Ochrana súkromia - neoprávnené fotenie

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Už niekoľko mesiacov máme nepríjemnosti s jednou našou staršou pani susedkou. Ide o to, že vždy keď vyjdeme z domu, či už na dvor alebo do záhrady, tak príde k svojmu plotu a začne nás fotiť. A to nielen mňa s manželom, ale keď k nám prídu na návštevu aj naše deti s vnúčatami, alebo dokonca aj naši rodinní známi či priatelia. Už naozaj neviem čo máme robiť, snažíme sa jej slušne dohovoriť, ja, môj manžel, aj náš syn, no nič nepomáha. Stále len tvrdí že ona je na svojom pozemku a môže si z neho robiť čo chce. Prosím Vás ako to vlastne je, to naozaj nás môže len tak hocikto a hocikde fotiť, aj keď s tým nesúhlasíme? Ďakujem za odpoveď Oľga

Dobrý deň,

v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.( tým sa myslí napr. tanec, spev atď.)

To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach OZ sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce:

1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby)

2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo

Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. 

Vzhľadom k tomu, čo však uvádzate vo Vašej otázke, je zrejmé že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany Vašej susedy. Preto by som Vám poradil, aby ste jej adresovali písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto jej konanie, s tým, že z jej strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ju vyzývate aby od neho upustila, aby odstránila následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky zmazala, resp. zničila, a prípadne že požadujete od nej ospravedlnenie za takéto konanie. Prípadne, ak chcete, môžete na konci listu spomenúť aj to, teda ju trochu postrašiť, že ak bude ďalej pokračovať v tomto konaní, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán.

Každý má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V prípade, ak Vám niekto do týchto oblastí svojim neoprávneným konaním úmyselne zasahuje, bráňte sa. Pomôžeme Vám s výzvou na upustenie od neoprávnených zásahov do Vašich osobnostných práv, s vyhotovením žaloby na ochranu osobnosti, či s návrhmi na náhradu škody, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Petra P.: Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením, avšak podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Z uvedeného teda vyplýva, že vyhotovovať obrazové snímky či obrazovo zvukové záznamy ste na umelecké účely mohli vyhotovovať i bez privolenia týchto osôb. Do ich práva na ochranu osobnosti by ste mohli zasiahnuť len v prípade, že by ste ich použili nejakým neprimeraným spôsobom, no keďže ste nemali ani v úmysle ich zverejniť, nijako ste do ich práva nezasiahli.

Dobrý deň, V našej ulici išli vyťať strom. Bývam na prízemí, odhrnul som žalúzie a postavil kameru na statív spraviť časozber akcie. Bola viac než meter od okna, nech nie je na očiach a tiež nech zaznamená aj okno izby. Vonku/na balkón sa mi kameru dať nechcelo. Registroval som, že po chvíli sa jeden z robotníkov začal príliš pozerať do okna a postupne, ako prichádzalo viac robotníkov, všetkých začal organizovať, že čo sa to v mojom okne deje. Mne sa to riešiť nechcelo, mal som povinnosti v inej miestnosti domu a čakal som, než príde plošina a začnú s výrubom. Keď začali, išiel som na balkón, pokiaľ teda niečo chceli, mohli ma konfrontovať. Súčasne sa ale vedúci dostal do vchodu a keď som sa z balkónu vracal, búchal na moje dvere, že zavolá políciu, aby som ich "skryto" nenatáčal. Som filmár, mám živnosť na filmovanie, ale toto bola čisto záujmová súkromná udalosť, ktorú som chcel pre svoje účely (pre manželku, do archívu diana okolo domu) natočiť "zrýchlene". Vedúci už bol tak naštartovaný, že robím všetko naschvál, že zavolal políciu. Keď prišla, všetkých som pozval dnu, ukázal som im statický časozber na malé postavičky a strom ktorý sa zmenšoval. V rámci toho, že sú tam jeho robotníci bez povolenia, trval pán vedúci na zmazaní. Napriek tomu, že točím profesionálne, že toto bolo pre súkromné účely točené z vnútra bytu, som záznam radšej zmazal, pretože pán vedúci bol ochotný zažalovať ma a mne tak banálna udalosť za to nestála. Či som však spravil dobre pre slobodu prejavu (umeleckého, súkromného) neviem. Rozumiem ak niekto nechce byť točený (žeby sa hanbil za to čo robí?), ale nehraničí toto už s paranojou? Neobmedzuje moje práva pokiaľ robím záznam jednorazovaj udalosti, navyše záberom takým, kde sa kvôli širokému záberu ťažko identifikuje postava? Môžu zasahovať do niečoho čo je za oknom? Zdrojom celého vzruchu bol istý pilčík, ktorého som obvinil pred rokom, že mi pri susediacej pilčíckej práci vyrezal krík pod balkónom, ale aj keby sa takto "vzrušili" samovoľne, nie je to celé prehnaná paranoja? Ako som mal argumentovať polícii? Podobne nedávno, na sídlisku vymieňali paroplynové potrbuie. Vytiahol som svoj jediný foťák-zrkadlovku a spravil som si panorámu-veľa fotiek do kruhu, pretože ma to baví mať fotky z premien svojho okolia. Hneď pribehol mladý muž, tiež asi vedúci, aby som fotky kde je on (jeho malá postava) zmazal. Nestačilo by mu sľúbiť, že ak budem niekedy náhodou zverejňovať tieto fotky/záznam, tak že jeho nerozoznateľnú tvár ešte extra rozmažem? Píšete, že pre umelecké dielo sa môže natáčať prakticky čokoľvek bez súhlasu. Ako je to vtedy, pokiaľ som umelec (mám školu, živnosť), ale zrovna niečo nechcem použiť verejne, ale iba súkromne ako pamiatku? Ďakujem za odpoveď! Peter P.

Odpoveď pre Michala: Dobrý deň, na účel ochrany Vášho života, zdravia či majetku si do interiéru Vášho obydlia samozrejme môžete nainštalovať kamerový systém, pričom o tejto skutočnosti nie ste povinný informovať vstupujúce osoby či Úrad na ochranu osobných údajov. Zdôrazňujem však, že to platí len v prípade interiéru Vášho bytu, teda nie v prípade monitorovania napr. chodby pred Vašim bytom, kde by ste mohli snímať aj ďalších obyvateľov bytovky. V takom prípade by ste potrebovali nielen ich súhlas, ale vznikli by Vám aj viaceré povinnosti voči Úradu na ochranu osobných údajov. Pokiaľ Vás správca domu zastrašuje či sa vyhráža, môžete každopádne privolať policajnú hliadku, keďže sa môže dopúšťať priestupku na úseku občianskeho spolunažívania či dokonca niektorého z trestných činov. Pokiaľ sa tiež obávate uvedeného, môžete tiež trvať na tom, aby bola pri kontrole prítomná ďalšia osoba, teda potenciálny svedok.

Dobrý deň, môžem mať vo vlastnom byte nainštalovanú kameru? Ide o to, že správca domu sa mi vyhráža, robí to cielene tak, aby tam neboli svedkovia. Pri kontrole v mojom byte, kde som povinný ho pustiť, mám obavy, opäť sa mi bude vyhrážať, bojím sa z jeho strany aj o poškodenie veci v byte. Ako mám postupovať? Mám mu oznámiť, že v byte mám kameru - tým pádom je o tom oboznámený, ak by k niečomu došlo, som potom oprávnený takýto záznam poskytnúť súdu ako dôkaz? Je to predsa môj byt, nie verejné priesranstvo, chcem chrániť seba a svoj majetok, o prítomnosti kamery ho upovedomím - aj to by bolo na tom zázname, že som mu to povedal. Veď aj v budovách je napríklad tabuľka, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom, teda ten, kto tam ide si je toho vedomý a vlastne s tým súhlasí. A to je verejný priestor, ja som predsa vo svojom byte, tak by malo predsa tiež stačiť ak niekoho o tom upovedomím. Ak s tým nesúhlasí, nemusí do bytu ísť, ak chce ísť do bytu na kontrolu, prosím, veď ak bude dodržiavať "pravidlá" nemá sa čoho báť v súvislosti so záznamom a mať výhrady. Ďakujem za radu, neviem ako sa mám inak brániť.

Odpoveď pre Pavla : Dobrý deň, majiteľom fotografie je jej autor, takže Vy, resp. Vaša spoločnosť. Pokiaľ si vyslovene vyhotovujete iba fotografie svojich montáží, ktoré využívate na reklamu a propagáciu svojej práce, toto nie je v rozpore so zákonom ani so zaužívanými obchodnými zvyklosťami ak na Vašej fotografii nie je vyobrazené napríklad logo,či obchodné meno spoločnosti, na ktorej bola montáž vykonávaná. Ak sa na Vašej fotografii nachádza označenie inej spoločnosti, bez jej súhlasu Vám takéto fotografie zverejňovať neodporúčam.

Dobrý deň, sme montážna firma ktorá montuje zariadenia na objekty pre tretiu firmu. Každý objekt odfotíme aj zo zariadením. Je to zákazník firmy pre ktorú pracujeme. Fotky vyhotovíme my, následne ich sprístupnime firme pre ktorú pracujeme. Otázka znie: môžem použiť tieto fotografie na svojom webe ako naše montáže? Zmluvné medzi firmami nebola zmienka o zverejňovaní fotiek.

Odpoveď pre Izabelu: Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka sa písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením, ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. V prípade porušenia vyššie uvedených ustanovení zákona, máte právo sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do Vašich práv na ochranu osobnosti (napr. vyhotovovanie a zverejňovanie snímok), aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby Vám bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce takéto zadosťučinenie, najmä preto, že bola znížená Vaša dôstojnosť, alebo vážnosť v spoločnosti, máte právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.Výšku takejto náhrady nemajetkovej ujmy určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Ak teda niekto vyhotoví fotografiu a zverejní ju bez Vášho súhlasu, môžete sa obrátiť na súd a domáhať sa okrem iného toho, aby boli takto zhotovené zábery vymazané, prípadne požadovať finančné zadosťučinenie. Vzhľadom na to, že nie ste ešte plnoletá, k podaniu žaloby bude ale potrebná súčinnosť Vašich rodičov. Ešte pred podaním žaloby Vám však určite odporúčam adresovať dotknutým spolužiačkam tzv. predžalobnú výzvu v oficiálnej, písomnej forme, v ktorej ich vyzvete, aby upustili od neoprávnených zásahov do Vašich práv, v opačnom prípade budete nútená riešiť situáciu súdnou cestou. V danom prípade by sa dal problém pravdepodobne vyriešiť aj takýmito menej závažnými prostriedkami.

Odpoveď pre Pavla: Dobrý deň, v prípade vyhotovenia fotografií Vašej osoby bez Vášho súhlasu, ide o zásah do Vašich osobnostných práv. Na základe § 12 Občianskeho zákonníka sa obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Súhlas sa nevyžaduje len v určitých presne stanovených prípadoch, a teda ak ide o použitie snímok na úradné účely, použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Máte právo požadovať od osoby, ktorá túto fotografiu vyhotovila, aby od takéhoto neoprávneného zásahu upustila, aby odstránila následky jej činu a aby Vám bolo poskytnuté primerané zadosťučinenie. Ak sa Vám takéto zadosťučinenie nezdá dostatočné, máte právo obrátiť sa na súd a požadovať tak náhradu vzniknutej škody.

Odpoveď pre Stanislava: Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka sa písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. V prípade porušenia vyššie uvedených ustanovení zákona, fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti (napr. vyhotovovanie snímok), aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce takéto zadosťučinenie najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výšku takejto náhrady nemajetkovej ujmy určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Ak teda niekto vyhotoví fotografiu bez súhlasu dotknutej osoby, môže sa táto osoba obrátiť na súd a domáhať sa okrem iného toho, aby boli takto zhotovené zábery vymazané, prípadne požadovať finančné zadosťučinenie. Vo svojej otázke ste však uviedli, že fotografia bola vymazaná a nebola žiadnym spôsobom zverejňovaná, preto je málo pravdepodobné, že by sa táto osoba obrátila na súd. Podľa Vami poskytnutých informácií možno tiež konštatovať, že nejde o trestný čin. K spáchaniu trestného činu by mohlo dôjsť v prípade, že by ste porušili dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že by ste ho neoprávnene zachytili záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupnili tretej osobe alebo ho iným spôsobom použili a spôsobili by ste tým vážnu ujmu na právach iného. Ide o trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, za ktorý môže súd uložiť trest odňatia slobody až na dva roky. Predpokladom je ale vznik vážnej ujmy na právach poškodeného a tiež skutočnosť, že páchateľ zachytí záznamovým zariadením prednesené slová alebo iný prejav osobnej povahy na mieste neprístupnom verejnosti.

Dobrý deň. Poprosím Vás o radu...Na základe fotografie, ktorá bola urobená bez môjho súhlasu a vedomia, v čase keď som bol v práci, na území susednej republiky, som bol de facto dobrovoľne - nasilu prinútený podpísať dohodu o skončení prac.pomeru bez uvedenia dôvodu. Mám dôvodne podozrenie, kto túto fotografiu zhotovil, (občan tej susednej krajiny, ale až cca 10 rokov žijúci na SVK - zatiaľ ešte kolega) ale žiaľ, neviem to dokázať...ide o to, že z môjho pohľadu som neporušil nič, dokonca ani zákonník práce...Foto bolo posunuté ďalej, iným osobám...Akú mám podľa Vás šancu na odškodnenie a ako mám postupovať, pokiaľ by som sa rozhodol vzniesť nejaké obvinenie? ďakujem...

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať som žiačka na strednej škole mám 17 rokov. S mojimi spolužiačkami si moc nevychádzam no už dlhšiu dobu viem že ma fotia a smejú sa na tom. Minulý rok to dokonca zverejňovali na sociálnej sieti Instagrame . Okamžite som šla za triednu učiteľkou ktorá mi povedala nech to riešim s nimi ja , že to jej problém není. Keď som šla za tými babami tak mi len nadali. Nevedela som ako to inak riešiť tak som to nechala tak a myslela som si že to už prestane no tento rok sa to opakuje a naozaj už neviem čo mám robiť. Vopred ďakujem . S pozdravom Izabela.

Dobrý deň,chcem so opýtať či je trestné keď som vyzval svojho kamaráta aby odfotil určitú osobu za 5€. Ale bola to len výzva či na to má, tá osoba na fotke bola otočená chrbtom a navyše tá fotka je už vymazana a nikde nebola zverejnená.Ďakujem za odpoved.

Odpoveď pre Annu: Dobrý deň, ako zamestnanec nesiete všeobecnú zodpovednosť podľa §179 Zákonníka práce za škodu, ktorú spôsobíte zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Pri všeobecnej zodpovednosti zamestnanca je zamestnávateľ povinný preukázať zamestnancovi jeho zavinenie. To znamená, že dôkazné bremeno spočíva na zamestnávateľovi a zamestnanec nemusí preukazovať, že škodu nespôsobil. To však neplatí, ak by s Vami starostka podpísala dohodu o hmotnoprávnej zodpovednosti podľa §182 o zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách. Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Takáto dohoda musí byť písomná. Zamestnanec sa zbaví takejto zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. Ak dohodu s Vami starostka však nespísala, budete zodpovedná na základe všeobecnej zodpovednosti, pri ktorej bude musieť dokazovať Vaše zavinenie. To, či je Váš majetok alebo rodina ohrozená nie je možné takto posúdiť. Z dôvodu väčšej istoty však navrhujem, aby ste ohľadom zriadenia trezora pred starostkou argumentovala práve Vašimi obavami o majetok a rodinu a taktiež dôverou občanov obce pri spravovaní obecných peňazí.

Odpoveď pre Lauru: Dobrý deň, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej identitu. Z uvedeného vyplýva, že osobnými údajmi sú nielen meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, atď., ale aj akékoľvek informácie o osobných vlastnostiach, pomeroch alebo o iných špecifických znakoch, ktoré charakterizujú alebo odhaľujú fyzickú, psychickú, ekonomickú, sociálnu, alebo inú identitu konkrétnej fyzickej osoby. Personalizované evidenčné číslo, za predpokladu, že jednoznačne odhaľuje identitu majiteľa vozidla, možno teda považovať za osobný údaj. Spracúvať, ako aj zverejňovať osobné údaje možno v zásade len so súhlasom dotknutej osoby, až na niektoré zákonom ustanovené výnimky. Takouto výnimkou je aj prípad, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu jeho činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na takýto účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti a súkromia alebo takéto spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ak s ohľadom na vyššie uvedené máte za to, že internetový denník porušil ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dobrý deň, chcem sa spýtať či mal bulvárny internetový denník právo zverejniť fotografiu nášhou auta s personalizovanou ŠPZ samozrejme bez nášho súhlasu či vedomia na základe zaslanej fotografie od niekoho, kto auto odfotil na parkovisku pred obchodom. ŠPZ nebola prekrytá, pretože senzáciou je naša personalizované značka, ktorá však spĺňa čo má a vôbec nie je poburujúca. Nie sme jediní, čo sa takto našli na stránkach bulvárneho denníka.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ, ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň peniaze v hotovosti musím zobrať domov. U mňa platia občania dane a poplatky za odpad, niekedy je to aj 1000,--EUR. Keď príde občan platiť vidí, že z kabelky vyberiem tú peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárií mám starý nábytok, nič sa nedá poriadne zatvoriť alebo zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Obecné peniaze mám v kabelke aj vtedy keď idem ráno do práce, alebo domov. Keď odídem z domu a nie som v práci, vtedy obecné peniaze odložím niekde v rodinnom dome. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne zabezpečila trezor, vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, čo mám robiť? Ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina aj majetok, keby k nám niekto lámal? Je budem potom vinná, keď odo mňa ukradnú peniaze? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ, ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň peniaze v hotovosti musím zobrať domov. U mňa platia občania dane a poplatky za odpad, niekedy je to aj 1000,--EUR. Keď príde občan platiť vidí, že z kabelky vyberiem tú peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárií mám starý nábytok, nič sa nedá poriadne zatvoriť alebo zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Obecné peniaze mám v kabelke aj vtedy keď idem ráno do práce, alebo domov. Keď odídem z domu a nie som v práci, vtedy obecné peniaze odložím niekde v rodinnom dome. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne zabezpečila trezor, vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, čo mám robiť? Ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina aj majetok, keby k nám niekto lámal? Je budem potom vinná, keď odo mňa ukradnú peniaze? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ, ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň peniaze v hotovosti musím zobrať domov. U mňa platia občania dane a poplatky za odpad, niekedy je to aj 1000,--EUR. Keď príde občan platiť vidí, že z kabelky vyberiem tú peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárií mám starý nábytok, nič sa nedá poriadne zatvoriť alebo zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Obecné peniaze mám v kabelke aj vtedy keď idem ráno do práce, alebo domov. Keď odídem z domu a nie som v práci, vtedy obecné peniaze odložím niekde v rodinnom dome. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne zabezpečila trezor, vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, čo mám robiť? Ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina aj majetok, keby k nám niekto lámal? Je budem potom vinná, keď odo mňa ukradnú peniaze? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ, ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň peniaze v hotovosti musím zobrať domov. U mňa platia občania dane a poplatky za odpad, niekedy je to aj 1000,--EUR. Keď príde občan platiť vidí, že z kabelky vyberiem tú peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárií mám starý nábytok, nič sa nedá poriadne zatvoriť alebo zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Obecné peniaze mám v kabelke aj vtedy keď idem ráno do práce, alebo domov. Keď odídem z domu a nie som v práci, vtedy obecné peniaze odložím niekde v rodinnom dome. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne zabezpečila trezor, vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, čo mám robiť? Ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina aj majetok, keby k nám niekto lámal? Je budem potom vinná, keď odo mňa ukradnú peniaze? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ, ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň peniaze v hotovosti musím zobrať domov. U mňa platia občania dane a poplatky za odpad, niekedy je to aj 1000,--EUR. Keď príde občan platiť vidí, že z kabelky vyberiem tú peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárií mám starý nábytok, nič sa nedá poriadne zatvoriť alebo zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Obecné peniaze mám v kabelke aj vtedy keď idem ráno do práce, alebo domov. Keď odídem z domu a nie som v práci, vtedy obecné peniaze odložím niekde v rodinnom dome. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne zabezpečila trezor, vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, čo mám robiť? Ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina aj majetok, keby k nám niekto lámal? Je budem potom vinná, keď odo mňa ukradnú peniaze? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ, ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň peniaze v hotovosti musím zobrať domov. U mňa platia občania dane a poplatky za odpad, niekedy je to aj 1000,--EUR. Keď príde občan platiť vidí, že z kabelky vyberiem tú peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárií mám starý nábytok, nič sa nedá poriadne zatvoriť alebo zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Obecné peniaze mám v kabelke aj vtedy keď idem ráno do práce, alebo domov. Keď odídem z domu a nie som v práci, vtedy obecné peniaze odložím niekde v rodinnom dome. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne zabezpečila trezor, vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, čo mám robiť? Ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina aj majetok, keby k nám niekto lámal? Je budem potom vinná, keď odo mňa ukradnú peniaze? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ a ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň musím zobrať domov hotovosť. Od občanov beriem dane, poplatky za KO, niekedy je to aj viac ako 1000,--EUR. Keď občan príde platiť vidí , že z kabelky zoberiem von peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárii mám veľmi starý nábytok, nič sa nedá poriadne zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Peniaze mám v kabelke aj keď ráno idem do práce, alebo späť domov. Keď niekde odídem z domu, hotovosť nechám doma. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne nám zabezpečila trezor, ale vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, podľa Vás ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina a aj majetok, keby k nám niekto lámal? Alebo potom ja budem vinná, že odkradli odo mňa peniaze /napr. cestou domov/? Vopred Vám ďakujem za radu.

Odpoveď pre janciko: Dobrý deň, Občiansky zákonník v ustanovení §126 okrem iného hovorí, že vlastník (v tomto prípade Vy) má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje. Podľa §127 sa vlastník veci (v tomto prípade Váš sused) musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Podľa toho, čo ste uviedli, Váš sused ohrozuje výkon Vášho vlastníckeho práva, nakoľko natiahnutým káblom zamedzuje prístup nákladnému vozidlu na Váš pozemok. Pokiaľ Váš sused napriek Vášmu nesúhlasu kábel neodstráni, môžete sa brániť súdnou cestou prostredníctvom tzv. zapieracej žaloby.

Dobrý deň. Chceli by sme sa u vás informovať. Náš sused si natiahol predlžovací kábel ponad našu prístupovú cestu, ktorá je v našom osobnom vlastníctve. Kábel je vo výške 3,5m a obmedzuje náš prístup do domu. Myslím nákladným vozidlom. Očakávame dovoz stavebného materiálu, ale vďaka káblu to nieje možné. Povolenie si od nás nepýtal. Vraj nie sme vlastníkmi vzdušného priestoru. Prosím poraďte nám, čo robiť. Boli sme aj na mestskej polícii, ale zatiaľ nič neriešia. Je to pravda, že si môžeme všetci ťahať akékoľvek káble ponad súkromné pozemky iných ľudí? Ďakujem.

Odpoved pre Ninu: Dobrý deň, každá osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj ochranu súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Obrazové snímky či zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie nie je potrebné na použitie snímok či zvukových záznamov na úradné účely na základe zákona či na spravodajské účely. Vaša bývala známosť teda bez Vášho privolenia nemala právo vyhotovovať zvukové záznamy, rovnako ich rozširovať. Máte však právo domáhať sa upustenia od neoprávnených zásahov do Vášho práva na ochranu osobnosti, na odstránenie následkov týchto zásahov a na poskytnutie primeraného zadosťučinenia, napr. vo forme ospravedlnenia. Môžete preto manželke Vašej bývalej známosti zaslať písomnú predžalobnú výzvu, ktorej obsahom môže byť požiadavka na upustenie od takého konania, odstránenie jeho následkov a rovnako ospravedlnenie, resp. finančné odškodnenie, pokiaľ zásah bol takej intenzity, že poškodil Vašu vážnosť v spoločnosti či v zamestnaní s upozornením, že v opačnom prípade sa budete svojho práva na ochranu osobnosti domáhať súdnou cestou. Pokiaľ predžalobnú výzvu bude ignorovať, môžete podať na súd žalobu o ochranu osobnosti a domáhať sa upustenia od tohto jej konania, odstránenia následkov či ospravedlnenia. Konanie manželky Vašej bývalej známosti možno tiež posudzovať ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Toho sa podľa zákona dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmechu alebo ten kto úmyselne naručí občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Preto môžete na manželku Vašej bývalej známosti, resp. aj na iné osoby, ktoré obdobne rozširujú nahrávku či Vám vulgárne nadávajú podať na polícií oznámenie pre podozrenie zo spáchania priestupku voči Vašej osobe.

Odpoveď pre Ondra : Dobrý deň, bohužiaľ v prípade ak ste bez súhlasu developera zverejnili fotografie prevádzok, ktoré nie sú vo Vašom vlastníctve, mal tento právo Vám zakázať ich šírenie. Pokiaľ nedospejete ku konsenzu a nebudete v marketingu postupovať spoločne, nemali by ste vo svojej inzercii zverejňovať fotografie prevádzok, ktoré nevlastníte, mohlo by sa totiž jednať o klamlivú reklamu. Ak máte dohodu, že Vaši klienti majú prístup k službám developera, čo zvyšuje atraktivitu Vašej ponuky, môžete toto do ponuky zahrnúť avšak bez výslovného súhlasu developera zverejňovať fotografie nesmiete.

Dobry den, chcela by som sa spýtať .Mala som vzťah so ženatým mužom, po celom fiasku s jeho ženou - nebudem rozpitvávať, mi samozrejme vykričala všetko, čo jej na um zišlo, chapala som, strpela, ok. Neustale mi pisala smsky jej syn dokonca vulgarne, ok strpela som, chapem... manželka... má právo byť nahnevaná, on zostal s ňou aj deťmi. Ja som sa s nim stykať prestala žiaden kontakt viac nebol ani z jeho ani z mojej strany. Nechcem riešť moralnu stranku. Táto jeho manželka sa rozhodla, že ma ale asi zlikviduje nakomplet. Pochopím, že čo robila, ale ked začala napádať moju rodinu volať im, infomovať ich .. ok strpela som....neustále nadávky na moju adresu vulgárne, tiež som to strpela... aby som to skrátila, chodili mi neustále výhražne sms z jej strany telefonovala mojej svokre, uražal moju švagrinu ked ju stretla, kôli mne, ok, preglgla som, ale ked začala posielať nahrávky z jeho tlf. kde je môj hlas a tieto nasledne preposielat po celej rodine, dokonca mojej práce, keďže som chcela aby bol "pokoj" nechala som to tak, vysvetlila som každému o čo ide, neriešila som to, lebo som myslela, že by som ju viac rozzurila. Upovedomovala som aj jej muža čo ona robí mailom ale on nereagoval nijak. Prešli 4 mesiace, bez kontaktu s dotyčným ja som si upokojila psychiku ale ona znovu začala písať, môjmu mužovi, kedže som vydatá, ale on o všetkom teda vie, a rozhodli sme sa ísť ďalej, ale mu pošle nahrávku z jeho telefónu myslím jej manžela, o čom som netušila že ma nahráva on. Tieto nahrávky posiela ako si zmyslí, môjmu mužovi. Znovu som písala jej manželovi nech dá jeho žena pokoj že aké su to nahrávky, ale on teda nereaguje nijak. Znovu mi ona začala písať sms, nakoniec výhražnú. Neviem, čo mám robiť. Chcem aby prestala ale neviem to zastaviť, ospravedlnila som sa jej rodine jeho synovi jemu všetkým chcela som to slušne uzavrieť ale ona nie. Konkrétne potrebujem radu, či on mohol nahrávať hovory, ona ich používa na poškodenie mojej osoby rozposielaním kde komu.. keďže som to chcela v "mieri" písala som jej nech prestane, ona znovu urážky a výsmech vyhrážky sms... atď..ja som nereagovala, stíchne a o mesiac dva znovu? ako mám dotyčného donútiť zmazať tieto nahrávky aby sa nedali používať ako donútiť ju aby prestala aby ich nevlastnila keďže sa mi v sms vyhrážala že ich má viac. V dobrom to teda fakt nešlo a už je to dosť na psychiku. Poprosím o radu či mám ísť na políciu a zažalovať jeho že ma nahrával bez môjho vedomia, a je to neviem akým spôsobom posunuté ďalej jeho žene ktorá to posiela bez môjho vedomia Ďalej, kedy sa jej zachce, ako tomuto zabrániť, keďže viem, že mam dočinenia s psychopatkou, ktorá neprestane, kým nedosiahne čo ? Výhražná sms ka mala charakter "My sa stretneme a hovoriť už nebudeš." čo tým myslela neviem ako reagovať, lebo mam obavu už o seba svoj život, nebývame Ďaleko od seba a celkovo o celú moju existenciu. Chápem morálnu stránku má právo ale nemá právo neustale obťažovať a neustále ma atakovať donekonečna, hoci som sa snažila to urovnať v dobrom. jej manžel strčil hlavu do piesku a na moje maily nereaguje. Ako sa mám brániť prosti takémuto človeku ale nie jeden deň ale celý život? poraďte mi prosím vás. Ďakujem.

Dobrý deň, od developera sme s manželkou zakúpili apartmán v rekreačnom rezorte, v ktorom poskytujeme ubytovanie v súkromí typu "Prázdninový byt" v rámci živnostenského oprávnenia. Okrem vlastníctva bytu sme tiež bezpodielovými spoluvlastníkmi spoločných priestorov vrátane priestoru recepcie. Jedným z lákadiel inak predraženého bytu v rezorte bola dostupnosť služieb typu wellness, reštaurácia, detské ihrisko, ktoré ostali vo vlastníctve developera a sú ním prevádzkované. Právo na ich zvýhodnené používanie týchto služieb pre nás a našich hostí bolo deklarované predávajúcim len ústne a do kúpnej zmluvy sa nedostalo. Tak za našich hostí platíme predražené rekreačné služby my, ako keby bývali mimo rezort (takmer trojnásobok bežných trhových cien). Pre vyťaženie ubytovania sme sa rozhodli pre prezentáciu na ubytovacom portáli, ktorú nám kúpna zmluva s developerom ani dohovor s ním nezakazovali, dokonca dal na to súhlas v emaili. Začali sme preto na portáli prezentovať aj dostupnosť rezortných služieb, ktoré zabezpečuje developer vrátane fotografii prevádzok. Najnovšie nás požiadal o odstránenie nami spravených fotografii prevádzok v jeho vlastníctve (wellness, reštaurácia, fitnes, detský kútik) z rezervačného portálu napriek tomu, že sú za poplatok dostupné všetkým návštevníkom rezortu, teda aj našim. Časť týchto fotografií bola nafotená ako výhľad zo spoločných priestorov (recepcie), nakoľko sú tieto prevádzky naň priamo napojené, príp. ako výhľad z nášho balkóna. Napriek tomu developer tvrdí, že nemôžeme bez jeho súhlasu uverejňovať na ubytovacom portáli fotky prevádzok, ktoré sú vo vlastníctve jeho spoločnosti, nech jej tým aj robíme dobrú reklamu .... a súhlas nám odmieta dať. Zjavne nás vníma v ubytovacích službách ako konkurenciu, aj keď je my prenajímame jeden apartmán a on takmer päťdesiat. Skutočne prekračujeme prezentovaním celorezortných fotografii na stránke nášho ubytovania na rezervačnom portáli zákon? Podotýkam, že sú to profesionálne spravené fotky, ktoré jeho prevádzky nehania a ich účelom je sprístupniť rezervujúcim celkovú predstavu, kam pôjdu na dovolenku. Zároveň sme presvedčení, že si na základe tejto prezentácie naši klienti objednávajú u developera aj ďalšie platené služby nad rámec tých, čo za nich platíme my, teda aj ak niečo stráca na ubytovaní, získava na tržbách za ďalšie služby. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Máriu Gajdošovú: Dobrý deň, pri fotografovaní napr. budovy alebo domu treba posudzovať, či vytvorením, resp. použitím týchto fotografií nedochádza k zásahu do súkromia vlastníka týchto objektov. Ak sa fotografia objektov nespája s konkrétnou osobou alebo s nejakou skutočnosťou, na základe ktorej možno identifikovať určitú osobu, nemožno hovoriť o zásahu do súkromia a vtedy možno bez obmedzenia fotografie týchto objektov vyhotoviť a aj použiť. Pokiaľ sa odôvodnene domnievate, že konaním tejto osoby môže byť, resp. bolo ohrozené dobré meno Vašej spoločnosti, resp. bolo porušené napr. ohováraním, máte možosť domáhať sa ochrany v zmysle ustanovení § 44 a nasl. Obchodného zákonníka o nekalej súťaži, ktorý ustanovuje, že ten, kto uvedie alebo rozširuje o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa nepravdivé údaje spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu, dopúšťa nekalosúťažného konania - zľahčovania. Zľahčovaním je aj uvedenie a rozširovanie pravdivých údajov o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa za predpokladu, že sú spôsobilé mu privodiť ujmu. Ako poškodený sa môžete domáhať, aby porušiteľ sa takéhoto konania zdržal a aby odstránil závadný stav. Je možné požadovať primerané zadosťučinenie, a to aj poskytnutím peňažnej náhrady, ďalej náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. Ak by sa však Vami opísané konanie sa týkalo len údajov účastníkov, resp. majiteľa obchodu, členov orgánov spoločnosti, v tom prípade by do úvahy prichádzala žaloba na ochranu dobrej povesti právnickej osoby podľa § 19b Občianskeho zákonníka. Pokiaľ došlo k zásahu do dobrej povesti právnickej osoby, je možné domáhať sa ochrany na súde, aby sa ten, kto tento zásah spôsobil, zdržal neoprávneného zásahu a odstránil závadný stav. Možno sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia.

Dobry den, chcem sa opytat, ci moze niekto bez suhlasu a vedomia majitela z ulice fotografovat jeho obchodnu prevadzku aj s osobnymi udajmi - t.j. meno majitela, telefonne cislo a zavesit to na socialnu siet.... predchadzalo tomu neopodstatnene osocovanie a zamerne poskodzovanie dobreho mena majitela obchodu...S uctou Gajdosova M.

Odpoveď pre Milana: Dobrý deň, pokiaľ fotografujete osoby na verejnom priestranstve bez ich súhlasu, musíte si ako prvé zodpovedať na otázku, či takouto činnosťou zasahujete do ich súkromia alebo nie. Zo zákona totiž vyplýva, že privolenie fotografovaných alebo natáčaných osôb nie je potrebné vtedy, ak fotografujete alebo natáčate na úradné, vedecké, umelecké či spravodajské účely. Čo sa týka verejných budov, ich je možno fotografovať a fotografie použiť bez obmedzenia, ak nie je zákaz fotografovať výslovne uvedený napr. pri vstupe do takej budovy. Zákon konkrétne neurčuje, že napr. v knižnici nie je možné vyhotoviť fotografie. V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu je zakázané fotografovať budovy, priestory alebo zariadenia označené zákazom fotografovania. Nemôže však ísť o akékoľvek budovy, ale len o také, o ktorých tak rozhodne ústredný orgán štátnej správy. Toto ustanovenie vyplýva zo Zákona o ochrane utajovaných skutočností.

mgr.robert.banos Chcel by som sa len spýtať lebo som sa dopočul že podľa zákona je na verejnom priestranstve možné natáčať a zhotovovať videá a fotky okrem knižnice. Je to pravda ?

Odpoveď pre Jozefa: Dobrý deň, pokiaľ ide o vyhotovenie fotografii, k nim má výlučné autorské práva ich autor, teda ten kto ich zhotovil, nakoľko sú tieto fotografie jeho duševným vlastníctvom. Do budúcna by bolo určite vhodné si upraviť, kto bude na Vašich akciách fotiť a akým spôsobom bude následne s fotografiami naložené. Ten, kto fotografie zhotovil má právo s nimi disponovať podľa vlastného uváženia, nakoľko sú jeho autorským dielom. Pokiaľ ale máte pocit, že týmto spôsobom dochádza k parazitovaniu na Vašom obchodnom mene alebo Vám týmto konaním vznikla určitá ujma, máte právo dotyčného vyzvať, aby od tohto konania upustil. Ak však došlo k fotografovaniu konkrétnych osôb, je to práve ich právo aby sa voči zverejňovaniu svojich podobizní bez ich súhlasu ohradili.

Dobrý deň. Som dlhoročným organizátorom jedného kultúrno-spoločenského podujatia, a tento rok som sa dostal do menších treníc. Môj minuloročný sponzor tento rok o sponzoring oslovený nebol, no na akciu bol pozvaný. Samozrejme, že tam aj fotil, no teraz som zistil, že na svojom webe zdieľa tieto fotografie, a tým sa "podpisuje" pod túto akciu. Mám právo ako organizátor akcie, ktorý nikomu nedal súhlas na zverejňovanie fotografii, okrem tých ktoré som zdieľal ja, ohradiť sa voči tomu aj právne. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď pre Ľubicu: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 12 Občianskeho zákona platí, že obrazové a obrazovo zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť len s jej súhlasom. Bez Vášho súhlasu sa jedná o zásah do Vašich osobnostných práv. Ako advokát Vám odporúčam Vášho partnera vyzvať, aby upustil od tohto protiprávneho zásahu do Vášho súkromia a toto video zmazal. Ďalej Vám odporúčam upozorniť ho, že v prípade, ak sa toto konanie zopakuje, alebo dôjde z jeho strany k zneužitiu tohto videa, napr. šírením na internete, máte právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde a v prípade, že Vám bude spôsobená ujma, máte právo požadovať primerané odškodné, finančné zadosťučinenie.

Dobrý deň. Chcem sa poradiť ohľadom natáčania videa partnerom bez môjho vedomia a súhlasu. Našla som pamäťovú kartu a na nej videá na ktorých som nahá v kúpelni. Na videách je zaznamenané aj ako to partner inštaluje aj s jeho tvárou. Mám obavy, ak mu to poviem čo som našla, že tieto videá zneužije a uverejní na internete. Našla som mu v minulosti aj špionážne kamery ukryté v pere a malú autokameru. Túto kameru som si aj odfotila . Náš vzťah je momentálne v zlej situácii a uvažujem o rozchode. Moja otázka znie, ako sa môžem brániť a či vôbec by som uspela pri možnom podaní podnetu na políciu. Z tejto celej situácie som psychicky zdrvená a nemám vo svojom dome žiadne súkromie. Ďakujem za odpoveď. Ľuba

Odpoveď pre Kláru: Dobrý deň, jedná sa o bežnú prax škôl, kedy sa chcú zviditeľniť, resp. zaujať nových budúcich žiakov práve tým, že prezentujú rôzne mimoškolské aktivity, či podujatia organizované školou. Ak Vám ste však proti tomu, aby boli fotografie Vášho dieťaťa zverejňované na webovej stránke školy. či na jej sociálnych sieťach. Adresujte žiadosť s týmto znením vedeniu školy a to je povinné túto vziať na vedomie a rešpektovať ju. V zmysle ustanovenia § 12 Občianskeho zákonníka je možné podobizne osôb vyhotoviť a použiť iba za presne vymedzených podmienok, pričom podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením, privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú podobizne na úradné účely na základe zákona. Zároven však poukazujem na to, že podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.

Dobrý deň, Moja dcéra má nastúpiť do prvého ročníka základnej školy. Vedenie školy zriadilo na sociálnej sieti verejnú stránku o škole, kam pravidelne pridáva fotografie detí z akcií školy, školských súťaží a rôznych podujatí a zo školskej družiny. My, ako rodičia s tým nesúhladíme, aby sa fotky našej dcéry takto prezentovali verejne na sociálnych sietiach. Chcem sa preto spýtať, či je to v poriadku, či to nie je protiprávne, najmä keď ide o deti vo veku 6-15 rokov a škola sa vlasne takýmto spôsobom propaguje. Ako sa môžme proti tomu brániť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 27.marca 2017:: Dobrý deň, tomuto konaniu sa môžete brániť v zmysle Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje práve ochranu osobnosti. V prvom rade však písomne vyzvite Vášho bývalého priateľa, aby upustil od konania, ktoré poškodzuje Vašu dobrú povesť. Pokiaľ sa tohto konania nezdrží, máte v závislosti od rozsahu tohto konania buď riešiť vec trestným oznámením, na základe ktorého môže byť toto konanie posudzované ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch : Priestupku sa dopustí ten, kto a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Za spáchanie tohto priestupku hrozí páchateľovi pokuta do výšky 33,-eur. V prípade, že bude mať toto nežiadúce konanie pre Vás rozsiahlejšie spoločenské následky, môžete vec riešiť súdnou cestou prostredníctvom žaloby na ochranu osobnosti podľa ustanovenia § 13 Občianskeho zákonníka : Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výšku náhrady určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. V tomto prípade však budete musieť preukázať rozsah následkov, ktoré Vám boli spôsobené, na základe čoho súd potom bude môcť rozhodnúť o primeranom zadosťučinení.

Odpoved pre Llea: Dobrý deň, ochrana osobnosti je upravená v ustanoveniach Občianskeho zákonníka, podľa ktorých Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie, napríklad vo forme ospravedlnenia, Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie napr. formou ospravedlnenia najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Odpoveď pre Majkab: Dobrý deň, Občiansky zákonník stanovuje, že písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Tiež stanovuje, že podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.

Dobrý deň. Prosím o radu. Moj ex zverejňuje a rozposiela moje osobné fotky kade sa mu zachce. Som z toho zúfalá. Viem sa prosím, proti tomu nejak brániť? Ako mám postupovať? Nieje to vôbec príjemné... za skorú odpoved vám vopred dakujem..

Dobrý deň, na verejnom priestranstve v bežný deň bol odfotený politik a akurát som kráčala kúsok od neho, na fotografii je zreteľne vidno moju tvár a takto bola zverejnená v tlačených novinách. Bez môjho súhlasu, nikto ani neupozornil, že sa tam fotí "paparazzi" záber. O fotke som sa dozvedela náhodou od známej, ktorá ju videla v novinách. Môžem požadovať verejné ospravedlnenie a niak sa brániť, keďže ide o zásah do môjho súkromia a noviny moju tvár nerozmazali? Podotýkam, že s dotyčným politikom nemám nič spoločné. Poprípade žiadať aj niake odškodné? Ide o celoslovenskú tlač. Ďakujem za odpoveď.

dobry den, chcela by som sa opytat, pracujem vo verejnej sprave, na recepcii. niekedy sa stava, ze nas filmuje televizia alebo ktokolvek si vyhotovy aj nasu fotku. moze ju pouzit bez mojho vedomia?, ohradzuje sa tym, že je na verejnom priestranstve a ja som verejna osoba. dakujem

Odpoveď pre Vasila Dobrý deň, podľa ustavenia § 360a ods. 1 je trestný čin nebezpečného prenasledovania definovaný nasledovne : Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Ako oznamovateľ a zároveň poškodený budete musieť nielen preukázať, že sa páchateľ dopúšťa tohto konania ale predovšetkým budete musieť preukázať, že skutočne došlo k naplneniu skutkovej podstaty a toto konanie Vám spôsobilo ujmu. V opačnom prípade je skutočne vhodný postup v zmysle Občianskeho zákonníka a to v zmysle ustanovení § 11 a nasl. :Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie. Z uvedeného vyplýva, že ak iná osoba neprimerane zasiahne do Vašich práv tak, že si neoprávnene vyhotovuje napríklad Vašu fotografiu bez Vášho privolenia, alebo ako uvádzate nejaký vizuálny alebo audiovizuálny záznam ,ktorý následne zdieľa na internete, v prvom rade je potrebné túto osobu vyzvať, aby bezodkladne upustila od tohto konania, t.j. stiahla tieto materiály s Vašou podobizňou z internetu a prestala ich ďalej vyhotovovať. Následne pokiaľ Vám týmto konaním vznikla ujma vyššieho rozsahu, bude potrebné sa obrátiť už priamo na súd so žalobou na ochranu osobnosti, v ktorej môžete v závislosti od závažnosti konania a jeho následkov požadovať určitú satisfakciu a to v podobe či už ospravedlnenia alebo určitej finančnej kompenzácie.

DOBRY DEN PRAJEM CHCEL BY SOM SA OPITAT NA VAS ODBORNY NAZOR NA JEDNU VEC KTORA UZ PRETRVAVA ASI 2 ROKY PRICOM SA JEDNA O NATACANIE MOJEJ OSOBY NA SUKROMNY TABLET INOU OSOBOU. JEDNA SA O SKUTOK PRICOM JEDEN CLOVEK Z ULICE MA NATACAL AKO SA PRECHADZAM PO ULICI PRED JEHO RODINNYM DOMOM A TAKTIEZ NATOCIL MOJU TVAR KDE JE ZRETELNE VIDIET MOJU TVAR PRICOM CELA KOMUNIKACIA A KDE ODZNEJE AJ MOJE MENO PRICOM TIETO NAHRAVKY ZVEREJNIL NA YOUTUBEA SAMOZREJME BEZ MOJHO VEDOMI A PRIVODENIA PRICOM NA TIETO VIDEA Z INTERNETU MA UPOZORNIL MOJ ZNAMY. RESPEKTIVE VY TU SPOMINATE OBCIANSKY ZAKONNIK AVSAK PODLA MNA TYMTO SA DOPUSTA TRESTNEHO CINU. PROSIM VAS O VAS ODBORNY NAZOR. PODOTYKAM UZ SOM NA NEHO PODAL TRESTNE OZNAMENIE VO VECI BEBEZPECNEHO PRENASLEDOVANIA CO BOLO ODSTUPENE AKO SLABY PRIESTUPOK. KDE PACHATEL NEBOL POTRESTANY. ZA VASE CENNE RADY VOPRED DAKUJEM.

Odpoveď Adriánovi: Dobrý deň, nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach Občianskeho zákonníka sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce: 1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby) 2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V zmysle vyššie uvedených Vám odporúčam priamo obrátiť sa na kamaráta a poprosiť ho, aby odstránil Vaše fotky a neposielal ich ďalej ďalším ľuďom, nakoľko Vy s tým nesúhlasíte.

Dobrý deň chcem opytáť jednu vec boli sme v byte jeden kamarát si ma fotil a poslal to do správy jednej osobe na čom som ja nesúhlasil a ešte napríklad odfotil si ma keď som o tom ani nevedel až na druhy den som to zistil prosím Vás ako sa mám bránit prosím o nejaky zákon aby som mu ho povedal a nech mi da pokoj nech ma už nefotí. Vopred Dakujem

Odpoveď pre Davida C.: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že "Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením." V zmysle uvedeného teda platí, že vyhotoviť obrazové alebo obrazovo-zvukové snímky fyzickej osoby na komerčné účely bez jej súhlasu je v rozpore so zákonom.

Dobrý deň , môže ma natacat televízia v práci bez môjho súhlasu?

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto