jeho zrušenia. Čo sa týka vydedenia zo strany Vašej matky, to by bolo možné len v prípadoch, ktoré taxatívne určuje zákon. Ak by Vás mama predsalen vydedila, následne v dedičskom konaní by ste mali mať možnosť napadnúť pravdivosť samotného vydedenia, ako i skutočnosť, že nie sú (neboli) naplnené podmienky na vydedenie.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 11. marca 2015: Dobrý deň, ako prvé Vám vysvetlím možnosť zániku doživotného užívania spomínanej nehnuteľnosti, ktorej už nie ste vlastníkom, keďže ste ju previedli na Vašu mamu. V zmysle § 151p ods. 4 Občianskeho zákonníka platí, že ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom. Pričom právo doživotného užívania oprávneným osobám zaniká až ich smrťou. Ďalej podľa § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka platí, že ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Hrubým nepomerom možno rozumieť stav, kedy oprávnená osoba z vecného bremena (kto má právo doživotného užívania a bývania) nijako neprispieva na opravy nehnuteľnosti, nájomné či služby spojené s užívaním nehnuteľnosti. Zrušiť Vám právo doživotného užívania však nebude možné bez Vášho vedomia a bez existencie dôvodu jeho zrušenia. Čo sa týka vydedenia zo strany Vašej matky, to by bolo možné len v prípadoch, ktoré taxatívne určuje zákon. Ak by Vás mama predsalen vydedila, následne v dedičskom konaní by ste mali mať možnosť napadnúť pravdivosť samotného vydedenia, ako i skutočnosť, že nie sú (neboli) naplnené podmienky na vydedenie.

Chcem sa vás opýtať na jednu chúlostivú a zložitú situáciu zdedil som po ockovi nejaký majetok musel som ho kvoli problemom s dlhmi s bivalou manželkou prepisat na inu osobu,tak som ho prepisal na mamku a mam pravo doživotneho užiuania ale mam take obavi že ma chce videdit a odkazat všetko sestre,viem že ma nato pravo.je mi jedno čo chce urobit alebo komu odkaže svoj majetok,mna zaujima len moj diel po ockovi.chcem vediet či aj moj podiel čo mam pravo doživotneho uživania konči pri jej smrti a či bi som mohol pris oto čo som zdedil po ockovi.či to može otkazat v šetko mojej sestre.

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka sa dedí zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Čo sa týka inštitútu vydedenia, tak to je možné len v prípade potomkov. Teda poručiteľ môže vydediť len svojho potomka, a to len v prípadoch, ktoré taxatívne určuje zákon. V prípade, ktorý uvádzate, má Váš priateľ možnosť spísať závet. Závet môže poručiteľ napísať vlastnou rukou alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. V závete ustanoví poručiteľ svojich dedičov, prípadne určí aj ich dedičské podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Ak by Váš priateľ nespísal závet, dedilo by sa zo zákona. V prvej dedičskej skupine dedia poručiteľove deti a manželka. Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva. Vo Vašom prípade Vám teda odporúčam, aby Váš priateľ spísal závet, v ktorom uvedie, ako svojho dediča práve Vás. Pre väčšiu právnu istotu ako advokát odporúčam spísať závet vo forme notárskej zápisnice. Osloviť môžete ktoréhokoľvek notára.

Dobrý deň prajem Mám priateľa, ktorý po nehode zostal na vozíku. Má sestru, nevlastného otca a matku. Nakoľko sa mama poriade nestarala o priateľa a pomaly by mu minili všetky peniaze, radšej sa osamostatnil.Kúpil byt a ja som ho z mojich peňazí zariadila. Teraz sa oňho starám ja. V spoločnej domácnosti žijeme už vyše roka. Nie sme zosobášení.Dá sa sestra, nevlastný otec a matka vydediť? Nechce, aby v prípade jeho smrti byt zdedili oni. Chce, aby som ho zdedila ja. Dá sa ich vydediť závetom, alebo tu platí dedičstvo zo zákona? Ďakujem

