Menu

Osvojenie dieťaťa

Pán advokát, môj manžel by si chcel osvojiť môjho 7 ročného syna. Biologický otec s tým ale nesúhlasí, dal len súhlas na zmenu priezviska. Momentálne je vo väzení, výživné platí len na príkaz exekúcie, predtým nie. O syna sa nezaujímal, až teraz chce súdnou cestou nariadiť, aby mu chodili správy o synovi a to len na radu kurátora, lebo mu to vraj pomôže dostať sa von z väzenia skôr. Syn ho nepozná, od 1 roku ho vychováva môj manžel a majú veľmi vrúcny vzťah. Ako mám postupovať a mám vôbec šancu, aby bolo otcovstvo zrušené??

 

Dobrý deň,
čo sa týka osvojenia dieťaťa, tak na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak zákon o rodine neustanovuje inak. Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak
a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.
Na osvojenie dieťaťa je potrebné podať si žiadosť na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo a ďalšie údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov. Osvojiteľ musí ešte okrem toho, spĺňať ďalšie podmienky a to: ide o fyzickú osobu, ktorá: 1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 2. osobné predpoklady, a. najmä zdravotné, b. osobnostné a morálne, 3. je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie 4. spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Popritom musí byť ešte splnená podmienka, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. O zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd. Takže ak by otec dieťaťa súhlasil, bolo by to jednoduchšie, ale ak nie, tak by som Vám poradil aby ste to aj tak skúsili riešiť súdnou cestou, súd posudzuje každý prípad individuálne, a môže sa stať, že po zvážení všetkých okolností dospeje k záveru, že toto osvojenie je v záujme maloletého dieťaťa. 

Dobrý deň,

čo sa týka osvojenia dieťaťa, tak na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak zákon o rodine neustanovuje inak. Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

Na osvojenie dieťaťa je potrebné podať si žiadosť na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo a ďalšie údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov. Osvojiteľ musí ešte okrem toho, spĺňať ďalšie podmienky a to: ide o fyzickú osobu, ktorá: 1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 2. osobné predpoklady, a. najmä zdravotné, b. osobnostné a morálne, 3. je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie 4. spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Popritom musí byť ešte splnená podmienka, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. O zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd. Takže ak by otec dieťaťa súhlasil, bolo by to jednoduchšie, ale ak nie, tak by som Vám poradil aby ste to aj tak skúsili riešiť súdnou cestou, súd posudzuje každý prípad individuálne, a môže sa stať, že po zvážení všetkých okolností dospeje k záveru, že toto osvojenie je v záujme maloletého dieťaťa. 

 

V prípade záujmu o bližšie informácie (špecifikácia Vášho problému, približná cenová kalkulácia riešenia Vášho problému atď.) nás môžete nezáväzne kontaktovať >>

dobrý deň pán advokát. chcel

dobrý deň pán advokát. chcel som sa spýtať,či existuje nejaký zákon keď otec mojej bývalej družky stále sa chodí po mojich zamestnaniach vypytovať na mňa aký som zamestnanec atď. Znepríjemňuje mi stále život. Ďakujem

Dobrý deň, zamestnávateľ nie

Dobrý deň,

zamestnávateľ nie je oprávnený ani povinný poskytovať o Vás podobné informácie nekompetentnej osobe (ktorou je v tomto prípade otec Vašej bývalej družky), dokonca pokiaľ ide o osobné údaje, tie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov takejto osobe nesmie poskytnúť. V tomto prípade by som Vám poradil, aby ste otca Vašej bývalej družky dôrazne upozornil (pokiaľ možno najlepšie v písomnej forme), že si neželáte, aby Vás obťažoval týmto alebo iným spôsobom, inak na neho podáte oznámenie na polícii z dôvodu páchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, prípadne, ak je stupeň intenzity obťažovania Vašej osoby vážny, v prípade dlhodobého prenasledovania Vašej osoby, čo môže spôsobiť až podstatné zhoršenie kvality Vášho života, mohol by sa dopustiť až páchania trestného činu nebezpečného prenasledovania.

Tiež by som odporučil upozorniť Vášho zamestnávateľa na otca Vašej bývalej družky a na jeho činnosť s tým, že si neprajete, aby o Vás poskytoval tejto a akejkoľvek inej osobe informácie ani Vaše osobné údaje.

Dobry den chcem sa spytat s

Dobry den chcem sa spytat s ex sme sa rozviedli pretoze si nasla ineho chlapa uz teraz manzela chcu dcere zmenit priezvisko ale ja stym nesuhlasim ja sa o dceru zaujimam mame skvely vztah a vyzivne si riadne plnim viete mi poradit ci jej oni mozu zmenit priezvisko alebo ma zbavit otcovstva???dakujem

Dobrý deň, v zmysle § 11 ods.

Dobrý deň,

v zmysle § 11 ods. 3 zákona o mene a priezvisku, žiadosť o zmenu mena alebo priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj:

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,

b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

To znamená, že bez Vášho súhlasu (prípadne nahradeného súhlasu súdom – tu by však tiež musel na to existovať pádny dôvod, aby súd takýto súhlas vydal), súhlasu dieťaťa, ak je staršie ako 15 rokov, nemôže Vaša bývalá manželka Vašej dcére priezvisko zmeniť.

Čo sa týka otcovstva, predpokladám, že ste biologickým otcom a teda otcovstva Vás nemôžu len tak zbaviť. Otcovstvo sa podľa zákona o rodine dá zaprieť podaním návrhu na súd, tento návrh by však na súde neobstál len z dôvodu, že ste sa s Vašou bývalou manželkou rozviedli a spolu s dcérou už žije s iným partnerom. Otcovstvo by sa dalo zaprieť návrhom na súde, ak by ste nebol biologickým otcom dieťaťa a bolo by to v záujme dieťaťa.

Dobrý den,pán advokát chcem

Dobrý den,pán advokát chcem sa spýtať čo robiť..Moj brat mal priateľku,s ktorou má dcérku,pred časom ho bezdovodne vyhodila z bytu,ktorý mali len v prenájme..pravdepodobná príčina je,že si niekoho našla.Začala mu brániť v styku s dcérkou a dokonca ju vedie k tomu,že otec nemá o ňu záujem.On by si ju však chcel ale osvojiť,mimochodom má aj jeho priezvisko a preto by sme radi vedeli ako postupovať v takomto prípade.Som jeho sestra a veľmi rada by som mu aspoň takto pomohla.Je sám a žije aj s rodičmi v rodinnom dome,všetci sú zamestnaní,je nejaká nádej,že by mu dcérku zverili do opatery?

Dobrý večer, vo Vašom prípade

Dobrý večer,

vo Vašom prípade ste mali zrejme na mysli úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu po rozpade vzťahu rodičov. V zmysle § 36 ods. 1 Zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Pri úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu sa uprednostňuje dohoda medzi rodičmi pred podaním návrhu na súd, ak to však nie je možné, neostáva nič iné len sa s návrhom na úpravu výkonu práv a povinností rodiča k dieťaťu obrátiť na súd, v ktorom rodič, ktorý návrh podáva, môže navrhnúť , aby bolo dieťa zverené do jeho starostlivosti, prípadne do striedavej starostlivosti obom rodičom. Komu súd dieťa zverí do starostlivosti je však vždy individuálne posudzované, vždy je však prvoradý záujem maloletého dieťaťa, na ktorý súd v konaní prihliada a tento záujem v rámci dokazovania v konaní súd zisťuje. V tomto konaní sa napríklad zisťuje vzťah rodiča k dieťaťu, pracovná vyťaženosť rodiča, prostredie, v ktorom sa má dieťa vychovávať a mnoho ďalších faktorov, ktoré smerujú k tomu, aby sa rozhodlo v najlepšom záujme dieťaťa. Táto problematika je však veľmi citlivá a náročná na posúdenie, preto by som Vášmu bratovi vrelo odporučil, aby vyhľadal advokáta vo svojom okolí a o danej veci sa poradil s ním.

Dobri den chcem sa spitat

Dobri den chcem sa spitat moze sud rozhodnut v prospech manzela mojej byvalej o osvojenie mojho syna aj ked riadne platim na navstevy syna my nebolo z jej strany umoznene dokonca ani cez FACEBOOK co som aj pisal na sud ale mam podozrenie zo zaujatosti sudkine kedze je zena a ani po mojich namietkach rozhodla v ich prospech dakujem

Dobrý deň, v zmysle § 102

Dobrý deň,

v zmysle § 102 Zákona o rodine na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

To znamená, že aby bolo rozhodnuté o osvojení dieťaťa v prospech manžela Vašej bývalej partnerky, musela by byť splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, pričom splnenie by museli pred súdom aj riadne preukázať. Vo Vašom prípade je vo Váš prospech, že ste si vyživovaciu povinnosť riadne plnil a takisto by bolo dobré, keby ste predložil ako dôkaz súdu facebookovú komunikáciu, že ste mal záujem sa synom aj kontaktovať, žiaľ Vám to zo strany bývalej partnerky umožnené nebolo.

Dobrý den, chcem sa spytat,

Dobrý den, chcem sa spytat, ideme sa s priatelom brat, kedy moze poziadat priatel o osvojenie mojej dcery? po svadbe alebo to mozme urobit aj skôr? dakujem. A ako je to s tou starostlivostou, musime dalsich 9 mesiacov cakat, alebo staci ze uz spolu zijeme 4 roky, mala ma 5 rokov. Dakujem

Dobrý deň, podľa platného

Dobrý deň,

podľa platného Zákona o rodine osvojiť maloleté dieťa môže jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. Osvojenie je teda možné až po uzavretí manželstva. Ďalej zákon hovorí, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Osobitné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti nebude potrebné iba v prípadoch, ak sa rozhodne osvojiť maloleté dieťa pestún, a ak pestúnska starostlivosť trvala aspoň 9 mesiacov. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak si chce maloleté dieťa osvojiť osoba, ktorej bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo poručník, ktorý sa o maloleté dieťa osobne stará. V tomto prípade Vám postačí dobre napísaný návrh na osvojenie, ktorý zašlete súdu. Musíte ako účastníkov označiť okrem Vášho manžela aj biologického otca dieťaťa. Na súde musíte preukázať, že osvojenie je v záujme maloletého a priložiť potrebné doklady.

Dobry den,prosila by som vas

Dobry den,prosila by som vas o radu.Muz by si chcel osvojit mojho 6rocneho syna.Chceli sme ho len jednoducho vpisat do rodneho listu kedze meno otca v rodnom liste nieje uvedene,no za to ze uz raz bol pozmeneny rodny list-islo o vynatie z rodneho listu sudnou cestou,ja som o to ziadala(podla DNA testov sa preukazalo ze FO uvedena ako otec dietata nebol vskutocnosti jeho bilogickym otcom).Jeho skutocny otec pochadza a aj zije v Nigerii,neposiela vyzivne a ani len nekontaktuje svojho syna.Manzel ma tiez 7 rocneho syna a pred pol rokom sa nam narodila spolocna dcerka.Miluje mojho syna a aj on jeho,preto by som vas prosila o radu-ci je to zdlhavy proces,ci je to financne narocne a co vsetko k tomu treba....Dakujem a prajem pekny den

Odpoveď pre Jasminu: Dobrý

Odpoveď pre Jasminu:

Dobrý deň,

podľa Zákona o rodine osvojiť si maloleté dieťa môže jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Na súde musíte preukázať, že osvojenie je v záujme maloletého. Musíte ako účastníkov označiť okrem Vášho manžela aj biologického otca dieťaťa. Na osvojenie dieťaťa je potrebný aj súhlas druhého z rodičov, súhlas nie je potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Na súde musíte preukázať, že biologický otec o syna nejaví záujem. Najprv Vám odporúčam obrátiť sa na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde s Vami prekonzultujú Vaše rozhodnutie a poučia o ďalších krokoch. Budete potrebovať: lekárske potvrdenie o zdravotnom stave, doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov), potvrdenie od vášho zamestnávateľa o zárobku, potvrdenie obecného úradu o mieste bydliska a musíte vyplniť dotazník pre uchádzačov o osvojenie dieťaťa. Taktiež by ste sa mali pripraviť na návštevu pracovníka úradu u Vás doma.

Dobrý deň, mám otázku ako

Dobrý deň, mám otázku ako postupovať chcem si osvojiť, dostať do opateri dve maloleté deti ktorím som biologicky otcom ale nežijeme spolu A majú iné priezvisko. Žije V partnerskom vsťahu a chce od neho odísť aj z deťmi ale jej partner ma súdom deti zverené do opatery. Ona chce žiť so mnou A deťmi.

Odpoveď na otázku Jozefa

Odpoveď na otázku Jozefa 257:

Dobrý deň,

vychádzam najprv z toho, že spomínaný partner matky Vašich detí má Vaše deti zverené do opatery súdnym rozhodnutím. Zákon o rodine však umožňuje súdne rozhodnutie o zverení maloletého dieťaťa zmeniť ak sa zmenia pomery na strane maloletého dieťaťa, prípadne rodičov natoľko, že takáto zmena je v záujme maloletého dieťaťa. Písomný návrh bude možné podať na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode majú Vaše maloleté deti svoje bydlisko. Písomný návrh na súd odporúčam podať osobne v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu. Návrh môže podať matka detí, keďže ona má v záujme prisťahovať sa k Vám, a aby deti nemal zverené do opatery jeho partner. Ďalší postup bude závisieť od toho, kto je zapísaný ako otec Vašich detí. Ak nikto nie je zapísaný ako otec Vašich detí, budete mať možnosť uznať svoje otcovstvo, a to súhlasným vyhlásením, ktorý vyžaduje prejav vôle otca a matky vo forme súhlasného vyhlásenia pred príslušným orgánom - matričným úradom alebo súdom.

Dobry den. Mam 12r syna a z

Dobry den. Mam 12r syna a z jeho otcom sme neboli zosobaseny ale je zapisany v rodnomliste. Syna mam sudom zvereneho do opatery ale vyzivne od otca neziadam a ani on nema o maleho zaujem celych 12 rokov. teraz uz dva roky zijem z novym priatelom a cakame spolu dieta a on by si chcel osvojit aj mojho syna a niekedy v buducnosti by sme sa chceli zobrat. Moze si syna osvojit aj ked este nie sme zosobaseny alebo az potom? a este jednu otazku by som mala ak by si dal ziadost na osvojenie a jeho biologicky otec bude suhlasit budu nas volat na sud alebo prebehne to aj bez nas? dakujem

Dobrý deň Pán advokát chcela

Dobrý deň Pán advokát chcela by som sa opýtať ak mam manžela a sme zobratí 4 roky a mam dcéru 6 ročnú,ktorá nieje jeho ale predošlého priateľa s ktorým som iba chodila ale manželia sme neboli.Nemal o dcéru vôbec záujem, výživne mi platí pravidelne.Nechodí za nou a dcéra ani nepozná že ma vôbec niekde biologického otca.Za otca berie môjho manžela,ktorý si chce moje dieťa osvojiť.Ale začali sa montovať do toho, môjho bývalého priateľa sestry ktoré ma stále otravujú že si ju chcú zobrať.Ako postupovať.Ďakujem.

Odpoveď na otázku Anonymného

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 22.januára 2015:

Dobrý deň,

v zmysle § 102 Zákona o rodine na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

Teda, ak je splnená niektorá z podmienok, ako ste to napísali, že biologický otec neprejavil žiadny záujem o dieťa, neplatí výživné na dieťa, potom súčasný partner nebude potrebovať na osvojenie Vášho dieťaťa súhlas biologického otca. Podľa Zákona o rodine ďalej platí, že osvojiť maloleté dieťa môže jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. Osvojenie dieťaťa priateľom matky je možné, avšak určite je pre účely osvojenia vhodnejšie, keď je osvojiteľ manželom a nielen priateľom matky dieťaťa.Osvojenie teda odporúčam až po uzavretí manželstva s Vašim súčasným partnerom. Ďalej zákon hovorí, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Osobitné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti nie je potrebné iba v prípadoch, ak sa rozhodne osvojiť maloleté dieťa pestún, a ak pestúnska starostlivosť trvala aspoň 9 mesiacov. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak si chce maloleté dieťa osvojiť osoba, ktorej bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo poručník, ktorý sa o maloleté dieťa osobne stará. V tomto prípade bude potrebný dobre napísaný návrh na osvojenie, ktorý zašlete súdu. Návrh na osvojenie má podať osvojiteľ, teda Váš manžel (vychádzam z toho, že pred osvojením uzavriete manželstvo) proti biologickému otcovi Vášho dieťaťa. Na súde musíte preukázať, že osvojenie je v záujme maloletého a bude potrebné priložiť potrebné doklady.

Odpoveď na otázku Anonymného

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 22. januára 2015:

Dobrý deň,

k tejto problematike som sa vyjadroval aj v otázke nad tou Vašou. V tomto prípade takisto, ak sa rozhodnete, môže Váš manžel podať návrh na súd, keďže jej biologický otec neprejavuje o ňu žiadny záujem. Ak sa tak dohodnete, bude potrebné podať návrh na súd na osvojenie maloletej dcérky. Návrh na osvojenie má podať osvojiteľ, teda Váš manžel proti biologickému otcovi Vášho dieťaťa.

Dobry den prajem, Moja sestra

Dobry den prajem,

Moja sestra ma kamaratku s ktorou byvala v spolocnej domacnosti. Kamaratka si 10 rokov dozadu osvojila dieta ako osamela osoba. Zomrela. Prosim Vas aky je dalsi postup, moze moja sestra poziadat o opatrovnictvo a neskor o osvojenie? Dieta je sirota nema pribuznych ani ina blizka osoba okrem mojej sestry nie je. - nakolko sa pomahala starat.

Moja otazka strucne - moze si dieta po smrti osvojitela znovu osvojit ako osamela osoba?

Dakujem Vam za skoru odpoved

Dobrý deň. Môj budúci manžel

Dobrý deň. Môj budúci manžel by chcel aby aj moja dcéra mala jeho priezvisko a tiež si ju chce osvojiť, v rodnom liste dcéra otca uvedeného nemá a ani sme ho uz 5 rokov nevideli. Chcela som sa opýtať čo tam budeme potrebovať. A chceli by sme nejaku zmluvu o tom, že keby sme sa náhodou rozviedli aby som si nenárokovala na výživné kedže bude zapísaný ako otec ale nieje bioloický. Tak, že kde to máme vybavovať. dakujem

Odpoveď pre Martina: Dobrý

Odpoveď pre Martina:

Dobrý deň,

ak zomrie osvojiteľ dieťaťa a rodičia dieťaťa naďalej nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa (spomínali ste, že dieťa je sirota a nemá ani príbuzných), súd rozhodne o ďalšej náhradnej starostlivosti o dieťa. Ak súd zistí, že u maloletého dieťaťa sú predpoklady na osvojenie, začne aj bez návrhu konanie o osvojiteľnosti dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Podľa toho, ako ste to napísali, vidím šancu na osvojenia dieťaťa, keďže určitý čas žili Vaša sestra a jej kamarátka spolu s dieťaťom v jednej domácnosti. Bude to však len na rozhodnutí súdu, či jej povolí osvojenie, preto treba návrh dobre odôvodniť.

Odpoveď pre Anonymného

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 10. februára 2015:

Dobrý deň,

osvojenie Vašej dcéry ako advokát Vám odporúčam po uzavretí manželstva. V tom prípade Vášmu budúcemu manželovi bude postačujúci dobre napísaný návrh na osvojenie, ktorý zašlete súdu. Ako účastníkov treba označiť Vášho budúceho manžela, biologického otca dieťaťa nebude potrebné, keďže Vaša dcéra nemá ho uvedeného v rodnom liste. Na súde bude potrebné preukázať, že osvojenie je v záujme maloletej dcéry. Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Teda ani po prípadnom rozvode tento vzťah nezaniká medzi osvojiteľom a dieťaťom. O priezvisku dieťaťa uvádzam, že osvojenec bude mať priezvisko osvojiteľa. Spoločný osvojenec manželov bude mať priezvisko určené vyhlásením snúbencov pri uzavieraní manželstva pre ostatné deti. To platí aj v prípade, že osvojiteľom je manžel matky osvojenca. Čo sa týka výživného, každý otec (aj osvojiteľ) je povinný prispievať na výživu dieťaťa. Ak sa nedohodli s matkou dieťaťa na sume, tak výšku výživného určí súd svojim rozhodnutím. Matka sa nemôže tohto výživného dobrovoľne vzdať. Teda zmluva by bola neplatná, keďže nemôže vopred vzdať sa výživného zo strany manžela v prípade, ak sa v budúcnosti rozvediete. Osvojenie môže zrušiť len súd a to len z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez návrhu. Zákon inak neupravuje zánik osvojenia.

Dobry vecer, chcela by som

Dobry vecer,
chcela by som sa opytat,s manzelom zijeme v spol.domacnosti 3 roky,manzelstvo sme uzavreli nedavno,moj syn ma 4,5 roka a biologicky otec o nehp nejavi ziadny zaujem.po dohode neplati ani vyzivne...s manzelom mame spolocnu 1,5 rocnu dcerku...manzel si chce mojho syna osvojit a chcem sa opytat ci je potrebne aby sme boli manzelia tych 9 mesiaco,aje ked spolu zujeme viac a moj syn inho otca nepozna? manzel bol v min.trestne stihany-moze nam to sposobit problem? dakujem krasne

CHCEM Sa vas opytat ci by sa

CHCEM Sa vas opytat ci by sa dalo zmenit maleho priezvisko ked spolu nezijeme a neni sme manzelia nestara sa o neho unahlela som sa a chcela by som dat po sebe islo by to

CHCEM Sa vas opytat ci by sa

CHCEM Sa vas opytat ci by sa dalo zmenit maleho priezvisko ked spolu nezijeme a neni sme manzelia nestara sa o neho unahlela som sa a chcela by som dat po sebe islo by to

DOBRY DEN CHCELA BY SOM SA

DOBRY DEN CHCELA BY SOM SA VAS OPYTAT CI SA DA ZMENIT MALEHO PRIEZVISKO PO MNE MATKE KED SME NENI MANZELIA ANI SPOLU NEZIJEME NESTARA SA NIC MU NEKUPI

Odpoveď na otázku Anonymného

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 29. júna 2015:

Dobrý deň,

podľa platného Zákona o rodine osvojiť maloleté dieťa môže jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. Osvojenie je teda možné až po uzavretí manželstva. Ďalej zákon hovorí, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Osobitné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti nebude potrebné iba v prípadoch, ak sa rozhodne osvojiť maloleté dieťa pestún, a ak pestúnska starostlivosť trvala aspoň 9 mesiacov. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak si chce maloleté dieťa osvojiť osoba, ktorej bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo poručník, ktorý sa o maloleté dieťa osobne stará. V tomto prípade by ste mali počkať určenú dobu a následne Vám postačí dobre napísaný návrh na osvojenie, ktorý zašlete súdu. Musíte ako účastníkov označiť okrem Vášho manžela aj biologického otca dieťaťa. Na súde musíte preukázať, že osvojenie je v záujme maloletého a priložiť potrebné doklady. To že Váš súčasný manžel bol trestne stíhaný môže u súdu zavážiť, avšak súd zvažuje všetky okolnosti a rozhodne tak, aby osvojenie bolo v záujme maloletého dieťaťa.

Dobry den , rada by som

Dobry den ,

rada by som spýtala ako postupovať ak by sa chcel môj priateľ vzdať otcovstva.
Príbeh je nasledovný:

Priateľ sa pred x rokmi rozviedol a 3 deti boli zverené matke . Jeho ex manželka si nasla ešte v manželstve milenca s ktorým sa rozhodla ísť bývať mimo BA aj s deťmi .Vzťah s milencom netrval dlho a s ľútosťou sa chcela vrátiť k ex manželovi , ktorý ju prijal aj s deťmi a teda žili v jednej domácnosti . No stala sa taká vec,že ex bola tehotná a čakala dieťa s druhým mužom . Ex manžel túto skutočnosť prijal a nechal sa zapísať do rodného listu ako biologický otec. Spolužitie netrvalo dlho . V dnešnej dobe sa s dieťaťom nestretáva nakoľko s tým ex nesúhlasí a maloletý oslovuje terajšieho partnera otec- maloletý je týmto smerom vedený už min.dva roky . Jej Ex manžel vie kto je v skutočnosti biologický otec .Ex býva dlhé roky v podnájme s ktorým jej pomáhal niekoľko rokov ex manžel-platil nájomné miesto výživného . No nedávno jeho ex podala na súd o zameškané výživné za ten čas čo ex prijal ju aj s detmi do spoločnej domacnosti v čase keď ostala sama bez milenca a nemala kam s deťmi ísť . Ďalej žiadala aj o zameškané výživné za čas ktorý jej platil podnájom čo bola vyššia čiastka ako bolo súdom stanovené výživné . A aby toho ešte nebolo málo predviedli ho pred súd ako niakeho nezodpovedného človeka a teraz musí zaplatiť cca okolo 3000 eur. Zdá sa mi nespravodlivé keďže im pomáhal ako mohol. Smola je v tom ,že sudkyňu nezaujimalo to že on im pomáhal .Ďalej sa ex začala vyhrážať , že podá na súd aj výživné za maloletého , ktorý v skutočnosti nie je jeho synom . Ano som si vedoma toho, že jej ex urobil životné rozhodnutie , že mal. prijal za svojho syna . Ale zatiaľ nie je súdne určené žiadne výživné na maloletého . Prosím Vás o radu ako máme postupovať v tejto veci. Môj priateľ by sa chcel zriecť otcovstva . Máme toho už dosť čo sa vypočítavosti týka . Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď MM

Odpoveď pre

Odpoveď pre "eva.hanuliakova.946":

Dobrý deň,

k Vašej otázke uvediem zákonné ustanovenia v prípade zmeny mena alebo priezviska maloletého. Na povolenie zmeny mena alebo priezviska je príslušný okresný úrad. Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Zákon o mene a priezvisku ďalej ustanovuje, že žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,
b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,
c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

Odpoveď pre MM: Dobrý deň,

Odpoveď pre MM:

Dobrý deň,

ak otcovstvo popiera Váš priateľ, ktorého ako otca do rodného listu dieťaťa zapísala matrika preto, že sa dieťa sa narodilo exmanželke do 300 dní potom, ako ich manželstvo zaniklo, môže s úspechom žalobu na zapretie svojho otcovstva podať do 3 rokov odo dňa, keď sa dozvedel, že sa jeho manželke, resp. bývalej manželke, narodilo dieťa.

Ak jeho otcovstvo bolo uznané pred matrikou tzv. súhlasným vyhlásením oboch rodičov o otcovstve, na základe čoho bol Váš priateľ zapísaný ako otec do rodného listu dieťaťa, môže ako otec (ktorý si otcovstvo nakoniec rozmyslel) podať žalobu na zapretie otcovstva do 3 rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa. V prípade určenia otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov môže v rovnakej lehote ako otec podať návrh na zapretie otcovstva aj matka dieťaťa. Prípadná oneskorená žaloba - v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty- niektorého z rodičov by musela byť vždy zamietnutá.

Dobry den som rozvedena mam

Dobry den som rozvedena mam dve deti a ich biologicky otec je zapisany v rodnom liste oboch deti avsak sa chceme s priatelom brat zijeme v jednej domacnosti a chce si moje deti osvojit dik za radu ako postupovat

Dobrý deň.Chcem sa spýtat -

Dobrý deň.Chcem sa spýtat - Moj prostredny syn(14 rokov) by rad byval so svojimi krstnymi rodicmi.Ako by sme mali postupovat? Byvam aj s detmi u 3 slobodnych surodencov a on sa tu asi neciti dobre. Problem nema so mnou,ja by som ho navstevovala,je to 10 km od dediny kde byvam ja. Chcem mu umoznit lepsi zivot,ked tu nieje spokojny. Dakujem za skoru odpoved.

Odpoveď pre zuzkuB: Dobrý

Odpoveď pre zuzkuB:

Dobrý deň,

osvojenie dieťaťa priateľom matky je možné, avšak určite je pre účely osvojenia je vhodnejšie, keď je osvojiteľ (t.j. ten, kto bude osvojovať) manželom a nielen priateľom matky dieťaťa a preto ako prvý krok odporúčam sobáš.
Na osvojenie dieťaťa je potrebné najprv si podať žiadosť na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo a ďalšie údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov.
Osvojiteľ musí ešte okrem toho, spĺňať ďalšie podmienky a to: ide o fyzickú osobu, ktorá:
1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
2. osobné predpoklady, a. najmä zdravotné, b. osobnostné a morálne,
3. je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie,
4. spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa.
Popritom musí byť ešte splnená podmienka, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu 9 mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľ.
Následne je potrebné podať návrh na súd na osvojenie dieťaťa. Návrh podáva osvojiteľ proti biologickému otcovi a účastníkom konania je tiež matka dieťaťa. K návrhu sa vyjadrí okrem biologického otca aj matka dieťaťa. Návrh na osvojenie dieťaťa je potrebné riadne špecifikovať, tak aby mu súd vyhovel. K návrhu je potrebné pripojiť najmä tieto doklady:

- sobášny list,

- rodný list osvojovaného dieťaťa,

- rodné listy detí otca, ak otec má už deti,

- potvrdenie o príjme otca za posledných 12 mesiacov,

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- ale aj napríklad hodnotenie otca dieťaťa v práci od zamestnávateľa,

- prípadne aj doklady o majetku otca (list vlastníctva k nehnuteľnosti, ...),

- iné doklady preukazujúce zázemie otca a jeho morálne vlastnosti.

Súd pri osvojovaní dieťaťa postupuje tak, aby bolo rozhodnutie v záujme dieťaťa. Súd musí vidieť z návrhu na osvojenie dieťaťa, ktoré osvojiteľ (budúci otec) podáva na súd, že otec má skutočný záujem o dieťa a bude pre dieťa nielen finančnou ale aj morálnou a citovou podporou.

Biologický otec má právo sa k návrhu na osvojenie dieťaťa vyjadriť. Súd postupuje tak, že mu návrh na osvojenie dieťaťa zašle spolu s 15 dňovou lehotou na vyjadrenie. Osvojením dieťaťa biologický otec stráca povinnosť prispievať na výživu dieťaťa. Práve tento argument najčastejšie "zaberie" na biologických otcov, aby súhlasili s osvojením. Súd prihliadne pri rozhodovaní o osvojení dieťaťa, postupe, aj na názor biologického otca.

Ako advokát Vám odporúčam, pokiaľ budete podávať návrh na súd, minimálne si ho nechať skontrolovať advokátom vo Vašom okolí. Postup pri osvojení dieťaťa by ste nemali zanedbať, aby súd rozhodol bez zbytočných prieťahov. Súd by mal rozhodnúť do 3 mesiacov.

Odpoveď na otázku Anonymného

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 30 septembra 2015:

Dobrý deň,

ak je to v najlepšom záujme Vášho syna a v prípade, ak Váš syn plánuje bývať u krstných rodičov na dlhšie obdobie, treba zvážiť aj návrh na podanie zmenu zverenia do výchovy. Odporúčam Vám tiež, aby ste sa dohodli s krstným rodičom na tom, koľko im budete dávať na výživu Vášho syna a na ostatných detailoch, napr. ako často ho budete navštevovať, poskytovanie informácií o Vašom synovi zo strany krstných rodičov atď. Treba si tiež uvedomiť, že Vám týmto nezaniká Vaša vyživovacia povinnosť ako rodičovi voči dieťaťu. Samozrejme ostatné práva a povinnosti rodiča, ktoré vyplývajú zo zákona o rodine zostanú zachované.

Dobrý deň, prosím Vás, je

Dobrý deň, prosím Vás, je možné aby som si osvojila 7 mesačného vnuka, na dobu, kým dcéra dokončí školu? Dcéra má 20 rokov, nie je vydatá, žije so mnou.Má individuálny študijný plán, ale aj tak potrebuje chodiť do školy častejšie a ja nemám v zamestnaní toľko voľna ako by bolo nutné. Dakujem

Odpoveď na otázku Anonymného

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 14 okt 2015:

Dobrý deň,

v prípade osvojenia by mala byť splnená aj nasledujúca podmienka: primeraný vekový rozdiel medzi osvojiteľom (Vami) a osvojencom (vnukom), o malé dieťa alebo novorodenca by mali žiadať rodičia do 35 - 40 rokov, na ktorú by súd v prípade návrhu prihliadal. Osvojenie môže súd zrušiť z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez návrhu. Predpokladám, že vo Vašom záujme je iba dočasne sa starať o vnuka, kým Vaša dcéra neukončí štúdium, a v tomto prípade Vám ako advokát musím napísať, že nevidím dôvod na to, aby ste si vnuka len dočasne kvôli tomu osvojili a následne osvojenie zrušili.

Dobry den chcem sa opytat pan

Dobry den chcem sa opytat pan advokat mam 5rocneho syna s cudzincom ktory uz 3roky nema zaujem onho ani neplati vyzivne chcela by som mu zmenit priezvisko a moj terajsi priatel by si ho chcel osvojit ako mame postupovat?dakujem

Odpoveď pre Anonymného

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dńa 15. december 2015

Dobrý deň,

v zmysle § 100 Zákona o rodine si osvojiť maloleté dieťa môžu len manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťaťa si môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. To znamená, že osvojiť Vášho syna by si mohol Váš piateľ iba v prípade, ak by ste boli manželia.

Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak jeden z rodičov zomrel, nie je známy, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností, vyžaduje sa len súhlas druhého rodiča. Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, len ak:

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

Dobrý deň, chcem sa

Dobrý deň,

chcem sa informovať, či po vystavení zápisu o určení otcovstva (pred narodením dieťaťa) priezvisko narodeného dieťaťa záväzne už musí byť otcove priezvisko, keď v dokumente je uvedená veta, že sa rodičia dohodli, že dieťa bude používať otcove priezvisko?
Môžu sa vyskytnúť nejaké právne následky, keď sa po narodení dieťaťa matka rozhodne o svoje priezvisko?
Má nejaké výhody/nevýhody (povinnosti, práva, výživné, atď.), ak v rodnom liste otec figuruje, ale dieťa nedostane jeho priezvisko?

Ďakujem.

Odpoveď na otázku Anonymného

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 10. februára 2016:

Dobrý deň,

čo sa týka určenia priezviska dieťaťa, dieťa po narodení nadobúda spoločné priezvisko svojich rodičov. Ak majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko jedného z nich určené dohodou pri uzavretí manželstva. Ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov. Ak ste sa rozhodli, že dieťa bude mať priezvisko otca, potom dieťa po narodení bude mať zapísané priezvisko svojho otca a používať jeho priezvisko. Zmeniť priezvisko, ktoré bolo určené na základe dohody rodičov, je možné podaním žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa. Žiadosť podávajú rodičia dieťaťa, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. V zmysle §35 Zákona o rodine zmena priezviska dieťaťa je podstatnou otázkou výchovy maloletého dieťaťa, o ktorej rodičia vždy rozhodujú spoločne bez ohľadu na to, či je alebo nie je dieťa zverené jednému z nich do osobnej starostlivosti. Pokiaľ druhý rodič so zmenou priezviska nesúhlasí, k žiadosti sa priloží namiesto jeho písomného súhlasu právoplatné rozhodnutie príslušného súdu nahrádzajúce jeho súhlas. Teda matka dieťaťa nemôže bez súhlasu otca dieťaťa zmeniť priezvisko maloletého, ktoré bolo určené dohodou. Čo sa týka Vašich ďalších otázok, bez ohľadu na priezvisko dieťaťa biologický otec je povinný platiť na dieťa výživné aspoň v minimálnej výške.

Dobrý deň chcem sa opýtať či

Dobrý deň chcem sa opýtať či si môžem osvojiť dieťa keď som v evidencii 3 mesiace lebo pred rokom mi neschválili lebo som žila 7 rokov v Anglicku.lebo som nebola evidovaná na Slovensku. Ale už som na Slovensku 4 mesiace môžem si už požiadať o osvojenie. Manželom nemáme deti Už 17rokov

dobry den chcemsa informovat

dobry den chcemsa informovat ze kdesa da vibavit zapret ocovstvo alebo kdesa da spravit papiere a treba to aj overit na matrike??.

Odpoveď pre Esteru55: Dobrý

Odpoveď pre Esteru55:

Dobrý deň,

budúci osvojiteľ musí spĺňať predovšetkým podmienky osvojenia a to: ide o fyzickú osobu, ktorá: 1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 2. osobné predpoklady, a. najmä zdravotné, b. osobnostné a morálne, 3. je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie 4. spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa.Budúci osvojiteľ musí byť zapísaný v zozname žiadateľov. Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Popritom musí byť ešte splnená podmienka, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. O zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúceho osvojiteľa (resp. budúcich osvojiteľov) rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd. Pri osvojení dieťaťa súd každý jeden prípad posudzuje samostatne. Pokiaľ ste zapísaná v zozname žiadateľov a spĺňate podmienky, treba len čakať. Na druhej strane ale aj keď ste zapísaná do registra žiadateľov, musíte pripraviť na veľmi dlhé čakacie doby.

Odpoveď pre Natalku

Odpoveď pre Natalku 1989:

Dobrý deň,

keďže nepoznám Vašu konkrétnu situáciu, moja odpoveď bude všeobecná. Určenie a zapretie otcovstva upravuje Zákon o rodine v § 84 a nasl. V zmysle týchto ustanovení manžel matky dieťaťa môže do 3 rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom. Ak manžel stratil spôsobilosť na právne úkony pred uplynutím lehoty na zapretie otcovstva, môže otcovstvo zaprieť jeho opatrovník do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich otcovstvo.

Ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa. Otcovstvo voči dieťaťu narodenému v čase medzi stoosemdesiatym dňom a trojstým dňom od vykonania zákroku asistovanej reprodukcie so súhlasom manžela matky nemožno zaprieť. Otcovstvo však možno zaprieť, ak by sa preukázalo, že matka dieťaťa otehotnela inak. Ak sa narodí dieťa pred stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva, postačí na to, aby sa manžel matky nepovažoval za otca, ak zaprie svoje otcovstvo na súde. To neplatí, ak manžel s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, alebo ak pri uzavretí manželstva vedel, že je tehotná.

Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak sú obidvaja nažive, a ak nežije jeden z nich, voči druhému. Ak nežije ani dieťa, ani matka, toto právo manžel nemá. Aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Ustanovenia o práve na zapretie otcovstva manželom matky dieťaťa sa použijú primerane. Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že neskorší manžel nie je otcom dieťaťa znovu vydatej matky, začína sa trojročná lehota na zapretie otcovstva pre skoršieho manžela dňom, keď sa dozvedel o právoplatnom rozhodnutí. Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom. Ak súd rozhodne tak, že návrhu podanému podľa § 96 odseku 1 vyhovie, a určí, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva. Ak jeden z rodičov nežije, môže dieťa podať návrh na zapretie otcovstva proti druhému rodičovi; ak nežije ani jeden z rodičov, návrh nemožno podať.

Návrh na zapretie otcovstva sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého má žalovaný (domnelý rodič) svoje bydlisko. Návrh adresujte príslušnému súdu v troch rovnopisoch. Návrh netreba overiť na matrike. K návrhu na súd je potrebné priložiť najmä rodný list maloletého dieťaťa, pokiaľ ho máte k dispozícii a dôkazy preukazujúce dôvody, pre ktoré sa domáhate zapretia otcovstva. O zapretí potom rozhoduje príslušný súd na pojednávaní.

Ohľadne Vašej problematiky odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí (prípadne aj na našu kanceláriu) ktorý na základe Vami uvedených skutočností a predložených dokladov Vám môže poskytnúť bližšie informácie a rady a tiež Vám môže pomôcť s vypracovaním potrebných dokumentov.

Dobry den potreboval bi som

Dobry den potreboval bi som pomoct. Zijeme a pracujeme v Anglicku dcera mala dcerku s nemenovanou osobou s ktorou momentalne nezije ale je zapisany ako otec dietata.Dcera odisla na Slovensko s tym aby urobila rodny list dietatu v Slovenskej Republike ,ale oni jej ho nechcu bez suhlasu otca urobit.Teraz ostala uzavreta na SK lebo sa nemoze s malou vratit prosim o radu co mame urobit.dakujem

Dobry den potreboval bi som

Dobry den potreboval bi som pomoct. Zijeme a pracujeme v Anglicku dcera mala dcerku s nemenovanou osobou s ktorou momentalne nezije ale je zapisany ako otec dietata.Dcera odisla na Slovensko s tym aby urobila rodny list dietatu v Slovenskej Republike ,ale oni jej ho nechcu bez suhlasu otca urobit.Teraz ostala uzavreta na SK lebo sa nemoze s malou vratit prosim o radu co mame urobit.dakujem

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Viac informácií o možnostiach formátovania

Type the characters you see in this picture. (znaky cez audio)
Opíšte znaky vyššie do voľného políčka.

Právne novinky cez e-mail

* povinné položky

Prihlasujem sa k bezplatnému zasielaniu newsletterov a právnych noviniek a súhlasím s ich zasielaním na moju emailovú adresu.