Osvojenie dieťaťa

Pán advokát, môj manžel by si chcel osvojiť môjho 7 ročného syna. Biologický otec s tým ale nesúhlasí, dal len súhlas na zmenu priezviska. Momentálne je vo väzení, výživné platí len na príkaz exekúcie, predtým nie. O syna sa nezaujímal, až teraz chce súdnou cestou nariadiť, aby mu chodili správy o synovi a to len na radu kurátora, lebo mu to vraj pomôže dostať sa von z väzenia skôr. Syn ho nepozná, od 1 roku ho vychováva môj manžel a majú veľmi vrúcny vzťah. Ako mám postupovať a mám vôbec šancu, aby bolo otcovstvo zrušené??

 

Dobrý deň,
čo sa týka osvojenia dieťaťa, tak na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak zákon o rodine neustanovuje inak. Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak
a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.
Na osvojenie dieťaťa je potrebné podať si žiadosť na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo a ďalšie údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov. Osvojiteľ musí ešte okrem toho, spĺňať ďalšie podmienky a to: ide o fyzickú osobu, ktorá: 1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 2. osobné predpoklady, a. najmä zdravotné, b. osobnostné a morálne, 3. je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie 4. spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Popritom musí byť ešte splnená podmienka, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. O zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd. Takže ak by otec dieťaťa súhlasil, bolo by to jednoduchšie, ale ak nie, tak by som Vám poradil aby ste to aj tak skúsili riešiť súdnou cestou, súd posudzuje každý prípad individuálne, a môže sa stať, že po zvážení všetkých okolností dospeje k záveru, že toto osvojenie je v záujme maloletého dieťaťa. 

Dobrý deň,

čo sa týka osvojenia dieťaťa, tak na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak zákon o rodine neustanovuje inak. Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

Na osvojenie dieťaťa je potrebné podať si žiadosť na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo a ďalšie údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov. Osvojiteľ musí ešte okrem toho, spĺňať ďalšie podmienky a to: ide o fyzickú osobu, ktorá: 1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 2. osobné predpoklady, a. najmä zdravotné, b. osobnostné a morálne, 3. je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie 4. spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Popritom musí byť ešte splnená podmienka, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. O zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd. Takže ak by otec dieťaťa súhlasil, bolo by to jednoduchšie, ale ak nie, tak by som Vám poradil aby ste to aj tak skúsili riešiť súdnou cestou, súd posudzuje každý prípad individuálne, a môže sa stať, že po zvážení všetkých okolností dospeje k záveru, že toto osvojenie je v záujme maloletého dieťaťa. 

 

V prípade záujmu o bližšie informácie (špecifikácia Vášho problému, približná cenová kalkulácia riešenia Vášho problému atď.) nás môžete nezáväzne kontaktovať >>

dobrý deň pán advokát. chcel

dobrý deň pán advokát. chcel som sa spýtať,či existuje nejaký zákon keď otec mojej bývalej družky stále sa chodí po mojich zamestnaniach vypytovať na mňa aký som zamestnanec atď. Znepríjemňuje mi stále život. Ďakujem

Dobrý deň, zamestnávateľ nie

Dobrý deň,

zamestnávateľ nie je oprávnený ani povinný poskytovať o Vás podobné informácie nekompetentnej osobe (ktorou je v tomto prípade otec Vašej bývalej družky), dokonca pokiaľ ide o osobné údaje, tie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov takejto osobe nesmie poskytnúť. V tomto prípade by som Vám poradil, aby ste otca Vašej bývalej družky dôrazne upozornil (pokiaľ možno najlepšie v písomnej forme), že si neželáte, aby Vás obťažoval týmto alebo iným spôsobom, inak na neho podáte oznámenie na polícii z dôvodu páchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, prípadne, ak je stupeň intenzity obťažovania Vašej osoby vážny, v prípade dlhodobého prenasledovania Vašej osoby, čo môže spôsobiť až podstatné zhoršenie kvality Vášho života, mohol by sa dopustiť až páchania trestného činu nebezpečného prenasledovania.

Tiež by som odporučil upozorniť Vášho zamestnávateľa na otca Vašej bývalej družky a na jeho činnosť s tým, že si neprajete, aby o Vás poskytoval tejto a akejkoľvek inej osobe informácie ani Vaše osobné údaje.

Dobry den chcem sa spytat s

Dobry den chcem sa spytat s ex sme sa rozviedli pretoze si nasla ineho chlapa uz teraz manzela chcu dcere zmenit priezvisko ale ja stym nesuhlasim ja sa o dceru zaujimam mame skvely vztah a vyzivne si riadne plnim viete mi poradit ci jej oni mozu zmenit priezvisko alebo ma zbavit otcovstva???dakujem

Dobrý deň, v zmysle § 11 ods.

Dobrý deň,

v zmysle § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku, žiadosť o zmenu mena alebo priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj:

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

To znamená, že bez Vášho súhlasu (prípadne nahradeného súhlasu súdom – tu by však tiež musel na to existovať pádny dôvod, aby súd takýto súhlas vydal), súhlasu dieťaťa, ak je staršie ako 15 rokov, nemôže Vaša bývalá manželka Vašej dcére priezvisko zmeniť.

Čo sa týka otcovstva, predpokladám, že ste biologickým otcom a teda otcovstva Vás nemôžu len tak zbaviť. Otcovstvo sa podľa zákona o rodine dá zaprieť podaním návrhu na súd, tento návrh by však na súde neobstál len z dôvodu, že ste sa s Vašou bývalou manželkou rozviedli a spolu s dcérou už žije s iným partnerom. Otcovstvo by sa dalo zaprieť návrhom na súde, ak by ste nebol biologickým otcom dieťaťa a bolo by to v záujme dieťaťa.

Dobrý den,pán advokát chcem

Dobrý den,pán advokát chcem sa spýtať čo robiť..Moj brat mal priateľku,s ktorou má dcérku,pred časom ho bezdovodne vyhodila z bytu,ktorý mali len v prenájme..pravdepodobná príčina je,že si niekoho našla.Začala mu brániť v styku s dcérkou a dokonca ju vedie k tomu,že otec nemá o ňu záujem.On by si ju však chcel ale osvojiť,mimochodom má aj jeho priezvisko a preto by sme radi vedeli ako postupovať v takomto prípade.Som jeho sestra a veľmi rada by som mu aspoň takto pomohla.Je sám a žije aj s rodičmi v rodinnom dome,všetci sú zamestnaní,je nejaká nádej,že by mu dcérku zverili do opatery?

Dobrý večer, vo Vašom prípade

Dobrý večer,

vo Vašom prípade ste mali zrejme na mysli úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu po rozpade vzťahu rodičov. V zmysle § 36 ods. 1 Zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Pri úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu sa uprednostňuje dohoda medzi rodičmi pred podaním návrhu na súd, ak to však nie je možné, neostáva nič iné len sa s návrhom na úpravu výkonu práv a povinností rodiča k dieťaťu obrátiť na súd, v ktorom rodič, ktorý návrh podáva, môže navrhnúť , aby bolo dieťa zverené do jeho starostlivosti, prípadne do striedavej starostlivosti obom rodičom. Komu súd dieťa zverí do starostlivosti je však vždy individuálne posudzované, vždy je však prvoradý záujem maloletého dieťaťa, na ktorý súd v konaní prihliada a tento záujem v rámci dokazovania v konaní súd zisťuje. V tomto konaní sa napríklad zisťuje vzťah rodiča k dieťaťu, pracovná vyťaženosť rodiča, prostredie, v ktorom sa má dieťa vychovávať a mnoho ďalších faktorov, ktoré smerujú k tomu, aby sa rozhodlo v najlepšom záujme dieťaťa. Táto problematika je však veľmi citlivá a náročná na posúdenie, preto by som Vášmu bratovi vrelo odporučil, aby vyhľadal advokáta vo svojom okolí a o danej veci sa poradil s ním.

Dobri den chcem sa spitat

Dobri den chcem sa spitat moze sud rozhodnut v prospech manzela mojej byvalej o osvojenie mojho syna aj ked riadne platim na navstevy syna my nebolo z jej strany umoznene dokonca ani cez FACEBOOK co som aj pisal na sud ale mam podozrenie zo zaujatosti sudkine kedze je zena a ani po mojich namietkach rozhodla v ich prospech dakujem

Dobrý deň, v zmysle § 102

Dobrý deň,

v zmysle § 102 Zákona o rodine na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

To znamená, že aby bolo rozhodnuté o osvojení dieťaťa v prospech manžela Vašej bývalej partnerky, musela by byť splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, pričom splnenie by museli pred súdom aj riadne preukázať. Vo Vašom prípade je vo Váš prospech, že ste si vyživovaciu povinnosť riadne plnil a takisto by bolo dobré, keby ste predložil ako dôkaz súdu facebookovú komunikáciu, že ste mal záujem sa synom aj kontaktovať, žiaľ Vám to zo strany bývalej partnerky umožnené nebolo.

Dobrý den, chcem sa spytat,

Dobrý den, chcem sa spytat, ideme sa s priatelom brat, kedy moze poziadat priatel o osvojenie mojej dcery? po svadbe alebo to mozme urobit aj skôr? dakujem. A ako je to s tou starostlivostou, musime dalsich 9 mesiacov cakat, alebo staci ze uz spolu zijeme 4 roky, mala ma 5 rokov. Dakujem

Dobrý deň, podľa platného

Dobrý deň,

podľa platného Zákona o rodine osvojiť maloleté dieťa môže jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. Osvojenie je teda možné až po uzavretí manželstva. Ďalej zákon hovorí, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Osobitné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti nebude potrebné iba v prípadoch, ak sa rozhodne osvojiť maloleté dieťa pestún, a ak pestúnska starostlivosť trvala aspoň 9 mesiacov. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak si chce maloleté dieťa osvojiť osoba, ktorej bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo poručník, ktorý sa o maloleté dieťa osobne stará. V tomto prípade Vám postačí dobre napísaný návrh na osvojenie, ktorý zašlete súdu. Musíte ako účastníkov označiť okrem Vášho manžela aj biologického otca dieťaťa. Na súde musíte preukázať, že osvojenie je v záujme maloletého a priložiť potrebné doklady.

Dobry den,prosila by som vas

Dobry den,prosila by som vas o radu.Muz by si chcel osvojit mojho 6rocneho syna.Chceli sme ho len jednoducho vpisat do rodneho listu kedze meno otca v rodnom liste nieje uvedene,no za to ze uz raz bol pozmeneny rodny list-islo o vynatie z rodneho listu sudnou cestou,ja som o to ziadala(podla DNA testov sa preukazalo ze FO uvedena ako otec dietata nebol vskutocnosti jeho bilogickym otcom).Jeho skutocny otec pochadza a aj zije v Nigerii,neposiela vyzivne a ani len nekontaktuje svojho syna.Manzel ma tiez 7 rocneho syna a pred pol rokom sa nam narodila spolocna dcerka.Miluje mojho syna a aj on jeho,preto by som vas prosila o radu-ci je to zdlhavy proces,ci je to financne narocne a co vsetko k tomu treba....Dakujem a prajem pekny den

Odpoveď pre Jasminu: Dobrý

Odpoveď pre Jasminu:

Dobrý deň,

podľa Zákona o rodine osvojiť si maloleté dieťa môže jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Na súde musíte preukázať, že osvojenie je v záujme maloletého. Musíte ako účastníkov označiť okrem Vášho manžela aj biologického otca dieťaťa. Na osvojenie dieťaťa je potrebný aj súhlas druhého z rodičov, súhlas nie je potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Na súde musíte preukázať, že biologický otec o syna nejaví záujem. Najprv Vám odporúčam obrátiť sa na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde s Vami prekonzultujú Vaše rozhodnutie a poučia o ďalších krokoch. Budete potrebovať: lekárske potvrdenie o zdravotnom stave, doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov), potvrdenie od vášho zamestnávateľa o zárobku, potvrdenie obecného úradu o mieste bydliska a musíte vyplniť dotazník pre uchádzačov o osvojenie dieťaťa. Taktiež by ste sa mali pripraviť na návštevu pracovníka úradu u Vás doma.

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Viac informácií o možnostiach formátovania

Type the characters you see in this picture. (znaky cez audio)
Opíšte znaky vyššie do voľného políčka.