Odpoveď pre Andreu2115: Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka môže poručiteľ (rodič) vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život. Vo Vašom prípade, ktorý ste opísali by som si vedel predstaviť vydedenie detí v zmysle písmena b). Listina o vydedení musí byť písomná a musí byť v nej uvedený dôvod vydedenia. Ale upozorňujem Vás, že v dedičskom konaní by ostatné deti mohli napadnúť samotné vydedenie, jednak že to nie je pravda, čo je v liste o vydedení uvedené a tiež, že nie sú (neboli) splnené podmienky na vydedenie. Skôr by som však odporučil darovanie rodinného domu synovi, ktorý pomáha otcovi a stará sa o neho. Keďže spomínaný dom má Váš otec v bezpodielovom spoluvlastníctve s matkou, pri darovaní by boli darcami obaja. Darovaciu zmluvu je potrebné dobre napísať, aby neskôr nebolo možné ju napadnúť pre jej neplatnosť. A tiež by som Vám odporučil za týmto účelom si nájsť dobrého advokáta alebo advokátsku kanceláriu.

Dobrý deň.Chcela by som sa na tejto stránke informovať či je možné aby jeden z rodičov otec mohol vydediť svoje deti aj z rodinného domu,nielen z majetku ktorý dostal po svojich rodičoch,ak sa o neho nestarajú,nemajú o neho záujem a svoju časť dať synovi,ktorý mu pomáha a stará sa o neho.Medzi rodičmi sú dlhodobé problémy matka ma opakované psychické problémy,rodičia majú spoločný rodinný dom z ktorého sa matka asi pred pol rokom odsťahovala,ale trvalý pobyt jej zostal a otec chce previesť svoju časť v dome len na jedno dieťa(syna),ktorý sa o neho riadne stará.Je to možné vydedením?Dakujem Andrea

Odpoveď pre Petra farku: Dobrý deň, poručiteľ môže vydediť potomka iba z dôvodov upravených priamo v § 469a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život. Dôvody vydedenia sa môžu vzťahovať i na deti potomkov. Zákonom taxatívne stanovené dôvody vydedenia predstavujú materiálnu náležitosť vydedenia. Formálna náležitosť vydedenia je spôsob, forma vyhotovenia listiny o vydedení. Táto forma listiny musí takisto napĺňať znaky, ktoré sú potrebné pre závet a musí obsahovať dôvod vydedenia potomka. Je potrebné, aby listina o vydedení bola urobená vždy písomne. Prejav vôle poručiteľa o vydedení potomka musí byť urobený výslovne. V listine o vydedení sa musí uviesť deň, mesiac, rok podpísania. Listina o vydedení ďalej musí obsahovať osobitné formálne náležitosti. Môže byť listina napísaná vlastnou rukou poručiteľa, musí byť i vlastnoručne podpísaná poručiteľom. Listinu o vydedení vlastnoručne poručiteľ podpíše aj v prípade, ak je napísaná strojom, počítačom, alebo je napísaná cudzou rukou. Takto zhotovená listina o vydedení sa musí vyhotoviť pred dvomi svedkami, ktorým sa listina prečíta a ktorí ju takisto podpíšu. V prípade, že poručiteľ sa nemôže ani len vlastnoručne podpísať, musí pred troma svedkami poručiteľ prejaviť svoju vôľu vydediť potomka. Listina o vydedení môže byť napísaná aj vo forme notárskej zápisnice, ktorú spisuje notár. Notárska zápisnica je určitou ochranou pred prípadným napadnutím listiny o vydedení vydedenými potomkami na súde.

Moja dcéra berie výživné,má 19 rokov,bude od septembra študovať na VŠ. Okrem súdnych zvyšovaní výživného o mňa neprejavila záujem,naviac ma ani neinformovala o svojich štúdiách.Z tohoto dôvodu chcem ju a jej prípadných potomkov vydediť. Ako mám postupovať?

Dobrý deň, v zmysle § 473 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. V zmysle vyššie uvedeného po Vašej sestre by mal zo zákona dediť jej syn, keďže však on zomrel, miesto neho bude dediť jeho dieťa, teda vnučka Vašej sestry.

Dobrý večer. Mám sestru,ktorá je rozvedená už 25 rokov. Jej syn sa zabil, po ňom ostala vnučka ale s jej mamou sa rozviedol.Sestra opatrovala rodičov, ktorí zomreli. Chcela by som vedieť, či po nej bude dediť vnučka alebo ja. Ďakujem

Dobry den.ja by somchcela opytatze moja mama zommrela vyse 4-roky a nadedicske konanie bola rozhodnuta ze ja a moja sestra dedime.ale v roku 2012 nam otec ochorel a otec svoj majetok my dal mne.ale teraz chceme predat dom ale sestra s tym nesuhlasi.rozmyslala som nad tym ze co ona ma tu 1/4 ze ako by som mohla vydedit z tej 1/4.ak viete my stym poradit dakujem vopred.

Dobrý deň, v tomto prípade sa nebude jednať o vydedenie, nakoľko sa to stalo ešte počas života Vášho otca. Vydedenie je jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorým vyslovene prejaví svoju vôľu o vylúčení neopomenuteľného dediča z dedenia. O vydedení sa spisuje listina. Vo Vašom prípade sa však jedná o inú situáciu, keď Váš otec previedol svoj majetok ešte za života. Pokiaľ však máte podozrenie, že v tomto prípade skutočne došlo k podvodu a Váš otec nepreviedol svoj majetok na dotyčnú osobu na základe svojej vôle, odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám na základe jeho stanoviska povie, či máte v prípadnom súdnom spore šancu uspieť alebo nie.

dobry den chcem sa opýtať či ma može otec vydediť ale tak že za života prevedie nehnutelnosť a pravo disponovať s učtom jednej prefikanej pani. Vmarci minuleho roka mal mozgovu prihodu a vmaji bol dom prepísaný na nu. Vseptembri zomrel a ja sa k ničomu nemam ako dostať, Dlhé roky žil V usa a neviem ani kolko mal penazí.ta pani mi nič nechce dať vraj posledný týžden sa on starala ona

Dobrý deň, z toho, čo uvádzate predpokladám, že ste vo veci podali na polícii trestné oznámenie (buď na konkrétneho páchateľa alebo neznámu osobu). Vyšetrovateľ je povinný prešetriť Vaše oznámenie, všetky dostupné dôkazy a výpovede. Následne orgán činný v trestnom konaní rozhodne, či vo veci začne trestné stíhanie uznesením o začatí trestného stíhania (ak je dôvod na jeho začatie, začne trestné stíhanie bez meškania, najneskôr do 30 dní od prijatia trestného oznámenia), ak nie je dôvod na jeho začatie, uznesením vec odovzdá príslušnému orgánu na prejednanie priestupku alebo iného správneho deliktu, alebo odovzdá vec inému orgánu na disciplinárne konanie, vec odloží, ak je trestné stíhanie neprípustné alebo ak zanikla trestnosť činu, alebo odmietne. Orgán činný v trestnom konaní môže pred začatím trestného stíhania vec odložiť, ak je trestné stíhanie neúčelné vzhľadom na okolnosti uvedené v § 215 ods. 2 Trestného poriadku. V prípade, ak orgán činný v trestnom konaní začne trestné stíhanie, pokračuje sa v trestnom konaní, ktoré sa môže skončiť až prípadným odsúdením páchateľa.

dobri chcem sa spitat moja mandzelka bola.napadnuta a zbita ako sa to bude riesit teras mato vrukach policia dakujem

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj