Trestné právo

Nachádzate sa tu

Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti trestného práva, v rámci ktorej zastupuje klientov – obvinených aj poškodených – pred orgánmi činnými v trestnom konaní (policajnými orgánmi, prokuratúrou a súdom) vo všetkých fázach trestného konania. V rámci trestného práva pre Vás advokátska kancelária zabezpečí najmä:

  • vypracovanie trestných oznámení, podnetov o podozrení zo spáchania trestných činov
  • obhajobu obvinených v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní – vypracovanie sťažnosti proti vzneseniu obvinenia, vyjadrenia k obžalobe, odvolania proti rozsudku a trestnému rozkazu, sťažnosť proti vzatiu do väzby, žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, žiadosť o podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody atď.
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní (v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní), uplatňovanie nárokov poškodených.

Máte záujem o o bližšie informácie?

Nezáväzne kontaktovať